Historikk- og Revisjonsrapport-funksjonene i Adobe Sign er tilgjengelig for alle brukere av systemet. Hver avtale som er knyttet til en bruker, har en historikk og en relatert revisjonsrapport.

Beskrivelse av funksjon

Hver avtale i Adobe Sign passerer gjennom en rekke “milepæler” som definerer fremdriften i transaksjonen.

Disse milepælene kan inkludere hendelser som

 • oppretting av dokument
 • endringer til den sendte transaksjonen
 • e-postmeldinger som er sendt til mottakere
 • e-postmeldinger som er vist av mottakere
 • delegering av mottakerautoritet
 • signaturer/godkjenninger som er påført avtaler
 • fullført/avvist/kansellert-status.

 

Milepæler registreres i to formater med lignende innhold, men med litt forskjellige mål:

Historikk-panelet er en kort oversikt over hvor transaksjonen er i den komplette prosessen, og vises i Adobe Sign-programmet.

 • Historikk-panelet inneholder minimalt med informasjon, og viser bare hendelsen, brukeren/mottakeren (identifisert av e-postadresse) som registrerte hendelsen, og tidsstempelet på hendelsen (justert etter lesernes tidssone i samsvar med lokale systeminnstillinger).
 • Hver hendelse som endrer dokumentet (dvs. endring, handling gjort av mottaker), inneholder en kobling som viser dokumentet umiddelbart etter den hendelsen.
 • Omfanget av Historikk-hendelser omfatter hele transaksjonen. Derfor kan du se informasjon som ikke er inkludert i revisjonsrapporten (som er mer begrenset til dokumentinteraksjon).
  • Når transaksjonen fremdeles er under arbeid, vil den nederste delen av historikkvisningen vise en liste over antatte mottakere som gjenstår i avtalearbeidsflytens.
  • Oppbevaring- og eVaulting-hendelser som skjer etter at dokumentet er fullført.
 • Historikk-panelet er innebygd i avtaleobjektet som vises på Behandle-fanen i webprogrammet. Hvis avtalen av en eller annen grunn slettes fra brukerkontoen, går Historikk-innholdet tapt med den elementvisningen og kan ikke gjenopprettes.
history_list

Revisjonsrapporter inneholder de samme avtalemilepælene som Historikk-panelet, men med mer informasjon, inkludert
 • IP-adressen til systemet som registrerer hendelsen
 • transaksjons-ID-en til det autorative dokumentet på Adobe Sign-serveren.
audit_report

Revisjonsrapporter er ment å være autorative dokumenter som viser hvordan et dokument har blitt manipulert fra det øyeblikket det ble opprettet og til det ble helt løst. De kan lagres som PDF-filer eller skrives ut for interne prosesser etter behov.

 • En viktig forskjell å merke seg er at revisjonsrapporten viser alle hendelser standardisert til GMT-tidssonen (i motsetning til den lokale tiden som vises for Historikk-fanen).  Dette skal sikre at det ikke blir noen misforståelser for revisorer som gjennomgår transaksjoner fra brukere på tvers av flere tidssoner.
 • Formatet på datostempelet er satt til ÅÅÅÅ-MM-DD.
 • Revisjonsrapporter lagres uavhengig av avtaleobjektene som vises på Behandle-fanen i webprogrammet. Sletting av et objekt fra Behandle-siden vil ikke slette revisjonsrapporten.

 

Revisjonsrapporten har to faser:

 • “Interim”-rapporten – mens en transaksjon pågår, genereres revisjonsrapporten fra hendelsene som logges mot avtalen på tidspunktet forespørselen gjøres. Per definisjon er denne rapporten ufullstendig og kan endres når neste mottaker bekrefter en logget hendelse.

Interimrapporter er tydelig merket øverst i rapporten for å sikre at de ikke kan feiltolkes som endelige dokumenter hvis de lagres eller skrives ut.

interim_report
 • Den endelige rapporten – Når avtalen når en avsluttet tilstand (Signert, Kansellert, Avvist eller Utløpt), blir den endelige revisjonsrapporten generert og lagret. Inge flere hendelser som skjer i forhold til transaksjonen (f.eks. oppbevaring), kan legges til i rapporten.  Dette oppretter en full rapport over hendelsene som foregikk for å få dokumentet signert, og ikke noe annet.
final_audit_report


Nyheter

Det er gjort flere endringer til revisjonsrapporter i utgivelsen i desember 2018:

 • Tidssonen som ble brukt til å logge hendelsene i revisjonsrapporten, har blitt standardisert på GMT i stedet for avsenderens tidssoneinnstilling.
 • Formatet på datostempelet er ÅÅÅÅ-MM-DD.
 • Miniatyrbildet av dokumentet har blitt fjernet.
 • Revisjonsrapporten kaller eksplisitt opp “Interim”-status for rapporten mens avtalen fremdeles er i fullføringsprosessen.
  • Straks avtalen er løst fullt ut, vil revisjonsrapporten tydelig angi at den er den “Endelige” versjonen.

Merk:

Den nye revisjonsrapporten er tilgjengelig bare for Team-kontoer, enkeltkontoer, gratiskontoer, Developer-kontoer og prøvekontoer i desemberutgivelsen.

Business- og Enterprise-kontoer vil ta i bruk disse endringene i februarutgivelsen (planlagt til 12. februar).

paired_audit_reports


Bruk

Historikk-panelet vises på Behandle-siden, i nedre venstre hjørne, når du klikker på Historikk-fanen:

nav_to_history

 

Revisjonsrapporten er tilgjengelig gjennom Historikk-fanen.

Gå til Historikk-fanen og klikk på koblingen Revisjonsrapport øverst til høyre på panelet:

nav_to_audit_reportpairs


Aktivere eller deaktivere

Historikk-panelet og revisjonsrapporter er som standard aktivert for alle brukere og kan ikke deaktiveres.

 


Konfigurasjonsalternativer

Revisjonsrapporter har tre grensesnittkontroller som styrer tilgang til rapporten, og én API-innstilling:

 • Legg ved revisjonsrapporten i Signert og arkivert-e-postmeldingen
 • Legg ved revisjonsrapport i dokumenter når de lastes ned fra Behandle-siden
 • Tillat tilgang til revisjonsrapporten via transaksjonsbekreftelsessiden
 • Legg ved revisjonsrapport via API når getLatestDocument kalles opp


Legg ved revisjonsrapporten i Signert og arkivert-e-postmeldingen

Kontrollen finnes på siden Globale innstillinger (Gruppeinnstillinger for justeringer på gruppenivå)

Dette alternativet er satt til Alle som standard, og det kan konfigureres på konto- eller gruppenivå.

Spørsmålet som bør stilles, er “Hvem skal få revisjonsrapporten med Signert og arkivert-e-postmeldingen?”

Følgende alternativer finnes:

 • Aldri – Ingen får revisjonsrapporten
 • Kun for avsender – Bare avsenderen av avtalen vil få revisjonsrapporten vedlagt
 • Alle (standard) – Alle deltakere vil få revisjonsrapporten

Når revisjonsrapporten inkluderes, settes den sammen med avtalen i én vedlagt PDF-fil.


Legg ved revisjonsrapport i dokumenter når de lastes ned fra Behandle-siden

Dette alternativet er deaktivert som standard, og det kan aktiveres/deaktiveres på konto- eller gruppenivå.

Kontrollen finnes på siden Globale innstillinger (Gruppeinnstillinger for justeringer på gruppenivå)

Når alternativet er aktivert, vil alle dokumenter som lastes ned av brukeren fra hans eller hennes Behandle-side, inkludere revisjonsrapporten som en del av PDF-filen med avtalen.

download_pdf_icon


Tillat tilgang til revisjonsrapporten via transaksjonsbekreftelsessiden

Dette alternativet er deaktivert som standard, og det kan aktiveres/deaktiveres på konto- eller gruppenivå.

Kontrollen finnes på siden Globale innstillinger (Gruppeinnstillinger for justeringer på gruppenivå)

Når dette alternativet er aktivert, er revisjonsrapporten tilgjengelig på bekreftelse ssiden av alle som har avtalens transaksjons-ID.

viewable_audit_reportenabled


Legg ved revisjonsrapport via API når getLatestDocument kalles opp

Det er mulig å få revisjonsrapporten lagt ved automatisk i alle dokumenter som hentes med getLatestDocument-kallet.

Dette alternativet er Usann som standard.

Innstillingen må aktiveres av din kundeansvarlige, og den gjelder for alle forekomster av oppkallet.

Dokumenter som fremdeles er under behandling, vil få en Interim-rapport.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet