Feil ved bruk av skripter | Merge to HDR Pro, Image Processor

Problem

Når du velger et Photoshop-skript i Bridge eller Photoshop, slik som Slå sammen til HDR Pro eller Bildeprosessor, vises en feil. Eksempel:

  • «Merge to HDR.jsx ble ikke funnet.»
  • «JavaScript-kode mangler.»
  • «Angi en målmappe.»

Løsninger

Løsning 1: Sørg for at harddisken hvor Photoshop er installert ikke har navnet til en mappe som er spesifikk for operativsystemets funksjonalitet.

Gi harddisken et nytt navn som ikke er i konflikt. Forsikre deg om at harddisken ikke kalles «Programmer, « »System, « »Bibliotek, « ellerr »Brukere

Løsning 2: Sørg for at tilkoblede nettverksdrivere ikke har navnet til en mappe som er spesifikk for operativsystemets funksjonalitet.

Gi nettverksdriveren et nytt navn som ikke er i konflikt, hvis mulig. Forsikre deg om at du har ikke stasjoner som kalles «Programmer, « »System, « »Bibliotek, « ellerr »Brukere.»Hvis det ikke er mulig kan du koble fra nettverksdriveren når du bruker Photoshop. 

Løsning 3: Sørg for at ingen av dine harddisk- eller nettverksdrivernavn er dupliserte.

Hvis du har duplikate harddisk- eller nettverksdrivernavn må du gi noen nytt navn for å fjerne duplikatene. Sørg for at alle volumnavn – harddisk og nettverk – er unike.

Løsning 4: Koble fra alle nettverksdrivere midlertidig mens du bruker Photoshop.

 

Adobe-logoen

Logg på kontoen din