Bruke teksttagger til å opprette skjemafelter

Teksttagger brukes i dokumentoppretting. Når dokumenter med tagger lastes opp, genererer taggene felter.

Feltegenskaper som roller, valideringer og beregninger, angis i taggen.

Regler

Det er bestemte regler for bruk av tagger som må følges. Så lenge du overholder disse reglene, skal taggene generere alle feltene som forventet.

Skrifter

Du kan bare bruke visse skrifter når du oppretter tagger. Adobe Sign-systemet gjenkjenner konsekvent bare Arial, Helvetica og Times New Roman (de tre første skriftene i listen nedenfor). Hvis Adobe Sign ikke gjenkjenner tilpassede skrifter, genereres ingen felter.

Arial er generelt det beste alternativet.

Mellomrom

Det er to regler for mellomrom ved bruk av teksttagger.

For det første kan ikke en teksttagg inneholde mellomrom, med mindre de er før taggen og etter venstre klammeparentes eller etter taggen og før høyre klammeparentes.

For det andre kan det ikke være linjeskift i teksttagger. Hvis koden fortsetter over flere linjer, gjenkjenner ikke Adobe Sign koden, og feltet genereres ikke.

Hvis taggen du oppretter, er for lang til å få plass på én linje, bruker du funksjonen for forkorting av teksttagger.

Opprette tagger

Den følgende tilnærmingen går gjennom prosessen med å opprette en tagg, fra start til slutt. Etter hvert som egenskaper og argumenter legges til, finner du en definisjon og en forklaring.

Klammeparenteser

Alle teksttagger står mellom to venstre og to høyre klammeparenteser, som vist nedenfor. Behandle dem som beholderen for selve taggen. Ved å bruke bare venstre og høyre sett av klammeparentesene, kan et grunnleggende felt uten egenskaper opprettes.

Blanke mellomrom mellom klammeparentesene øker bredden på feltet, slik at det blir plass til mer informasjon fra underskriveren.

Skriftstørrelsen på klammeparentesene definerer feltets høyde. Den skalerer også skriftstørrelsen på dataene som legges inn, tilsvarende. Av de to feltene nedenfor vil det første være mindre på grunn av skriftstørrelsen. Det andre feltet vil være høyere og lengre, og dataene som legges inn, vises i større skrift.

Feltnavn

Det er viktig å gi feltene du oppretter, navn. Ved å navngi hvert felt, kan du enten dra fordel av eller unngå feltpollinering. Denne funksjonen gjør det mulig å kopiere fra ett felt til et annet. Feltpollinering virker i dokumenter og over flere dokumenter.

Merk:

Pollinering på tvers av dokumenter kan deaktiveres ved å kontakte support@echosign.com

Felter med identiske navn replikerer dataene lagt inn i ett felt, til alle andre med samme navn. Begge feltene nedenfor vil inneholde samme informasjon som legges inn i ett av dem.

Merk:

Med feltpollinering kan du forenkle signeringsprosessen for mottakerne. Underskriveren trenger for eksempel bare å oppgi adressen én gang, så fylles den ut i andre felter i resten av dokumentet.

Ved å gi feltene unike navn, unngår du at informasjon kopieres fra ett felt til et annet.

Adobe Sign-ID

Adobe Sign-ID-en gir instruksjoner til systemet om å se etter feltets navn og egenskaper. Uten denne, vet ikke Adobe Sign-systemet hvordan det skal lese og tolke kodens ulike deler.

Roller

Roller er den viktigste delen av en teksttagg. Roller definerer hvilken underskriver feltene er tildelt til. Når du oppretter et dokument med teksttagger, angir du ikke hvem som spesifikt behandler dokumentet, men underskriveren.

Underskriver

Underskriverne defineres i den rekkefølgen e-postadressene legges inn i Til-feltet på Send-siden. Disse ulike numeriske underskriverrollene må brukes til alle underskrivere, inkludert deg selv som avsender (avhengig av når du signerer: først eller sist).

Med denne forståelsen kan rollene angis i dokumentopprettingen, hvis du har en forståelse av hvordan du vil sende ut dokumentene og hvem som skal få dem i hvilken rekkefølge.

Forhåndsutfyll

Forhåndsutfyll-rollen brukes til felter du må fylle ut før du sender ut dokumentet. Her kan du legge inn underskriverspesifikk informasjon før dokumentet sendes til dem.

Merk:

Det må være merket av for alternativet Forhåndsvis, plasser signaturer eller legg til skjemafelt for å komme ti forhåndsutfyllingsfasen.

Valideringer

Valideringer brukes til å opprette Adobe Sign-spesifikke felter eller kreve at dataene som legges inn, er i et bestemt format. Disse brukes til å sikre at du får riktig informasjon fra underskriverne. Disse brukes også til å sørge for at Adobe Sign-feltene blir funnet i dra-og-slipp-miljøet.

I eksempeltaggen krever valideringen :phone at underskriveren legger inn telefonnummeret sitt i formatet (XXX) XXX-XXXX eller bare som en streng med ti tall.

Det er mange ulike valideringer som kan brukes med teksttagger. Mer informasjon om valideringer.

Betingelser

Ved å angi betingelser for et felt, kan du endre synligheten basert på statusen for et annet felt. Dette kan gi dokumenter som endres dynamisk avhengig av informasjonen som oppgis av underskriveren.

I eksemplet nedenfor vises telefonnummerfeltet til underskriveren hvis de merker at over det. I dette tilfellet er det som å be om et alternativt telefonnummer.

Når det ikke er merket av for dette alternativet, er det ingen felter underskriveren kan gjøre noe med. Når underskriveren merker av i boksen, vises telefonfeltet, og underskriveren kan oppgi sitt alternative telefonnummer.

Mer informasjon om betingelser.

Standardverdi

En standardverdi for et tekstfelt kan angis gjennom taggen. Dette er tekst som vises i feltet før underskriveren gjør noe med det. Standardtekst kan brukes til å veilede underskriveren ved å opplyse om hva slags informasjon du ønsker.

Når underskriveren åpner dokumentet, ser de teksten i feltet og kan overskrive den med sin informasjon.

Merk:

Hvis underskriveren ikke erstatte informasjonen i feltet, kan dokumentet fullføres med standardteksten. Dette vil også samsvare med et påkrevd feltflagg som tillater at underskriveren lar standardteksten stå.

Verktøytips

Verktøytips ligner standardtekst på den måten at de informerer underskriveren om hva slags informasjon du er ute etter, hvis det ikke er åpenbart i selve skjemaet.

Forskjellen er at verktøytips dukker opp når underskriveren holder musepekeren over feltet.

Når underskriveren holder musepekeren over dette feltet, vises verktøytipset du har angitt i taggen.

Feltmaskering

Når det gjelder felter som inneholder følsom informasjon som kredittkort eller kontonumre, anbefaler vi å bruke egenskapen for maskering.

Dette erstatter dataene som legges inn i feltet, med asterisker.

Men innholdet vil være synlig mens underskriveren fyller ut informasjonen for å redusere faren for feil.

Når underskriveren klikker seg ut av feltet, erstattes informasjonen. Disse asteriskene vises også i det ferdige dokumentet.

Merk:

For å få frem de maskerte dataene må avsenderen av dokumentet eksportere skjemadataene fra Manage-siden eller ved å kjøre en rapport.

Andre objekter

Du kan også lage andre objekter med teksttagger. Alle felter som er tilgjengelig gjennom dra-og-slipp-miljøet, kan lages med teksttagger.

Avkrysningsrute

Avkrysningsruter brukes i "merk av for alt som er aktuelt"-situasjoner. Avkrysningsruter kan være standard, obligatorisk eller merket som standard.

Merk:

Avmerkingsbokser kan bruke feltpollinering, så sørg for å gi hver avmerkingsboks et unikt navn.

Valgknapper

Valgknapper brukes til "velg bare én"-situasjoner. Valgknapper må inkludere minst to alternativer og grupperes ved å gi dem samme navn. Det faktiske alternativet angis i parentes etter ":radio".

Rullegardinmenyer

Rullegardinmenyer inneholder en liste over alternativer som underskriveren kan velge fra. Det kan bare velges ett alternativ fra en rullegardinmeny.

Vedleggsfelter

Merk:

Vedleggsfelter er bare for tjenestens Enterprise- og Global-nivå.

Med vedleggsfelter kan underskriveren legge ved en fil i transaksjonen. Denne filen føyes til på slutten av det ferdige dokumentet. Med egenskapen ":label" i taggen kan du legge inn informativ tekst i feltet, som standardtekst.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din