Photoshop 3D-panelet i Photoshop gjør det lettere for deg å arbeide med 3D-objekter. 3D-panelet har blitt utformet etter Lag-panelet, og er strukturert som en scenegraf / et tre, med rotobjekter og underordnede objekter.

Du kan arbeide med 3D-objekter i scenegrafen på flere måter:

 • Slette objekter
 • Endre rekkefølgen på objekter
 • Snu rekkefølgen på objekter
 • Sette inn objekter
 • Duplisere objekter
 • Lage forekomster av objekter
 • Gruppere objekter

Du kan bruke disse samhandlingene fra hurtigmenyen assosiert med et 3D-objekt. Høyreklikk (Windows) eller Ctrl-klikk (Mac OS).

Enkelte samhandlinger er ikke tilgjengelig for visse typer 3D-objekter.

Vise 3D-panelet

 • Velg Vindu > 3D.

Grunnleggende samhandlinger

Samhandling
Beskrivelse
Slik gjør du følgende ...
Ikke tilgjengelig for ...
Slette et objekt
Sletter valgte objekter
fra scenegrafen
 • Dra objektet til papirkurven eller
 • bruk kommandoen Slett objekt
  i kontekstmenyen

Objekter under Scene, Miljø og Visning
Legge til et objekt
Legger til et nett eller et forhåndsinnstilt 3D-objekt
 1. Høyreklikk 3D-objektet.
 2. Velg et passende alternativ for å legge til et objekt fra kontekstmenyen. Velg f.eks. Legg til pyramide.
Objekter under Miljø
og Gjeldende visning
Endre rekkefølgen på et objekt
Endrer plasseringen til det valgte objektet innenfor scenegrafen
Dra objektet til den nye plasseringen.
Objekter under Scene, Miljø og Gjeldende visning
Bruk omvendt rekkefølge på objekter
Reverserer rekkefølgen til de
valgte objektene innenfor
scenegrafen
 1. Marker objektene.
 2. Velg Endre rekkefølge på objekter på hurtigmenyen.
Objekter under Scene, Miljø og Gjeldende visning
Duplisere et objekt
Dupliserer valgt objekt
 1. Marker et objekt.
 2. Velg
  Dupliser objekter på hurtigmenyen.
Objekter under Scene, Miljø og Gjeldende visning
Gruppere objekter
Grupperer valgte objekter
 1. Marker objektene.
 2. Velg Grupper elementer på hurtigmenyen.
Materialer, begrensninger og objekter under Scene og Miljø
Dele opp grupper
Deler opp en gruppe av objekter
 1. Velg gruppen.
 2. Velg Del opp objekter på hurtigmenyen.
Materialer, begrensninger og objekter under Scene og Miljø

Opprette en forekomst av et 3D-objekt

En forekomst av et 3D-objekt er en koblet kopi som gjenspeiler endinger utført på det opprinnelige objektet. Hvis du vil endre objektet og forekomsten uavhengig av hverandre, kan du fjerne koblingen.

Følg disse trinnene for å opprette en forekomst av et 3D-objekt:

 1. Høyreklikk nettobjektet i 3D-panelet. Høyreklikk f.eks. Hatt.
 2. Velg Forekomst av objekter på hurtigmenyen for objektet. Dette oppretter en ny forekomst av objektet, f.eks. Hatt1.

Forekomsten vil som standard være koblet til det opprinnelige objektet.

Forekomst av et 3D-objekt i Photoshop
Koblet forekomst: Endringer foretatt på objektet gjenspeiles i forekomsten

Koble en forekomst fra det opprinnelige objektet

Når du frakobler en forekomst fra det opprinnelige objektet, vil endringer som er gjort på det opprinnelige objektet, ikke lenger gjenspeiles på forekomsten.

 1. Høyreklikk på forekomsten i3D-panelet.
 2. Velg Gjør forekomst uavhengig på kontekstmenyen.
Koble en forekomst fra det opprinnelige objektet i Photoshop
Forekomst koblet fra det opprinnelige objektet

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet