Merk:

Leter du etter informasjon som gjelder den nyeste versjonen av Photoshop CC? Se TWAIN plugin-modul for skanning.

TWAIN er et grensesnitt som brukes til å importere fra bildeenheter, som skannere.Hvis du vil vite mer om TWAIN, kan du se nettstedet til TWAIN-arbeidsgruppen. Plugin-modulen kobler til TWAIN-kompatible enheter som er installert på datamaskinen.

Photoshop CS6 og TWAIN

MERK: Ikke bruk TWAIN-plugin-modulen fra Photoshop CS5-nedlastinger. Du må installere Photoshop CS6-versjonen og nyere av plugin-modulen for Photoshop CS6 og nyere.

TWAIN har vært hovedteknologien for skanning i mange Photoshop-versjoner. Den oppdateres imidlertid ikke nødvendigvis for hvert nye operativsystem, så det kan hende den fungerer mer ustabilt enn andre skanningsløsninger, f.eks. tredjepartsverktøy som VueScan, skanneprogramvaren som fulgte med skanneren eller annen skanneteknologi. Slike tredjepartsverktøy er spesialiserte skanningsløsninger, og de fungerer bedre for store og viktige skannejobber. Hvis du bruker et tredjeparts skanneprogram, bør du lagre de skannede bildene som TIFF-filer før du åpner dem i Photoshop.

TWAIN skal fungere for enkle skannejobber, men dersom du har problemer med TWAIN, kan du prøve en av skanningsteknologiene beskrevet nedenfor.

Merk: Du må installere en skannerdriver for å kunne bruke skannerteknologi. Den installeres som regel via operativsystemet, men det kan hende du må kontakte skannerprodusenten, særlig dersom du har en eldre skannermodell.

Windows
I Windows kan du bruke TWAIN-plugin-modulen for Photoshop dersom du kjører Photoshop CS6 eller nyere i 32-bitersmodus. TWAIN støttes ikke i Photoshop når du kjører i 64-bitersmodus. Dersom du trenger en skanneløsning mens du kjører Photoshop i 64-bitersmodus, bør du bruke WIA-grensesnittet (Windows Image Acquisition) for enheten, hvis tilgjengelig. WIA kan også brukes når du kjører Photoshop i 32-bitersmodus. Kontakt skannerprodusenten for mer informasjon.

Mac OS
I Mac OS kan du bruke TWAIN-plugin-modulen til å skanne mens du kjører Photoshop CS6 (Photoshop CS6 kjører kun i 64-bitersmodus). Svært få skannerprodusenter har laget 64-bitersversjoner av skannerdriverne sine, så det kan hende du ikke kan bruke TWAIN. Kontakt skannerprodusenten for mer informasjon.

Dersom skannerprodusenten ikke støtter skanning i 64-bitersmodus, eller dersom du har problemer med skanning med TWAIN, kan du skanne til Photoshop med Apples ImageKit-teknologi, som er innebygd i Photoshop . Du trenger ikke å installere noen plugin-modul, og teknologien kan brukes med et bredt utvalg skannere.

Du finner TWAIN-plugin-modulen sammen med de andre valgfrie plugin-modulene for Photoshop CS6 og nyere:

Etter at du har lastet ned den riktige filen, dobbeltklikker du på den for å pakke den ut. Hvis du får spørsmål om det, pakker du ut alle filene.

Windows
Merk: For Windows er plugin-modulen for TWAIN kun 32 biter.

Slik installerer du TWAIN-plugin-modulen for Windows:

 1. Avslutt Photoshop.
 2. Kopier Twain_32.8BA plugin-modul fra mappen Optional Plug-ins Win32/Plug-ins til korrekt mappe nedenfor.
  1. Windows XP: \\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS6\Plug-Ins\
  2. Windows Vista og Windows 7 (32-biters): C:\Programfiler\Adobe\Adobe Photoshop [Version]\Plug-Ins\
  3. Windows Vista og Windows 7 (64-biters): C:\Programfiler (x86)\Adobe\Adobe Photoshop [Version]\Plug-Ins\
 3. Åpne Photoshop på nytt.
 4. Last ned den nyeste skannerdriveren fra skannerprodusentens nettsted og installer den.
 5. Koble skanneren til systemet.

Slik bruker du TWAIN til å skanne bilder til Photoshop:

 1. Åpne 32-bitersutgaven av Photoshop ved å klikke på snarveien «Adobe Photoshop CS6 (32-biters)».
 2. Velg Fil > Importer > [navnet på skanneren].

Mac OS

 1. Avslutt Photoshop.
 2. Kopier filen TWAIN.plugin fra nedlastingsmappen til mappen Applications/Adobe Photoshop [Version]/Plug-ins.
 3. Åpne Photoshop på nytt.
 4. Du bruker TWAIN i Photoshop ved å velge Fil > Importer > [navn på skanner].

Photoshop CS5 og TWAIN

Windows-versjonen av den nedlastbare TWAIN-plugin-modulen finnes kun i 32-biters utgave.

Hvis du har Mac OS, inneholder oppdateringen Photoshop CS5 12.0.4 noen TWAIN-rettinger samt en ny nedlastbar TWAIN-plugin-modul som løser ytterligere to problemer: Du kan skanne flere dokumenter samtidig, og Photoshop krasjer ikke lenger mens den andre skanningsjobben pågår.

I Mac OS 10.6.x støtter TWAIN-plugin-modulen 64-bitersbruk av Photoshop CS5. Skannerprodusenten må imidlertid kunne tilby en 64-biters skannerdriver, noe som sjelden er tilfelle. Kontakt skannerprodusenten for å høre om det finnes en 64-bitersdriver. Hvis ikke må du kjøre Photoshop i 32-bitersmodus.

Photoshop CS4 og TWAIN

På 32-bitersversjoner av Windows installeres Photoshop TWAIN-plugin-modulen automatisk. Fordi plugin-modulen ikke er 64-biters, installerer ikke Photoshop den på 64-bitersutgaver av Windows.

På Mac OS installeres ikke TWAIN-plugin-modulen for Photoshop automatisk. Du finner installeringsinstruksjoner nedenfor. Dersom du trenger plugin-modulen på Mac OS 10.6, anbefaler Adobe på det sterkeste at du installerer Rosetta først. Du finner mer informasjon om Rosetta i Apples hjelpefora.

Installere TWAIN-plugin-modulen for Photoshop CS5 og CS4

Photoshop CS5 for Windows eller Mac OS

 1. Last ned plugin-modulen:

  Windows

  Mac OS

 2. Du finner installeringsinstruksjoner for Windows i den nedlastede filen ReadmeCS5_Optionalplugin.pdf. 

  Har du Mac OS, finner du instruksjoner på nedlastingssiden ovenfor.

Merk: Hvis du vil vite mer om valgfrie plugin-moduler, kan se (Plugin-moduler | Photoshop CS5.

Photoshop CS4 for Mac OS

 1. Gå ut av Photoshop CS4.

 2. Kopier TWAIN-plugin-modulen fra mappen /<språk>/Goodies/Optional plug-ins/Import-Export til Applications/Adobe Photoshop CS4/Plug-ins/Import-Export på harddisken din.

 3. Start Photoshop på nytt for å aktivere plugin-modulen.

Feilsøke TWAIN-problemer

Når du bruker TWAIN til å importere fra en bildeenhet, kan det hende det oppstår følgende problemer:

 • Photoshop eller skannerprogrammet fryser eller lukkes på en uventet måte.
 • Du kan ikke lukke skannervinduet.
 • Det oppstår feil under importeringen.
 • Forhåndsvisningen av det importerte bildet, eller selve det importerte bildet, vises feil på skjermen.

Prøv følgende løsninger:

Windows

 • På 64-bitersutgaver av Windows bruker du WIA-grensesnittet til å importere fra enheten. Du finner instruksjoner i hjelpesystemet for Windows, eller ved å kontakte produsenten av enheten.
 • På 32-bitersutgaver av Windows oppdaterer du driverne til enheten. Hvis du trenger hjelp med dette, kan du besøke nettstedet til enhetsprodusenten. Dersom problemet vedvarer selv om du har skaffet deg de nyeste driverne, kan du prøve ett eller begge av følgende alternativer:

  • Importer fra enheten ved hjelp av WIA.
  • Bruk programvaren som fulgte med bildeenheten til å importere og lagre bilder, og åpne deretter de lagrede bildene i Photoshop.

Mac OS

 1. Oppdater driverne til enheten. Besøk nettstedet til enhetsprodusenten dersom du trenger hjelp.
 2. Dersom problemet vedvarer selv om du har skaffet deg de nyeste driverne, kan du importere bildet med et annet program, som verktøyet Image Capture. Se hjelpen for Mac OS, eller kontakt enhetsprodusenten for mer informasjon.

 

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet