Støtte for tekstkoder v1 opphører

Støtten for eldre (versjon 1) tekstkodesyntaks avsluttes

I en kommende utgivelse (nøyaktig dato er ennå ikke fastsatt) opphører støtten for nylig opplastede dokumenter som er opprettet med den eldre versjonen av tekstkodesyntaksen med understreker.

Hvis du har eksisterende dokumentmaler med den eldre versjonen av tekstkodene, må du oppdatere dokumentmalene slik at de bruker tekstkodesyntaks versjon 2.0 så snart som mulig.

Hvorfor

Versjon 2.0 av tekstkodesyntaksen muliggjør oppretting av skjemafelt som støttes gjennom webgrensesnittet, inkludert oppretting av betingede skjemafelt, beregnede skjemafelt og avansert feltvalidering.

Versjon 2.0 av tekstkoder bruker kun understreker på begge sider av “es”-identifikatoren.

Alle andre deler av koden atskilles med koloner.

Eksempler på eldre versjoner av tekstkodesyntaks og hvordan den samme koden skal være i den nye 2.0-syntaksen:

Gammel stil                                                                            Ny 2.0-stil

{{sig_es_signer_signature}}                                           {{sig_es_:signer:signature}}

Et signaturfelt med navnet “sig” tildelt underskriveren

 

{{address_es_signer1}}                                                    {{address_es_:signer1}}

Et valgfritt felt med navnet “address” tildelt den første underskriveren

 

{{CB1_es_checkbox}}                                                      {{CB1_es_:checkbox}}

Et valgfritt avmerkingsboksfelt md navnet “CB1” tildelt alle

 

{{init1_es_signer_initials_showif(CB1=checked)}}      {{init1_es_:signer:initials:showif(CB1=checked)}}

Et initialfelt med navnet “init1” tildelt underskriveren, og som kun vil vises hvis avmerkingsboksfeltet med navnet “CB1” er merket.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din