Indeks for innstillinger

Dette er en omfattende liste over alle innstillingene som finnes i Adobe Sign. Innstillingene vises slik de vises i applikasjonen.

Personlige preferanser

Min profil

Fornavn – Fornavnet ditt vil vises i signerte dokumenter og e-postvarsler

Etternavn – Etternavnet ditt vil vises i signerte dokumenter og e-postvarsler

Initialer – Initialene dine vises i initialfeltene (maksimalt tre tegn)

Firma – Firmanavnet slik det vil vises i firmafelt

Stilling – Stillingen din slik den vil vises i stillingsfelt

Telefonnummer – Ditt telefonnummer

Endre e-postadresse – Viser gjeldende e-postadresse som er koblet til din bruker-ID. Hvis du vil endre ønsket e-postadresse, skriver du den inn her

Bekreft e-postadresse – Angi samme ønskede e-postadresse i dette feltet for å endre adressen som er koblet til din bruker-ID

Mer om endring av e-postadressen

Retningsnummer for faks – Angi ditt lokale retningsnummer for fakstransaksjoner

Tidssone – Angi din tidssone

 

Endre passord

Gjeldende passord – Angi ditt gjeldende passord

Nytt passord – Angi ditt nye passord

Bekreft passord – Angi ditt nye passord på nytt

 

Tilgangstokener

En list eover tilgangstokener som er relatert til REST-API for Adobe Sign

 

eFax-integrering

En trinn for trinn-prosess for å koble eFax-nummeret til Adobe Sign

 

Twitter-integrering

Alternativet for å koble Twitter-kontoen til Adobe Sign

 

Innstillinger for hendelser/varsler

Mine hendelser/varsler

Delte hendelser/varsler

Ignorer helgene når du lager varsler – Deaktiver varsler for helger

Send meg en oppsummering av mine hendelser og varsler – Angi dato og klokkeslett for å motta et sammendrag

 

Min signatur

Den lagrede signaturen din

Den lagrede initialene dine

Signaturinnstillinger

Signaturtype

Ett-klikk

Avansert

Biometrisk

 

Flere innstillinger

Krev at underskrivere godtar vilkårene for bruk når de e-signerer

Krev at underskrivere angir stilling når de e-signerer

Krev at underskrivere angir firmanavn når de e-signerer

Krev at underskrivere gir en grunn når de avslår å signere

La underskrivere returnere en skriftlig signatur via faks i stedet for e-signering

 

Underskriver-identitet

Nettidentitet – La underskrivere angi sin nettidentitet via nettsteder for tredjepart (for eksempel Facebook, LinkedIn, Google, Yahoo!, Microsoft Live eller Twitter)

Aktiver underskriverens web-identitetsbekreftelse

 

Widget e-postbekreftelse

Bekreft underskriverens e-postadresse

Brukere og grupper

Vis alle brukere

Lag en ny bruker

Opprett eller oppdatere brukere samlet

Grupper i organisasjonen din

Eksporter brukerliste – Eksporter en CSV-fil med alle brukerne i kontoen

Vis bare aktive brukere – Fjern merket for å inkludere brukere med statusen Venter, Opprette eller Inaktiv

Bruker-info

 

Opprett ny bruker – Opprett en ny bruker i kontoen

Vis deres avtaler – Alternativ for å dele brukerens konto med deg når den opprettes

 

Vis grupper

Gruppedetaljer – Tilgang til informasjonen ved å klilkke gruppenavnet

Gruppenavn – Endre navnet på gruppen

Innstillinger – Kobling for å få tilgang til innstillinger for den bestemte gruppen

Krev at underskrivere angir stilling når de e-signerer

Krev at underskrivere angir firmanavn når de e-signerer

La underskrivere returnere en skriftlig signatur via faks i stedet for e-signering

Legg ved en CSV-fil med skjemadata i avsenders e-post med signerte avtaler

Sertifiser kopi av dokumentene for

Legg ved en PDF-kopi av det signerte dokumentet i e-poster sendt til

Bruk e-signaturstempel (nederst) på ...

Legg revisjonsrapport ved ferdige dokumenter

Slå sammen flere dokumenter til ett dokument etter signering

Send en ekstra kopi av hver undertegnet avtale til disse e-postadressene

Twitter-integrering

La brukere sende oppdateringer til deres Twitter-konto

Delegering for brukere i kontoen min

Delegering for brukere utenfor min konto

Myndighet til å signere

Som brukere i kontoen min er autorisert til å signere? – Angi om alle eller ingen kan signere som standard (signeringstillatelser må endres for hver bruker)

Angi en tidssone til bruk for avtaler laget av brukere i denne kontoen – Angi en bestemt tidssone for brukerne i denne gruppen

Brukere

Lag en ny bruker

Tilordne brukere til denne gruppen – Tilgang til listen som lar deg tilordne flere brukere til denne bestemte gruppen

 

Kontoinnstillinger

Globale innstillinger

Legg ved en CSV-fil med skjemadata i avsenders e-post med signerte avtaler

Begrenset dokumentsynlighet

Sertifiser kopi av dokumentene for

Legg ved en PDF-kopi av det signerte dokumentet i e-poster sendt til

Legg revisjonsrapport ved ferdige dokumenter

Slå sammen flere dokumenter til ett dokument etter signering

Send en ekstra kopi av hver undertegnet avtale til disse e-postadressene

Last opp signert dokument

Twitter-integrering

La brukere sende oppdateringer til deres Twitter-konto

Delegering for brukere i kontoen min

Delegering for brukere utenfor min konto

Myndighet til å signere

Som brukere i kontoen min er autorisert til å signere? – Angi om alle eller ingen kan signere som standard (signeringstillatelser må endres for hver bruker)

Angi en tidssone til bruk for avtaler laget av brukere i denne kontoen – Angi en bestemt tidssone for brukerne i denne kontoen

Gruppeadmin-relaterte innstillinger

Gruppe-administratorer kan legge til nye brukere til sine grupper

Gruppe-administratorer kan redigere innstillinger for sine grupper

 

Rapportinnstillinger

Tillatelser

Administratortillatelser for grupper

Brukertillatelser

Eksport av rapportdata

Resultatmål – Angi resultatmål ved å angi terskelverdier for målefarger for hjemmesiden

Referansemåling – Den sammenlignende referansemålingen for Adobe Sign lar deg sammenligne kontoens ytelse med andre Adobe Sign-kunder fra samme bransje. Med denne funksjonen aktivert kombineres anonyme sammendragsdata fra kontoen din med data som samles inn fra andre Adobe Sign-kunder.

 

Sikkerhetsinnstillinger

Policy fror innloggingspassord

Styrke på innloggingspassordet

Innstillinger for enkel pålogging

PDF-krypteringstype

Partnerapper

Tillatte IP-serier

Kontodeling

Bekreftelse av underskriveridentitet

Signeringspassord for avtale

Passordstyrke for avtalesignering

Kunnskapsbasert godkjenning (KBA)

Vanskelighetsnivå for kunnskapsbasert godkjenning

 

Send-innstillinger

Vis Send-siden etter innlogging

Send dokumenter for godkjenning

Vedlegge dokumenter

Auto-fyll dokumentnavn

Meldingsmaler

Tillatte signaturtyper

Sender signatur-innstillinger

Påminnelser

Passordbeskyttelse for signert dokument

Innstillinger for bekreftelse av underskriveridentitet

Bekreftelse av underskriveridentiteter i kontoen min

Document-utløp

Forhåndsvis, plasser signaturer eller legg til skjemafelt

Sigeringsrekkefølge

 

Meldingsmaler

 

Underskrivermelding

 

SAML-innstillinger

 

Eksternt arkiv

 

Google-integrering

 

Oppdater faktureringsinformasjon

Kontospråk

Språkpreferanse for konto

 

Signeringsspråk

E-postinnstillinger

E-post-innstillinger

 

Topp- og bunntekstbilder

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet