Optimalisere Photoshop-ytelsen

Hvis Photoshop kjører tregere enn forventet på maskinen din, kan du prøve tipsene og teknikkene som er beskrevet i dette dokumentet

  Avvikling av 3D-funksjoner i Photoshop

Photoshops 3D-funksjoner blir fjernet i fremtidige oppdateringer. Brukere som arbeider med 3D, blir oppfordret til å utforske Adobes nye Substance 3D-samling, som representerer neste generasjon med 3D-verktøy fra Adobe. Du finner flere detaljer om avviklingen av Photoshops 3D-funksjoner her: Photoshop 3D | Vanlige spørsmål om avviklingen av 3D-funksjoner.

Trinn for å øke ytelsen

Alle Photoshop-brukere har unike innstillinger, og forbedret ytelse krever en kombinasjon av flere teknikker for å oppnå den mest effektive ytelsen fra Photoshop. Les gjennom alle forslagene vi gir her, og avgjør hvilke som passer ditt datamaskinoppsett, dine filtyper og din arbeidsflyt best. Du kan påvirke ytelsen i Photoshop på fire måter: optimalisere konfigurasjonen av maskinvarenoptimalisere operativsystemet for Photoshopangi ytelsesrelaterte innstillingerog finjustere Photoshop-funksjoner.

Den enkleste måten å forbedre ytelsen på, uten å bruke penger, er å angi Photoshop-innstillingene dine og finjustere funksjonene til å utnytte måten du arbeider på og den typen filer du vanligvis arbeider med.

Den mest dramatiske måten å øke ytelsen på, er ved å investere i raskere og kraftigere maskinvare. Datamaskinen din må oppfylle noen minimumskrav for å kunne kjøre Photoshop på optimalt vis. Kjøring av Photoshop på maskinvare som ikke støttes eller ikke er kraftig nok – for eksempel på en maskin med en ikke-kompatibel grafikkprosessor (GPU) – kan resultere i ytelsesproblemer. 

Angi ytelsesrelaterte innstillinger

Se på denne korte videoen for å lære hvordan du raskt kan optimalisere ytelsesrelaterte innstillinger i Photoshop.

Photoshop har et sett med innstillinger (Innstillinger > Ytelse) for å gjøre det enklere for deg å utnytte datamaskinens ressurser optimalt, slik som minne, hurtigbuffer, grafikkprosessor, skjermer osv. Avhengig av din primære bruk av Photoshop og typen dokumenter du vanligvis jobber med, kan forskjellige kombinasjoner av disse innstillingene passe deg.

Ekstrainnstillinger som arbeidsdisker, tilgjengelige på andre faner i dialogboksen Innstillinger, kan også påvirke datamaskinens hastighet og stabilitet.

Ytelsesinnstillinger i Photoshop

Justere minnet som Photoshop er tildelt

Du kan forbedre ytelsen ved å øke mengden minne/RAM som er tildelt Photoshop. Delen Minnebruk i dialogboksen Ytelsesinnstillinger (Innstillinger > Ytelse) viser hvor mye RAM Photoshop har tilgang til. Den viser også den ideelle allokeringen av Photoshop-minne for systemet.

Som standard bruker Photoshop 70 % av tilgjengelig RAM.

 1. Tildel mer RAM til Photoshop ved å endre verdien i boksen La Photoshop bruke. Du kan også bruke glidebryteren for minnebruk.
 2. Start Photoshop på nytt for å aktivere endringene.

Du finner ideell RAM-tildeling for maskinen din ved å endre mengden med 5 % om gangen og følge med på indikatoren for effektivitet. 

Vi anbefaler ikke at du tildeler mer enn 85 % av datamaskinens minne til Photoshop. Dette kan påvirke ytelsen ved at andre viktige systemprogrammer ikke har tilstrekkelig minne.

Merk:

Hvis du får feilmeldinger om for lite RAM eller minne i Photoshop, kan du øke RAM-tildelingen til Photoshop. Hvis du angir RAM-tildelingen til Photoshop for høyt (>85 %) kan det påvirke ytelsen til andre programmer, og dermed gjøre systemet ustabilt. 

Den beste løsningen på dette problemet er å legge til mer RAM til datamaskinen. Kontakt datamaskinprodusenten for å få informasjon om RAM-spesifikasjoner og kompatibilitet.

Justere buffernivåer

Grunnleggende om bufring

Photoshop benytter bildebufring til å gjøre tegningen av bilder med høy oppløsning raskere mens du jobber med dem. Du kan angi opptil åtte nivåer med bufrede bildedata, og velge én av fire tilgjengelige panelstørrelser.

Når du øker buffernivåene, øker Photoshops reaksjonsfølsomhet mens du jobber, men det vil ta lengre tid å laste bilder. Panelstørrelsene avgjør datamengden Photoshop bruker samtidig. Store paneler øker hastigheten på komplekse operasjoner, som skarphetsfiltre. Mindre endringer som penselstrøk, er mer reaksjonsfølsomme med små paneler.

Forhåndsinnstillinger for bufring

Tre forhåndsinnstillinger for buffer er tilgjengelig på panelet for ytelsesinnstillinger. Velg den som passer best for ditt bruksområde for Photoshop:

 • Web/UI-design: Velg dette alternativet om du bruker Photoshop til web-, app- eller skjermdesign. Dette alternativet passer for dokumenter som har flere lag med ressurser med lav til medium pikseldimensjon.
 • Standard/bilder: Velg dette alternativet om du bruker Photoshop til retusjering eller redigering av bilder i moderat størrelse. Bruk dette alternativet om du vanligvis redigerer bilder fra mobil eller digitalt kamera i Photoshop.
 • Enorme pikseldimensjoner: Velg dette alternativet om du jobber med tunge dokumenter i Photoshop; for eksempel panoramaer, matte bilder osv.

Buffernivåer

For bedre kontroll kan buffernivåer spesifiseres manuelt; standardverdien er 4.

 • Hvis du arbeider med relativt små filer på ca. 1 megapiksel eller 1280 x 1024 bildepunkter som har mange lag (minst 50), bør du stille buffernivåene på 1 eller 2. Stilles buffernivåene på 1, deaktiveres bildebufring, og bare det gjeldende skjermbildet bufres.
 • Hvis du bruker filer med store bildepunktdimensjoner, fra 50 megapiksler og oppover, bør du sette Buffernivåer til over 4. Med høye buffernivåer oppdateres bilder raskere.
Merk:

Hvis du stiller buffernivåene på 1, er det ikke sikkert at du får like bra kvalitet på resultatene av alle Photoshop-funksjoner.

Begrense historikktilstander

Du kan spare arbeidsdiskplass og forbedre ytelsen ved å begrense antallet historikkstatuser Photoshop kan lagre i Historikk-panelet. Hvor mye plass du sparer, varierer etter hvor mange bildepunkter en operasjon endrer. En historikkstatus basert på et lite malingsstrøk eller en ikke-destruktiv operasjon, som å lage eller endre et justeringslag, bruker for eksempel lite plass. Men å bruke et filter på et helt bilde, bruker mye mer plass.

Photoshop kan lagre opptil 1000 historikkstatuser. Standardantallet er 50.

For å redusere dette tallet kan du gå til dialogboksen Ytelsesinnstillinger. I delen Historikk og hurtigbuffer
, angir du antall Historikkstatuser til en lavere verdi.

Angi innstillinger for GPU (grafikkprosessoren)

Den beste måten å optimalisere GPU-akselerasjon på, noe som øker hastigheten på skjermoppdateringen, er å holde skjermkortdriveren oppdatert.  For instruksjoner om hvordan du oppdaterer drivere for videoadaptere.

Se Oppdater grafikkdriver.

For mer informasjon om hvordan Photoshop utnytter grafikkprosessoren, testede kort og minimum grafikkprosessor- og skjermkrav. 

Se Vanlige spørsmål om Photoshop GPU og videokort.

GPU-innstillinger

Photoshop gir deg egne GPU-innstillinger under både Ytelse og 3D i dialogboksen Innstillinger.

Innstillinger under Innstillinger > Ytelse

Hvis det blir oppdaget et grafikkort i systemet, vil navnet og modellen vises under Oppdaget grafikkprosessor i området Grafikkprosessinnstillinger i Ytelse-delen.

 • Hvis grafikkortet støttes, er avmerkingsboksen Bruk grafikkprosessor aktivert og merket som standard.
 • Hvis grafikkortet ikke støttes, vil avmerkingsboksen tones ut og ikke bli merket som standard.
 • Hvis grafikkortet er støttet, og avmerkingsboksen Bruk grafikkprosessor ikke er markert, er dette sannsynligvis fordi Photoshop har oppdaget et krasj forårsaket av en defekt grafikkdriver eller konfigurasjon. Se Feilsøke Photoshop-problemer med grafikkprosessoren (GPU) og grafikkdrivere.

Flere avanserte innstillinger:

 • Bruk OpenCL: Slå av hvis Gjør uskarpt-galleri, Smart skarphet, Velg fokusområde eller Bildestørrelse med Bevar detaljer ikke fungerer som forventet.
 • Anti-alias-guider og -baner: Deaktiver hvis guider og baner virker for tunge eller for brede
 • 30 biters skjerm: Aktiver for å øke fargegjengivelsen på en skjerm som støtter 30 biter.
Deaktiver Open CL

Merk:

Aktivering av OpenCL, vil trolig forbedre ytelsen hvis du bruker disse Photoshop-funksjonene:

 • Uskarpt-galleri – gjør felt mindre skarpt, gjør iris mindre skarp, vipp, gjør bane mindre skarp, gjør spinn mindre skarp (forbedres med OpenCL).
 • Smart skarphet (støyreduksjon – forbedres med OpenCL)
 • Velg og masker (OpenCL akselerert)

Innstillinger under Innstillinger > 3D

3D-delen av dialogboksen Ytelse inneholder en glidebryter for VRAM som ligner på minnekontrollen under Ytelse. Bruk glidebryteren til å fastsette den øvre grensen for tilgjengelig video-RAM (VRAM) for Photoshop 3D-motoren. Totalverdien er en prosentverdi av den totale mengden VRAM som er tilgjengelig. En innstilling på 100 % vil reservere en del av den totale VRAM-mengden som brukes i operativsystemet. Høyere verdier vil bidra til den totale 3D-ytelsen, men kan konkurrere med andre GPU-aktiverte programmer.

3D: Minnebruk

Administrere arbeidsdisker

Merk:

Hvis du ikke kan starte Photoshop fordi arbeidsdisken er full, holder du Kommando + Alt (macOS) eller Ctrl + Alt (Windows) nede ved oppstart for å angi en ny midlertidig disk.

En arbeidsdisk er en harddiskstasjon eller SSD som brukes til midlertidig lagring mens Photoshop kjører. Photoshop bruker denne plassen til å lagre deler av dokumenter samt historikkpaneltilstander som ikke får plass i minnet eller RAM-minnet på maskinen din. 

Hvis du vil lære mer om administrasjon av arbeidsdiskinnstillinger og anbefalte innstillinger, kan du se Konfigurere arbeidsdisker.

Hvis du vil lære mer om feilsøking på arbeidsdisker, kan du se Feilsøking av arbeidsdisker i Photoshop.

Effektivitetsindikatoren

Hold et øye med effektivitetsindikatoren for å overvåke ytelsen mens du arbeider i Photoshop. Klikk på hurtigmenyen nederst i bildevinduet, og velg Effektivitet.

Hvis verdien i indikatoren er under 100 %, har Photoshop brukt all tilgjengelig RAM og bruker arbeidsdisken, noe som gir langsommere ytelse. Hvis effektiviteten er under 90 %, kan du tildele mer RAM til Photoshop i innstillingene for ytelse. Du kan også legge til mer RAM i systemet.

Effektivitetsindikatoren

Finjustere Photoshop-funksjoner for ytelse

Deaktiver linjaler og overlapping

Hvis man har linjaler og overlapping (som rutenett, stykker og smarte hjelpelinjer) synlig kan det bremse noen handlinger, for eksempel maling på arbeidsområdet.

 • For å deaktivere linjaler opphever du valget av LinjalerVis-menyen.
 • Hvis du vil deaktivere overlappingen, går du til Visning > Vis-menyen, velger Ingen eller deaktiver enkeltelementer.

Se Vise eller skjule ikke-utskrivbare tillegg.

Ta hensyn til begrensninger i filstørrelse

Svært store filer er ofte årsaken til ytelsesproblemer.

Photoshop støtter en maksimal filstørrelse på 300 000 x 300 000 bildepunkter, med unntak av PDF-filer, som er begrenset til 30 000 x 30 000 piksler og 200 x 200 tommer, og Camera Raw, som støtter bilder med inntil 65 000 bildepunkters lengde og bredde og opptil 512 megapiksler.

Filstørrelseskapasitet for Photoshop:

 • PSD-filer: 2 GB
 • TIFF-filer: 4 GB
 • PSB-filer: 4 exabyte (4096 petabyte, eller 4 millioner terabyte)
 • PDF-filer: 10 GB (sidene er begrenset til en maksimumsstørrelse på 200 tommer)

Lukk dokumentvinduer du ikke bruker

Hvis du får feilmelding om for lite RAM eller hvis Photoshop kjører langsomt, kan det skyldes at du har for mange åpne bilder. Hvis du har flere åpne vinduer, kan du prøve å lukke noen av dem.

Reduser antall forhåndsinnstillinger

Du kan få Photoshop til å bruke mindre plass på arbeidsdisken ved å minimere antallet innstillinger som er lastet inn. Mønster og børstetips er noen av de største forhåndsinnstillingene. Lagre forhåndsinnstillinger du ikke trenger akkurat nå i en forhåndsinnstilt fil, fjern dem, og last dem inn bare når du trenger dem.

For å finne ut mer om å håndtere forhåndsinnstillinger kan du se Forhåndsinnstillinger.

Minimer eller slå av panelet med miniatyrforhåndsvisninger

Hver gang du gjør endringer i et dokument, oppdaterer Photoshop alle miniatyrene som vises i panelene Lag og Kanaler. Denne oppdateringen kan gjøre programmet tregere når du maler, flytter eller finjusterer lag. Virkningen av dette blir større jo flere miniatyrer som er synlige.

Hvis du vil minimere eller deaktivere disse miniatyrforhåndsvisningene, klikker du på Panel-menyen og velger Panelvalg. Velg en mindre miniatyrbildestørrelse eller Ingen, og klikk på OK.

Endre alternativer for filkompatibilitet

Hvis du ikke trenger å arbeide med PSD- og PSB-filer i eldre versjoner av Photoshop eller i programmer som ikke støtter lag, kan du deaktivere en filkompatibilitetsfunksjon for å øke hastigheten ved arkivering av dokumenter:

 1. Velg Deaktiver komprimering av PSD- og PSB-filer i Innstillinger > Filbehandling for 16- og 32-biters PSD- og PSB-dokumenter.

 2. Velg Spør eller Aldri fra menyen Maksimer PSD- og PSB-filkompatibilitet.

Jobb i 8-biters bildemodus

Photoshop kan utføre mange operasjoner med 16-biters og 32-biters bilder. Slike bilder større stiller imidlertid større krav til minne og arbeidsdiskplass, og det tar lengre tid å behandle dem enn 8-biters bilder.

Du kan konvertere et bilde til 8 biter per kanal ved å velge Bilde > Modus > 8 biter/kanal.

Se Bit avd og innstillinger.

Merk:

Når du konverterer til 8 biter per kanal, slettes data fra bildet. Du bør lagre en kopi av det opprinnelige 16- eller 32-bitersbildet før du konverterer det til 8 biter per kanal.

Deaktiver forhåndsvisningen av skrifttyper

Hvis du vil øke hastigheten på skriftbehandling i Photoshop, slår du av skriftforhåndsvisningslisten ved å velge Type > Skriftforhåndsvisningsstørrelse > Ingen.

Senk bildeoppløsningen

Jo høyere bildeoppløsningen er, jo mer minne og diskplass kommer Photoshop til å trenge for å kunne vise, behandle og skrive ut bilder. Avhengig av det endelige resultatet, vil ikke høy bildeoppløsning nødvendigvis gi høyere kvalitet på det endelige bildet, men det kan gjøre ytelsen langsommere, ta opp ekstra plass på arbeidsdisken og gjøre utskriften langsommere. Den optimale oppløsningen for bildene er avhengig av hvordan bildene skal vises eller skrives ut. 

Når det gjelder bilder som vises på skjermen, må du tenke totale bildepunktstørrelser. Du kan gjøre et bilde mindre ved å velge Bilde > Bildestørrelse. Kontroller at det er merket av for Oppdater i dialogboksen Bildestørrelse. Oppgi en ny bredde- eller høydeverdi for dimensjoner (legger du inn én verdi, endres begge).

Når det gjelder bilder som skal skrives ut, oppnår du som regel en ubetydelig eller ingen forbedring hvis du øker oppløsningen til mer enn cirka 360 ppt. Hvis du lager mye innhold som skal skrives ut, bør du eksperimentere deg frem til oppløsningen som gir de beste resultatene. Du kan redusere oppløsningen for et bilde ved å velge Bilde > Bildestørrelse. Merk av for Oppdater i dialogboksen Bildestørrelse. Endre bredde- og høydeverdiene for å gjenspeile den fysiske størrelsen på det utskrevne dokumentet. Deretter reduserer du verdien i Oppløsning og klikker på OK.

Hvis du vil gi bildet som skal skrives ut, større oppløsning i stedet for mindre, bør denne økningen i oppløsning være noe av det siste du angir før du skriver ut bildet. På denne måten unngår du at hele informasjonsmengden må behandles i de tidlige trinnene.

Tømme minnet

Du kan forbedre systemytelsen ved å frigi ubrukt minne og plass på arbeidsdisken fra Photoshop for å gjøre det tilgjengelig for andre programmer. Det gjør du ved å velge ett av disse alternativene:

 • Rediger > Tøm > Alle
 • Rediger > Tøm > Angre
 • Hold Alternativ (macOS) eller Alt (Windows) nede, og velg Om Photoshop

Hvis andre programmer aktivt forsøker å tildele eller bruke minnet, kan du øke ytelsen ved å frigi minne i Photoshop. Det kan være fordelaktig å frigi plass på arbeidsdisken hvis du har for lite plass på et diskvolum. Hvis du frigir mye minne eller diskplass, vil Photoshop gå langsommere neste gang du åpner store filer, mens Photoshop allokerer plass.

Hvis du vil at Photoshop alltid skal bruke mindre minne, velger du Rediger > Innstillinger > Ytelse (Windows) eller Photoshop > Innstillinger > Ytelse (macOS) og beveger glidebryteren Minnebruk mot venstre.

Se Justere minnebruk.

Merk:

Det kan ta flere sekunder før aktivitetsovervåkere, oppgavebehandlere og diskverktøy registrerer endringen. For noen verktøy kan det faktisk hende at du må be om oppdateringen spesielt.

Tømme utklippstavlen

Etter en stund vil utklippstavlen ofte ha mye innhold når du har kopiert og limt inn data i store dokumenter. Og dette innholdet er til liten nytte når du er ferdig med å lime inn. Hvis du vil frigi RAM som brukes av bildedata på utklippstavlen, velger du Rediger > Tøm > Utklippstavle.

Merk:

Tøm-kommandoen kan ikke angres.

Bruke filtergalleriet

Med filtergalleriet kan du teste ett eller flere filtre på et bilde før du bruker effektene, noe som kan spare deg mye tid og minne.

Se Oversikt over filtergalleriet.

Dra mellom filer i stedet for å kopiere og lime inn

Draing og slipping av lag eller filer er mer effektivt enn kopiering og innliming. Dra og slipp utelukker utklippstavlen og overfører data direkte. Kopiering og innliming kan involvere overføring av mer data og er mye mindre effektivt.

Lagre TIFF-filer uten ZIP-komprimering

Eksport av TIFF-filer går raskere hvis du ikke velger ZIP-komprimering. (Derimot gir ZIP-komprimering de minste TIFF-filene.)

Ikke eksporter utklippstavlen

Alternativet Eksporter utklippstavlen fører til at Photoshop gjør innholdet på utklippstavlen tilgjengelig for andre programmer. Hvis du kopierer store mengder data i Photoshop, men ikke har behov for å lime dem inn i andre programmer, kan du spare tid ved å velge bort dette alternativet:

 1. Velg Photoshop > Innstillinger > Generelt (macOS) eller Rediger > Innstillinger > Generelt (Windows).

 2. Opphev valget av Eksporter utklippstavle.

 3. Klikk OK.

Deaktivere panelet Bibliotek

 1. Velg Lukk fra Bibliotekets undermeny.

 2. Start Photoshop på nytt.

Deaktiver Generator

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Plugin-moduler.

 2. Fjern markeringen for Aktiver generator.

 3. Klikk OK.

Photoshop-sammensetting

Sammensetting er prosessen med å kombinere flere visuelle elementer i ett enkelt bilde som representerer dokumentet ditt. Den innebygde sammensetteren i Photoshop utfører tusenvis av beregninger mens du bruker programmet, og kan dermed til enhver tid vise hver endring du gjør i bildet, som én sammensetting.

Sammensetting med flere tråder

Med april 2022-versjonen av Photoshop 22.3 kan du nå aktivere sammensetting med flere tråder ved å gå til Innstillinger > Ytelse og merke boksen Sammensetting med flere tråder. Du trenger ikke å starte Photoshop på nytt for at denne endringen skal tre i kraft. 

Sammensetting med flere tråder

Justeringslag, lagmasker, overgangsmoduser, filtre, stiler og effekter kan alle bidra til at Photoshops hastighet reduseres. Du vil kanskje oppdage at ulike glidebryterjusteringer ikke oppdaterer skjermen like raskt som før alle disse lagene og effektene ble lagt til. Sammensetting med flere tråder gjør at CPU- og GPU-baserte sammensettingsoppgaver går raskere ved at dataoppgaver deles opp i mindre deler som kan kjøres parallelt og ofte raskere enn hvis de ble kjørt i en enkelt «tråd».

Selv om det kan være mange grunner til at dokumenter blir mindre responsive når du arbeider med dem i Photoshop, vil det å gjøre sammensetting mellom 100 og 250 prosent raskere langt på vei sikre at Photoshop kan være så responsivt som det skal være.

Hvis du legger merke til gjentegning og mistenker at sammensetting med flere tråder kan være årsaken, kan du slå funksjonen av i Innstillinger > Ytelse. Hvis du lurer på noe eller ønsker å dele informasjon om problemet ditt med denne innstillingen, kan du ta kontakt med oss i Adobe Photoshop-felleskapet. Vi vil gjerne høre fra deg!

Merk:

Sammensetting med flere tråder erstatter den tidligere advarselen om fjerning av eldre sammensetting. Denne advarselen er ikke lenger nødvendig og har blitt fjernet.

GPU-akselerert sammensetting

I april 2022-versjonen av Photoshop 22.3 har GPU-sammensetting blitt lagt til i Photoshop for å gjøre responsen til enkelte lagoperasjoner bedre innenfor et dokument. GPU-sammensetting kan bare brukes hvis Photoshop oppdager GPU på riktig måte ved oppstart. For å bekrefte dette går du til Innstillinger > Ytelse og sjekker at GPU-en er oppført i seksjonen med navnet Grafikkprosessorinnstilling med en hake ved siden av Bruk grafikkprosessor.

Hvis du vil finne avmerkingsboksen for å slå GPU-sammensetting på eller av, klikker du på knappen Avanserte innstillinger ...

GPU-sammensetting

I små, lite komplekse dokumenter som inneholder få lag og lagbaserte justeringer (f.eks. overgangsmoduser, justeringslag), kan det hende at du ikke vil legge merke til redusert ytelse når du slår overgangsmoduser eller lagsynlighet på eller av. Men etter hvert som kompleksiteten og størrelsen på dokumentene dine øker, kan det bli nødvendig for sammensetteren i Photoshop å utføre mer behandling i sanntid, og tiden det tar å vise resultatene på skjermen, kan bli lengre. Med veldig komplekse dokumenter kan du ha lagt merke til at det ved flytting av innholdet i et lag eller endring av ugjennomsiktighet tar litt lengre tid før resultatene vises på skjermen. Med GPU-sammensetting aktivert bruker Photoshop mer av GPU-ens behandlingskraft for å få fart på sammensettingen og gi deg en bedre redigeringsopplevelse.

Hvis du oppdager uventende resultater når du gjør slike lagbaserte redigeringer, kan du prøve å slå av GPU-sammensetting for å se om det endrer resultatene. 

Adobe-logoen

Logg på kontoen din