Merk:

I Photoshop CS6 var 3D-funksjonalitet en del av Photoshop Extended. Alle Photoshop Extended-funksjoner er tilgjengelige i Photoshop. Photoshop har ikke et frittstående Extended-tilbud.

Fra og med Photoshop CS6 har Photoshop en mer intuitiv 3D-arbeidsflyt, med konsoliderte verktøy og kontekstuelle kontroller på bildet.

3D-funksjoner | Creative Cloud-only

Til informasjon for brukere som ikke har brukt Creative Cloud før er følgende funksjoner blitt oppdatert og lagt til.

 • 32-biters fargevelgere kan nå brukes når du angir farger for materialer, linjer, overflater eller lys i egenskapspanelet.
 • Normale kart kan genereres fra diffuskart. Velg 3D-objektet du vil endre fra 3D-panelet, og klikk deretter Filtrer etter materialer-ikonet øverst i panelet. I egenskapspanelet klikker du mappeikonet ved siden av Normal, og velger Generer normale fra diffuse i menyen.
 • Hvis du stanser en gjengivelse midlertidig, og lager en eller flere markeringer, vil markeringene brukes når gjengivelsen gjenopptas. Det å gjenoppta en gjengivelse fungerer også etter at du har lagret dokumentet som PSD.
 • Tverrsnitt fungerer nå med reflekterende overflater og andre overflatestiler, slik som konstant, tegneserie og skisse.
 • Et bildebasert lys (IBL) legges til 3D-miljøet som standard. Adobe tilbyr nedlasting av andre IBL-er fra Adobe® Photoshop® Extended 3D Content.
 • Du kan endre flisstørrelsen for strålesporet gjengivelse fra standardverdien, som er angitt basert på hvor mange kjerner datamaskinen har. Velg Rediger > Innstillinger > 3D (Windows) eller Photoshop > Innstillinger > 3D (Mac OS). Velg en størrelse fra menyen Gjengi flisstørrelse i delen for Strålekontur i dialogboksen Innstillinger.
 • Ved gjengivelse vises både gjenstående tid og prosent gjengitt i statuslinjen nederst i dokumentvinduet.
 • Photoshop tilbyr nå bedre OpenGL-skygger. Du kan angi skyggekvaliteten som fungerer best med datamaskinen din, ved å velge Rediger > Innstillinger > 3D (Windows) eller Photoshop > Innstillinger > 3D (Mac OS). Velg et alternativ fra menyen Skyggekvalitet i delen for Interaktiv gjengivelse i dialogboksen Innstillinger.

Klikk koblingen for å se en video hvor ledende produktsjef for Photoshop, Zorana Gee, presenterer de nye 3D-funksjonene i Creative Cloud-versjonen av Photoshop.

Merk:

Creative Cloud-versjonen av Photoshop krever minimum 512 MB VRAM for 3D-funksjonalitet.

3D-panelet fokuserer på scene-elementer

I det hendige 3D-panelet kan du velge hvilke elementer du vil redigere:

 1. Øverst i 3D-panelet velger du enten Scene , Nett , Materialer eller Lys .
 2. Velg ett element (f.eks. Gjeldende visning i Scene-utvalget). Alternativt kan du velge flere elementer for å ta i bruk de samme egenskapene på dem alle.
 3. Juster innstillingene i Egenskaper-panelet, eller dra i dokumentvinduet. (Hvis du drar et bestemt objekt eller lys, velger 3D-panelet det aktuelle elementet.)

Merk: Hvis du vil legge til nye lys, klikker du dokumentikonet nederst i delene Scene og Lys. Alternativt kan du klikke panelmenyen for å lagre og laste grupper med lys som forhåndsinnstillinger.

Egenskapspanelet inneholder kontekstuelle innstillinger

Etter at du har valgt enkeltelementer i 3D-panelet eller dokumentvinduet, viser Egenskaper-panelet relaterte innstillinger. Når du er ferdig å justere, klikker du gjengivelsesikonet nederst i panelet.

Merk: Klikk koordinatikonet øverst i panelet for å oppgi de nøyaktige plasseringene av objekter, kameraer og lys. Du blar raskt gjennom egenskaper og koordinater ved hjelp av V-tasten.

Omgivelsesinnstillingene inkluderer globale lys basert på omgivelser og bildet, og grunnplanskygger og refleksjoner.

Sceneinnstillingene inkluderer forhåndsinnstilte gjengivelsesinnstillinger som Markeringsramme og Trådramme samt egendefinerte gjengivelsesalternativer for tverrsnitt, overflater og punkter.

Kamerainnstillingene inkluderer synsfelt, dybdeskarphet og stereoalternativer for anaglyfisk visning, lentikulær visning og side-om-side-visning.

Nettinnstillingene kan du bruke til å fange opp og kaste skygger, justere 3D-pressforminger og redigere kildetekst og baner.


Merk: Hvis du vil skjule et objekt, men beholde skyggen til det for å slå det sammen med 2D-bilder, velger du Usynlig.

Materialinnstillingene inkluderer tekstur- og teksturbaneinnstillinger, f.eks. det nye alternativet Grovhet.

Lysinnstillingene gir deg valget mellom uendelig lys, spotlys og punktlys, og du kan også justere farge, intensitet og skygger.

Flytteverktøyet konsoliderer objekt- og kamerajusteringer

Med flytteverktøyet kan du endre plasseringen av objekter og kamera:

 • På alternativlinjen har du valget mellom modusene Roter , Rull , Dra , Gli og Skaler .
 • Du går raskt gjennom alle modusene ved å trykke på Skift+V.
 • Du bytter raskt mellom kamera- og omgivelseskontrollene ved å klikke bort fra 3D-objektene.

Merk: En gullfarget dokumentkant i dokumentvinduet indikerer kamerakontroll, mens en blå dokumentkant indikerer omgivelseskontroll, en grønn kant scenekontroll og ingen kant indikerer nettkontroll.

Kontroller på bildet redigerer elementer direkte

Med kontrollene på bildet kan du ofte redigere hele 3D-scener uten å bruke noen av panelene i arbeidsområdet. Du maksimerer visningen ved å trykke på F-tasten for å bytte mellom fullskjerm og standardskjerm.

I dokumentvinduet kan du bruke følgende elementer direkte:

Innstillingene for scene, nett og lys Du får kjapp tilgang til scene-egenskapene i dokumentvinduet ved å høyreklikke lerretet på et område uten 3D-objekter. Eller høyreklikk nett og lys for å se egenskapene deres.

Skygger Hold nede Skift mens du klikker dem, og dra for å endre posisjonen til det aktuelle lyset.

Kontroller for objektmarkeringsramme Klikk objekt én gang for å aktivere, og plasser deretter musepekeren over forskjellige plan. Når et plan får en gul skygge, kan du dra for å justere objektet langs den aktuelle aksen. Alternativt kan du dra hjørnene for å rotere langs X- eller Y-aksen.

Opprette og justere 3D-pressforminger

Med 3D-pressforming kan du utvide skrift, utvalg, lukkede baner, former og bildelag til tre dimensjoner.

 1. Velg en bane, et formlag, et typelag, et bildelag eller bestemte bildepunktområder.
 2. Velg 3D > Ny 3D-pressforming fra valgt bane, lag eller gjeldende markering.
 3. Merk: Du ekstruderer skrift kjapt mens du bruker typeverktøyet ved å klikke 3D-knappen på alternativlinjen.

 4. Etter at du har valgt nettet i 3D-panelet, velger du ikonet Deformer eller Endepunkt øverst i Egenskaper-panelet.
 5. Juster tallinnstillingene i Egenskaper-panelet, eller dra de interaktive pressformingskontrollene i dokumentvinduet.

Du redigerer den opprinnelige banen, type- eller bildelaget ved å velge det relaterte nettet i 3D-panelet og deretter klikke Rediger kilde i Egenskaper-panelet.

Definere grunnplan for importerte objekter

Du kan kjapt opprette perspektivplan med filteret Forsvinningspunkt, og så feste et importert objekt på dem.

 1. Velg et bildelag, og velg Filter > Forsvinningspunkt.
 2. Bruk verktøyene Opprett plan og Rediger plan til å opprette et nett som definerer et grunnplan. Deretter klikker du OK.
 3. Velg 3D > Nytt 3D-lag fra fil.

Det importerte objektet plasseres på det definerte grunnplanet.

Opprette baner fra 3D-lag


Velg 3D > Lag midlertidig bane fra 3D-lag for å konvertere den gjeldende gjengivelsen til en midlertidig bane. Denne kommandoen strekker en bane over alfakanalen til laget.

Hvis du gjengir i trådrammemodus og justerer foldeterskelverdien for å eliminere visse unødvendige linjer, kan du opprette en gjengivelse som ser håndtegnet ut når du bruker en Photoshop-pensel på den.

Slå sammen flere 3D-lag

Du kan slå sammen så mange 3D-lag som du trenger, for å forbedre ytelsen og legge til skygger og refleksjoner for flere objekter.

Før du slår sammen 3D-lag, bør du bruke den ortografiske kameravisningen til å plassere nett så presist som mulig:

 1. Klikk Scene-ikonet  øverst i 3D-panelet, og velg Gjeldende visning.
 2. Velg Ortografisk i Egenskaper-panelet.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet