Flere følgesapper for Photoshop

Merk:

Hvis du vil feilsøke problemer med følgesapplikasjoner, kan du gå til brukerforumet for Adobe-følgesapplikasjoner. Det gis ikke kundestøtte via telefon. Still spørsmål, be om funksjoner og rapporter problemer på feedback.photoshop.com.

Koble Photoshop-tilleggsapplikasjoner til Photoshop

Adobe® Photoshop® kommuniserer med Adobe Nav for Photoshop, Adobe Color Lava for Photoshop og Adobe Eazel for Photoshop ved hjelp av et trådløst nettverk. Photoshop og applikasjonene må befinne seg i det samme trådløse nettverket for at de skal kunne kobles sammen. Gjør følgende for å kontrollere det trådløse nettverket:

 • I Mac OS klikker du på Wi-Fi-ikonet  i menylinjen for operativsystemet for å velge et trådløst nettverk.

 • I Windows XP velger du Start > Kontrollpanel > Nettverks- og Internett-tilkoblinger > Nettverkstilkoblinger > Trådløs nettverkstilkobling.

 • I Windows Vista / Windows 7 velger du Start > Kontrollpanel > Nettverks- og Internett-tilkoblinger > Nettverks- og delingssenter.

 • Trykk på Innstillinger og deretter på Wi-Fi på iPad-enheten.

Merk:

Hvis du vil vite mer om å koble sammen Photoshop og tilleggsapplikasjonene for Photoshop, kan du lese kundestøttedokumentet Feilsøke koblingsproblemer med tilleggsapplikasjoner | Photoshop eller se Komme i gang med Photoshop-tilleggsapplikasjoner for Photoshop CS5Adobe TV. Hvis du vil ha generell informasjon om hvordan du konfigurerer og feilsøker trådløse nettverk, kan du gå til Apples kundestøtte eller Windows Hjelp og veiledning.

Tilkoblingsinnstillinger i Photoshop

Merk:

Hvis du skal bruke Photoshop med Adobe Nav, Adobe Color Lava og Adobe Eazel, må du ha Photoshop 12.0.4 eller nyere. Velg om nødvendig Hjelp > Oppdateringer for å installere den nyeste versjonen av Photoshop.

Opprett Photoshop som en ekstern tilkobling til applikasjonene.

 1. I Photoshop velger du Rediger > Eksterne tilkoblinger.

  Opprett en ekstern tilkobling i Photoshop.

 2. Skriv inn et beskrivende navn i tjenestenavnfeltet i dialogboksen Eksterne tilkoblinger.

 3. Skriv inn et sekssifret passord i passordfeltet.

 4. Velg å aktivere eksterne tilkoblinger, og klikk deretter på OK.

Innstillinger for trådløs tilkobling for tilleggsapplikasjoner

 1. I Adobe Nav, Adobe Color Lava eller Adobe Eazel trykker du på PS-ikonet  i nedre høyre hjørne av appen.

 2. Trykk på Photoshop-tjenesten i Connections-vinduet.

 3. Skriv inn det sekssifrede passordet, og trykk deretter på Connect.

Når tilkoblingen er opprettet, blir PS-ikonet blått .

IP-tilkoblinger for følgesapplikasjoner

Hvis det ikke er noen tilgjengelige trådløse nettverk, kan du opprette en direkte IP-tilkobling mellom Adobe Nav, Adobe Color Lava eller Adobe Eazel og Photoshop.

 1. I Adobe Nav, Adobe Color Lava eller Adobe Eazel trykker du på PS-ikonet  i nedre høyre hjørne av appen.

 2. Trykk på New i Connections-vinduet.

 3. Skriv inn IP-adressen og passordet fra dialogboksen Eksterne tilkoblinger i Photoshop.

 4. Klikk på Connect.

Når tilkoblingen er opprettet, blir PS-ikonet blått .

Merk:

Hvis du trenger hjelp med å feilsøke IP-tilkoblinger, kan du se kundestøttedokumentet Feilsøke tilkoblingsproblemer med tilleggsapplikasjoner | Photoshop.

Bruke Adobe Nav

Med Adobe Nav for Photoshop kan du velge og håndtere Photoshop-verktøy på iPad-enheten. Med Adobe Nav kan du også se på åpne Photoshop-dokumenter ved hjelp av iPad-enheten mens du arbeider i Photoshop på datamaskinen. Når du bruker Adobe Nav for å få tilgang til verktøy og dokumenter, får du mer plass og fleksibilitet til å arbeide med bildene dine i Photoshop.

Merk:

Adobe Nav er tilgjengelig på engelsk, fransk, tysk og japansk. Photoshop-versjoner på andre språk kan kobles til Adobe Nav, men bare på disse språkene. For Adobe Nav må du ha Photoshop 12.0.4 eller nyere. Hvis du vil laste ned den nyeste versjonen av Photoshop, velger du Hjelp > Oppdateringer.

Merk:

Hvis du vil se en videoveiledning om hvordan du bruker Adobe Nav, kan du gå til oppdateringssiden for Adobe CS5.5 på NAPP-webområdet. Alternativt kan du se Russell Browns video om oppdatering av Photoshop-applikasjoner for informasjon om de nye Adobe Nav-funksjonene for iPad 2.

Koble til Photoshop

Adobe Nav må være koblet til Photoshop. Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du kobler Adobe Nav til Photoshop, kan du se Koble Photoshop-følgesapper til Photoshop.

Verktøymodus i Adobe Nav

Med verktøymodusen i Adobe Nav kan du velge og arbeide med Photoshop-verktøy. Adobe Nav viser opptil 16 verktøy om gangen. Du kan tilpasse verktøymodusen slik at den inkluderer de verktøyene du bruker oftest, eller de verktøyene du bruker til en bestemt oppgave, for eksempel maling.

Verktøymodus i Adobe Nav.

A. Verktøyknapper B. Alternativer for redigering C. Bytt til verktøymodus D. Bytt til dokumentmodus E. Koble til Photoshop F. Verktøykasse 

 • Trykk på nederst i applikasjonen for å gå inn i verktøymodus.
 • Trykk på et verktøy for å bruke det i Photoshop. Det valgte verktøyet har en hvit bakgrunn.
Merk:

Hvis du vil angi alternativer for verktøy, bruker du alternativlinjen i Photoshop.

 • Hvis du vil vise 100 % av det aktive bildet, trykker du på knappen Faktiske bildepunkter.
 • Hvis du vil bla gjennom skjermmodiene, trykker du på knappen Skjermmodus. Se Endre skjermmodus for mer informasjon.
 • Hvis du vil bytte om på forgrunns- og bakgrunnsfargene, trykker du på ikonet for å bytte farger . Hvis du vil gjenopprette standardverdiene, trykker du på ikonet for standardfarger .
Merk:

Verktøykassen i Adobe Nav viser de valgte forgrunns- og bakgrunnsfargene. Hvis du vil velge forgrunns- eller bakgrunnsfarger, bruker du verktøykassen i Photoshop. Se Velge farger i verktøykassen.

 • Hvis du vil legge til, slette eller flytte verktøy, trykker du på Edit. Gjør deretter ett av følgende:

  • Dra et verktøy for å flytte det.

  • Hvis du vil slette et verktøy, trykker du på X-en øverst til venstre på verktøyknappen.

  • Hvis du vil legge til et verktøy, drar du det fra menyen til høyre til rutenettet.

   Verktøyene i rutenettet er blå på menyen.

  • Trykk på Ferdig for å gå tilbake til verktøymodus.

Dokumentmodus i Adobe Nav

Med dokumentmodus kan du velge, vise og åpne nye Photoshop-dokumenter fra Adobe Nav.

Dokumentmodus i Adobe Nav viser bildefiler som er åpne i Photoshop.

 • Hvis du vil gå til dokumentmodus, trykker du  nederst i appen.

  Den blå prikken til venstre for filnavnet angir det aktive dokumentet.

 • Hvis du vil gjøre et annet dokument aktivt i Photoshop, trykker du på miniatyren for dokumentet.

 • Hvis du vil se informasjon om et dokument, inkludert om størrelse og oppløsning, trykker du på miniatyren for dokumentet to ganger. Trykk to ganger til for å gå tilbake til miniatyrvisningen.

 • Hvis du vil opprette et nytt dokument uten tittel i Photoshop, trykker du på Ny eller på plassholderminiatyren for nye dokumenter.

  Nye dokumenter har 1024 x 768 piksler, 72 dpi og sRGB.

 • Hvis du vil duplisere et dokument, drar du miniatyren for det til plassholderminiatyren for nye dokumenter.

 • Hvis du vil zoome inn på en miniatyr, kniper du opp fingrene opptil fire ganger. Hvis du vil gå tilbake til miniatyrvisning, lukker du ved å knipe sammen fingrene.

 • Hvis du vil omorganisere dokumenter, drar du en miniatyr til en ny plassering.

Bruke Adobe Color Lava

Med Adobe Color Lava for Photoshop kan du opprette temabaserte fargekart på iPad-enheten. Når Adobe Color Lava er koblet til Photoshop, kan du bruke Adobe Color Lava-fargekart som forgrunnsfarge. Du kan også legge til Adobe Color Lava-farger i Photoshop-fargekartpanelet etter hvert som du jobber. Eller du kan sende Adobe Color Lava-tema via e-post som fargekartbibliotek for å dele dem med andre personer på andre datamaskiner.

Merk:

Adobe Color Lava er tilgjengelig på engelsk, fransk, tysk og japansk. Photoshop-versjoner på andre språk kan kobles til Adobe Color Lava, men bare på disse språkene. For Adobe Color Lava må du ha Photoshop 12.0.4 eller nyere. Hvis du vil laste ned den nyeste versjonen av Photoshop, velger du Hjelp > Oppdateringer.

Merk:

Hvis du vil se en videoveiledning om hvordan du bruker Adobe Color Lava, kan du gå til oppdateringssiden for Adobe CS5.5 på NAPP-webområdet. Alternativt kan du se Russell Browns video om oppdatering av Photoshop-applikasjoner for informasjon om de nye Adobe Color Lava-funksjonene for iPad 2.

Miksermodus i Adobe Color Lava.

A. Rent fingerblekkhus B. Lerret C. Fargeblekkhus D. Fargekart E. Koble til Photoshop F. Bytt til temabibliotekmodus G. Last inn et bilde 

Blande farger i Adobe Color Lava

Hvis du vil blande farger i Adobe Color Lava, velger du farger fra prøveblekkhusene, og deretter "maler" du med fingeren på lerretet.

 • Trykk på blekkhuset til en farge for å laste den inn. Den valgte fargen har en tykkere hvit kant.

 • Hvis du vil bytte mellom RGB og gråtoner, trykker du på den innerste ringen til fargeblekkhusene.

 • Hvis du vil redigere verdier for kulør, metning og lysstyrke, dobbelttrykker du på et fargeblekkhus. Hvis du vil godta HSB-innstillingene, trykker du .

 • Hvis du vil fjerne farge fra fingeren, trykker du én eller to ganger på det rene fingerblekkhuset.

 • Hvis du vil tilbakestille fargeblekkhusene til standardverdiene, trykker du .

 • Hvis du vil tømme lerretet, trykker du .

 • Hvis du vil opprette et nytt tema, trykker du på New-knappen.

 • Hvis du vil laste inn et bilde til lerretet, trykker du kameraikonet . Deretter velger du et bilde fra et iPad-fotoalbum.

Arbeide med fargekart i Adobe Color Lava

På høyre side i Adobe Color Lava-applikasjonen vises det fargekartsett. Det aktive, eller det valgte, fargekartet er større enn de fire andre fargekartene.

 • Trykk på et fargekart for å velge det. Når du blander farger, erstatter Adobe Color Lava fargen i det valgte fargekartet med fargen du maler med.

 • Trykk på et fargekart for å angi at det skal være forgrunnsfargen i Photoshop.

 • Hvis du vil redigere fargekartsett, trykker du knappen for temabibliotekmodus .

Håndtere tema i Adobe Color Lava

Med temabibliotekmodus kan du arbeide med opptil 300 fargekartsett eller tema.

Temabibliotekmodus i Adobe Color Lava.

A. Fargetema B. Rediger tema C. Bytt til fargemiksermodus D. Koble til Photoshop 

 • Trykk på et tema for å velge det.

 • Hvis du vil redigere det valgte temaet, trykker du knappen for fargemiksermodus .

 • Hvis du vil angi at et fargekart i et tema skal være forgrunnsfargen i Photoshop, trykker du på det.

 • Hvis du vil se RGB- og HSL-verdier og heksadesimale verdier for hvert fargekart i et tema, dobbelttrykker du på temaet.

Temadetaljer i Adobe Color Lava

 • Hvis du vil gi et tema et nytt navn eller slette det, trykker du på Edit-knappen eller trykker på og holder nede et tema. Gjør deretter ett av følgende:

  • Trykk på X-en øverst til venstre i et tema for å slette det.

  • Trykk på et temanavn for å gi det et nytt navn.

Dele Adobe Color Lava-tema

Hvis du vil se instruksjoner om hvordan du kobler sammen Photoshop og Adobe Color Lava, kan du se Koble Photoshop-følgesapper til Photoshop.

 1. Når du er koblet til Photoshop, trykker du på  for å gå til temabibliotekmodus.

 2. Trykk på et tema to ganger for å åpne temadetaljene. Trykk deretter på én av de følgende knappene:

  Send To Photoshop

  Temafarger vises i Swatches-panelet.

  E-mail

  Åpner en e-postmelding, slik at du kan sende temaet til noen. E-postmeldingen inkluderer en PNG-forhåndsvisning av temaet, en PNG-forhåndsvisning av lerretet og en ASE-fargekartbibliotekfil. Hvis du vil se instruksjoner om hvordan du laster inn et fargekartbibliotek i Photoshop, kan du se Håndtere fargekartbiblioteker.

Bruke Adobe Eazel

Med Adobe Eazel for Photoshop kan du male akvareller på et lerret. Hvert strøk er "vått" når det påføres, og det tar noen sekunder før det "tørker". Malingsfargene blander seg med hverandre i henhold til alternativene du velger, og fuktighet til det forrige strøket. Du kan lagre Eazel-bilder i iPad-fotogalleriet, og du kan hente dem inn i Photoshop for å redigere eller utforme dem videre.

Merk:

Adobe Eazel er tilgjengelig på engelsk, fransk, tysk og japansk. Photoshop-versjoner på andre språk kan kobles til Adobe Eazel, men bare på disse språkene. For Adobe Eazel må du ha Photoshop 12.0.4 eller nyere. Hvis du vil laste ned den nyeste versjonen av Photoshop, velger du Hjelp > Oppdateringer.

Merk:

Hvis du vil se en videoveiledning om hvordan du bruker Adobe Eazel, kan du gå til oppdateringssiden for Adobe CS5.5 på NAPP-webområdet.

Adobe Eazel for Photoshop.

A. Penselprøve B. Fingerkontroller C. Lerret 

Merk:

Adobe Eazel registrerer automatisk om du bruker høyre eller venstre hånd.

Penselprøve

Viser fargen, størrelsen og tettheten for den gjeldende penselen.

Tommelkontroll

Angre, gjør om og slett alt.

Pekefingerkontroll

Velg en farge.

Langfingerkontroll

Juster størrelsen på penselen.

Ringfingerkontroll

Endre tettheten for malingen.

Lillefingerkontroll

Lagre bildet, og send det til Photoshop.

Adobe Eazel-arbeidsmodi

Adobe Eazel har to arbeidsmodi: vedvarende og forbigående. I vedvarende modus er alle de fem fingerkontrollene synlige på skjermen mens du angir alternativer. Gjør følgende hvis du vil arbeide i vedvarende modus:

 1. Plasser alle fem fingrene på lerretet samtidig, og løft dem.

 2. Trykk på, eller trykk på og dra, en innstilling for å justere den.

 3. Trykk på lerretet for å godta endringen.

 4. Trykk på lerretet igjen for å angi et annet alternativ, eller trykk én gang til for å begynne å male.

I forbigående modus vises bare én kontroll på skjermen om gangen. Kontrollen vises bare så lenge fingeren samhandler med den. Gjør følgende hvis du vil arbeide i forbigående modus:

 1. Plasser alle fem fingrene på lerretet, og løft alle fingrene unntatt fingeren du vil justere alternativene for.

 2. Dra fingeren for å justere innstillingen, eller trykk med lillefingeren for å velge et alternativ.

 3. Trykk på lerretet igjen for å angi et annet alternativ eller begynne å male.

Velge farger i Adobe Eazel

Med Adobe Eazel har du fem tilgjengelige fargekart i en palett under pekefingeren. Det valgte fargekartet har en kant som blinker.

Velg en farge i Eazel.

A. Fargekart B. Penselprøve C. Gjeldende farge D. Fargehjul 

 • Hvis du vil velge et fargekart, drar du pekefingeren til det og løfter.

 • Hvis du vil bytte et fargekart, drar du pekefingeren til det for å velge det. Fortsett å dra til fargehjulet eller til en farge på bildet på lerretet.

Angi størrelse og tetthet for strøk i Adobe Eazel

 • Hvis du vil gjøre penselen større, drar du oppover med langfingeren. Hvis du vil gjøre penselen mindre, drar du nedover med langfingeren. Penselprøven oppdateres mens du drar.

 • Hvis du vil gjøre malingen tettere, drar du oppover med ringfingeren. Hvis du vil gjøre malingen mindre tett, drar du nedover med ringfingeren. Penselprøven oppdateres mens du drar.

Angre, gjør om og slett i Adobe Eazel

 • Hvis du vil angre det siste strøket, bruker du tommelen til å velge  eller sveiper fra høyre til venstre.

 • Hvis du vil gjenta det siste strøket, bruker du tommelen til å velge  eller sveper fra venstre til høyre.

 • Hvis du vil slette lerretet, bruker du tommelen til å velge  eller sveiper oppover.

Lagre Adobe Eazel-bildet og sende det til Photoshop

Du kan lagre Adobe Eazel-bildet i iPad-galleriet som et JPEG-bilde. Deretter kan du bruke bildeapplikasjonen til å sende det til noen via e-post, bruke det som bakgrunnsbilde eller skrive det ut. Du kan også sende Adobe Eazel-bildet til Photoshop, der du kan åpne det for å redigere eller utforme det videre.

Merk:

Hvis du vil se instruksjoner om hvordan du kobler sammen Photoshop og Adobe Eazel, kan du se Koble Photoshop-følgesapper til Photoshop.

 • Hvis du vil lagre bildet på iPad, velger du Settings med lillefingeren, og deretter trykker du på knappen Save To Photos.

 • Hvis du vil sende bildet til Photoshop, velger du Settings med lillefingeren, og deretter trykker du på knappen Transmit to Photoshop.

  Adobe Eazel sender bildedata til Photoshop, som åpner bildet med en oppløsning på 4096 x 3092. I Photoshop kan du lagre Adobe Eazel-bildet i et hvilket som helst filformat som støttes.

Merk:

Det kan hende at Adobe Eazel-bildet ser litt annerledes ut i Photoshop. Gjengivelsen kan gjøre at det forekommer mindre geometriske forskjeller.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din