Klassifisering av alvorsgrad

Systemer for klassifisering av prioritet og alvorsgrad for sikkerhetsbulletiner

Adobes system for prioritetsklassifisering er en veiledning for å bidra til å prioriter sikkerhetsoppdateringer fra Adobe i administrerte miljøer. Vi baserer vår prioritetsklassifisering på historiske angrepsmønstre for det relevante produktet, type sikkerhetsproblem, berørte plattformer og eventuelle potensielt begrensende faktorer.

Definisjoner for prioritetsklassifiseringene:

Klassifisering

Definisjon

Prioritet 1

Denne oppdateringen løser sikkerhetsproblemer som angripes eller som har en høyere risiko for å bli angrepet, for et bestemt produkt og plattform. Adobe anbefaler administratorer å installere oppdateringen så snart som mulig. (for eksempel innen 72 timer).

Prioritet 2

Denne oppdateringen løser sikkerhetsproblemer i et produkt som historisk sett har hatt en høyere risiko. Det finnes ingen kjente sikkerhetsproblemer. Basert på tidligere erfaringer, kan vi ikke se nært forestående sikkerhetsproblemer. Adobe anbefaler at administratorer installerer oppdateringen i løpet av kort tid (for eksempel innen 30 dager).

Prioritet 3

Denne oppdateringen løser sikkerhetsproblemer i et produkt som historisk sett ikke har vært et mål for angripere. Adobe anbefaler administratorer å installere oppdateringen etter eget skjønn.

Adobes system for prioritetsklassifisering er en veiledning for å bidra til at våre utviklere vurderer hvordan sikkerheten berøres av kjente sikkerhetsproblemer for programvare.

Definisjoner for alvorsgradsklassifiseringene:

Klassifisering

Definisjon

Kritisk

Et sikkerhetsproblem som hvis det blir utnyttet, vil tillate at skadelig, integrert programkode kjøres, potensielt uten at brukeren er klar over det.

Viktig

Et sikkerhetsproblem som hvis det blir utnyttet, potensielt kan tillate tilgang til konfidensielle data eller kan kompromittere behandlingsressurser på en brukers datamaskin.

Moderat

Et sikkerhetsproblem som er sterkt begrenset av for eksempel standardkonfigurasjon, overvåking eller som er vanskelig å utnytte.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din