Adobe Acrobat Sign for iOS: Produktmerknader

Oversikt

Adobe Acrobat Sign lar deg signere dokumenter og skjemaer elektronisk, sende dem til andre for å innhente deres elektroniske signaturer, overvåke svar i sanntid og innhente signaturer umiddelbart gjennom personlig signering. Den gjør det også enkelt å arbeide frakoblet og synkroniserer arbeidet ditt automatisk når du får tilbake en Internettilkobling.

Acrobat Sign for iOS V 3.29

Nye oppdateringer

  • Støtte for aktivering av push-varsler

iOS-mobilbrukere kan nå aktivere push-varsler i Acrobat Sign-appen. Disse varslene holder brukerne informert om nye dokumenter som krever deres oppmerksomhet, og varsler også avsendere når dokumenter signeres, avvises eller fullføres. Hvis det er ønskelig, kan brukere deaktivere push-varsler gjennom sine enhetsinnstillinger.

  • Lagt til støtte for valg av lokale dokumenter

Vi har introdusert et nytt menyalternativ kalt «Bla gjennom flere filer» på skjermbildet Legg til dokumenter. Denne menyen gir deg tilgang til alle støttede filtyper som er lagret på enheten din. I motsetning til alternativet «Dokumenter på enhet», trenger ikke disse filene å åpnes og lagres i Acrobat Sign-mobilappen.

  • Klarhet i dokumentets plasseringsnavn

For å unngå forvirring mellom «Dokumenter på enhet» og «Bla gjennom flere filer», har vi endret navnet på «Dokumenter på enhet» til «Lagret i app».

  • Forbedret sikkerhet for IMS API-nettadresser

Vi har gjort en betydelig endring for å forbedre sikkerheten til IMS-API-er. Vi har erstattet spørringsparametere med POST-brødtekstparametere. Dette sikrer at sensitiv informasjon som hemmeligheter, tokener og passord ikke lenger er inkludert i nettadressene.

  • Overgang til V6 API-er

For å sikre en smidigere og mer effektiv appopplevelse, har vi oppgradert alle API-ene som er i bruk fra versjon V5 til V6. Denne overgangen forbedrer ikke bare kvaliteten og ytelsen til appen, men løser også noen etterlatte problemer som appen støtte på tidligere.

  • Forbedret konsekvens i støtte for dokumentbibliotek

Tidligere tillot Acrobat Sign iOS-appen å legge ved dokumenter fra dokumentbiblioteket til vedleggsfelt under signeringsprosessen, selv om dette resulterte i feil. For å være på linje med prosessen i Acrobat Sign web, har vi deaktivert denne funksjonen nå.

Denne funksjonen er tilgjengelig på iOS-versjon 15 og nyere for brukere som administreres via Adobe Admin Console.

Løste problemer

Problem-ID

Beskrivelse

xxxx

Korrigerte et problem der brukere ikke kunne sende avtaler når forhåndsvisning og redigering av skjemafelt var aktivert.

xxxx

Obligatoriske skjemafelt er nå uthevet, slik at de kan skilles fra skjemafelt som ikke er obligatoriske.

xxxx

Korrigerte det periodiske problemet der dialogboksen for utløpt økt ved en feil ble vist når en bruker logget av appen. Feildialogen vil ikke lenger vises på feil måte.

Merk:

Menyelementene er kontekstavhengige, og noen elementer vises ikke på menyen hvis de ikke er relevante for dokumentet eller dokumentlisten.

Tidligere versjoner

Løste problemer

Problem-ID

Beskrivelse

3733

Forbedret funksjonalitet med tredjepartstilkoblinger

4034

Rettet et problem der feltet for initialer kan bli uredigerbart

4073

Fikset en tilstand som brukerne kan angi i det nye adobesign-domenet som ville blokkere sending

4082

Rettet et problem der signeringsspråk ikke ble tvunget av appen

4083/4228

Løst et par problemer der den lokale tiden ikke ble hentet av appen for det anvendte tidssoneskiftet

4267

Løst et problem der signatur / startfelt på flere sider kan blokkere fullføring av signaturprosessen

4293

Korrigerte en tilstand der sending av avtale ville bli sittende fast på skjermbildet Forberedelse av avtale

4308

Fikset en periodisk hendelse som kan føre til at appen krasjer når du klikker på Innstillinger-ikonet

4312

Rettet et problem der en delegat ikke kunne fullføre delegasjonsprosessen

Problem-ID

Beskrivelse

3733

Forbedret funksjonalitet med tredjepartstilkoblinger

4034

Rettet et problem der feltet for initialer kan bli uredigerbart

4073

Fikset en tilstand som brukerne kan angi i det nye adobesign-domenet som ville blokkere sending

4082

Rettet et problem der signeringsspråk ikke ble tvunget av appen

4083/4228

Løst et par problemer der den lokale tiden ikke ble hentet av appen for det anvendte tidssoneskiftet

4267

Løst et problem der signatur / startfelt på flere sider kan blokkere fullføring av signaturprosessen

4293

Korrigerte en tilstand der sending av avtale ville bli sittende fast på skjermbildet Forberedelse av avtale

4308

Fikset en periodisk hendelse som kan føre til at appen krasjer når du klikker på Innstillinger-ikonet

4312

Rettet et problem der en delegat ikke kunne fullføre delegasjonsprosessen

Problem-ID

Beskrivelse

3470

Rettet en feil der en avsender kunne redigere felt når avtalen ble åpnet fra Venter på at andre skal signere.

3608

Rettet en feil der aktivering av Forhåndsvisning-alternativet ikke ble oversatt til mobilappen.

3941

Rettet en feil der alternativer for PDF-passord fremdeles var synlige etter at de var deaktivert.

3960

Rettet en feil der betinget feltvirkemåte kunne blokkere signering.

4036

Forbedret grensesnittet i “mørk modus” for iPad Pro.

4039

Rettet en feil der nylig opprettede webskjemaavtaler ikke ble vist på Behandle-siden.

4060

Løste et problem der Avbryt-alternativet ikke var tilgjengelig fra “flere alternativer”-koblingen.

Løste problemer

Problem-ID

Beskrivelse

3519

Rettet en feil der valgknapper med en standardverdi ville sende en feil.

3793

Rettet en feil der avmerkingsbokser med en standardverdi ville sende en feil.

3807

Rettet en tilstand der skrivebeskyttede felt kunne bli redigerbare.

3873

Rettet en feil der en avmerkingsboks med en standardverdi ikke ville bli gjenspeilet i det endelige dokumentet hvis verdien ble endret.

3894

Forbedret synkroniseringen mellom OS-appen og Adobe Sign-databasen.

3904

Rettet en feil der en avsender ikke lenger kunne kansellere, erstatte neste underskriver eller sende en påminnelse.

3913

Rettet en tilstand der en delegert bruker kunne laste ned PDF-filen med avtalen.

3914

Rettet en tilstand der en bruker på en innebygd signeringsside kunne laste ned PDF-filen med avtalen.

Løste problemer

Problem-ID

Beskrivelse

3448

Rettet en feil der pekeren ikke ville peke til neste nedtrekksfelt på iPad.

3491

Rettet en feil der enkelte brukere ikke kunne se innholdet sitt uten å oppdatere siden først.

3537

Rettet en feil der iOS-dokumenter ikke kunne lastes opp på skjermen Legg til dokumenter.

3685

Forbedret den automatiske statusoppdateringen for avtalelisten.

3801

Rettet en feil der dokumenter ikke ble vist riktig på skjermen Legg til dokument.

3866

Rettet en feil der webskjemaer ikke ble utløst riktig gjennom Legg til kontrollprogram- og redigeringskoblinger.

Løste problemer

Problem-ID

Beskrivelse

3506

Løste et problem der avtaler signert med et stempel ikke kunne hente, dele eller skrive ut PDF-filen.

3542

Rettet en feil som kunne hindre at vertsbasert signering ble et alternativ på enkelte enheter.

3609

Rettet en feil der en tom boks ville ville vises midt i filen når et bilde ble lagt til.

3610

Rettet en feil som kunne føre til at appen krasjet med en fil som var større enn 10 MB.

3611

Løste et problem der avtaler med spesialtegn i meldingen ikke kunne hente, dele eller skrive ut PDF-filen.

3612

Rettet en feil der det redigerte navnet på et skannet dokument ikke ble gjenspeilet i avtalenavnet.

3629

Rettet en feil der spesialtegn i en e-postmelding ville bli konvertert til ASCII-verdier.

3632

Rettet en feil der feil tegn ble vist i navnet hvis brukeren skannet eller importerte et bilde fra biblioteket.

3633

Rettet en feil der filnavnet ville vises selv etter endring av navnefeltet.

Løste problemer

Problem-ID

Beskrivelse

3463

Rettet en feil ved inntasting av et tysk telefonnummer for SMS-godkjenning.

3472

Rettet en feil som hindret nedlasting av en kopi når stempel eller digitale signaturer ble påført.

3507

Rettet en feil der bildedokumenter ville vises beskåret og forvrengt.

3510

Rettet en feil som ville blokkere sending av en avtale hvis SMS-godkjenning ble valgt.

3639

Rettet en grafisk feil som presenterte en Neste-knapp ved valg av digital legitimasjon.

3679

Rettet et problem der dialogboksen Velg underskriver vistes for personlig signering.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?