Finn ut hva som er nytt i den nyeste versjonen av Photoshop.
Photoshop_CC_icon

I oktober 2018-versjonen av Photoshop (versjon 20.0) introduseres spennende, nye funksjoner for designere, fotografer og illustratører som jobber digitalt. Les videre, så får du en rask introduksjon til disse funksjonene samt koblinger til ressurser med mer informasjon.


Merk:

 • Med den nye funksjonen for automatisk oppdatering oppgraderes nå Creative Cloud-appene dine automatisk når en ny versjon er tilgjengelig. Du kan administrere oppdateringsinnstillingene ved å bruke Creative Cloud-skrivebordsprogrammet. Lær mer.
 • Hvis du oppgraderer fra en tidligere versjon av Photoshop, kan du se disse vurderingene og tipsene.

Rammeverktøy for enkel maskering

Masker bilder på enkelt vis ved å plassere dem inn i rammer. Bruk rammeverktøyet (K) til raskt å opprette rektangulære eller elliptiske plassholderrammer. Du kan også konvertere enhver form eller tekst til en ramme og fylle den med bilder.

Rammeverktøy for enkel maskering

Hvis du vil plassere et bilde i en ramme, drar du en Adobe Stock-ressurs eller en bibliotekressurs fra Biblioteker-panelet eller fra den lokale disken. Bildet skaleres automatisk til å passe inn i rammen. Innhold som plasseres i rammer, plasseres alltid som smarte objekter, slik at det kan skaleres uten å ødelegges.

Se Plassere bilder i rammer hvis du ønsker mer informasjon.

Nye muligheter i Innholdstilpasset fyll

Drevet av Adobe Sensei

En ny og forbedret utgave av arbeidsområdet Innholdstilpasset Fyll gir deg en interaktiv redigeringsopplevelse som gjør det mulig å oppnå sømløse fyllresultater. Du kan nå velge hvilke kildepiksler du vil bruke, og rotere, skalere, og speile kildepikslene ved hjelp av Adobe Sensei-teknologi. Du får også en forhåndsvisning av endringene i sanntid i full oppløsning, og du får muligheten til å lagre resultatet i et nytt lag.

Arbeidsområdet Innholdstilpasset fyll i Photoshop 2019

Slik starter du arbeidsområdet Innholdstilpasset fyll:

 1. Åpne et bilde i Photoshop. Ved å bruke et hvilket som helst markeringsverktøy kan du gjøre en første merking av området du vil fylle.
 2. Velg Rediger > Innholdstilpasset fyll i menylinjen.
I arbeidsområdet Innholdstilpasset fyll viser dokumentvinduet det standard prøveområdet som et maskeoverlegg over bildet. Du kan bruke verktøyene i Verktøy-panelet (til venstre på skjermen) til å endre prøveområdet og den første merkingen din av fyllområdet. I panelet Innholdstilpasset fyll (til høyre på skjermen) kan du angi prøvealternativer, fyllinnstillinger og utdatainnstillinger for å få ønsket fyllresultat i bildet. Når du gjør endringer, viser Forhåndsvisning-panelet en forhåndsvisning av utdataene i sanntid i full oppløsning.

Ny modus for angring av flere trinn

Du kan nå bruke Ctrl + Z (Win) / Kommando + Z (Mac) til å angre flere trinn i Photoshop-dokumentet ditt, akkurat som i andre Creative Cloud-apper. Denne nye modusen for angring av flere trinn er aktivert som standard.  

Bruke Ctrl / Kommando + Z for å angre flere trinn

Med den nye modusen for angring av flere trinn viser Rediger-menyen følgende kommandoer:

 • Angre: Flytter ett steg tilbake i angrekjeden. Bruk hurtigtastene: Ctrl + Z (Win) / Kommando + Z (Mac).
 • Utfør likevel: Flytter ett steg frem. Bruk hurtigtastene: Skift + Ctrl + Z (Win) / Skift + Kommando + Z (Mac).
 • Gå til siste tilstand fungerer på samme måte som den gamle angremodusen. Bruk hurtigtastene: Ctrl + Alt + Z (Win) / Kommando + Tilvalg + Z (Mac).

Hvordan bytter jeg tilbake til de gamle hurtigtastene for angring?

(Photoshop)

Hvis du vil bytte tilbake til den gamle angremodusen i Photoshop, gjør du følgende:

 1. Velg Rediger > Hurtigtaster i menylinjen.
 2. I dialogboksen Hurtigtaster og menyer velger du Bruk gamle hurtigtaster for angring og klikker OK.
 3. Start Photoshop på nytt.

(Adobe Camera Raw)

Hvis du vil bytte tilbake til den gamle angremodusen i Adobe Camera Raw, gjør du følgende:

 1. I menylinjen i Photoshop velger du Rediger > Innstillinger > Filbehandling.
 2. I delen Filkompatibilitet klikker du Camera Raw-innstillinger.
 3. I dialogboksen Camera Raw-innstillinger velger du Bruk gamle hurtigtaster for angring og klikker OK.
 4. Start Photoshop på nytt.
Rediger-menyen viser også navnet på trinnet som skal angres, ved siden av kommandoene Angre og Utfør likevel.
For eksempel Rediger > Angre redigeringstype.

Kommandoene Gå fremover og Gå bakover har blitt fjernet fra Rediger-menyen. Disse kommandoene er fortsatt tilgjengelige fra undermenyen  i Historikk-panelet. Endring av lagsynlighet kan nå også angres som standard. Når du klikker et synlighetsikon  i Lag-panelet, opprettes en historikktilstand. Du kan kontrollere denne atferden ved å bruke alternativet Gjør det mulig å angre endringer av lagsynlighet fra dialogboksen Historikkalternativer. Denne dialogboksen er tilgjengelig fra undermenyen i Historikk-panelet.

Du finner nyttig informasjon i Angring og historikk.

Forbedringer av brukervennlighet

Referansepunkt skjult som standard

Under transformering av elementer kan du nå enkelt flytte elementer på lerretet. Referansepunktet som dukket opp under transformering av elementer, er nå skjult som standard. Du kan merke boksen Slå referansepunkt på/av i alternativlinjen hvis du vil at referansepunktet skal vises.

Slå referansepunkt på/av

Dobbeltklikke for å redigere tekst

Du kan nå dobbeltklikke et typelag med flytteverktøyet for å raskt kunne begynne å redigere teksten i dokumentet. Du trenger ikke å bytte verktøy lenger for å redigere tekst.  

Dobbeltklikke for å redigere type

Du finner nyttig informasjon i Redigere tekst.

Automatisk bekrefting

Med automatisk bekrefting kan du effektivt beskjære, transformere og plassere eller skrive inn tekst. Du trenger ikke lenger trykke Enter (Win) / Retur (macOS) eller klikke Bekreft-knappen i alternativlinjen for å bekrefte endringene.

Når du beskjærer eller transformerer, kan du utføre en av følgende handlinger for å bekrefte endringene dine automatisk:

 • Velg et nytt verktøy.
 • Klikk et lag i lagpanelet. (Denne handlingen bekrefter endringene automatisk og merker også laget.)
 • Klikk utenfor lerretområdet i dokumentvinduet.
 • Klikk utenfor markeringsrammen i lerretområdet.

Når du skriver inn tekst i et Type-lag, kan du utføre en av følgende handlinger for å bekrefte endringene dine automatisk:

 • Velg et nytt verktøy.
 • Klikk et lag i lagpanelet. (Denne handlingen bekrefter endringene automatisk og merker også laget.)

Du finner nyttig informasjon i følgende koblinger:

Transformere proporsjonalt som standard

Photoshop transformerer nå de fleste lagtyper (for eksempel piksellag, typelag, punktgrafikk, plasserte smarte objekter) proporsjonalt som standard. Former og baner som er vektorer, transformeres fremdeles ikke-proporsjonalt som standard. 

Når du transformerer et lag, trenger du ikke lenger holde inne Skift-tasten mens du drar et hjørnehåndtak for å endre størrelse på et valgt lag og begrense lagets proporsjoner. Når som helst under transformeringen kan du dra et hjørnehåndtak og flytte det. Laget endrer størrelse proporsjonalt. Hvis du nå holder inne Skift-tasten, endres størrelsen ikke-proporsjonalt når du drar et hjørnehåndtak under transformeringen.

Hvis du vil endre størrelse proporsjonalt under transformering, gjør du følgende:

 1. Velg laget du ønsker å endre størrelsen på, i Lag-panelet.
 2. Trykk Kommando + T (Mac) / Ctrl + T (Win). Alternativt kan du velge Rediger > Fri transformering.
 3. Dra et håndtak på markeringsrammen for å endre størrelsen på laget.
 4. Utfør endringene.

Hvordan slår jeg av den nye proporsjonale skaleringen som standard virkemåte under transformering av lag?

Gå tilbake til den gamle transformeringsvirkemåten

For å gå tilbake til den gamle transformeringsvirkemåten må du følge instruksjonene nedenfor ut fra hvilken versjon av Photoshop du har.

Instruksjoner for Photoshop-versjon 20.0.5 (juni 2019-versjonen)

Gjør følgende:

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Generelt (Windows) eller Photoshop > Innstillinger > Generelt (macOS).
 2. Velg Bruk eldre fri transformering
 3. Start Photoshop på nytt.

Instruksjoner for Photoshop-versjoner 20.0, 20.0.1, 20.0.2, 20.0.3 og 20.0.4

Gjør følgende:

 1. Bruk Notepad (Windows) eller et tekstredigeringsprogram på Mac OS til å opprette en vanlig tekstfil (.txt).
 2. Skriv inn teksten nedenfor i tekstfilen:

  TransformProportionalScale 0.

 3. (Windows) Lagre filen som PSUserConfig.txt i mappen for Photoshop-innstillinger. [stasjon]:\Users\[brukernavn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop CC 2019\Adobe Photoshop CC 2019 Settings\

  (macOS) Slik gjør du det:
  1. Lagre filen som PSUserConfig.txt på skrivebordet.
  2. Ctrl-klikk på PSUserConfig.txt lagret på skrivebordet, og velg Kopier fra hurtigmenyen.
  3. I Finder velger du Gå > Gå til mappe. I dialogboksen Gå til mappe skriver du inn ~/Library/Preferences/Adobe Photoshop CC 2019 Settings/
  4. Lim inn den kopierte filen på denne plasseringen.
 4. Start Photoshop på nytt.

Du finner nyttig informasjon i følgende koblinger:

Unngå utilsiktede panelbevegelser med Lås arbeidsområde

Bruk det nye alternativet Lås arbeidsområde for å forhindre utilsiktet flytting av paneler i arbeidsområdet, spesielt når du bruker Photoshop på et nettbrett/penntegnebrett. For å få tilgang til dette alternativet velger du Vindu > Arbeidsområde > Lås arbeidsområde.

Alternativet Lås arbeidsområde i Photoshop
Alternativet Lås arbeidsområde i Photoshop

Se Grunnleggende om arbeidsområdet for å finne mer nyttig informasjon om alternativene for arbeidsområdet.

Forhåndsvisning av overgangsmodus i sanntid

Du kan nå holde pekeren over de ulike alternativene for overgangsmodus for å se hvordan de ser ut på bildet ditt. Når du holder pekeren over de ulike overgangsmodusene i Lag-panelet og dialogboksen Lagstil, viser Photoshop en forhåndsvisning av overgangsmodiene på lerretet i sanntid.

Forhåndsvisning av overgangsmodus i sanntid
Hold pekeren over alternativene for overgangsmodus i Lag-panelet.

Du finner nyttig informasjon i følgende koblinger:

Symmetrimodus

Gjør penselstrøk i et perfekt symmetrisk mønster. Mens du bruker verktøyene Pensel, Blandepensel, Blyant eller Viskelær, klikker du sommerfuglikonet () i alternativlinjen. Velg mellom flere tilgjengelige typer symmetri: vertikal, horisontal, dobbel akse, diagonal, bølget, sirkel, spiral, parallelle linjer, radiær, mandala. Etter hvert som du maler, blir strøkene speilet på den andre siden av symmetrilinjen, slik at du enkelt kan lage intrikate symmetriske mønstre.

Mandala-grafikk
Mønster laget med Mandala-symmetri. (Grafikk laget av Mike Shaw)

Du finner mer informasjon i Male symmetriske mønstre.

Fargehjul for valg av farger

Bruk fargehjulet til å visualisere fargespekteret og enkelt velge farger basert på harmonier som komplementære farger og analoge farger. Velg Fargehjul fra undermenyen for Farge-panelet.   

Bruk fargehjulet til å velge farger
Bruk fargehjulet til å velge farger

Skjermbildet Hjem

Kom raskt i gang med Hjem-skjermbildet i Photoshop. Gå til dette skjermbildet når som helst for å finne ut om nye funksjoner, koble til opplæringinnhold og gå direkte til åpne dokumenter. Klikk det nye Hjem-ikonet  i alternativlinjen når som helst for å gå til Hjem-skjermbildet.

Hjem-skjermbildet i Photoshop
Hjem-skjermbildet i Photoshop

Se Grunnleggende om arbeidsområdet hvis du vil vite mer.

Forbedret opplæring i appen

Etter å ha fullført veiledningen i appen (Lær deg-panelet), kan du nå bruke dine egne bilder for å oppnå det utseendet du ønsker, på kortere tid.

Lær med dine egne bilder
Lær med dine egne bilder

De mest etterspurte funksjonene

Distribuere avstand (for eksempel i Adobe Illustrator)

Du kan nå distribuere avstanden mellom objektene. Photoshop kan allerede distribuere objekter ved å skape lik avstand mellom midtpunktene deres. Hvis objektene dine er av ulike størrelser, får du nå lik avstand mellom dem. Du finner nyttig informasjon i Justere og fordele lag.

Distribuere vannrett eller loddrett avstand mellom objekter
(Venstre) Alternativer for avstandsdistribuering i Photoshop. (Høyre) Avstand distribuert vannrett mellom objekter.

Matematiske operasjoner i tallfelt

Du kan også utføre enkel matematikk i alle inndatabokser som godtar numeriske verdier. Nå kan du for eksempel skrive inn enkle matematiske operasjoner som 200/2, som blir beregnet som 100 og lagt inn som endelig verdi i feltet. Dette er veldig nyttig når du raskt ønsker å gange eller dele en verdi. Du finner mer informasjon i Bruke enkle matematiske operasjoner i tallfelt.  

Utføre enkle matematiske operasjoner i et tallfelt i Photoshop
Bildet viser enkle matematiske operasjoner i dialogboksen Lerretstørrelse.

Mulig å se lange lagnavn

Ved tilfeller av lange lagnavn beholder nå Photoshop begynnelsen og slutten av navnet på lag, mens en ellipse (...) erstatter midtre del av navnet. Tidligere ble lagnavnet kuttet på slutten med en ellipse (...).

Mulig å se lange lagnavn
Photoshop plasserer nå en ellipse (...) midt i lange lagnavn.

Skriftsamsvar støtter nå japanske skrifter

Du kan nå søke etter japanske skrifter med Skriftsamsvar. Når du bruker Adobe Sensei, kan Skriftsamsvar oppdage tekst som er inkludert i det merkede området av et bilde, finne samsvar med lisensierte skrifter på datamaskinen din eller i Adobe Fonts og foreslå lignende skrifter. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Skriftsamsvar.

Søk etter japanske skrifter med Skriftsamsvar.
Søk etter japanske skrifter med Skriftsamsvar.

Vend dokumentvisning

Vend lerretet raskt vannrett. Velg Vis > Vend vannrett.   

Lorem Ipsum plassholdertekst

Få «Lorem Ipsum» som plassholdertekst mens du plasserer nye typer lag i dokumentet. I Type-innstillingene (Rediger > Innstillinger > Type) velger du Fyll nye typelag med plassholdertekst.

Tilpasse hurtigtaster for Velg og masker

Du kan nå endre hurtigtastene for arbeidsområdet Velg og masker. Velg Rediger > Hurtigtaster. I dialogboksen Hurtigtaster og menyer velger du Oppgaveområder fra menyen Snarveier for. I kommandokolonnen Oppgaveområde kan du utvide Velg og masker for å redigere hurtigtastene etter behov. Du finner nyttig informasjon i Tilpasse hurtigtaster.

Skalering av størrelse på grensesnitt

Få bedre kontroll ved å skalere Photoshop-grensesnittet, og juster det uavhengig av andre apper for å få den perfekte skriftstørrelsen. I innstillingene for grensesnitt (Rediger > Innstillinger > Grensesnitt) finner du nå den nye innstillingen Skaler grensesnitt etter skrift. Når du velger denne nye innstillingen, skaleres hele Photoshop-grensesnittet basert på hvilken verdi du har valgt i rullegardinmenyen Skriftstørrelse i grensesnitt: Svært liten, Liten, Middels eller Stor.

Innstillingen Skaler grensesnitt etter skrift i Grensesnitt-innstillingene
Innstillingen Skaler grensesnitt etter skrift i Grensesnitt-innstillingene

Støtte for sørøstasiatiske tegnskrifter

Photoshop støtter nå fem nye sørøstasiatiske språk, slik at dokumentene dine kan inneholde tekst med følgende tegnskrift: thai, burmesisk, laotisk, singalesisk og khmer.

Merk:

Hvis du vil bruke disse språkene problemfritt i Windows, må du installere språk- og skriftpakkene for det bestemte språket du vil bruke. Du finner mer informasjon i Microsofts hjelpedokumentasjon: Språkpakker.

Slik oppretter du et dokument i ett av disse nye språkene:

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Type.
 2.  Velg alternativet Midtøsten og Sør-Asia.
 3. Åpne et dokument.
 4. Opprett et Type-lag.
 5. Tegn-panelet angir du språket til et av de nye tilgjengelige språkene: thai, burmesisk, laotisk, singalesisk eller khmer.
 6. Angi en passende skrift ut fra språket du har valgt. Hvis du for eksempel har valgt thai som språk, angir du en thailandsk skrift som Adobe Thai eller Noto Sans Thai.
 7. Kopier og lim inn tekst på det språket du har valgt. Hvis du har konfigurert et språkspesifikt tastatur, skriver du ganske enkelt inn teksten.

Du finner mer informasjon i Skapere for asiatiske tegnskrifter.

Modernisert sammensettingsmotor

Denne versjonen av Photoshop introduserer en ny sammensettingsmotor, noe som gir en mer moderne sammensettingsarkitektur som er enklere å optimalisere på alle plattformer (macOS, Windows og iOS/mobil).

Camera Raw | Nye funksjoner

Se Dette er nytt i Camera Raw for å finne informasjon om nye funksjoner i Adobe Camera Raw.

Hva som er endret

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet