Opprette en rapport

Adobe Document Cloud for bedrifter – Premium-kontoer kan kjøre en rapport for transaksjonene som sendes fra brukere i kontoen. Rapporten produserer forskjellige grafer som viser prosentdel fullført av signering og gjennomsnittlig tid brukt på å signere. Du kan også eksportere en CSV-fil med rådataene som genereres av rapporten.

Hurtigtrinn

 1. Klikk Rapporter.
 2. Klikk Opprett ny rapport.
 3. Angi parametere for rapporten (se tredje inndeling).
 4. Klikk Kjør rapport.

Trinn for trinn

 1. Hvis du vil generere en rapport, klikker du kategorien Rapport og deretter Opprett ny rapport.

  1. Create New Report
 2. Angi de forskjellige parameterne som skal ha innvirkning på rapportresultatet, og klikk Kjør rapport. Du finner kontoparametere i den neste inndelingen.

  2. Run Report
 3. Siden med rapportresultatene åpnes og viser informasjonen basert på parameterne.

  3. Produced Report

Rapportparametere

Intervall

Intervall-inndelingen lar deg samle inn data fra forhåndsdefinerte tidsrammer eller et egendefinert datointervall.

01a - R

Brukere og grupper

Brukere og grupper lar deg velge bestemte brukere eller gruppere å samle inn informasjon fra.

01b - R

Dokumenter

Dokumentområdet lar deg angi bestemte biblioteksdokumenter som er sendt ut.

01c - R

Dokumentnavn

Dette alternativet lar deg ta med deler av dokumentnavnet i rapportsøket.

01d - R

Mega Sign

Velg dette alternativet hvis du vil ta med Mega Sign-transaksjoner i rapporten.

01e - R

Forskjellige rapportdata

De fire siste innstillingene på siden er for å endre eller visuelt endre rapportresultatet og relaterte grafer.

01f - R

Rapportdata og alternativer

Oppdatere rapporten med gjeldende data

Denne koblingen oppdaterer rapporten slik at den inneholder de nyeste transaksjonene.

Update with current data link

Lagre rapport

Lagre rapport lar deg lagre rapporten. Du får tilgang til den igjen ved å klikke kategorien Rapport.

Save Report

Del rapport

Dette alternativet lar deg dele denne spesifikke rapporten med en e-postadresse, og den inneholder en egendefinert melding.

Share Report

Planlegg rapport

Planlegg rapport bruker innstillingene for gjeldende rapport til å konfigurere en automatisk regelmessig rapport som genereres daglig, ukentlig eller månedlig. Du kan også velge mottakerne du vil sende den regelmessige rapporten til.

Schedule Report

Eksporter rapportdata

Klikk Eksporter data for å laste ned en CSV-fil med rådataene som er generert i rapporten.

Merk:

Feltdata finnes ikke i CSV-rapportfilen som standard. Hvis du vil eksportere feltdataene fra signerte avtaler, må administrator i kontoen åpne en støtteforespørsel.

Export Report Data

Utskriftsvennlig rapport

Utskriftsvennlig rapport gir en versjon av rapporten med de forskjellige grafene fjernet, og den viser rapporten med bare tallene.

Printer FRiendly

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet