Det siste sifferet i kredittkortnummeret erstattes med en null

Hvis du samler kredittkortinformasjon og eksporterer skjemadataene, kan det skje at det siste sifferet i kredittkortnummeret erstattes med en null. Dette problemet oppstår hvis du henter rapportdata fra Rapporter-fanen eller CSV-en vedlagt i Administrer-fanen.

Det skjer ikke hvis du henter data direkte fra programmets database via API-en. 

Alle rapporter fra Adobe Sign eksporteres i formatet comma separated value (CSV).

De fleste som åpner en CSV, åpner den i Excel fordi det er standard på de fleste systemer, og det resulterer i problemer med det siste sifferet. Microsoft Excel åpner en CSV-fil og angir alle data i en generell felttype. Det er det tryggeste, generiske alternativet siden Excel ikke kan forutse hva verdiene i CSV-en vil være. Excel gjør to ting når det åpner en CSV-fil:

 • Alle nummer som har mer enn 11 siffer vises som vitenskapelig notasjon (for eksempel: 1.23457E+11)
 • Excel lagrer kun 15 betydelige siffer i et nummer, og endrer sifrene etter det 15. sifferet til nuller (per den tekniske standarden IEEE 754).

Prøv disse alternativene for å løse dette problemet:

 1. Åpne CSV-en i et annet program som ikke gjør samme antakelse som Excel.
 2. Åpne CSV-filen i Excel ved å først endre utvidelsen til .txt, og så
  1. Åpne .txt-filen i Excel, velg Skilletegn og klikke på Neste.
  2. Fjern merket for alle alternativene, velg Komma før du klikker på Neste.
  3. Velg kolonnene med kredittkortdata, velg Tekst som Kolonnedataformat og klikk på Ferdig.
 3. Del inndatafeltet for kredittkortet i to deler, ett med 11–12 siffer og ett med 4 siffer
 4. Tving kredittkortfeltet til å ha tankestreker mellom nummergruppene ved å bruke feltvalidering. Hvis du legger til tankestreker, behandler den generelle felttypen dataene mer som et tekstfelt, slik at du ikke mister data, men det er tankestreker i dem.

Alternativ 2 og 3 kan være de beste for deg. Alternativ 3 gir deg også muligheten til å maskere de første nummergruppene og vise de siste fire sifrene, som er vanlig praksis.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din