Opprette skjemaer i Acrobat

Oppretting av skjemaer i Acrobat kombinerer det beste av tekstkoder og dra og slipp for Adobe Sign. Ved hjelp av Acrobats skjemafelt og justeringsverktøy, kan du plassere de fysiske feltene i dokumentet. Når feltene er plassert, kan du bruke en endret versjon av tekstkoder til å angi egenskapene for feltene.

Når dokumentet er lastet opp, vil systemet lese i kodene, se på dimensjonene for skjemafeltet og generere et felt for Adobe Sign i stedet.

Denne veiledningen omhandler bruk av de forskjellige verktøyene i Acrobat, og de forskjellige kodeegenskapene du kan bruke.

Acrobat-skjemafelt

 1. Åpne Acrobat, og klikk Verktøy-knappen øverst til venstre.

 2. Velg Klargjør skjema, og klikk deretter Legg til.

  Klikk Velg en fil eller Skann et dokument, avhengig av om du vil legge til skjemafelt i en eksisterende PDF-fil eller starte med et papirdokument som du vil skanne.

  Acrobat søker i dokumentet etter understrekede mellomrom eller tomme bokser, og plasserer automatisk skjemafelt på disse plasseringene. Denne prosessen gir også navn til alle feltene med teksten som finnes lokalt det feltet plasseres. Til slutt erstattes navnene for alle disse feltene med koder. Hvis ingen kode er nødvendig for et felt, beholder det imidlertid et unikt navn og unngår eventuelle problemer med utfylling på tvers av felt.

  Utfylling på tvers av felt er prosessen som Adobe Sign bruker for å kopiere data fra ett felt til et annet hvis de har identiske navn.

Når du oppretter et skjema med Acrobat, må du være oppmerksom på hvilke felt du bruker. Bare skjemafeltene nedenfor kan overføres til Adobe Sign, og bruk av andre felt kan føre til problemer med dokumentet.

Tekstfelt

Tekstfeltet er skjemafeltet du vil bruke oftest. Disse feltene kan også endres til alternativknapper eller avmerkingsbokser, avhengig av PDF-koden som legges til.

Avmerkingsboks

Avmerkingsbokser overføres til Adobe Sign og kan brukes til tilfeller av "merk av alt som gjelder".

Disse feltene har to tilstander; merket og ikke merket. I feltegenskapene kan du se hva den eksporterte verdien skal være når det er merket av for alternativet. Denne eksportverdien brukes i betingede setninger eller beregnede feltligninger.

Alternativknapp

Alternativknapper overføres til Adobe Sign og brukes i tilfeller av "velg ett alternativ i en gruppe".

Du må ha minst to alternativknapper i en gruppe. Hvert av disse alternativene kan ha en eksportverdi angitt. Denne eksportverdien brukes i betingede setninger eller beregnede feltligninger.

Rullegardinliste

Rullegardinmenyer overføres til Adobe Sign og brukes i tilfeller av "valgliste".

I egenskapene for skjemafeltet angir du alternativet som er tilgjengelig i listen. Hver av dem inneholder det som skal vises og eksportverdien. Når du klikker et alternativ du opprettet, blir det til standardalternativ. Hvis du ikke vil ha et standardalternativ, klikker du i det tomme området i listen slik at ingenting velges.

 1. Acrobat-verktøylinjen viser oppgaver for å opprette og redigere skjemafelt. Klikk Legg til tekstfelt-knappen på verktøylinjen.

 2. Markøren endres, slik bildet nedenfor viser. Enkeltklikk plasserer feltet slik det er på plasseringen du klikker. Du kan også klikke, holde og dra for å endre feltstørrelsen til det du vil.

  Når du plasserer feltet på siden, vises et lite vindu. I denne boksen kan du endre navnet på feltet. Du kan ignorere dette trinnet for prosessen for å legge til felt i dokumentet. Du kan endre feltnavnene senere.

  Hvis du vil justere feltstørrelsen, drar du en av de blå boksene (eller håndtakene).

Når feltene er omtrentlig plassert i dokumentet, kan du bruke verktøy i Acrobat for å gjøre feltstørrelsene likere og justere plasseringen.

Hvis det er to felt med forskjellig størrelse og du vil at målene skal samsvare, drar du markøren rundt feltene og merker dem. Du kan også klikke ett felt og deretter Ctrl-klikke et annet felt.

Når du angir størrelse og justering for flere felt, velger du menyhandlingen ved å høyreklikke feltet som har ønsket justering eller riktig størrelse.

I dette eksemplet vil vi at Tekst4 skal ha samme størrelse som Tekst3, så med begge merket, høyreklikker vi Tekst3 og velger GI feltene samme størrelse > Begge.

Tekst4 har nå samme størrelse som Tekst3. Nå vil vi at venstre side av Tekst4 skal være justert etter venstre side av Tekst3. Med begge feltene fremdeles merket, høyreklikker du Tekst3 og velger Juster, fordel eller midtstill > Venstrejuster.

PDF-oder er det samme som tekstkoder, men i stedet for å plassere koden direkte i dokumentet, gir du navn til skjemafeltet med koden. Klammeparenteser som omgir tekstkoder brukes heller ikke i PDF-koder.

Du finner artikkelen om tekstkoder her.

Når alle skjemafeltene er lagt til i dokumentet, vises en liste over feltene nederst i ruten til høyre. Bruk denne listen for hurtig å finne eller få tilgang til skjemafelt i dokumentet uten å være på siden.

Siden navnene på feltene vises her, er det enkelt å endre eller kontrollere kodene.

Endring av navnet på et skjemafelt til en kode lar deg bruke alle tekstegenskapene som gjenkjennes av Adobe Sign, uten å ofre plass i dokumentet, slik som for en tekstkode.

Hvis du vil ha tilgang til egenskapsmenyen for skjemafeltet, dobbeltklikker du feltet eller høyreklikker og velger Egenskaper fra menyen. Du kan også dobbeltklikke eller høyreklikke oppføringen i feltlisten til høyre.

Kategorien Generelt i vinduet Egenskaper, viser navn, verktøytips og vanlige egenskaper for feltet.

 • Navn: Der koden for skjemafeltet legges til
 • Verktøytips: Informasjon som vises hvis markøren plasseres på feltet
 • Skrivebeskyttet: Gjør feltet utilgjengelig og ikke-redigerbart. Brukes vanligvis hvis informasjon hentes inn i feltet av en integrering eller CSV-fil
 • Obligatorisk: Merker feltet som obligatorisk, slik at signeringsprosessen ikke kan fullføres hvis det ikke angis data i feltet

Hvis du vil opprette et felt med flere linjer, velger du Felt med flere linjer i kategorien Alternativer.