Sammendrag av funksjoner | Photoshop på iPad-en (august 2021-versjonen)

Lær om nye funksjoner og forbedringer i august 2021-versjonen av Photoshop på iPad-en (versjon 2.7).

Trekk ut objekter med Tryllestav

Denne ikoniske og svært etterspurte Photoshop-funksjonen er nyttig for rask uttrekking av objekter fra en flat bakgrunn, rask markering av et område som er ujevnt formet, eller valg av et element med en særegen farge.  

Gjør følgende for å gjøre et valg med tryllestavverktøyet:

  1. Dobbelttrykk eller trykk lenge på lassoverktøyet fra verktøylinjen for å vise alle markeringsverktøyene og handlingene. Velg tryllestavverktøyet.
  2. Spesifiser et markeringsverktøy fra verktøyalternativene som vises: Nytt markeringsvalg, Legg til markering, Trekk fra markeringKryss med markering, Penselstørrelse og flere innstillinger for tryllestav.
  3. I menyen for innstillinger for tryllestav kan du angi en prøvestørrelse for markeringen din. Du kan også velge å aktivere eller deaktivere følgende alternativer –  Utjevning, Sammenhengende og Vis prøver av alle lag. Deaktiver Sammenhengende om du vil markere områder som ikke er tilgrensende med hverandre og som har lignende farge.
  4. Trykk på fargen i bildet du vil velge, for å foreta markeringen.
  5. Når du har utført markeringen, vises menylinjen for egenskaper for aktiv markering nederst i arbeidsområdet. Du kan også velge følgende: Opphev valg, Masker, Slett, Inverter, Finjuster kant, Transformer markering eller Velg lignende.

For å lære mer kan du se Foreta markeringer og legge til masker.

Projiser lerretene dine

Du kan koble iPad-en til en hvilken som helst ekstern skjerm (skjerm, TV) via HMDI eller USB-c, noe som vil projisere lerretene dine på skjermen (uten Photoshop-grensesnittet), og som lar deg vise dokumentet ditt mens du redigerer det i sanntid.

For å projisere lerretet ditt navigerer du bare til dialogboksen  App-innstillinger  > Generelt og aktiverer Lerretprojeksjon.  

Hvis du vil vite mer, kan du se Administrere appinnstillinger.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?