GPU-funksjoner som er lagt til i Photoshop CS5

GPU-funksjoner i Photoshop CS4 og CS5

 • Zoomeforbedringer. Jevn visning på alle zoomenivåer og midlertidig zooming. Se Zoome inn eller ut.
 • Animerte overganger for ett-trinns zooming. Trykk Ctrl + plusstegnet (Windows) eller Kommando + plusstegnet for å zoome inn, så får du se en enkel animasjon mellom zoomenivåer. Zoomen kan være diskret.
 • Flimrepanorering. Velg Rediger > Innstillinger (Windows) eller Photoshop > Valg (Mac OS). I ruten Generelt velger du Aktiver flimrepanorering. Deretter velger du håndverktøyet og klikk-flikker bildet, slik du sveiper fingeren over en iPhone. Bildet glir jevnt over til den nye plasseringen. 
 • Rotere lerretet. Se Bruke verktøyet for visningsrotering.
 • Vise bilder med ikke-firkantede bildepunkter.Se Justere bildepunktproporsjoner.
 • Rutenett for bildepunkter. Det vises et rutenett for bildepunkter hvis du zoomer inn mer enn 500 % i et bilde. Se Skjule rutenett for bildepunkter.
 • Adobe Color Engine (ACE). Fargekonverteringer er raskere, fordi GPU-en tar seg av prosesseringen i stedet for CPU-en.
 • Markører for tegnepenseltupp. Velg Rediger > Innstillinger (Windows) eller Photoshop > Innstillinger (Mac OS). I ruten Markører velger du en farge for Penselforhåndsvisning. Når du så endrer størrelse eller hardhet for penselen, endres fargen til forhåndsvisningen i sanntid.Se Endre størrelsen eller hardheten på malemarkører ved å dra.
 • 3D-akse. Se 3D-akse (Photoshop Extended).
 • 3D-lys. Se Innstillinger for 3D-lys (Photoshop Extended).
 • 3D-akselerasjon

GPU-funksjoner i Adobe Bridge CS4 og CS5

 • Forhåndsvisning-panelet
 • Full-screen preview (forhåndsvisning på fullskjerm)
 • Gjennomgangsmodus

Se Forhåndsvise og sammenligne bilder hvis du vil vite mer om disse funksjonene.

Innstillinger for GPU/OpenGL i Photoshop CS5

 1. Velg Rediger > Innstillinger (Windows) eller Photoshop > Valg (Mac OS).
 2. I ruten Ytelse kontrollerer du at Aktiver OpenGL Drawing er aktivert i GPU-innstillinger.
 3. Klikk på Avanserte innstillinger, og angi følgende alternativer:
  • Modus > Grunnleggende. Bruker minst GPU-minne og de mest grunnleggende OpenGL-funksjonene.
  • Modus > Vanlig Bruker mer GPU-minne og muliggjør GPU-basert fargetilpasning, tonetilordning og sjakkbrett-blending.
  • Modus > Avansert Gir alle fordelene i vanlig modus samt nyere OpenGL-fordeler som kan gi bedre ytelse.

   Merk: I Mac OS krever avansert modus Mac OS 10.6.x. Avansert modus er ikke tilgjengelig i Mac OS X 10.5.x.
  • Vertikal synkronisering Reduserer revner i grafikken ved å synkronisere bildefrekvensen til det samme som skjermen.
  • Hjelpelinjer og baner for utjevning Gjør at GPU-maskinvaren kan avrunde kantene på tegnede hjelpelinjer og baner.
 4. I 3D-ruten angir du alternativer for Interaktiv gjengivelse:
  • OpenGL Bruker maskinvareakselerasjon ved håndtering av 3D-objekter.
  • Strålekontur Gir tregere ytelse, men gjør at du kan se skygger, refleksjoner og refraksjoner ved håndtering av 3D-objekter.

Innstillinger for GPU/OpenGL i Photoshop CS4

 1. Velg Rediger > Innstillinger (Windows) eller Photoshop > Valg (Mac OS).
 2. I ruten Ytelse angir du Aktiver OpenGL Drawing under GPU-innstillinger.
 3. Klikk på Avanserte innstillinger, og angi følgende alternativer under Generelt:
  • Vertikal synkronisering Reduserer revner i grafikken ved å synkronisere bildefrekvensen til det samme som skjermen.
  • Akselerering av 3D-interaksjon Øker klikkehastigheten når du arbeider med 3D-skjemaer. Hvis det oppstår tegneproblemer som korrigerer seg selv når du slipper museknappen, deaktiverer du dette alternativet.
  • Fremtving bilineær interpolering: Forteller GPU-en at det skal utføres funksjoner for svært nøyaktig modellering og utjevning når du bruker et kort som ikke støtter disse funksjonene.
 4. Angi følgende alternativer for Avansert tegning og Feilsøking:

  • Bruk for bildevisning: Dobler bruken av video-RAM som brukes til å vise hovedbildet når du bruker flere bilder, store bilder eller store 3D-modeller. Kun tilgjengelig for skjermkort med minst 512 MB RAM.
  • Sammensetning > Ingen Setter ikke sammen bilder over sjakkbrettet (gjør gjennomskinnelige områder svarte).
  • Sammensetning > Lineær Bruker en lineær blending ved bruk av sjakkbrettsammensetning.
  • Sammensetning > Gamma korrigert Setter sammen bildet over sjakkbrettet i forhold til hvordan det blir seende ut.
  • Fargetilpasning: Kan brukes for å unngå visning av visuelle artefakter.


Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet