Grunnleggende opplæring for Adobe Sign: Sende og signere

Adobe Sign-opplæring 101 – Grunnleggende funksjoner

Opplæring 101 – Klargjøre og sende

Den mest grunnleggende transaksjonen sendes til én enkelt underskriver. Finn ut hvordan du oppretter transaksjoner, laster opp dokumenter og plasserer felt i skjermbildet for dra-og-slipp-redigering. 

Klikk her for å gjennomføre denne klassen.

Opplæring 101 – Innføring i forhåndsutfylling

Fasen Forhåndsutfylles av avsender lar avsender av dokumentet samhandle med feltene før dokumentet sendes til signering. Nå som du vet hvordan du plasserer felt, kan du finne ut hvordan du redigerer feltinnstillingene og angir rolleverdien. Rollen bestemmer hvem som kan samhandle med det bestemte feltet.

Klikk her for å gjennomføre denne klassen.

Opplæring 101 – Sende til flere underskrivere

Sending av et dokument til flere underskrivere kan enkelt utføres ved å angi rolleverdien for feltene. Nå som du vet hvordan du plasserer felt og redigerer feltinnstillinger, kan du finne ut hvordan du konfigurerer rollene for å la flere underskrivere alle samhandle med de aktuelle feltene du har tilordnet til dem.

Klikk her for å gjennomføre denne klassen.

Opplæring 101 – Sende til underskrivere som bruker samme e-postadresse

Du kan sende en transaksjon til to forskjellige underskrivere som begge deler en e-postadresse. Vi kaller denne funksjonen Mann og kone-signering. Det er viktig å passe på at du definerer rollene riktig for å sikre at riktige underskrivere signerer på riktig sted.

Klikk her for å gjennomføre denne klassen.

Opplæring 101 – Bare jeg signerer

Hvis du prøver å sende et dokument som bare krever din signatur og ingen andres, kan du bruke funksjonen Bare jeg signerer. Finn ut hvordan du legger til felt som du kan samhandle med og bruke bare din signatur, og deretter sende det signerte dokumentet til en mottaker for visning.

Klikk her for å gjennomføre denne klassen.

Opplæring 101 – Hjelp for underskriver

Når du har sendt dokumentet ditt, kan mottakeren samhandle med feltene og bruke sin signatur der du har angitt. Finn ut hvordan du signerer et dokument som er sendt via Adobe Sign.

Klikk her for å gjennomføre denn klassen.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet