Adobe Acrobat Sign for iOS-enheter – produktmerknader

Adobe Sign lar deg e-signere dokumenter og skjemaer, sende dem til andre til e-signering, spore svar i sanntid og få signaturer umiddelbart med personlig signering. Det lar deg også arbeide frakoblet og synkroniseres automatisk når du kobler til.

Løste problemer

Problem-ID

Beskrivelse

3733

Forbedret funksjonalitet med tredjepartstilkoblinger

4034

Rettet et problem der feltet for initialer kan bli uredigerbart

4073

Fikset en tilstand som brukerne kan angi i det nye adobesign-domenet som ville blokkere sending

4082

Rettet et problem der signeringsspråk ikke ble tvunget av appen

4083/4228

Løst et par problemer der den lokale tiden ikke ble hentet av appen for det anvendte tidssoneskiftet

4267

Løst et problem der signatur / startfelt på flere sider kan blokkere fullføring av signaturprosessen

4293

Korrigerte en tilstand der sending av avtale ville bli sittende fast på skjermbildet Forberedelse av avtale

4308

Fikset en periodisk hendelse som kan føre til at appen krasjer når du klikker på Innstillinger-ikonet

4312

Rettet et problem der en delegat ikke kunne fullføre delegasjonsprosessen

Merk:

Menyelementene er kontekstavhengige, og noen elementer vises ikke på menyen hvis de ikke er relevante for dokumentet eller dokumentlisten.

Tidligere versjoner

Problem-ID

Beskrivelse

3733

Forbedret funksjonalitet med tredjepartstilkoblinger

4034

Rettet et problem der feltet for initialer kan bli uredigerbart

4073

Fikset en tilstand som brukerne kan angi i det nye adobesign-domenet som ville blokkere sending

4082

Rettet et problem der signeringsspråk ikke ble tvunget av appen

4083/4228

Løst et par problemer der den lokale tiden ikke ble hentet av appen for det anvendte tidssoneskiftet

4267

Løst et problem der signatur / startfelt på flere sider kan blokkere fullføring av signaturprosessen

4293

Korrigerte en tilstand der sending av avtale ville bli sittende fast på skjermbildet Forberedelse av avtale

4308

Fikset en periodisk hendelse som kan føre til at appen krasjer når du klikker på Innstillinger-ikonet

4312

Rettet et problem der en delegat ikke kunne fullføre delegasjonsprosessen

Problem-ID

Beskrivelse

3470

Rettet en feil der en avsender kunne redigere felt når avtalen ble åpnet fra Venter på at andre skal signere.

3608

Rettet en feil der aktivering av Forhåndsvisning-alternativet ikke ble oversatt til mobilappen.

3941

Rettet en feil der alternativer for PDF-passord fremdeles var synlige etter at de var deaktivert.

3960

Rettet en feil der betinget feltvirkemåte kunne blokkere signering.

4036

Forbedret grensesnittet i “mørk modus” for iPad Pro.

4039

Rettet en feil der nylig opprettede webskjemaavtaler ikke ble vist på Behandle-siden.

4060

Løste et problem der Avbryt-alternativet ikke var tilgjengelig fra “flere alternativer”-koblingen.

Løste problemer

Problem-ID

Beskrivelse

3519

Rettet en feil der valgknapper med en standardverdi ville sende en feil.

3793

Rettet en feil der avmerkingsbokser med en standardverdi ville sende en feil.

3807

Rettet en tilstand der skrivebeskyttede felt kunne bli redigerbare.

3873

Rettet en feil der en avmerkingsboks med en standardverdi ikke ville bli gjenspeilet i det endelige dokumentet hvis verdien ble endret.

3894

Forbedret synkroniseringen mellom OS-appen og Adobe Sign-databasen.

3904

Rettet en feil der en avsender ikke lenger kunne kansellere, erstatte neste underskriver eller sende en påminnelse.

3913

Rettet en tilstand der en delegert bruker kunne laste ned PDF-filen med avtalen.

3914

Rettet en tilstand der en bruker på en innebygd signeringsside kunne laste ned PDF-filen med avtalen.

Løste problemer

Problem-ID

Beskrivelse

3448

Rettet en feil der pekeren ikke ville peke til neste nedtrekksfelt på iPad.

3491

Rettet en feil der enkelte brukere ikke kunne se innholdet sitt uten å oppdatere siden først.

3537

Rettet en feil der iOS-dokumenter ikke kunne lastes opp på skjermen Legg til dokumenter.

3685

Forbedret den automatiske statusoppdateringen for avtalelisten.

3801

Rettet en feil der dokumenter ikke ble vist riktig på skjermen Legg til dokument.

3866

Rettet en feil der webskjemaer ikke ble utløst riktig gjennom Legg til kontrollprogram- og redigeringskoblinger.

Løste problemer

Problem-ID

Beskrivelse

3506

Løste et problem der avtaler signert med et stempel ikke kunne hente, dele eller skrive ut PDF-filen.

3542

Rettet en feil som kunne hindre at vertsbasert signering ble et alternativ på enkelte enheter.

3609

Rettet en feil der en tom boks ville ville vises midt i filen når et bilde ble lagt til.

3610

Rettet en feil som kunne føre til at appen krasjet med en fil som var større enn 10 MB.

3611

Løste et problem der avtaler med spesialtegn i meldingen ikke kunne hente, dele eller skrive ut PDF-filen.

3612

Rettet en feil der det redigerte navnet på et skannet dokument ikke ble gjenspeilet i avtalenavnet.

3629

Rettet en feil der spesialtegn i en e-postmelding ville bli konvertert til ASCII-verdier.

3632

Rettet en feil der feil tegn ble vist i navnet hvis brukeren skannet eller importerte et bilde fra biblioteket.

3633

Rettet en feil der filnavnet ville vises selv etter endring av navnefeltet.

Løste problemer

Problem-ID

Beskrivelse

3463

Rettet en feil ved inntasting av et tysk telefonnummer for SMS-godkjenning.

3472

Rettet en feil som hindret nedlasting av en kopi når stempel eller digitale signaturer ble påført.

3507

Rettet en feil der bildedokumenter ville vises beskåret og forvrengt.

3510

Rettet en feil som ville blokkere sending av en avtale hvis SMS-godkjenning ble valgt.

3639

Rettet en grafisk feil som presenterte en Neste-knapp ved valg av digital legitimasjon.

3679

Rettet et problem der dialogboksen Velg underskriver vistes for personlig signering.

Skanne og signere

Skann alt mulig med kameraet på enheten: Gå fra papir til e-signert – på rekordtid.

 • Skann flere sider og omordne dem.
 • Legg ved, send og signer skannede PDF-filer
 • Forbedre skanningen med grensedeteksjon, perspektivkorreksjon og tekstskarphet.
 • Tilgjengelig på iPhone 5s+, iPad 3+, iPad Mini 2+ og iOS 9+


Mobilkontrollprogram for sporing

Spore fremdrift for e-signering med et øyekast med det nye mobilkontrollprogrammet.

Kontroller avtalestatusen, og start arbeidsflyter for signering direkte fra mobilvarsler, uten å åpne Adobe Sign-appen.


Lesemodus

Desember 2016-utgaven inneholder en ny lesemodus der den synlige sideteksten flyter slik at den tilpasses gjeldende visning. Når du zoomer inn og ut, flyttes for eksempel linjeskift slik at teksten passer på siden på samme måte som en HTML-side flyter når du endrer størrelse på nettleseren. Hvis du vil aktivere lesemodus, trykker du på readingmodeicon når et dokument er åpent.

Vær oppmerksom på at flyten for enkelte typer innhold ikke kan tilpasses. Bilder og annet kompleks innhold fører kanskje til følgende problemer:

 • Noen sider behandles som bilder, som det ikke kan zoomes inn i.
 • Når en side eller et dokument er for kompleks for tekstflyt, vises en dialogboks med informasjon om dette.
 • Tabeller uten kantlinjer gjenkjennes vanligvis ikke som tabeller, og tekstflyt fungerer derfor ikke på riktig måte.
 • Det kan hende tekstflyten noen ganger blir feil for bestemte typer matematikkformler og annen nøyaktig formatert tekst.
 • Tekstflyten fungerer kanskje ikke for sikrede dokumenter.


Forbedret dashboard for sporing og behandling

Versjonen fra oktober 2016 lar deg effektivt vise filhistorikken for en avtale, sende påminnelser og starte vertssignering uten å måtte gå til en dokumentvisning. Fra en hvilken som helst dokumentliste kan du nå sveipe mot venstre fra høyre side av skjermen for å vise menyen for hurtigtilgang. Eksempel:

 1. Velg en dokumentliste, for eksempel Venter på andre.
 2. Sveip mot venstre til høyre på skjermen.
 3. Trykk på Historikk, Påminnelse eller Vert signerer.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din