Photoshop CS6 introduserer over 60 produktivitetsforbedringer, også kalt Just Do It-funksjoner (JDI). Disse små forbedringene er et resultat av kundetilbakemeldinger over lengre tid, og kan forbedre produktiviteten markant.

Merk:

Hvis du vil ha mer informasjon om nye funksjoner og forbedringer i Photoshop CC, kan du se Dette er nytt i Photoshop CC.

Automatisering

 • Kontaktkopi II gjenopprettet som et automatiseringsalternativ
 • PDF-presentasjon gjenopprettet som et automatiseringsalternativ
 • Lagsammensetning til PDF gjenopprettet som et skriptalternativ

Pensler

 • Ta opp penselstrøk i handlinger med alternativet Tillat verktøyopptak i panelmenyen Handlinger. (Fordi penselstrøk gjerne er unike for et bestemt prosjekt, må du passe på å deaktivere dette alternativet etter at du har tatt opp de handlingene som krever det.)
 • Glidebryter for lysstyrke/kontrast i teksturer ved maling
 • Penseltuppmarkøren gjenspeiler penselstilling og dirring for runde tupper og tupper som er tatt opp
 • Penselprojeksjon for statiske tupper
 • Fargedynamikken forblir konstant for hvert strøk som standard
 • HUD-velgeren for bytte av penselstørrelse og hardhet kan også brukes til å endre tetthet: Trykk på Ctrl+Alt (Windows) eller Kommando+Tilvalg (Mac OS) og dra bryteren oppover eller nedover. (Du må fjerne avmerkingen for HUD-vertikal bevegelse endrer hardhet på rund pensel i de generelle innstillingene.)
 • Maksimal penselstørrelse økt til 5000 bildepunkter

Kanaler

 • Aktiverte Del opp kanaler for dokumenter med ett lag (slik at du kan dele opp enkel gjennomsiktighet)

Fargevelger

 • Du kan lime inn # (f.eks. #aabbcc) eller 0x (0xAABBCC) i det heksadesimale feltet
 • Snarveier til heksadesimale verdier (f.eks. #123) er tillatt

Pipette

 • Har lagt til alternativ for å ignorere justeringslag på fargeprøvemenyen på alternativlinjen
 • Har lagt til alternativ for å hente prøver fra gjeldende lag og under på fargeprøvemenyen
 • Størrelsesalternativene for fargeprøven vises nå i kontekstmenyen for ulike pipetteverktøy (svartpunkt og hvitpunkt i Nivåer osv.)

Filformater

 • Leser flere bitdybder i TIFF-filene
 • Legger til alternativer for å behandle OpenEXR-gjennomsiktighet ved åpning og lagring
 • Leser BIGTIFF-formatet (TIFF-filer over 4 GB)
 • Leser vanlige formater for stereobildepar (JPS, MPO, PNS)

GPU

 • Økt stabilitet gjennom forhåndskvalifisering av registrerte GPU-er før bruk

Endre størrelsen på bilder

 • Bikubisk automatisk-alternativ velger automatisk den beste omsamplingsmetoden, basert på typen størrelsesendring

Importere

 • (Mac OS) Støtte for ImageKit-skanner og -kamera for importering av bilder fra flere enheter

Lag

 • La til interpoleringsmenyen på alternativmenyen for kommandoen Fri transformering
 • La til spredningsalternativ for lagstilene Graderingsoverlapping og Graderingsstrøk
 • La til hurtigtastene 00 og Skift+00 for å sette lag- og fylltetthet til 0 %
 • Du kan endre lås, overgangsmodus eller fargeetikett samtidig for flere valgte lag
 • Ctrl/Kommando+J dupliserer valgte laggrupper (i tillegg til lag)
 • Lagverktøytips inkluderer lagnavn
 • Den nye kommandoen Rastrer lagstil slår sammen lageffekter til et lag
 • Omorganiserte lagstiler for å gjenspeile rekkefølgen de tas i bruk i (plasserte f.eks. skygge under de andre effektene)
 • Vis merket for Bruk overgang hvis / Overgangsalternativer på et lag dersom overgangsalternativene for Lagstil har blitt tilpasset
 • Alt/Tilvalg+klikk på FX-piler viser eller skjuler alle lageffekter
 • Riktig tetthet og overgangsmodus vises for skjulte lag
 • Ved endring av navn på lag kan du trykke på Tab for å gå til neste lag og Skift+Tab for å gå til forrige lag.
 • Formlagnavnene gjenspeiler verktøynavnet (f.eks. Rektangel 1)

Gjør flytende

 • La til GPU-skjermkortakselerasjon
 • La til enkel og avansert modus for brukergrensesnitt
 • Forbedret markørsynlighet på Mac
 • La til alternativ for å laste siste nett
 • Maksimal størrelse på Gjør flytende-pensel økt til 15.000
 • (Kun engelsk) Du kan endre størrelsen på Gjør flytende-penselen med tastene [ og ], som nå stemmer overens med trinnvis endring ellers i Photoshop
 • Ctrl (Windows) / Kommando (Mac OS) bytter til forstørrelsesglass
 • Alt+høyreklikk+dra endrer penselstørrelsen (Windows)
 • Ctrl+Alt+klikk+dra endrer penselstørrelsen (Mac OS)

Masker

 • Aktiver Inverter- og Terskelverdi-justeringer for masker i 32 biter/kanal-bilder

Plugin-moduler

 • Hold nede Skift under oppstart for å deaktivere valgfrie og tredjeparts plugin-moduler

Forhåndsinnstillinger

 • La til forhåndsinnstilling for Nytt dokument for vanlige enheter (f.eks. iPhone, iPad osv.)
 • La til nye forhåndsinnstillinger for Graderingsfordeling for tradisjonelle utskriftstoner og delte toner
 • Omorganiserte hvilke verktøyforhåndsinnstillinger som blir igjen etter omstart
 • Nye HDR Pro-forhåndsinnstillinger fra RC Concepcion og Scott Kelby

Utskrift

 • La til Rediger-knapp for beskrivelsesfeltet i utskriftsdialogboksen
 • Tillat endring av størrelsen på utskriftsdialogboksen og forhåndsvisningsvinduet
 • Tillat endring av bakgrunnsfargen i forhåndsvisingen i utskriftsdialogboksen
 • Tillat manuell flytting av det utskrevne området på siden
 • Skjul fargeprofiler som ikke støttes av valgt skriver ved bruk av Photoshop håndterer farger
 • Introduserte Skriv ut merket område på nytt, og du kan endre markert område i utskriftsdialogboksen

Lagre

 • Advarsel indikerer at 16-biters bilder ikke kan vise filstørrelsen i Lagre som JPEG-dialogboksen

SDK

 • La til mulighet for å få tilgang til verktøynavnet tilknyttet verktøyforhåndsvisningsnavnet ved hjelp av skript
 • La til mulighet for å returnere en matrise med hjelpelinjer i et dokument fra skript-SDK

Innstillinger

 • Støtte for uttoningsverdier med desimaler for markeringsverktøyet, lassoverktøyet og maskepanelet (som i uttoningsdialogboksen)
 • Uttoningsradius trukket tilbake fra Opprett markering fra bane-dialogboksen

Transformere

 • Lagminiatyren viser fortsatt smart objekt-ikonet under transformering av lag
 • Forbedret dra-funksjon for vektorkurver
 • Kan rotere 90 grader med like og odde bildepunktdimensjoner for å unngå å lande på en posisjon med et halvt bildepunkt. (Fest vektorverktøy og transformasjoner til rutenett for bildepunkt må være valgt i de generelle innstillingene for at du skal kunne bruke denne funksjonen.)
 • La til innstillingen Filbehandling > Ignorer metadata knyttet til bilderotering for å deaktivere automatisk rotering av bilder basert på filmetadata

Tekst

 • La til kommandoen Type > Lim inn Lorem Ipsum for å legge inn plassholdertekst på en enkel måte
 • La til innstillingen Bland tekstfarger ved hjelp av gamma for å lage overganger mellom tekstlag ved hjelp av en gammainnstilling som skiller seg fra dokumentfargeområdet. Du får tilgang til dette alternativet ved å velge Rediger > Fargeinnstillinger og deretter klikke Flere alternativer til høyre. Standardinnstillingen er 1,45, som lager mer korrekte tekstoverganger enn eldre Photoshop-versjoner, og som passer bedre med andre programmer.

Merk: Når du velger Bland tekstfarger ved hjelp av gamma, ser tekstlagene fra Photoshop CS6 annerledes ut i eldre Photoshop-versjoner.

Brukergrensesnitt

 • Nytt/Åpne dokument-kommandoer er tilgjengelige ved å høyreklikke dokumentfanene (en funksjon som lenge har vært tilgjengelig i Mac OS, og nå også finnes i Windows)
 • La til avmerkingsboks merket Ikke vis dette flere ganger for tømmingsadvarsler
 • Fjernet applikasjonslinjen og reduserte tittellinjen som kan dras, med over 30 %

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet