Problem

Når du velger et Photoshop-skript i Bridge eller Photoshop, slik som Merge to HDR Pro eller Image Processor, vil en feilmelding vises. Eksempel:

  • «Merge to HDR.jsx ble ikke funnet.»
  • «JavaScript-kode mangler.»
  • «Angi en målmappe.»

Løsninger

Løsning 1: Sørg for at harddisken hvor Photoshop er installert ikke har navnet til en mappe som er spesifikk for operativsystemets funksjonalitet.

Gi harddisken et nytt navn som ikke er i konflikt. Sørg for at harddisken ikke har navnet «Programmer» eller «Brukere».

Løsning 2: Sørg for at tilkoblede nettverksdrivere ikke har navnet til en mappe som er spesifikk for operativsystemets funksjonalitet.

Gi nettverksdriveren et nytt navn som ikke er i konflikt, hvis mulig. Sørg for at du ikke har drivere med navnet «Programmer» eller «Brukere».Hvis det ikke er mulig kan du koble fra nettverksdriveren når du bruker Photoshop. 

Løsning 3: Sørg for at ingen av dine harddisk- eller nettverksdrivernavn er dupliserte.

Hvis du har duplikate harddisk- eller nettverksdrivernavn må du gi noen nytt navn for å fjerne duplikatene. Sørg for at alle volumnavn – harddisk og nettverk – er unike.

Løsning 4: Koble fra alle nettverksdrivere midlertidig mens du bruker Photoshop.

 

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet