Alternativet for å opprette kontrollprogrammer (nettbaserte/innebygde skjemaer) er tilgjengelig for kunder på Business- Enterprise-nivå.

Opprett et kontrollprogram

Et kontrollprogram er et signerbart nettskjema som du kan opprette og koble til eller bygge inn på nettstedet, slik at flere personer enkelt har tilgang til dokumentet som skal signeres. Dette er spesielt nyttig hvis du vil publisere et skjema til signering på ditt egen nettsted.

Hver signatar fyller ut skjemaet separat, og transaksjonen for hver enkelt registreres i kategorien Behandle som en separat avtale.

Du kan konfigurere et kontrollprogram til å ha permanente medunderskrivere. Disse personene signerer alltid etter at personen som besøkte kontrollprogrammet har fylt ut og signert skjemaet.

Hurtigtrinn

1. Gå til Dashboard-siden, og klikk på koblingen Opprett kontrollprogram

2. Skriv inn et navn for kontrollprogrammet i feltet Navn på kontrollprogram

3. Definer rollen for initiativtaker for kontrollprogrammet. Dette kan være en rolle som tillater en signatur, selv om ingen signatur kreves for noen roller.

4. Definer godkjenningsmetoden du vil bruke for initiativtaker for kontrollprogrammet ved å velge én av verdiene i rullegardinlisten Godkjenning av kontrollprogram.

5. Skriv inn e-postadressen til medunderskrivere for kontrollprogrammet i feltet Medunderskrivere hvis dette er nødvendig.

◘ Angi riktig mottakerrolle for hver medunderskriver.

◘ Angi alternativer for bekreftelse av medunderskriveridentitet etter behov.

6. Dra og slipp filer i Filer-delen, eller last opp et dokument ved hjelp av koblingen Legg til filer.

7. Du kan også angi et passord for å beskytte visning av den signerte PDF-filen.

◘ Vær oppmerksom på at dette passordet ikke lagres slik at det kan vises i Adobe Sign. Du må manuelt oppbevare passordet utenfor Adobe Sign.

8. Du kan også angi språk for kontrollprogrammet.  

◘ Dette alternativet angir språket som brukes for instruksjonene på skjermen, og e-postmalen brukes ved kommunikasjon av statusen for hver enkelt transaksjon for kontrollprogrammet.

9. Merk av for alternativet Forhåndsvis, plasser signaturer eller legg til skjemafelt.

10. Klikk på Neste.

11. Når redigeringsmiljøet er lastet inn, plasserer du alle feltene du trenger.

◘ Pass på at du definerer mottakeren for hver felt

◘ Obs! Hver enkelt mottaker som har minst ett signaturfelt, må også ha minst ett e-postfelt. Hvis det ikke legges til et e-postfelt for en signatar, leges det til en signaturblokk nederst i kontrollprogrammet

12. Når alle feltene er plassert og tilordnet, klikker du på Lagre.

13. Siden lastes inn på nytt for å vise et eksempel på kontrollprogrammet.

◘ Øverst på siden er det koblinger du kan bruke til å distribuere eller bygge inn kontrollprogrammet. Du kan bruke noen eller alle. Alle peker til samme skjema/mal. 

 

 

Bruk

 1. Gå til Dashboard, og klikk Opprett kontrollprogram under inndelingen Andre funksjoner.

  Nav to Widget
 2. På den neste siden skriver du inn Navn på kontrollprogram.

  • Du kan ikke redigere navnet på et kontrollprogram, så pass på at du gir det riktig navn.
  Widget - Name
 3. Konfigurer riktig rolle for kontrollprogramdeltakeren (alternativer varierer basert på administratorkonfigurasjon).

  • Underskriver – Signatarer må signere i tillegg til å fylle ut andre obligatoriske felt
  • Godkjenner – Godkjennere kan fylle ut felt, men behøver ikke å signere
  • Godtaker – Godtakere kan fylle ut feltinnhold, men behøver ikke å signere, på samme måte som Godkjennere
  • Skjemautfyller – Skjemautfyllere kan bare fylle ut felt, og har ikke tilordnede signaturfelt.

   

  Widget Recipient Role

  Konfigurer metoden Godkjenning av kontrollprogram. Dette er godkjenningen som utfordre parten som starter signaturprosessen for kontrollprogrammet (selv om vedkommende ikke nødvendigvis bruker en signatur selv):

  • Ingen – Dette alternativet bruker bare e-postbekreftelsen etter at kontrollprogrammet er sendt.
  • Passord – Passordalternativet krever at mottakeren angir et passord før dokumentet kan vises.
  • Sosial – Mottakere må godkjenne med én eller flere sosiale nettsteder før dokumentet kan vises.
  • Kunnskapsbasert godkjenning (KBA) – KBA kan aktiveres som godkjenningsmetode hvis kontoen er konfigurert til å tillate et ubegrenset antall KBA-transaksjoner. Husk på at KBA bare er gyldig i USA.
  Widget - Recip Verification
 4. Hvis du vil at kontrollprogrammet skal kontrasigneres:

  • Skriv inn e-postadressen til partene du vil skal kontrasignere eller godkjenne avtalen under delen for medunderskrivere:
   • Du kan inkludere deg selv (oppretteren av kontrollprogrammet) ved å klikke koblingen Legg til meg til høyre.
   • Konfigurer riktig rolle for hver signatar. Alle roller som er aktivert av administrator er tilgjengelig.
   • Definer riktig godkjenningsmetode for hver medunderskriver.
   • Alle definerte medunderskrivere må fullføre signeringen/godkjenningen i angitt rekkefølge for at avtalen skal fullføres.

  Merk:

  Husk på at medunderskriverne alltid vil være de siste underskriverne. Prosessen begynner alltid med personene som går til kontrollprogrammet.

  Widget -= Countersigner
 5. Dra og slipp filene du vil bruke som grunnlag for kontrollprogrammet, til Filer-delen, eller klikk på Legg til filer og gå til dokumentet på en nettverkstasjon eller et integrert fillager.

  Widget - Files
 6. Konfigurere alternativene

  • Passordbeskytt – Hvis du vil bruke et passord for å åpne den endelige PDF-filen som produseres ved kontrollprogramsignering, merker du av for dette alternativet.  Du blir bedt om passordet.
  • Språk for mottaker – Denne innstillingen bestemmer språket som brukes til instruksjoner på skjermen og e-postvarsler tilknyttet kontrollprogrammet.
  Widget - Options
 7. Merk av for Forhåndsvis og legg til signaturfelt, og klikk deretter på Neste.

  Widget - Next
 8. Siden oppdateres og viser de opplastede filene i redigeringsmiljøet.

  Dra de nødvendige feltene fra høyre side av siden til dokumentet.

  Pass på at du plasserer minst ett signaturfelt og ett e-postfelt for hver signatar, herunder første signatar og alle medsignatarer.

  Merk:

  Alle underskrivere/godkjennere ha et e-postfelt plassert i tillegg til signaturfeltet. Hvis det ikke er plassert et e-postfelt, vil programmet plassere en signaturblokk nederst i dokumentet.

  Add Fields
 9. Når alle feltene er plassert, klikker du på Lagre-knappen nederst til høyre.

 10. Du kommer til siden for kontrollprogrammet etter oppretting. Her finner du nettadressen til kontrollprogrammet og iframe-/JavaScript-koden du kan bruke for å bygge det inn.

  Du kan også testsignerekontrollprogrammet.

  Widget - Post Create

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet