Dette dokumentet inneholder detaljert informasjon om de nye funksjonene og endringene som er inkludert i gjeldende versjon av Adobe Sign-integreringen for Microsoft Dynamics 2013/2015/2016 (vertsbasert/lokal). Du kan dra nytte av de nye funksjonen etter nedlasting og installasjon av den nye pakken. (Se håndboken for oppgradering og håndboken for installasjon og tilpassing.)

Nye og forbedrede funksjoner

Maler er forbedret betydelig

  • Maler er innebygd og styrt under Administratorer-autoritet.
  • Maler er nå knyttet til enheter, noe som gir mulighet til å lage funksjonelle maler som forhåndsformaterer avtaler med mottakerkjeder, tilpassede meldinger, forhåndsvedlagte filer og andre alternativer.
  • Når maler blir funksjonsbaserte knyttes Datatilordning tett til malfunksjonen for å sikre at datautvekslingen foregår riktig når maler brukes.
  • Maler har nå et Autosend-alternativ som vil sende en avtale for signering straks den er valgt, uten å åpne konfigurasjonsvinduet/sendesiden.


Bare jeg signerer

En ny funksjon som tillater at en bruker signerer et dokument uten å involvere andre mottakere. Dette fungerer godt for interne dokumenter der teamet kan velge dokumenter de må signere selv. 


URL-omdirigering etter signering

URL-omdirigering etter signering er lagt til slik at du kan sende underskriveren til et nettsted du selv velger, etter at de har signert dokumentet.


Tilpass avtaler ved å bruke feltinnhold fra Dynamics

Feltene Avtalenavn og Melding tillater nå innsetting av Dynamics-feltverdier. Skriv inn en venstre klammeparentes { i feltet, og du presenteres for en liste med feltnavn fra enheten som avtalen (eller malen) er knyttet til.  Disse feltnavnene vil sette inn det relaterte feltinnholdet når avtalen sendes, og lager slik et automatisert system for tilpassing av kommunikasjonen.


Send rapport til signering fjernet

Funksjonen Send rapport til signering er fjernet for å overholde MSFT-forskrifter.


Tidligere versjoner

Dynamics CRM v5

Har fått det nye navnet Adobe Sign

Du vil se Adobe Sign der du tidligere så Adobe Document Cloud eSign (eller Adobe eSign-tjenester) som tegn på de nye navnet.

Fjerning av MS Silverlight-avhengighet

MS Silverlight er ikke lenger nødvendig for å bruke applikasjonen. Nettlesere som støttes omfatter IE 9+, Chrome, Firefox og Safari 3+

Full Mac-støtte

Gled dere Mac-brukere! Adobe Sign for MS Dynamics støtter nå fullstendig brukere som foretrekker Apple-systemer.

Lagt til automatisk klargjøring av brukere gjennom MS Dynamics

En ny egendefinert innstilling er lagt til for v5. Når denne er aktivert, vil brukere som sender avtaler i MS Dynamics bli automatisk klargjort med en Adobe Sign-brukerkonto. 

REST-baserte API-er

For å forbedre effektiviteten, fleksibiliteten og behandlingshastigheten har Adobe Sign. og dermed integreringen for MS Dynamics, stoppet å bruke SOAP-baserte API-er og begynt å bruke REST-baserte API-er. 

Adobe Sign-biblioteksdokumenter

Administratorer kan lagre vanlig brukte dokumenter på Adobe Sign-serveren og gjøre dem tilgjengelige for alle brukere via en rullegardinmeny på Ny avtale-siden.

Aktivert turboskjemaer for MS Dynamics

Turboskjemaer kan nå brukes til raskere generering av dokumenter

Personlige avtalemaler

Alle brukere har en personlig avtalemal for å tilpasse standardverdiene for alle nye avtaler de åpner.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet