Brukerveiledning Avbryt

Konfigurere Adobe Acrobat Sign-miljøet

 

Veiledning for Adobe Acrobat Sign

Nyheter

 1. Merknader før utgivelse
 2. Produktmerknader
 3. Viktige varsler

Kom i gang

 1. Hurtigstartveiledning for administratorer
 2. Hurtigstartveiledning for brukere
 3. For utviklere
 4. Videoopplæringsbibliotek
 5. Vanlige spørsmål

Administrer

 1. Oversikt over Admin Console
 2. Brukeradministrasjon
  1. Legge til en bruker
  2. Opprette brukere samlet
  3. Legge til brukere fra katalogen din
  4. Legge til brukere fra MS Azure Active Directory
  5. Lage funksjonsfokuserte brukere
   1. Tekniske kontoer – API-styrt
   2. Servicekontoer – Manuell styring
  6. Se etter brukere med klargjøringsfeil
  7. Endre navn/e-postadresse
  8. Redigere en brukers gruppemedlemskap
  9. Redigere en brukers gruppemedlemskap gjennom gruppegrensesnittet
  10. Forfremme en bruker til en administratorrolle
  11. Brukeridentitetstyper og SSO
  12. Bytte brukeridentitet
  13. Autentisere brukere med MS Azure
  14. Autentisere brukere med Google-føderasjon
  15. Produktprofiler
  16. Påloggingsopplevelse 
 3. Innstillinger for konto/gruppe
  1. Innstillingsoversikt
  2. Globale innstillinger
   1. Kontonivå og ID
   2. Selvsigneringsarbeidsflyter
   3. Send samlet
   4. Webskjemaer
   5. Tilpassede arbeidsflyter for sending
   6. Power Automate-arbeidsflyter
   7. Biblioteksdokumenter
   8. Samle inn skjemadata med avtaler
   9. Begrenset dokumentsynlighet
   10. Legge ved en PDF-kopi av den signerte avtalen 
   11. Inkludere en kobling i e-posten
   12. Inkludere et bilde i e-postmeldingen
   13. Filer vedlagt e-post navngis som
   14. Legge ved revisjonsrapporter til dokumenter
   15. Slå sammen flere dokumenter til ett dokument
   16. Laste opp signert dokument
   17. Delegering for brukere i kontoen min
   18. Tillate eksterne mottakere å delegere
   19. Myndighet til å signere
   20. Myndighet til å sende
   21. Rett til å legge til elektroniske segl
   22. Angi en standard tidssone
   23. Angi et standard datoformat
   24. Brukere i flere grupper
    1. Oppgrader for å bruke UMG
   25. Administratortillatelser for grupper
   26. Erstatte mottaker
   27. Revisjonsrapport
    1. Oversikt
    2. Tillate uautorisert tilgang på transaksjonsbekreftelsessiden
    3. Inkludere påminnelser
    4. Inkludere visningshendelser
    5. Inkludere avtaleside / antall vedlegg
   28. I produktmeldinger og veiledning
   29. Tilgjengelige PDF-er
   30. Ny redigeringsopplevelse
   31. Kunde i helsevesenet
  3. Kontooppsett
   1. Legge til logo
   2. Tilpasse firmaets vertsnavn/nettadresse    
   3. Legge til firmanavn
  4. Signaturpreferanser
   1. Riktig formaterte signaturer
   2. La mottakere signere ved å
   3. Underskrivere kan endre navn
   4. La mottakere bruke den lagrede signaturen sin
   5. Tilpassede vilkår for bruk og forbrukerinformasjon
   6. Led mottakerne gjennom skjemafelt
   7. Avslå å signere
   8. Tillat Stempler-arbeidsflyt
   9. Krev at underskrivere angir stilling eller firma
   10. La underskrivere skrive ut og plassere en skriftlig signatur
   11. Vis meldinger ved e-signering
   12. Krev at underskrivere bruker en mobilenhet til å opprette sin signatur
   13. Be om IP-adresse fra underskrivere
   14. Utelat firmanavn og tittel fra deltakelsesstempler
  5. Digitale signaturer
   1. Oversikt
   2. Laste ned og signere med Acrobat
   3. Signere med skysignaturer
   4. Inkluder metadata for identitetsleverandører
   5. Begrensede skysignaturtilbydere
  6. Elektroniske forseglinger
  7. Digital identitet
   1. Gateway for digital identitet
   2. Policy for identitetskontroll
  8. Rapportinnstillinger
   1. Ny rapportopplevelse
   2. Klassiske rapportinnstillinger
  9. Sikkerhetsinnstillinger
   1. Innstillinger for enkeltpålogging
   2. Innstillinger for Husk meg
   3. Policy for innloggingspassord
   4. Styrke på innloggingspassordet
   5. Varighet på nettøkt
   6. PDF-krypteringstype
   7. API
   8. Tilgang for bruker- og gruppeinformasjon
   9. Tillatte IP-serier
   10. Kontodeling
   11. Tillatelser for kontodeling
   12. Avtalens delingskontroller
   13. Bekreftelse av underskriveridentitet
   14. Signeringspassord for avtale
   15. Styrke på dokumentpassord
   16. Blokker underskrivere etter geografisk plassering
   17. Telefongodkjenning
   18. Kunnskapsbasert godkjenning (KBA)
   19. Tillat uttrekking av side
   20. Utløp for dokumentlenke
   21. Last opp et klientsertifikat for webhook/tilbakekall
   22. Tidsstempel
  10. Send-innstillinger
   1. Vis Send-siden etter pålogging
   2. Krev mottakernavn ved sending
   3. Lås navneverdier for kjente brukere
   4. Tillatte mottakerroller
   5. Mottakergrupper
   6. Obligatoriske felt
   7. Legge ved dokumenter
   8. Feltutflating
   9. Endre avtaler
   10. Avtalenavn
   11. Språk
   12. Private meldinger
   13. Tillatte signaturtyper
   14. Påminnelser
   15. Passordbeskyttelse for signert dokument
   16. Alternativer for underskriveridentifikasjon
    1. Oversikt
    2. Signeringspassord
    3. Engangspassord via e-post
    4. Acrobat Sign-godkjenning
    5. Telefongodkjenning
    6. Skybasert digital signatur
    7. Kunnskapsbasert godkjenning (KBA)
    8. Myndighets-ID
    9. Underskriveridentitetsrapporter
   17. Innholdsbeskyttelse
   18. Aktiver Notarize-transaksjoner
   19. Dokumentutløp
   20. Forhåndsvis, plasser signaturer og legg til felt
   21. Sigeringsrekkefølge
   22. Liquid Mode
   23. Tilpassede arbeidsflytkontroller
   24. Opplastingsalternativer for e-signeringssiden
   25. Omdirigering til nettadresse for bekreftelse etter signering
  11. Meldingsmaler
  12. Bio-Pharma-innstillinger
   1. Oversikt
   2. Håndhev identitetsgodkjenning
   3. Årsaker til signering
  13. Arbeidsflytintegrasjon
  14. Innstillinger for notarisering
  15. Betalingsintegrering
  16. Underskrivermelding
  17. SAML-innstillinger
   1. SAML-konfigurasjon
   2. Installer Microsoft Active Directory Federation Service
   3. Installer Okta
   4. Installer OneLogin
   5. Installer Oracle Identity Federation
  18. Datastyring
  19. Tidsstempelinnstillinger
  20. Eksternt arkiv
  21. Kontospråk
  22. E-post-innstillinger
   1. E-post topp- og bunntekstbilder
   2. Tillate bunntekster for enkeltbrukere
   3. Tilpass e-post for signaturforespørsel
   4. Tilpass Til- og Kopi til-feltene
   5. Egendefinerte e-postmaler
   6. Aktiver koblingsløse varsler
  23. Flytte fra echosign.com til adobesign.com
  24. Konfigurere alternativer for mottakere
 4. Retningslinjer for lovfestede krav
  1. Tilgjengelighet
   1. Samsvar med tilgjengelighet
   2. Opprette tilgjengelige skjemaer med Acrobat-skrivebordet
   3. Opprett tilgjengelige AcroForms
  2. HIPAA
  3. GDPR
   1. GDPR-oversikt
   2. Skjule en bruker
   3. Skjule en brukers avtaler     
  4. 21 CFR del 11 og EudraLex vedlegg 11
   1. 21 CRF del 11 valideringspakke
   2. Håndbok for vedlegg 11 til 21 CFR og EudraLex
   3. Analyse av felles ansvar
  5. Kunder innen helsesektoren
  6. IVES-støtte
  7. eOriginal-oppbevaring for løsørepapir
  8. Hensyn for EU/Storbritannia
   1. Grensekryssende EU/UK-transaksjoner og eIDAS
   2. HMLR-krav til dokumenter som er elektronisk signert
   3. Betydningen av Brexit for e-signaturlover i Storbritannia
 5. Last ned flere avtaler samtidig
 6. Kreve domenet ditt 

Sende, signere og behandle avtaler

 1. Mottakeralternativer
  1. Avbryte en e-postpåminnelse
  2. Alternativer på e-signeringssiden
   1. Oversikt over e-signeringssiden
   2. Åpne for å lese avtalen uten felt
   3. Avslå å signere en avtale
   4. Delegere signeringsautorisasjon
   5. Starte avtalen på nytt
   6. Laste ned avtalen som PDF
   7. Vise avtalehistorikken
   8. Vise avtalebeskjeder
   9. Konvertere fra elektronisk til skriftlig signatur
   10. Konvertere fra skriftlig til elektronisk signatur
   11. Bla gjennom skjemafeltene
   12. Fjerne dataene fra skjemafeltene
   13. Navigere og zoome på signeringssiden
   14. Endre språket som brukes i avtaleverktøyene og informasjonen
   15. Lese de juridiske merknadene
   16. Justere Acrobat Sign-innstillingene for informasjonskapsler
 2. Send avtaler  
  1. Send sideoversikt
  2. Send en avtale kun til deg selv
  3. Send en avtale til andre
  4. Skriftlige signaturer
  5. Signeringsrekkefølge for mottakere
  6. Send samlet
   1. Oversikt over Send samlet-funksjonen
   2. Send samlet – manuelle mottakere
   3. Send samlet – CSV-opplasting
   4. Avbryte en Send samlet-transaksjon
   5. Legg til påminnelser til Send samlet
   6. Rapportering for Send samlet
 3. Redigere felt til dokumenter
  1. Redigeringsmiljø i appen
   1. Automatisk feltgjenkjenning
   2. Dra og slipp felt ved hjelp av redigeringsmiljøet
   3. Tildele skjemafelt til mottakere
   4. Forhåndsutfyll-rollen
   5. Bruke felt med en gjenbrukbar feltmal
   6. Overføre felt til en ny biblioteksmal
   7. Oppdatert forfatterskapsmiljø ved sending av avtaler
  2. Opprette skjemaer og tekstkoder
  3. Opprette skjemaer med Acrobat (AcroForms)
   1. Opprette AcroForm
   2. Opprette tilgjengelige PDF-filer
  4. Felt
   1. Felttyper
    1. Vanlige felttyper
    2. Innebygde bilder
    3. Stempelbilder
   2. Utseende på feltinnhold
   3. Feltvalideringer
   4. Verdier for maskerte felt
   5. Angi vis/skjul betingelser
   6. Beregningsfelt 
  5. Vanlige spørsmål om forfatting
 4. Signer avtaler
  1. Signere avtaler som er sendt til deg
  2. Fyll ut og signer
  3. Selvsignering
 5. Behandle avtaler
  1. Behandle sideoversikt
  2. Delegere avtaler
  3. Erstatte mottakere
  4. Begrense dokumentsynlighet 
  5. Kansellere en avtale 
  6. Opprette nye påminnelser
  7. Gå gjennom påminnelser
  8. Avbryte en påminnelse
  9. Flere handlinger ...
   1. Slik fungerer søk
   2. Vise en avtale
   3. Opprette en mal fra en avtale
   4. Skjule/vise avtaler fra visning
   5. Laste opp en signert avtale
   6. Endre filer og felt i en sendt avtale
   7. Redigere godkjenningsmetoden til en mottaker
   8. Legge til eller endre en utløpsdato
   9. Legge til et notat i avtalen
   10. Dele en enkeltavtale
   11. Oppheve deling av en avtale
   12. Laste ned en individuell avtale
   13. Laste ned de individuelle filene i en avtale
   14. Laste ned revisjonsrapporten for en avtale
   15. Laste ned feltinnholdet i en avtale
 6. Revisjonsrapport
 7. Rapportering og dataeksport
  1. Oversikt
  2. Gi brukere tilgang til rapportering
  3. Rapportdiagrammer
   1. Opprette en ny rapport
   2. Avtalerapporter
   3. Transaksjonsrapporter
   4. Innstillinger for aktivitetsrapporter
   5. Redigere en rapport
  4. Dataeksporter 
   1. Opprette en ny dataeksport
   2. Redigere en dataeksport
   3. Oppdatere dataeksportinnholdet
   4. Laste ned dataeksporten
  5. Gi nytt navn til et diagram / en eksport
  6. Duplisere en rapport/eksport
  7. Planlegge en rapport/eksport
  8. Slette en rapport/eksport
  9. Kontrollere transaksjonsbruk

Avanserte avtalefunksjoner og arbeidsflyter

 1. Nettskjemaer 
  1. Opprette et webskjema
  2. Redigere et webskjema
  3. Aktivere/deaktivere et webskjema
  4. Skjule/vise et webskjema
  5. Finne nettadressen eller skriptkoden 
  6. Forhåndsutfylle nettskjemafelt med nettparametere
  7. Lagre et webskjema for å fullføre senere
  8. Velge et nettskjema
 2. Gjenbrukbare maler (Bibliotekmaler) 
  1. Amerikanske offentlige skjemaer i Acrobat Sign-biblioteket
  2. Opprette en biblioteksmal
  3. Endre navnet på en bibliotekmal
  4. Endre type for en bibliotekmal
  5. Endre tillatelsesnivået for en biblioteksmal
  6. Kopiere, redigere og lagre en delt mal
  7. Laste ned de samlede feltdataene for en biblioteksmal
 3. Overføre eierskap til nettskjemaer og bibliotekmaler
 4. Power Automate-arbeidsflyter 
  1. Oversikt over Power Automate-integreringen og inkluderte rettigheter
  2. Aktivere Power Automate-integreringen
  3. Sporing av Power Automate-bruk
  4. Opprette en ny flyt (eksempler)
  5. Utløsere som brukes for flyter
  6. Importere flyter fra utenfor Acrobat Sign
  7. Administrer flyter
  8. Rediger flyter
  9. Dele flyter
  10. Deaktivere eller aktivere flyter
  11. Slette flyter
  12. Nyttige maler
   1. Kun administrator
    1. Lagre alle fullførte dokumenter i SharePoint
    2. Lagre alle fullførte dokumenter på OneDrive for Business
    3. Lagre alle fullførte dokumenter på Google Disk
    4. Lagre alle fullførte dokumenter i DropBox
    5. Lagre alle fullførte dokumenter i Box
   2. Avtalearkiver
    1. Lagre de fullførte dokumentene i SharePoint
    2. Lagre de fullførte dokumentene i One Drive for Business
    3. Lagre de fullførte dokumentene på Google Disk
    4. Lagre dine fullførte dokumenter i DropBox
    5. Lagre de fullførte dokumentene i Box
   3. Arkivering av nettskjemaavtale
    1. Lagre fullførte nettskjemadokumenter i SharePoint-biblioteket
    2. Lagre fullførte nettskjemadokumenter i OneDrive for Business
    3. Lagre fullførte dokumenter på Google Disk
    4. Lagre fullførte nettskjemadokumenter i Box
   4. Avtaledatauttrekking
    1. Trekke ut skjemafeltdata fra det signerte dokumentet og oppdatere Excel-ark
   5. Avtalevarsler
    1. Sende tilpassede e-postvarsler med avtaleinnholdet og signert avtale
    2. Få Adobe Acrobat Sign-varsler i en Teams-kanal
    3. Få Adobe Acrobat Sign-varsler i Slack
    4. Få Adobe Acrobat Sign-varsler i Webex
   6. Generering av avtaler
    1. Generere dokument fra Power App-skjema og Word-mal, sende til signering
    2. Generere avtale fra Word-mal i OneDrive, og få signatur
    3. Generere avtale for valgt Excel-rad, sende til gjennomgang og signering
 5. Tilpassede arbeidsflyter for sending
  1. Oversikt for tilpasset Send-arbeidsfly
  2. Opprette en ny Send-arbeidsflyt
  3. Redigere en Send-arbeidsflyt
  4. Aktivere eller deaktivere en tilpasset Send-arbeidsflyt
  5. Sende en avtale med en Send-arbeidsflyt
 6. Dele brukere og avtaler
  1. Dele en bruker
  2. Dele avtaler

Integrere med andre produkter

 1.  Oversikt over Acrobat Sign-integrasjoner 
 2. Acrobat Sign for Salesforce
 3. Acrobat Sign for Microsoft
  1. Acrobat Sign for Microsoft 365
  2. Acrobat Sign for Outlook
  3. Acrobat Sign for Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign for Teams
  5. Acrobat Sign for Microsoft PowerApps og Power Automate
  6. Acrobat Sign Connector for Microsoft Search
  7. Acrobat Sign for Microsoft Dynamics
  8. Acrobat Sign for Microsoft SharePoint
 4. Andre integrasjoner
  1. Acrobat Sign for ServiceNow
  2. Acrobat Sign for HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign for SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign for Workday
  5. Acrobat Sign for NetSuite
  6. Acrobat Sign for VeevaVault
  7. Acrobat Sign for Coupa BSM Suite
 5. Partneradministrerte integrasjoner
 6. Hvordan innhente en integrasjonsnøkkel

Acrobat Sign-utvikler

 1. REST-API-er 
  1. Metodedokumentasjon
  2. SDK/utviklerveiledning
  3. Vanlige spørsmål om API
 2. Webhook 
  1. Oversikt over webhook
  2. Konfigurere en ny webhook
  3. Vise eller redigere en webhook
  4. Deaktivere eller reaktivere en webhook
  5. Slette en webhook
  6. Toveis SSL-sertifikater
  7. Webhooks i API-et

Kundestøtte og feilsøking

 1. Ressurser for kundestøtte
 2. Suksessressurser for Enterprise-kunder 

Oversikt

Når du konfigurerer Acrobat Sign-kontoen, er det viktig å huske at innstillingene arves på en forutsigbar måte. Alle objekter nedstrøms fra det overordnede objektet arver som standard innstillingen til det overordnede objektet til det eksplisitt endres.

Kontoen er på høyeste nivå i den kunderettede arvestrukturen. Alle grupper arver standard innstillingsverdier fra kontonivået. Når du konfigurerer kontoinnstillingene, må du bestemme om kontoen skal bruke enten:

 • Definer de vanligste verdiene som gruppene vil bruke, noe som reduserer tiden og kompleksiteten til gruppekonfigurasjonene.
 • Definer de sikreste innstillingene som prosessene dine vil kreve, og reduser eksponeringen av usikre verdier som brukes hvis gruppen ikke er fullstendig konfigurert.

Grupper arver standardinnstillingene fra kontoverdiene til de redigeres og overstyres på gruppenivå. Brukere og avtaler arver standardverdiene fra gruppen de er relatert til, og for det meste tillater ikke brukere og avtaler detaljert konfigurasjon av disse innstillingene. Derfor er gruppenivået der vellykket bruk av Acrobat Sign er definert. Grupper definerer:

 • Standard signeringsparametere for brukere som er tilordnet gruppen (som primærgruppe).
 • Standardverdiene definert på Send-siden når den åpnes.
 • Malene og arbeidsflytene som er tilgjengelige for brukeren.

Brukere i flere grupper

Kontoer som har Brukere i flere grupper aktivert har muligheten til å tillate brukere å skifte mellom grupper, noe som tillater at innstillinger på gruppenivå sterkt definerer standardverdiene for spesifikke dokumentkrav. Hvis du har samsvarskrav, vurder hvordan diskrete grupper kan defineres for best å sikre at avtalene dine oppfyller samsvarskravene med et minimum av konfigurasjon av brukerbasen din.

Brukere arver standardverdiene fra deres primærgruppe. Disse innstillingene er først og fremst:

 • Signeringsinnstillinger. For eksempel:
  • Myndighet til å signere dokumenter.
  • Selvsignerende arbeidsflyter.
  • Krav til godkjenning for Acrobat Sign før signering brukes
 • Tilgangskontroller. For eksempel:
  • Passordstyrke.
  • Begrensninger for påloggingsgodkjenning via IP-område.
  • Myndighet til å sende avtaler.
  • Tilgang til å opprette maler, webskjemaer og Massesending av avtaler.
  • Kontodeling.

Avtaler arver også verdiene deres fra gruppen de opprettes i. Disse innstillingene inkluderer:

 • Standard avtaleverdier. For eksempel:
  • Påminnelser og utløpsdatoer.
  • Meldingsmaler.
  • Godkjenningsmetoder
 • Signaturkrav. For eksempel:
  • Elektroniske kontra digitale signaturer.
  • Innhente årsaker til å signere eller avslå avtalen.
  • Signaturtyper som er tillatt (maskinskrevet, tegnet, bilde)
 • E-postegenskaper. For eksempel:
  • Lokaliseringsalternativer.
  • Legge ved revisjonsrapporten.
  • Merkegrafikk.
 • Transaksjonssikkerhet. For eksempel:
  • Godkjent tilgang til revisjonsrapporten.
  • Styrke på dokumentpassord
  • Utløp for dokumentlenke.

Konfigurere innstillingene på kontonivå

Som nevnt tidligere arves innstillingene på kontonivå som standard for alle grupper, ha derfor en strategi for hvordan vil at senere opprettede grupper skal arve disse verdiene.

Konfigurering av innstillingene på kontonivå krever at brukeren er administrator på kontonivå. Når du er logget på som kontoadministrator, vil du se:

 • Konto-fanen er i det øverste navigasjonsfeltet. Markering av Konto-fanen åpner administratormenyen.
 • Når administratormenyen er åpen, er Kontoinnstillinger-menyfanen tilgjengelig (og åpnet).
 • Undermenyelementene Globale innstillinger og Kontooppsett.
Kontoadministratortilgang til innstillinger på kontonivå

Alle de konfigurerbare innstillingene finnes på menyen Kontoinnstillinger. De andre kategoriene som er tilgjengelige, gjelder administrasjon av bestemte objekter (brukere, grupper, arbeidsflyter osv.)

Konfigurere innstillinger på gruppenivå

Konfigurasjon på gruppenivå kan fullføres av kontoadministratorer eller brukere som er privilegert som gruppeadministratorer. Administratorer på gruppenivå har bare myndighet til å konfigurere gruppene sine. De har ingen tilgang til innstillingene på kontonivå eller andre grupper de kan være medlemmer av, men som de ikke eksplisitt får administratormyndighet til.

Tilgang til innstillingene på gruppenivå krever at administratoren navigerer til den bestemte gruppen. Åpne Gruppeinnstillinger (hvis mer enn én gruppe er tilgjengelig) og deretter aktiverer du alternativet Overstyr for undermenysiden som konfigureres.

Når du er logget på som gruppeadministrator, ser du:

 • Gruppe-fanen befinner seg i det øverste navigasjonsfeltet. Markering av Gruppe-fanen åpner administratormenyen.
 • Når admininstratormenyen er åpen, er Gruppe-menyfanen tilgjengelig.
 • Når Gruppe-fanen er åpen, undermenyelementene Gruppeinnstillinger og Gruppeoppsett.
  • Gruppeinnstillinger justeres etter funksjonene til Kontoinnstillinger på kontonivå.
  • Gruppeoppsett justeres etter funksjonene til Kontooppsett på kontonivå.
   • Kontooppsett-undermenyen inneholder ikke alle de samme innstillingene som kontonivået.
  • Brukere i gruppe justeres etter grensesnittet Brukere på kontonivå.

For administratorer på gruppenivå som bare administrerer én gruppe, åpnes menyfanen Gruppe: <Group Name> automatisk som viser undermenyene som er tilgjengelige for konfigurasjon.

Slik går du til gruppenivåinnstillingene:

 1. Velg Gruppe-fanen i det øverste navigasjonsfeltet.
 2. Velg en undermenyfane for å vise den sikrede siden med innstillinger.
 3. Aktiver overstyringen for å tillate tilgang til å redigere individuelle innstillinger.
Gruppetilgang til innstillinger når bare én gruppe er under deres myndighet

Administratorer som administrerer mer enn én gruppe

Administratorer som har mer enn én gruppe under sin myndighet, har i tillegg trinnet for å velge gruppen før de viser innstillingene på gruppenivå.

Slik konfigurerer du innstillingene for en gruppe når flere grupper er tillatt:

 1. Velg fanen Konto/Gruppe i det øverste navigasjonsfeltet. Dette åpner administrasjonsmenyen.
 2. Velg Grupper-menyen til venstre i alternativene. Dette viser alle gruppene som er tilgjengelige for administratoren.
 3. Velg gruppen som skal redigeres. Dette viser tilgjengelige handlinger.
 4. Velg Gruppeinnstillinger-alternativet. Dette åpner undermenylisten over gruppeinnstillinger.
 5. Velg undermenysiden du vil redigere.
 6. Aktiver overstyringen for å tillate tilgang til å redigere individuelle innstillinger.
Åpne gruppeinnstillinger når administratoren har flere grupper under sin myndighet

Innstillinger som er tilgjengelige på kontonivå, men ikke på gruppenivå

De fleste innstillingene er tilgjengelige for konfigurasjon på gruppenivå. Nedenfor er listen over unntak sortert etter rekkefølgen i brukergrensesnittet etter dette formatet:

Undermenyfanen

 • Innstillingsserie
  • Individuell innstilling

Hvis en undermenyfane eller innstillingsfamilie er oppført uten individuelle innstillinger, er hele undermenyfanen eller -familien utilgjengelig.

Globale innstillinger

 • Biblioteksdokumenter
  • Tillat brukere å dele bibliotekdokumenter til konto
 • Brukere i flere grupper
 • Administratortillatelser for grupper

Kontooppsett

 • Tilpass bedriftens nettadresse
 • Legg til firmanavn
 • Angi firmanavn for alle brukere i kontoen

Elektroniske segl

Rapportinnstillinger

Sikkerhetsinnstillinger

 • Innstillinger for enkeltpålogging (SSO)
 • Innstillinger for Husk meg
 • Policy for påloggingspassord
 • Varighet på nettøkt
 • PDF-krypteringstype
 • API
 • Tilgangsnivå for bruker- og gruppeinformasjon
 • Kontodeling
 • Tillatelser for avansert kontodeling
 • Utløp for dokumentlenke

Send-innstillinger

 • Omdirigering til nettadresse for bekreftelse etter signering
  • Ta mottakere til standard Acrobat Sign-bekreftelsesside etter at de har signert.

Innstillinger for notarisering

SAML-innstillinger

SAML-feil

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?