Fullstendige instruksjoner for oppgradering av versjoner (5.0+) av Adobe Sign for Microsoft Dynamics CRM.

Oversikt

Oppgradering av Adobe Sign for Microsoft Dynamics-løsningen fra hvilken som helst 5.x-versjon eller nyere er en likefrem prosess med å importere den nye pakken, verifisere enkelte konfigurasjonselementer og deretter la pakken installeres. Prosessen fra start til slutt tar vanligvis under 15 minutter for de fleste administratorer.

IKKE avinstaller den eksisterende pakken.

Oppgraderingsprosessen vil oppdatere den eksisterende pakken med det nye innholdet.

Tidligere tilpassinger vil forbli intakte, og brukeropplevelsen endres ikke.

 

Kontakt din kundeansvarlige for å få oppgraderingspakken.

Installere pakken

Logg på Dynamics CRM-miljøet som administrator

  • Gå til Innstillinger > Løsninger
Gå til Hoved > Innstillinger > Løsninger

Siden Alle løsninger lastes inn:

  • Klikk på Importer-ikonet
Importer-ikonet

Siden Velg løsningspakke lastes inn:

  • Bla til Adobe Sign v6-filen som du lastet ned
  • Klikk på Neste
Gå til Adobe Sign v5-binærfilen

Siden Løsningsinformasjon lastes inn:

  • Klikk på Neste
Siden Løsningsinformasjon

Siden Importalternativer lastes inn:

  • Kontroller at Trinn for oppgradering ikke er merket
  • Pass på at Overskriv tilpassinger er merket
  • Kontroller at det er merket av for alternativet Aktiver alle behandlingstrinn for SDK-melding som finnes i løsningen…
  • Klikk på Importer
Siden Importalternativer

Siden Importerer løsning lastes inn og importerer pakken.

Prosessen kan ta noen minutter. Det vises en melding når prosessen er fullført.

  • Klikk på Lukk
Den importerte pakken

Endringer i versjon 6

Avtalemaler har blitt fjernet fra brukertilgang og behandles av administrator.  Brukere kan ikke lenger definere sine egne maler, men har i stedet en liste over maler de kan velge fra når de sender en avtale.  Dette gir bedre konsistens på tvers av transaksjoner, og sikrer at datatilordninger brukes likt.

Når oppdateringen er fullført, blir alle de tidligere brukerdefinerte avtalemalene plassert på siden Avtalemaler og satt til en inaktiv status. Det anbefales å gjennomgå alle maler, slette eventuelle duplikater og redigere/lagre dem som kan brukes i hele organisasjonen.

Malene selv har blitt utvidet.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet