Når du trekker ut et objekt, sletter Photoshop bakgrunnen slik at den blir transparent. Bildepunkter langs kanten av objektet mister fargekomponentene som er utledet fra bakgrunnen, slik at de kan blandes med en ny bakgrunn uten å generere en fargeglorie.

Bruke den mer effektive og fleksible kommandoen Finjuster kant

Hvis du bruker kommandoen Valg > Finjuster kant, vil du få svært gode resultater og ikke-ødeleggende behandling. Se Juster markeringskanter for å få instruksjoner og koblinger til ytterligere nyttige veiledninger.

Kommandoen Finjuster kant er særlig imponerende med svært komplekst kantinnhold, for eksempel pistrete hår. I motsetning til den eldre plugin-modulen Trekk ut, som sletter bildepunktdata for godt, oppretter kommandoen Finjuster kant markeringsmasker som du kan finjustere senere.

Adobe anbefaler

Adobe anbefaler
<a href="http://tv.adobe.com/watch/the-russell-brown-show/masking-basics-in-photoshop-cs5/">Trekke ut objekter i Photoshop CS5</a>
Russell Brown

Bruke den eldre, valgfrie plugin-modulen Trekk ut (bare Windows)

Merk:

Plugin-modulen Trekk ut er ikke tilgjengelig for Mac OS, siden den ikke er kompatibel med nyere versjoner av det operativsystemet og kommandoen Finjuster kant gir bedre uttrekking.

Plugin-modul for uttrekking i Photoshop
Merket område uthevet og fylt, og uttrukket objekt

 1. Siden kommandoen Finjuster kant er bedre, installeres ikke plugin-modulen Trekk ut med Photoshop. Last ned den valgfrie plugin-modulen for Windows her.
 2. I lagpaletten velger du laget som inneholder objektet du vil trekke ut. Hvis du velger et bakgrunnslag, blir det et vanlig lag etter uttrekket. Hvis laget inneholder en markering, sletter uttrekkingen bare bakgrunnen i det merkede området.

  Merk:

  Hvis du ikke vil miste den opprinnelige bildeinformasjonen, dupliserer du laget eller tar en mellomkopi av den opprinnelige bildestatusen.

 3. Velg Filter > Trekk ut, og angi deretter verktøyalternativer:

  Penselstørrelse

  Skriv inn en verdi, eller dra skyvekontrollen for å angi bredden på kantmarkeringsverktøyet . Du bruker også alternativet Penselstørrelse til å angi bredden på viskelær-, opprydnings- og kantretusjeringsverktøyene.

  Uthev

  Velg et forhåndsdefinert fargealternativ for uthevingen som vises rundt objektene når du bruker kantmarkeringsverktøyet, eller velg Annen for å velge en tilpasset farge for uthevingen.

  Fylle

  Velg et forhåndsinnstilt fargealternativ, eller velg Annen for å velge en egendefinert farge for området som dekkes av fyllverktøyet.

  Smart merking

  Velg dette alternativet hvis du merker en godt definert kant. Dette alternativet hjelper deg med å beholde merkingen på kanten og bruker en merking som er akkurat bred nok til å dekke kanten, uavhengig av den gjeldende penselstørrelsen.

  Merk:

  Hvis du bruker Smart merking til å markere en objektkant som er nær en annen kant, reduserer du penselstørrelsen hvis kanter i konflikt drar markeringen av objektkanten. Hvis objektkanten har en jevn farge på den ene siden og kanter med store kontraster på den andre siden, holder du objektkanten lag innenfor et bilde penselområdet, men midtstiller penselen på den jevne fargen.

  Angi uttrekkingsalternativer:

  Teksturert bilde

  Merk av for dette alternativet hvis bildeforgrunnen eller -bakgrunnen inneholder mye tekstur.

  Jevn ut

  Angi en verdi eller dra skyvekontrollen for å øke eller redusere utglattingen for omrisset. Det er vanligvis best å begynne med null eller en lav verdi for å unngå uskarpe detaljer som ikke er ønsket. Hvis det er skarpe artefakter i uttrekksresultatet, kan du øke verdien for Jevn ut for å fjerne dem i neste uttrekk.

  Kanal

  Velg alfakanalen på Kanal-menyen for å basere merkingen på en markering som er lagret i en alfakanal. Alfakanalen bør være basert på en markering fra kantgrensen. Hvis du endrer en markering basert på en kanal, endres kanalnavnet på menyen til Egendefinert. Du må ha en alfakanal for at alternativet Kanal skal være tilgjengelig.

  Tving forgrunn

  Merk av for dette alternativet hvis objektet er spesielt innviklet eller mangler et tydelig indre.

 4. Velg kantmarkeringsverktøyet , og tegn for å definere kanten på objektet du vil trekke ut. Dra slik at merkingen så vidt overlapper både forgrunnsobjektet og bakgrunnen. Bruk en stor pensel til å dekke ujevne, innviklede kanter der forgrunnen blandes med bakgrunnen, for eksempel hår eller trær.

  Merk:

  Bruk zoom- eller håndverktøyet for å justere visningen etter behov.

  Hvis du vil viske ut markeringen, velger du viskelæret  og drar den over markeringen. Du kan viske ut hele markeringen ved å trykke Alt+Tilbake (Windows) eller Tilvalg+Delete (Mac OS).

  Hvis objektet har et veldefinert innhold, må du passe på at markeringen omslutter objektet helt. Du trenger ikke å merke områder der objektet berører bilderammene. Hvis objektet ikke har et tydelig indre, merker du hele objektet.

  Merk:

  Du kan ikke merke hele objektet hvis du har valgt Teksturert bilde eller Tving forgrunn.

 5. Definer forgrunnsområdet ved å gjøre ett av følgende:
  • Hvis objektet har et veldefinert indre, velger du fyllverktøyet . Kikk i objektet for å fylle det. Hvis du klikker et fylt område på nytt med fyllverktøyet, fjernes fyllet.

  • Hvis du har valgt Tving forgrunn, velger du pipetteverktøyet  og klikker i objektet for å ta prøve av forgrunnsfargen, eller du klikker i Farge-tekstboksen og bruker en fargevelger til å velge forgrunnsfargen. Denne teknikken fungerer best med objekter som inneholder toner av en enkeltfarge.

 6. (Valgfritt) Klikk Forhåndsvisning for å forhåndsvise det uttrukkede objektet. Zoom inn etter behov.

  Visning

  Velg en meny for å bytte mellom visninger av de opprinnelige og uttrukkede bildene.

  Vis

  Velg et menyalternativ for å forhåndsvise det uttrukkede objektet mot en fargemaskebakgrunn eller en gråtonebakgrunn. Velg Ingen for å vise en gjennomsiktig bakgrunn.

 7. (Valgfritt) Forbedre uttrekket ved å gjøre ett av følgende:
  • Velg nye alternativer for markering og fyll, og tegn på nytt med kantmarkeringsverktøyet. Definer forgrunnsområdet på nytt, og forhåndsvis deretter det uttrukkede objektet.

  • Angi nye alternativer for uttrekking (Jevn ut, Tving forgrunn eller Farge), og forhåndsvis deretter det uttrukkede objektet.

  Når du er fornøyd med uttrekket, kan du utføre den endelige retusjeringen.

 8. Retusjer uttrekksresultatene ved å gjøre ett av følgende:
  • Hvis du vil slette bakgrunnsspor i det uttrukne området, bruker du oppryddingsverktøyet . Verktøyet trekker ut tetthet og har en kumulativ effekt. Du kan også bruke oppryddingsverktøyet til å fylle tomrom i det uttrukkede objektet. Hold nede ALT (Windows) eller TILVALG (Mac OS) mens du drar for å gi tilbake tetthet.

  • Hvis du vil redigere kanten på det uttrukne objektet, bruker du kantretusjeringsverktøyet . Verktøyet gjør kantene skarpere og har en kumulativ effekt. Hvis det ikke finnes noen klar kant, legger kantretusjeringsverktøyet til tetthet i objektet eller trekker fra tetthet i bakgrunnen.

  Merk:

  Du kan også rydde opp i bildet etter et uttrekk ved å bruke bakgrunnsviskelæret og historikkpenselen i verktøykassen.

 9. Klikk OK for å bruke det endelige uttrekket. I laget viskes alle bildepunkter utenfor det uttrukne objektet ut til gjennomsiktighet.

Merk:

Etter en uttrekking kan du legge til tetthet i bakgrunnen igjen og lage andre effekter ved å velge Rediger og alternativet for uttoningsuttrekking.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet