Feilreparasjoner for Premiere Pro CC 2015 (9.0)

Import

 • MXF-filer fra enkelte tredjepartsapper og -enheter viser forvirrende navn i vinduene Prosjekt og Tidslinje.
 • MPEG-4-video med MPEG‑1-lyd resulterer i at kun de første par sekundene av lyden høres.
 • VOB-filer spiller kun av lyd eller viser «Media venter» uavbrutt.
 • FCP XML som inneholder UNC-baner fyller «Finn opptak»-dialogen med feil baner.
 • Data for teksting for hørselshemmede i enkelte filer sees ikke i Premiere Pro, men er synlig i andre verktøy.
 • Import av enkelte FCP XML-filer skaper en sekvens med klipp som spilles av i programmonitoren, men vises ikke på tidslinjen.
 • Tidskoden vises feil for enkelte MXF-filer fra et tredjepartsprogram.
 • MOD-opptak beskjæres ved import.
 • RMF-filer fra Canon C500 kan ikke importeres.
 • Ikke-pakkede Phantom Cine-filer ser mørkere ut i Premiere Pro enn i andre programmer.

Voksende filer

 • Uakseptabel ytelse ved oppdatering og pakking av en voksende fil.
 • Enkelte QuickTime-filer oppdateres ikke.
 • Video fryser og responstiden er dårlig ved bruk av JKL for å spille av/bevege en voksende fil.
 • Periode frysinger på flere sekunder under redigering av voksende filer.

Eksport og gjengivelse

 • Lydstøy i eksportert XDCAM HD 50 MXF-fil.
 • Smart gjengivelse av et beskåret XDCAM EX-klipp er forkortet.
 • Eksportert XAVC-fil inneholder en uriktig ramme.
 • «Bruk forhåndsvisninger» fungerer ikke ved eksport fra en egendefinert QuickTime ProRes-sekvens.
 • Advarselen «Feil ved kompilering av film» oppstår av og til, og feil oppstår under smart gjengivelse/eksport av XDCAM HD 50.
 • Eksporterte AVC-Intra-klipp gjenkjennes ikke i P2 Viewer Plus.
 • Sekvensklipp med fjernede deler utfører ikke smart gjengivelse.
 • OMF-håndteringsvalg er glemt når dialogen åpnes på nytt.
 • Frys ved eksport av enkelte sekvenser som Premiere Pro-prosjekt.
 • Eksportert lydklipp med iXML har feil rammedato.
 • Noen eksporter med kun lyd har feil tidskode.
 • Enkelte AVC-Intra 100-filer oppdateres ikke som de skal, gir feil ved eksport, konsolider og transkode, og så videre.
 • Frys når man setter en sekvens i kø til Adobe Media Encoder hvis den er på en andre monitor og et klipp i sekvensen inneholder en Analog Delay-effekt (kun Mac OS).

AAF

 • Innhold i eksportert AAF-fil er ikke koblet til på nytt via partiimport i enkelte tredjepartsapplikasjoner.
 • Cross Dissolve-overganger fjernes når eksportert AAF importeres til Premiere Pro eller enkelte tredjepartsapplikasjoner.
 • Hastighetsendringer på videoklipp fjernes ved eksport av AAF.
 • AAF som inneholder et stereoklipp i et monospor resulterer i to monospor når den åpnes i enkelte tredjepartsapplikasjoner.
 • AAF-eksportytelse med fullstendige filer er mye langsommere enn med OMF.
 • I enkelte tredjepartsapplikasjoner vises alle klipp i AAF-eksport med navnet på første klipp i spor A1 (kun Mac OS).
 • Krasjing oppstår ved enkelte tredjeapplikasjoners sporeffekter ved AAF-eksport [Kun Windows].
 • Når 5.1-eksporter importeres til enkelte tredjepartsapplikasjoner som monoklipp, er klippnavnene feil.
 • Mono AIFF- og WAV-filer i sekvens som er eksportert via AAF kobles ikke til på nytt automatisk i tredjepartsapplikasjoner.

XML

 • 47.95-fps-opptak eksporteres til FCP XML som 47 fps.

EDL

 • Tidskoden er feil i eksportert EDL for noen filer.
 • Eksporter EDL bruker millisekunder i tidskoden i stedet for rammer.

Avspilling og overføring

 • Cross Dissolve sendes som progressiv, selv om sekvensinnstillingen er nøstet.
 • Prosjekt med Canon XF C300-media sletter rammer dersom filen ikke har blitt åpnet på en stund.
 • XAVC-filer fra enkelte kilder spilles ikke av.
 • Når en sekvens med 708 tekster for hørselshemmede vises på en HD-monitor via Transmit med maskinvare fra enkelte tredjeparter, vises ikke teksten.
 • Modifisere videojustering har ingen effekt med tredjeparts I/O-maskinvare.
 • Langsom pendling gir rammer i feil rekkefølge.

Audio

 • Monoklipp spilles av til kanal 1 og 2 når de blir dratt til et adaptivspor.
 • Lyd forsvinner midlertidig fra klipp i sekvens, men finnes i masterklippet.
 • Krasj oppstår ved bruk av Audio Gain på masterklipp.
 • Krasj oppstår under beskjæring av lydklipp med Multiband Compressor brukt under avspilling.
 • Monolyd dreid til midtre kanal med 5.1 dreieverktøy lekker til venstre kanal.
 • Lyd fra 2K ProRes HQ-filer kan ikke avspilles.
 • Stereoklippkanaler svekkes med 3 dB når samme kildekanal føres til begge destinasjonskanaler i dialogen Lydkanaler.

Prosjekt

 • Feil sortering av klipp når et prosjekt vises i medienettleseren.
 • Sorteringsordningen «Listevisning» i prosjektpanelets ikonvisning oppdateres ikke når sorteringen listevisning endres.
 • Dersom du åpner en sekvens fra medienettleseren uten å importere den, kan panelet for effektkontroller bruke effekter på masterklipp.
 • Krasj under kopiering av en hel sekvens under enkelte omstendigheter.
 • Frysing av og til under import/åpning av et prosjekt som inneholder XDCAM-opptak (kun Mac OS).
 • Redigering av klippmetadata for feltene Kommentar, Klient og Gode felter ødelegger ikke prosjektet.
 • Dersom man bruker Cmd/Ctrl-dra til å flytte klipp til søppelkurven i Ikon-visning, resulterer dette kun i en duplisert søppelkurv.
 • Krasj når man utfører kommandoen Lukk andre tidslinjepaneler når flere skrivebeskyttede/»Source Monitor»-sekvenser er åpne (kun Mac OS).
 • Når man drar en sekvens nestet i en kurv fra medienettleseren, vil alle elementer dupliseres.
 • Man oppnår ingenting ved å dra kun video-/kun lyd-klipp fra en sekvens inn i prosjektpanelet.
 • Eksisterende CFA-fil regenereres ved plasseringen til delte medier under enkelte omstendigheter.
 • I et prosjekt med to sekvenser hvor man har brukt Warp Stabilizer på alle klipp, tar det mye lenger tid å lagre. I denne tilstanden kan programmet bruke lang tid på å svare, eller så kan det fryse fullstendig.
 • Dynamiske medier: Navnefeltet for opptak kan ikke brukes i listevisningen av prosjektpanelet.
 • Tidskode leses/vises ikke riktig for ProRes-filer laget med tredjeparts maskinvare.
 • Spørring som definerer en søkekurv blir ødelagt etter import av et prosjekt fra medienettleseren.
 • Ved å trykke på Escape i advarselsdialogen for overskriving av prosjekt, vil prosjektet overskrives.

Prosjektadministrator og Konsolider og Transkode

 • QuickTime-filer med flere stereopar resulterer i feil lydkanalisering i sekvensen.
 • Forhåndsinnstillinger for DNxHD-transkode er ikke tilgjengelig for 720p24/25/30.
 • Klipp med tekst for hørselshemmede kopieres uten advarsel når man bruker forhåndsinnstillinger for transkode med CC aktivert.
 • Transkoding av A/V eller lydklipp med forhåndsinnstillinger for kun video resulterer i at lyd transkodes.
 • Forhåndsinnstillinger for lyd kan ikke transkode A/V eller klipp med kun video, og panelet Hendelser lister kun opp feiltilpassing for rammestørrelse.
 • Konsolider og transkode med MPEG forhåndsinnstilt uten multipleksing resulterer i en ukjent feil.
 • Konsolider og transkode advarer ikke brukeren om offline-materiale.
 • Hvis man ikke velger alle sekvenser, vil ikke ubrukte klipp kopieres hvis «Ekskluder ubrukte klipp» er deaktivert.
 • En sekvens med flere kamerakilder som ikke er i den transkodede sekvensen er til stede i det transkodede prosjektet.
 • Flere brukere av samme klipp, med Bevegelse brukt på ett og Samsvar: Sekvens, transkodes separat.
 • Ingen peak-filer genereres dersom det transkodede prosjektet åpnes uten å avslutte Premiere Pro først.
 • Overlappende underklipp, med «Begrens avskjæring til underklippsgrenser» aktivert, resulterer i at alle underklipp transkodes som separate klipp.
 • Prosjektadministrator «Sekvens» viser listesekvenser i feil rekkefølge, og tilbyr ingen sorteringsmuligheter.
 • Med «Begrens avskjæring til underklippsgrenser» aktivert, vil underklipp vise feil videoramme når de åpnes i Source Monitor etter konsolider og transkode.
 • Transkodede prosjekter inneholder referanse til Gjengi og erstattet-klipp, men originalklippet er ikke inkludert i mappen Transkodet med «Ekskluder ubrukte klipp» aktivert.
 • Når man bruker kun lyd fra en A/V-fil, vil konsolider og transkode til MXF transkodere til A/V uten advarsel.
 • Reverserte hastighetsendringer resulterer i klipp i transkodede prosjekter med utilstrekkelige medier.

Gjengi og erstatt

 • Gjengi og erstatt på et klipp tolket som 15-fps resulterer i en fryst ramme/svart klipp i sekvensen.
 • Beskåret i punkt respekteres ikke når man bruker Gjengi og erstatt på medier med reversert hastighet.
 • Gjengi og erstatt-kildeklipp plasseres i kurven «Gjenopprettede klipp» i et nytt prosjekt laget ved å eksportere «Utvalg som Premiere-prosjekt».

Fusjonerte klipp

 • Fusjonerte klipp har ikke et miniatyrbilde i listevisningen prosjektpanel.

Underklipp

 • Media flyttes på underklipp i Source Monitor når man skifter fra et hardt til et mykt underklipp.
 • Source Monitors lydbølgeform for underklipp vises ikke riktig når hastigheten reverseres.

Redigering og sekvens

 • Frysing av og til i flere minutter når man åpner titler fra prosjektpanelet.
 • Innliming av innhold i kopiert sekvens limer inn feil lyd under enkelte omstendigheter.
 • Krasj når man skyver et lydklipp under avspilling.
 • Enkelte XDCAM QuickTime referansefilmer mister lydsynkronisering under avspilling.
 • Krasj av og til når man kopierer blandede lydklipp (for eksempel stereo og mono).
 • Frys når man flytter klipp og og ned på sporene under avspilling.
 • Med alternativet for nøsting satt til «sett inn som individuelle klipp», går klippeffekter tapt når flere sekvenser dras inn i en sekvens.
 • Opp-pilen navigerer ikke til starten på sekvensen.
 • Frys ved beskjæring under avspilling.
 • Feil gjengivelsesstatus på gul linje på XDCAM 422 HD 25i PAL-sekvens med samsvarende innhold.
 • Krasj når man drar et klipp vertikalt til et annet spor og bruker mushjulet til å rulle opp/ned.
 • Match Frame samsvarer ikke riktig tilbake til masterklippet fra Rammehold eller Rammehold-segment.

Multikamera

 • Bølgeformer vises ikke for en nøstet sekvens med multikamerakilde som inneholder enkle monokildeklipp og ble laget med alternativet «Switch Audio».
 • Lydhakking når man prøver å spille av multikameraklipp med 28–32 kanaler med lyd mappet til mono.
 • Multikameravisning flimrer under redigering og når pause er aktivert.
 • Valgoversikten for multikamera og komposittsiden til multikameravisning samsvarer ikke dersom en hastighetsendring aktiveres for et multikameraklipp med kildeklipp som ikke starter på tidspunkt null.
 • Opasitetsmaske forsvinner når man flater ut en multikamerasekvens.
 • Programmonitor blafrer når man beskjærer i multikameramodus (2-opp beskjæringsvisning) når kildeklipp ikke starter på tidspunkt null (kun GPU).
 • Redigering av en multikamerasekvens kan føre til at lydbølgeformen etter redigeringspunktet skifter/blir flat; deretter oppfører bølgeformen seg rart når man zoomer/blar på tidslinjen.

Merker

 • Kan ikke redigere en markør på et klipp med hastighetsendring ved å trykke på snarveien Legg til markør på nytt.
 • Krasj når man blar med mushjulet i Markører-panelet med sekvensmarkører lastet og en endring som venter i feltet Kommentarer.
 • Erstatt klipp laster ikke det nye klippet til Markører-panelet, noe som resulterer i en udefinert status hvor markørendringer lagres.
 • Når man flytter flere klipp-/sekvensmarkører, er det mulig å flytte noen av dem til posisjoner før starten eller etter slutten på klippet/sekvensen.

Effekter og overganger

 • Krasj ved modifisering av retningsbestemt uskarphet under avspilling (OpenCL).
 • Frys som forårsakes av justering av Loudness Radars «Target Loduness»-parameter i avspilling i sløyfe.
 • Krasj under gjengivelse av klipp med enkelte tredjepartseffekter.
 • Effektene nivåer og fargebalanse som brukes på Sony F55-opptak gir et unntak på lavt nivå.
 • Av og til vil feil ramme vises i enkelte redigeringsprogrammer for effekter fra tredjeparter.
 • Loudness Radars «Target Loudness»-parameterenheter angis alltid som «LKFS» i lydspormikser og tidslinje uavhengig av innstillingene for «Loudness Unit»-parameteren.
 • Krasj under gjengivelse av en sekvens som inneholder et klipp med to effekter som har tidsmessige parametre.
 • Frys når man lukker et prosjekt under avspilling av en sekvens med enkelte lydeffekter (kun Mac).
 • Med enkelte tredjepartsoverganger kan ikke innstillinger modifiseres etter kopiering og innliming av en overgang.
 • Warp Stabilizer produserer mange svarte rammer etter gjengivelse.

Maskering og kniping

 • «fx»-skiltet skifter ikke farge når en opasitetmaske benyttes.
 • Krasj når gruppe velger flere Bezier-kontrollpunkter på en effektmaske for deretter å Ctrl+klikke et annet maskekontrollpunkt.

GPU

 • Avspilling hakker med nøstede sekvenser når GPU er aktivert og video spilles ut til andre monitor via Overfør.
 • Tolking av alfakanal er feil med GPU-gjengivelse.
 • Feil pikselblanding i ikke-lineær fargemodus ved bruk av GPU-gjengivelse
 • Dårlige rammekaner med lineær og ikke-lineær sammensetning med modifisert skala/posisjon [kun GPU].

Brukergrensesnitt og arbeidsområder

 • På noen datamaskiner kan vinduet Eksportinnstillinger bruke svært lang tid på å åpnes – det ser ut som om appen er fryst (kun Mac).
 • Programmonitor tilbakestilles ikke når man endrer en HD-sekvens’ egenskaper for å gjøre den til SD.
 • Lydbølgeform forsvinner når man går gjennom en sekvens med hjelp av tidskode-hot tekst-
 • Raske inndatakommandoer på tastatur fører til tapte kommandoer.
 • Menyen åpnes ikke automatisk når man klipper på et fremleggingstriangel i tastatursnarveier.
 • Dialogen tastatursnarveier beholder størrelsen men ikke posisjonen, så når den åpnes på nytt, kan den havne delvis utenfor skjermen.
 • Metadatapanelet blinker og brukergrensesnittet blir tregt når man spiller av et spor i en 16-kanals sekvens.
 • Det siste rammenummeret dekker over rullegardinmenyen «Velg zoomnivå» når man drar et klipp inn i en sekvens.
 • Når flere tidslinjer er åpne i to eller flere panelgrupper, vil snarveien «Tidslinjer» skifte mellom kun to av dem.

Interoperabilitet

 • Endringer på innstillinger for Ettereffekter tekstmal» i Ae gjenkjennes ikke.
 • Ekstremt langsom gjengivelse av dynamisk linkede komposisjoner når Ettereffekter er åpen.

Ytelse

 • Dårlig avspillingsytelse for XDCAM HD.

 

 

 

 

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet