Produktmerknader for Adobe Sign er ordnet nedenfor med den gjeldende versjonen øverst, slik at du går bakover i tid etter hvert som du blar nedover siden.

Viktige punkter – mai 2019

Oppdateringer i brukergrensesnitt

Webskjemaer (tidligere kontrollprogrammer)

Kontrollprogrammer” har endret navn til “Webskjemaer”. Alle referanser til kontrollprogrammer i brukergrensesnittet er endret. Den generelle strukturen og funksjonen til Webskjemaer-siden er den samme.

April 2019 - Webskjemaer

Hjem-side (tidligere Dashboard)

“Dashboard”-siden har endret navn til “Hjem”. Alle referanser til Dashboard-siden er endret.

April 2019 - Hjem-fane

Hjem-sideformat

En ny Hjem-side er opprettet og er valgfritt tilgjengelig. Denne nye Hjem-siden er utformet for å vise den vanligste funksjonaliteten bedre og fjerne rot som mange brukere ikke bruker.

 • Den første distribusjonen inkluderer bare Enkeltperson- og Team-tjenestenivåene.
  • Alternativet for å bruke det nye formatet vil bli gjort tilgjengelig for nye tjenestenivåer i takt med at funksjonaliteten som støtter mer avanserte funksjoner, legges inn på siden.
 • Gratiskontoer, enkeltpersonkontoer og teamkontoer som er opprettet før utgivelsen, vil ha et alternativ på skjermen for å veksle mellom det nye formatet og det klassiske formatet.
  • Nye kontoer har bare det nye formatet tilgjengelig.

Flere detaljer om det nye Hjem-sideformatet finnes her >

April 2019 – Nytt Hjem-sideformat

Behandle-sideformat

En ny Behandle-side er opprettet og er valgfritt tilgjengelig. Denne nye behandlingssiden er utformet for å hente og filtrere brukerens innhold bedre.

 • Det nye Behandle-sideformatet introduseres i en faseinndelt utrulling. Denne utgivelsen viser kjernefunksjonaliteten. Fremtidige utgivelser vil bygge inn mer tilleggsfunksjonalitet. Elementer som ikke støttes i denne første fasen, er:
  • Kontodeling
  • Detaljert webskjemagjennomgang
  • Detaljert Mega Sign-gjennomgang
 • Enkeltpersonkontoer og teamkontoer som er opprettet før utgivelsen, vil ha et alternativ på skjermen for å veksle mellom det nye formatet og det klassiske formatet tidlig i juni. 
  • Business- og Enterprise-kunder vil få tilleggskontroller i administratorgrensesnittet for å gjøre den nye behandlingssiden tilgjengelig. 
   • Kontroller for den nye Behandle-siden for eksisterende kunder vil bli utsatt til tidlig i juni.
  • Nye kontoer har bare det nye formatet tilgjengelig.

Flere detaljer om det nye Behandle-sideformatet finnes her >

April 2019 – Behandle-side

Vis avtale-side

Den “nye” Vis avtale-siden (introdusert i juni 2018-utgivelsen) har blitt standardverdien for nye kontoer, og kontrollelementet i administratorgrensesnittet er fjernet. Kontoer som ønsker å endre Vis avtale-sideversjonen, kan kontakte sin kundeansvarlige for å få innstillingen endret.

 • Den nye Vis avtale-siden er aktivert som standard med den nye Behandle-siden.

 

Innstillinger for digital signatur

Administratorinnstillingene som styrer digitale signaturer, er tatt ut på en egen fane i Administrator-listen med innstillinger.

April 2019 – Digital signatur-fane


Forbedret brukeropplevelse

Oppdatert Administrator-meny

Det er lagt til flere oppdateringer for å forbedre administratorens mulighet til å behandle brukere og styre tilgang til funksjoner:

 • Forbedret brukerbehandling – Administratorer kan direkte styre brukerprofilelementene for brukere under sin forhåndsvisning. Dette omfatter endring av navn, selskap og tittel, samt starte prosessen med å endre e-postadressen.

Flere detaljer om brukerbehandling finnes her >

April 2019
 • Kontroll på konto-/gruppenivå over Fyll ut og signer, Mega Sign, webskjemaer og bibliotekmaler – Avanserte metoder for generering av dokumenter er lagt til i administratorkontrollene for grensesnittet slik at administratorer kan aktivere tilgangspunktene for webskjemaer, Mega Sign, bibliotekmaler og Fyll ut og signer på konto- og/eller gruppenivå.
  • Eksisterende kontoer vil kunne opprettholde samme brukeropplevelse (når det gjelder tilgang) som fantes før utgivelsen.

Følg koblingene nedenfor for å finne ut mer om:

April 2019 – tilgangskontroller

Laste ned oppdelte dokumenter

Avtaler som opprettes fra flere opplastede filer, kan laste ned hele PDF-filen med avtalen eller de enkelte filene, fra Behandle-siden.

April 2019

Forbedret feltdeteksjon

Automatisk feltdeteksjon er forbedret for bedre å forstå feltene som er nær et signaturfelt, og bedre forutsi hvilke typer felt det er. (Eksempel: Hvis et felt er nært et signaturfelt, og det justeres bak tekst som foreslår en "dato", plasseres et Dato-felt i stedet for et enkelt Tekst-felt.)

Flere detaljer om automatisk feltdeteksjon >

 

Utvidet funksjonssett

Tjenestenivåer under Enterprise har fått lagt til noe av den utvidede funksjonaliteten:

 • Business
  • Betaling-feltet er gjort tilgjengelig.
  • Skjemautfyller er lagt til de tilgjengelige mottakerrollene.
  • Redigering er aktivert som standard for nye kontoer. Eksisterende kontoer er unntatt inn i gjeldende innstilling.
 • Team
  • Det nye Hjem-sideformatet er aktivert for nye kontoer. Eksisterende kontoer fortsetter å se det klassiske formatet. En vekslebryter mellom grensesnittene vises for alle kontoer.
  • Mega Sign er gjort tilgjengelig for alle kontoer.
  • Webskjemaer er gjort tilgjengelig for alle kontoer.
  • Betaling-feltet er gjort tilgjengelig.
  • Avanserte skjemafelt er gjort tilgjengelig. Dette inkluderer vedlegg, beregnede og betingede felt, avanserte valideringer og stempler/innebygde bilder.
  • Godkjenner og Skjemautfyller er lagt til de tilgjengelige mottakerrollene.
  • Varsler er gjort tilgjengelig.
  • Redigering er aktivert som standard for nye kontoer. Eksisterende kontoer er unntatt inn i gjeldende innstilling.
 • Individual
  • Det nye Hjem-sideformatet er aktivert for nye kontoer. Eksisterende kontoer fortsetter å se det klassiske formatet. En vekslebryter mellom grensesnittene vises for alle kontoer.
  • Alle enkeltbrukere logger på Hjem-siden.
  • Redigering er aktivert som standard for nye kontoer. Eksisterende kontoer er unntatt inn i gjeldende innstilling.
  • Gratis
  • Redigering er aktivert som standard for alle kontoer.

 


Klarerte og sikre markedsledende løsninger

Rapport over underskriveridentitet

Et nytt dokumentobjekt introduseres for å registrere identitetsinformasjon for underskriver når Myndighetsutstedt ID brukes.  Dette dokumentet lagres og brukes diskret via API-oppkall.

Underskriveridentitet-rapporter vedvarer i Adobe Sign-systemet med de andre dataene i transaksjonen, til de fjernes av enten retensjon eller GDPR-handling.

Les API-dokumentasjonen her >

 

Forbedringer til Digital signatur-opplevelsen

 • Forbedret underskriveropplevelse – Signaturopplevelsen er strømlinjeformet for å redusere antall dialogbokser som vises for underskriveren.
 • Individuelle "sky"- og "lokale" signaturkontroller – Administratorer på konto- eller gruppenivå kan tillate eller nekte bruken av "sky"- og eller “lokale” signatursertifikater nårmottakere påfører en digital signatur.
  • Eksisterende kontoer har begge innstillingene aktivert for å sikre konsistens etter oppdateringen.    
April 2019 – tillate signatur med lokalt sertifikat
 • Foretrukket CSC-partner – Mottakere ser en kobling for å opprette en ny digital signatur i signeringsgrensesnittet under signeringsprosessen. Administratorer kan sette inn sin egen URL-adresse under den koblingen for å peke til en egendefinert side som de eier. Denne siden kan brukes til å veilede underskrivere når de oppretter et digitalt sertifikat hos din foretrukne leverandør (eller andre instruksjoner eller innhold du vil vise).
  • En annen URL-adresse kan brukes for interne mottakere etter behov.
April 2019 – egendefinert URL for leverandør av digital signatur


Løste problemer

Problem-ID

Beskrivelse

4182083 Oppdaterte revisjonslogghendelsen for når en e-postmelding åpnes, til "E-postmelding vist av [mottaker]".
4208271 Løste et problem der Legg til meg-koblingen satte inn feil streng.
4215863 Rettet en tekstfeil der landkoden +61 returnerte feil navn på land:
Ved sending av en avtale eller et webskjema eller delegering av en avtale med REST API, vil et nytt felt vises i Modell - "countryIsoCode". Det er under "phoneInfo"-feltet og sammen med "countryCode"-feltet det hjelper å fastslå hvilket land vi angir for telefongodkjenning (to land kan ha samme countryCode, som USA og Canada, så vi skiller dem ved å legge til countryIsoCode: US (for USA) og CA (for Canada)).
4224881 Rettet en feil der avtaler som ble lastet fra Hjem-siden, ble gjengitt som tomme.
4229971 Rettet en tilstand der avtaler som hadde et innebygd bilde, ikke pålitelig ville sende Signert- og Arkivert-e-postmeldingene til avsenderen.
4232573 Løste en situasjon der Påkrevd-indikatoren for et felt ikke forsvant etter at feltet var fylt ut.
4233694 Rettet en tilstand der en avtale ville bli feilrutet til feil del av Behandle-siden når transaksjonen ble fullført.
4234320 Løste et problem i v5 REST der Bare jeg signerer- og Fyll ut og signer-avtaler ikke ville returnere agreementID.
4234694 Ved endring av en eksisterende avtale vil feltgjenningsfunksjonen nå være tilgjengelig hvis brukeren bestemmer seg for å gå til redigeringssiden. Feltgjenkjenningsfunksjonen vil kjøre og anta at feltgjenningsfunksjonen er slått på / tilgjengelig for brukere.
4235050 Rettet et grafikkproblem der kanter i skjemafelt vistes forskjellig på signeringssiden.
4235155 Forbedret navigeringen for Neste felt-flagget for å håndtere bildefelttyper bedre.
4235452 Forbedret rapportering for bedre å reflektere statusen til avtaler med en forhåndsutfyllingsstatus.
4235732 Løste et problem der v5 REST ikke konsistent returnerte dokumentnavnet ved bruk av GET /agreements/{agreementID}/documents.
4236359 Rettet et problem der Signert- og Arkivert-e-postmeldingene ble sendt, men ikke mottatt, hvis Passordbeskyttelse var aktivert.
4236644 Løste et problem der datoformatet satt til US kunne forårsake at datoteksten ble ødelagt.
4237182 Forbedret øktbehandlingen for DC-brukere for å sikre at innhold åpnes riktig (vs. tomme sider).
4238264 Ved oppkall av "GET /agreements/{agreementId}" i REST v5, i "description"-feltet for hendelser, returneres <firstname lastname (email)> i stedet for <firstname lastname>.
4239679 Rettet et visningsproblem når avansert kontodeling brukes, og brukeren det byttes til, har innhold som deles av en tredjepart.
4239688 Rettet et problem der alternativet for å laste opp en signert kopi, ikke var tilgjengelig for tilpassede arbeidsflyter som inkluderte delegering av underskriver.
4239704 Rettet et problem der brukere ikke kunne eksportere rapportdata.
4239823 Rettet en sjelden situasjon der en feil ville utløses ved søk etter en e-postadresse under Personvern-fanen.
4240803 Løste et problem med at avtalestatusen ikke ble riktig oppdatert ved delegering.
4240809 Angitt informasjon om navn knyttet til Bare avsender, vil vedvare og vil bli returnert i etterfølgende API-oppkall. Arbeidsflyten vil heller ikke lenger bli behandlet som Avsender signerer først og tilpassede virkemåter for Avsender signerer først-arbeidsflyten, som landing på eSign-side etter Send, Inge signatur-e-postmeldinger osv. vil ikke lenger bli tilknyttet.
4240919 Forbedret dokumentasjon rundt 'MODIFYING_IMMUTABLE_FIELDS' ved oppdatering av en bruker.
4241489 Løste et problem der brukere som ble lagt til gjennom administratorkonsollen, ikke mottok e-postmeldinger om konflikt hvis de støtte på flytting av kryss-segment.
4241493 Løste et problem der lokale signaturer ikke ble presentert som et alternativ for enkelte digitale signaturer. Fra og med 10.3 kan kunder konfigurere avtaler som sendes fra en gruppe, for å bruke digitale signaturer ved å laste ned og signere bare med Acrobat og ikke bruke skybaserte digitale signaturer.
4242208 Forbedret Dato-feltet for å tillate at én mottaker har flere forskjellige datoer tilknyttet i den samme avtalen.
4243893 Rettet en feil der interne brukere ikke viste riktig e-postmelding i revisjonsrapporten.
4243953 En konsistent standarddimensjon for Digital signatur-felt (bredde og høyde) brukes nå når en avtale opprettes med Digital signatur-felt, uavhengig av hvordan feltet plasseres (tekstkode vs. dra-og-slipp).
4244195 Rettet en forskyvning i klokkeslett (sekunder) i tidsstempelet på det signerte dokumentet og i revisjonsrapporten når signeringsårsak er aktivert.
4244712 Løste et problem der brukere ikke kunne sende avtaler ved å bruke Google Team Drive.
4244858 Rettet en sjelden tilstand som kunne føre til at et stort antall Signert- og Arkivert-e-postmeldinger ble levert til samme mottaker.
4245053 Løste et problem der en delegert underskriver forsøker å påføre en håndskrevet signatur og hindrer den opprinnelige underskriveren i å påføre en signatur.
4245178 Løste et problem der digitale signaturer som bruker en årsak til signering, skjuler signeringsdatoen.  
4247378 Løste et problem der det aktive området i pilen for veiledet navigasjon strekker seg utover ikonet.

Merk:

Eksisterende kundekontoer, innstillinger og tilpassinger blir ikke påvirket av de nye funksjonene i denne versjonen. De fleste funksjonene, når de rulles ut til en konto, vil være tilgjengelig for aktivering av kontoadministratoren. Kontoadministratorer kan gradvis rulle ut nye funksjoner i kontoen etter fullføring av aktuell validering og testing.


Tidligere utgivelser

April 2019

Løste problemer

Problem-ID

Beskrivelse

4227560 Løste et problem der godkjennings-URL-en (for OAuth-prosesser) ikke ville fungere når SAML-modusen ble satt til Obligatorisk. 
4232039 Rettet en forsinkelse i nye arbeidsflyter som fylles ut i Arbeidsflyt-valglisten.
4243078 Løste et problem med bildebaserte signaturer som viser dato/klokkeslett-stempel i signeringsgrensesnittet.
4243910 Løste et problem i v5 API der påminnelser ikke ble utløst for Mega Sign-transaksjoner.
4243918 Løste et problem der "knip for å zoome" ikke fungerte på Android-nettbrett.
4244022 Forbedret kundestøttesystemet for å behandle endringer i e-post fra brukere mer elegant.

Mars 2019

Løste problemer

Problem-ID

Beskrivelse

4207768

Rettet brukergrensesnitt for PIN- og OTP-skjerm som ikke ble vist riktig på mobil.

4223649

Forbedret beskrivelsen av Hjelp-ikonene for Kanseller og Slett avtale.

4236140

Rettet et datoformat for feltvalidering.

4236147

Rettet Fil-delen slik at den vises riktig i det nye tilpassede arbeidsflytgrensesnittet.

4238650

Løste et problem med enkelte kontoer der funksjonen Tillatte mottakerroller ikke ble vist.

4238855

Løste et problem der tillegging av skjemafelt med API v6 i en avtale med 2 parallelle godkjennere og 1 underskriver, la til en signaturblokk for underskriveren.

4239831

Løste et problem der en melding som ble sendt på koreansk språk ikke kunne signeres med Mobil-alternativet.

4240827

Løste et problem der dokumenter under Kansellert/avvist-køen fikk feilen "Detaljene for denne avtalen kan ikke vises nå."

4240995

Løste et problem der mottakeren ikke mottok SMS-meldingen for bruk av mobilalternativet for signaturen.

4241012

Løste et problem der oppkall av PUT /agreements/{agreementId}/formFields med nullverdier utløste en Generell feil (server 500-feil).

4241062

Løste et problem der angivelse av PUT /agreements/{agreementId}/state API-endepunktet periodisk genererte en "MISC_SERVER_ERROR".

4241374

Rettet en feil der bredden og høyden på feltene i en mal ikke ble lagret.

4241381

Løste et problem der noen uriktige "E-post for verifisering av kontrollprogram" ble sendt til kontrollprogramunderskrivere.

4241723

Løste et problem med bruk av telefongodkjenning fra den innebygde Send-siden i Ariba-integrasjonen.

4242529

Løste et problem der BAD_REQUEST-feil ble utløst for POST/Kontrollprogrammer- og POST/Avtaler-oppkall gjennom REST Swagger-program.

4243026

Løste en tilstand som ville tillate at Avtalenavn-feltet automatisk ble utfylt med avsenderens e-postadresse når Chrome-nettleser ble brukt.

4243046

Rettet en feil som viser ledetekst ved klikk på en DigSig-avtale med flere filer signert med nedlasting av flere filer aktivert.

4243067

Løste et problem med at postSign redirectUrl ikke fungerer i POST /megaSigns.

4243073

Løste et tidsavbruddsproblem ved oppkall av GET agreements/agreementId/documents API.

4243184

Rettet en feil der "Siste pålogging" i Brukerinnstillinger viser påloggingstidspunktet for administratoren i stedet for brukeren.

4243252

Rettet en feil der forbruk av KBA/telefongodkjenning ikke ble oppdatert i SOUP.

4243285

Løste et problem når avsenderen opptar flere mottakerluker i én transaksjon.

4243366

Rettet en feil der kontrollprogrammer uten segmentprefiks ikke ble riktig gjengitt i nettleseren.

4243589

Løste et problem der avtaler generert gjennom Live Sign, viser en forsinkelse på Godta-knappen ved tilgang via en mobilenhet.

4244192

Endret tsjekkisk lokalisering for Smluvu til Souhlas i tsjekkiske e-postmeldinger.

4245162

Løste en periodisk feil med at Acrobat "henger" ved tilgang til en tidsstempeltjeneste som ikke er tilgjengelig.

Februar 2019

Uforanderlige revisjonsrapporter

Med denne utgivelsen er den nye uforanderlige revisjonsrapporten distribuert til alle tjenestenivåer.

Inkludert i denne endringen er at tidstempelet for alle hendelser er satt til et ÅÅÅÅ-MM-DD-format med en GMT-tidssone.

Løste problemer

Problem-ID

Beskrivelse

4036211 Forbedret filterfunksjonalitet ved søk på Behandle-siden
4193226 Løste et problem der tekstkoder i en Mega Sign-transaksjon ville gi feil ved ikke å identifisere Signer2-felt under sendetiden
4194228 Løste et problem der forespørsler om hjelp for noen fragmenter ble omdirigert til påloggingssiden
4212732 Løste et problem der eldre hendelser ble returnert når "onlyShowLatestEvent": true
4215910 Løste et problem der erstattede mottakere med telefongodkjenning genererte feil etter delegering.
4227813 Forbedret signaturblokken for å gi plass til lange e-postverdier
4231847 Løste en konflikt mellom brukere med Vis e-post konfigurert, og felt for digitale signaturer
4232304 Løste et problem der skrivebeskyttede felt ikke ble inkludert i skjemadataene når feltdata ble eksportert
4233232 Løste en feltkonflikt når biblioteket I-9 og W-9 ble sendt i én transaksjon
4235332 Forbedret mobilappen for bedre behandling av overskrifter og rullefelt
4235631 Løste et problem som blokkerte SAML-godkjenning når Google G-Suite ble brukt som IdP
4235739 Løste et problem der navigeringsalternativer ble eksponert når noChrome = true
4237020 Løste et problem som ble vist når en delingsbruker i avansert deling forsøkte å redigere en utløpsdato
4237283 Forbedret tekstinnholdet på Behandle-siden for nederlandsk språk
4238201 Løste et problem der data for forhåndsutfylling av felt ble eksportert feil i rapporter
4238612 Løste et problem der omdirigerings-URLen ikke blir brukt når Oauth-dialogsiden utløper
4238667 Rettet en feil som ville vises når en mottaker ble delegert tre ganger
4239560 Rettet en feil i Workflow Designer som ville vise en feil hvis en mottaker hadde en apostrof i e-postverdien
4239632 Løste et problem der en feil kunne vises ved gjennomgang av en avtalehistorikk på Behandle-siden
4239674 Løste et problem som kunne føre til at kontrollprogramdetaljer ikke kunne vises på Behandle-siden
4239678 Forbedret tilpassing av telefongodkjenning 
4239823 Forbedret GDPR-verktøy for bedre å hente eldre avtaler
4239868 Forbedret systemlatens når dokumenter legges ved under forhåndsutfylling i avansert kontodeling
4239872 Forbedret feilhåndtering ved signering av kontrollprogrammer
4240303 Forbedret responsiviteten i den mobile signeringsopplevelsen

Desember 2018

Klarert og sikker markedsledende løsning

Neste trinn fremover innen mottakerbekreftelse, godkjenning med myndighetsutstedt ID, bruker et myndighetsutstedt dokument (pass/førerkort/nasjonal ID i kombinasjon med et sanntidsbilde av mottakeren) for å gi en sterk godkjenning av mottakeren.

Tusenvis av globale ID-dokumenter kan godkjennes i sanntid ved å bruke dusinvis av AI-drevne godkjenningsteknikker, som evaluering av dokumentstruktur, BIO-MRZ-sammenligning og så videre.

Sofistikerte algoritmer for ansiktsgjenkjenning brukes til automatisk sammenligning av portrettbildet fra ID-dokumentet og mottakerens selfie, og bekrefter at brukeren som sendte inn ID-dokumentet, er den riktige eieren.

(Kontrollert utgivelse - kontakt din kundeansvarlige for å få tilgang)


OAuth-støtte for CSC-partnere

Underskrivere kan få tilgang til sin digitale TSP-signatur med legitimasjon fra tredjepart (Google, Facebook, osv.) via OAuth-godkjenningstjeneste, og eliminerer behovet for manuelt å logge på TSP med brukernavn og passord hver gang. 

Adobe Sign oppretter en ny offisiell revisjonsrapport som bare opprettes når en signaturarbeidsflyt er fullført. “Interimrevisjonsrapporter” vil være tilgjengelige før den offisielle “endelige” rapporten.  Denne nye rapporten blir rullet ut gradvis til kunder på lavere nivåer med denne utgivelsen, og til alle Enterprise- og globale kunder tidlig i 2019.

Inkludert i denne endringen er at tidstempelet for alle hendelser blir satt til et ÅÅÅÅ-MM-DD-format med en GMT-tidssone.


Forbedret brukeropplevelse

Avtaler som sendes med tilpassede arbeidsflyter, vil nå kunne bruke én enkelt dokumentmal og arbeidsflytdefinisjon til å hoppe over valgfrie signaturer og felt i avtalen.

For eksempel: En bibliotekmal som er opprettet for to eksterne underskrivere og én intern kontraunderskriver, kan nå sendes til bare én ekstern underskriver. Arbeidsflyten vil hoppe over feltene som er definert for den andre underskriveren, og sørge for at kontraunderskriveren plasserer sin informasjon i de riktige feltområdene.


Integrasjoner

Dropbox lanserer et nytt “filhandlinger”-verktøy i den nettbaserte brukeropplevelsen der brukere kan velge enkeltfiler via det kjente Dropbox-grensesnittet og, med det nye Filhandlinger-verktøyet, sende den valgte filen (Word-dokument eller PDF) til signering via Adobe Sign. Det kreves en Adobe ID.

Adobe Signs integrasjon med MS Dynamics 365 utvides til Dynamics 365 for Talent slik at HR og andre som ansetter, kan bruke e-signaturer på tilbudsbrev levert via Dynamics. 

Adobe Sign integreres sømløst med HR Service Delivery-programmer, og kan brukes til å legge til klarerte og juridisk bindende e-signaturfunksjoner i alle dokumenter.

Adobe Sign integreres med Workplace by Facebook, og gjør det mulig for felles kunder å sømløst engasjere seg i en elektronisk signaturarbeidsflyt direkte fra Workplace-miljøet. Tilgjengelig tidlig i 2019.


Løste problemer

Problem-ID

Beskrivelse

4208150 Rettet manglende tidssonesamsvar for Fyll ut og signer-avtaler
4208214 Løste et problem der automatisk delegering mislyktes hvis den delegerte allerede var part i avtalen
4211047 Forbedret formatering av innhold i valutafelt
4213971 Løste et lastetid-synkroniseringsproblem med IE11 for Start-navigasjonspilen
4220788 Løste et API-sendeproblem der parallelle mottakere som inkluderte avsenderen, ville plassere avsenderen som første mottaker utenfor den parallelle gruppen
4221170 Løste et problem der “GET /agreements”-metode returnerte en ugyldig avtale for en bruker som ikke var avsenderen
4221360 Løste et problem med avansert kontodeling når brukerkontoer hadde identiske visningsnavn
4222055 Løste et problem der en skriftlig signatur kunne bli delegert etter at feltinnhold var fylt ut, som resulterte i at første signaturfelt ble feilplassert
4223110 Rettet en grensesnittfeil der Redigering ville vise to forekomster av den siste mottakeren i mottakerlisten
4224522 Forbedret feilhåndtering for API-kall som definerer visiblePages
4224704 Løste et problem der Fyll ut og signer ikke kunne legge til tekst når det ble startet fra documents.adobe.com
4227806 Forbedret e-postvarsling for nedlastede rapportdata
4228506 Forbedret v5 REST API for bedre å håndtere avtaler der samme mottaker legges til flere ganger
4228555 Løste et API-problem der en feil participantID ble returnert hvis deltakeren ble erstattet flere ganger
4229406 Forbedret e-postvarsling for avtaler sendt via tilpassede arbeidsflyter, når avtalen kanselleres
4229407 Løste et problem der et e-post-miniatyrbilde viste feil forsidebilde for mottakere når begrenset dokumentsynlighet var aktivert
4230601 Forbedret eksponeringen av Klikk for å signere-knappen for mobilapper
4230764 Løste et problem der avtaler sendt fra documents.adobe.com under Bio-Pharma-regler, ikke ville la underskriveren påføre en signatur
4231703 Løste et problem der navnet på den første underskriveren ble presentert på Behandle-siden hvis den andre underskriveren var aktiv, og så delegert
4232121 Løste et problem der Signer-meldinger ikke ble levert til den andre forekomsten av en mottaker hvis de var oppført etter hverandre i signaturstakken
4232237 Forbedret MegaSign for å vise Eksporter data-koblingen på container-nivå
4232310 Forbedret gjengivelse av Vis-panelet på Behandle-siden for små skjermer
4232604 Forbedret måten Arkiver e-post oppdaterer på hvis brukerkontoen endrer e-postadresse
4232764 Løste et problem der maleiere ikke kunne redigere malen, med feilen Kan ikke endre avtale
4233242 Forbedret melding etter signering for kontrollprogrammer som bare har én underskriver
4233352 Forbedret brukergrensesnittet for språkinnstillinger for å vise gjeldende valgte språk
4233987 Løste et problem i Workflow Designer som gjorde Kopi til-feltet påkrevd hvis det ble redigert
4235089 Løste et problem der redigerte brukere ikke kunne signere nye avtaler
4235261 Løste et problem de avsendere fikk flere påminnelser for sendte avtaler
4235725 Faks er kode-felt er fjernet fra brukerprofil
4235743 Løste et problem der underskriverens kontologo ble lastet inn når en prosess for håndskrevet signatur ble lastet ned
4235960 Forbedret brukertilbakemelding ved lasting av OAuth-sider
4194228 Forbedret ruting på tvers av segmenter for å støtte sider innenfra programmet
4232734 Forbedret signeringsgodkjenning for interne underskrivere under CFR-signaturarbeidsflyter
4232754 Rettet en feil med meldingslengde når tilbakekall ville mislykkes med en 411-feil
4235002 Løste et problem der bruk av PUT /formFields-kallet genererte en “Avtale endret”-skjerm
4235748 Forbedret koden som viser banneret for å godkjenne bruk av informasjonskapsler, for innebygde apper

September 2018

Endringer i brukeropplevelse

Håndtering av GDPR-informasjonskapsler

GDPR-regler krever at brukere i Den europeiske union gir tillatelse før det lagres eventuelle informasjonskapsler som ikke er strengt nødvendige for at en side skal fungere.

EU-brukere som opererer under Free- eller Individual-tjenestenivået, må samtykke i denne bestemmelsen for fortsatt å bruke Adobe Sign-tjenesten.

Man behøver bare å samtykke i bruken av informasjonskapsler én gang (per enhet), så får ikke brukerne dette spørsmålet flere ganger.

Kunder som er underlagt et Team-, Business- eller Enterprise-tjenestenivå, vil ha en kontoadministrator som godtar bruken av informasjonskapsler for hele kontoen. Enkeltbrukere vil bare bli bedt om å godta bruken av informasjonskapsler hvis de åpner Adobe Sign før administratoren.

Underskrivere i EU-baserte IP-områder vil også måtte godta bruken av informasjonskapsler før de kan åpne avtaler.


Forbedret grensesnitt for Custom Workflow Designer

Enterprise-kunder som bruker Custom Workflow Designer, vil få et forbedret designergrensesnitt aktivert.

Det forbedrede grensesnittet vil bli det eneste alternativet i desemberutgivelsen, og administratorer anbefales å gjøre seg og brukerne sine kjent med den nye funksjonaliteten.

Kunder som fortsatt trenger tid til å forberede brukerne sine, kan sette grensesnittet tilbake til den tidligere versjonen frem til desember på følgende måte:

 • Logg på som kontoadministrator
 • Gå til Konto > Kontoinnstillinger > Send-innstillinger > Tilpasset arbeidsflytsending
 • Fjern markeringen av Aktiver ny sendeopplevelse for tilpassede arbeidsflyter
 • Klikk på Lagre


Forbedret tilgjengelig for underskrivere med nedsatt syn

Adobe Signs arbeid for å forbedre tilgjengeligheten tar et langt skritt fremover med denne utgivelsen.

Sideoppsettet for skjermlesere har blitt optimalisert ved å fjerne rot i skjermleseren, identifisere brukerkontroller umiddelbart og muligheten til å komme direkte til avtalen uten å måtte laste ned PDF-filen. Skjermlesere kan nå lese dokumentet direkte i nettleseren.

 


Standard fullskjermmodus for Adobe Sign-grensesnittet

For å forbedre opplevelsen på mindre enheter og gi en bedre leseopplevelse på skrivebordet introduserte mars-utgivelsen av Adobe Sign et mer fleksibelt Sign UX basert på bredden på nettleseren. 

Dette ble først aktivert selektivt for foretakskontoer og generelt for alle enkeltpersons- og teamkontoer. 

I juli ble dette standardkonfigurasjonen. Alle nye brukere fikk et nettgrensesnitt som tilpasset seg bredden på siden og stablet komponenter i stedet for å forminske dem for å få plass. Eksisterende brukere beholdt muligheten til å gå tilbake til det tidligere grensesnittet.

Med septemberutgivelsen har alle brukere blitt flyttet over til det nye dynamiske grensesnittet, og kontrollene for å gå tilbake til det tidligere grensesnittet har blitt fjernet.


Opplev innovasjon

Forbedre kontrollprogrammers nytteverdi ved å forhåndsutfylle feltverdier med data fra kontrollprogrammets URL-adresse. Eliminer behovet for å administrere flere kontrollprogrammer for nesten identiske skjemaer.  Gi underskrivere er en bedre opplevelse ved å fylle ut felt som de ikke er ansvarlige for, på forhånd.  Gi kunder en metode for å skrive ett kontrollprogram, men likevel segmentere eller rute svar til de riktige interessentene eller dataanalytikerne.

Klikk her for å få mer informasjon>


HIPAA-innstillinger for Document Cloud-kunder

Brukere som bruker Adobe Sign via Document Cloud-grensesnittet og som krever at HIPAA etterleves, vil ønske å merke av for HIPAA-etterlevelse.

 • Logg deg på Adobe Sign direkte som administrator av Adobe Sign-kontoen
 • Gå til Konto > Kontoinnstillinger > HIPAA-innstillinger 
 • Merk av i boksen ved siden av Organisasjonen min krever HIPAA-samsvar
 • Klikk på Lagre

Denne innstillingen undertrykker varsler via Document Cloud-grensesnittet.

Kunder som logger seg på Adobe Sign direkte, behøver ikke å aktivere denne innstillingen.

Brukere som bruker Adobe Sign via Document Cloud-grensesnittet og som krever at HIPAA etterleves, vil ønske å merke av for HIPAA-etterlevelse.

 • Logg deg på Adobe Sign direkte som administrator av Adobe Sign-kontoen
 • Gå til Konto > Kontoinnstillinger > HIPAA-innstillinger 
 • Merk av i boksen ved siden av Organisasjonen min krever HIPAA-samsvar
 • Klikk på Lagre

Denne innstillingen undertrykker varsler via Document Cloud-grensesnittet.

Kunder som logger seg på Adobe Sign direkte, behøver ikke å aktivere denne innstillingen.

Bli mer spesifikk ved konfigurering av signaturpåminnelser. I tillegg til enten daglige eller ukentlige påminnelser kan du konfigurere påminnelser slik at de kommer annenhver dag, hver virkedag, hver tredje dag eller hver femte dag!

Klikk her for å få mer informasjon om påminnelser>


Tilgjengelige funksjoner i Adobe Sign-abonnement

Funksjon

Adobe Sign-abonnement

Tilgjengelighetsdato*

Håndtering av GDPR-informasjonskapsler Alle 6. september 2018
Forbedret grensesnitt i Custom Workflow Designer Enterprise 6. september 2018
Kontrollprogrammer - fylle ut via URL-adressen Business og Enterprise 6. september 2018
HIPAA-etterlevelse for Document Cloud-kontoer Alle 6. september 2018
Utvidede alternativer for påminnelser Alle 6. september 2018
Forbedret tilgjengelighet Alle 6. september 2018


Løste problemer

Problem-ID

Beskrivelse

4175944 Får feil som "API-anroperen har ikke tillatelse til å utføre denne operasjonen" ved bruk av metoden GET /libraryDocuments/ID for delt mal
4193231 Kolonnen "Mottakersikkerhet-alternativ" vises ikke ved kjøring av rapport fra serversiden
4199103 Tabulering (bruk av TAB- eller NEXT-knapp) fungerer ikke godt i Adobe Sign-skjemaet (skjemafelt)
4201566 Bestemt avtale vises som tom for andre mottaker
4203106 URL-adresse i innstilling for underskrivermeldinger blir ikke konvertert til hyperkobling
4210091 Endring av rapportparametere for rapport endrer fargesekvensen i kontrollpanelet for Mediantid til fullføring-måleren
4212595 Rask klikking på Jeg må signere-avmerkingsboksen på Mega Sign-sendingssiden vil vise boksen som merket uten at innstillingen trer i kraft
4219812 Kansellert e-post blir ikke sendt til den erstattede underskriveren
4220682 Første mottakerfelt er fylt ut med avsenderens e-postadresse
4223594 Vis avtale-siden bør ikke tillate visning av avtaler som er slettet
4223667 Transaksjoner får noen ganger feil ved sending fra en tredjeparts integrasjon
4223756 Avsnittet "Instruksjon til avsender" i arbeidsflyten gjenkjenner ikke Enter (linjeskift)
4223856 "Redigert av" i serverhistorikk tom hvis en bruker hos kunde har gjort en endring
4223902 Kopiert bruker får ikke e-post med daglige påminnelser
4223991 Underskrivere mottar flere signerte og arkiverte kopier
4224477 Kan ikke endre underskrivers bekreftelsesmetode etter sending
4224769 Brukere med sending slått AV kan ikke sende ved deling med konto som har sending slått PÅ
4224783 Kunde får feil ved forsøk på å få tilgang til Historikk-fanen på Behandle-siden
4224835 Manglende signaturfelt vises på redigeringssiden selv om underskriverne har blitt tildelt signaturfelt(med kundens e-postadresse)
4227764 Undersøk saken om at et kanadisk mobilnummer er rapportert som en fasttelefon
4227839 Innstillingen Angi firmanavn for alle brukere beholder ikke verdien
4227871 Bestemt mobiltelefonnummer gir en feil ved bruk av alternativet for mobil signering
4227886 MegaSign - Jeg må signere-boksen forblir merket
4227894 Kopi-adressater med mellomrom mellom og biblioteksmaler gjenkjennes ikke i arbeidsflyter
4227959 Undersøk problem til norsk kunde - tekstmelding om mobil signering ikke mottatt
4228335 REST API v6 - Du må signere-melding ikke sendt når avsender er identisk med første underskriver
4228555 Når MULTI_ACTION_ENABLED er sann, returnerer ikke get/agreements/id-kall participantid og samme underskriver erstattes mer enn én gang
4229533 Avansert søkefelt på Behandle-siden er nedtonet i minutter og brukeren kan ikke søke etter avtaler

Juni 2018

Opplev innovasjon

Gjør mer med arbeidsflytautomatisering

Forbedre forretningsprosesser som er opprettet med Adobe Signs Workflow Designer. Den nye sendeopplevelsen i den tilpassede arbeidsflyten forbedrer sendeopplevelsen med en moderne dynamisk utforming som er på linje med Send-opplevelsen. 

Les mer om forbedringene i Workflow Designer >

 

Vær oppmerksom på at det er forskjeller fra Send-opplevelsen fordi tilpassede arbeidsflyter tillater innsetting av instruksjoner om hvordan Send-opplevelsen skal konfigureres.  Den nye arbeidsflyt-sendingen plasserer disse instruksjonene øverst på siden, i motsetning til den klassiske opplevelsen der de var plassert ved siden av sendeparameterne.

Og når det nye grensesnittet er aktivert, blir disse funksjonene tilgjengelige gjennom arbeidsflytutformingen:

 


Signer enkle skjemaer med en digital ID

Bruk Fyll ut og signer-verktøyet til å signere dokumenter eller skjemaer med en skybasert digital signatur, uavhengig av dokumentformat.  Bare last opp en avtale og plasser signaturen.  

All tidligere funksjonalitet i Fyll ut og signer-produktet vil selvfølgelig fortsatt være tilgjengelig.   Det blir ikke enklere!

Finn ut mer om Fyll og signer >

 

 

Tilpassing av SMS-verifisering

Tilpass SMS-verifiseringsprosessen med firmanavnet for å sikre at mottakerne vet at PIN-koden kommer fra firmaet ditt.

Les mer om denne nye funksjonen >

 

 

Utvidet overholdelse

GDPR

Kundekontoadministratorer kan fullt ut overholde GDPR (EUs General Data Protection Regulation) gjennom direkte kontroll over informasjonen som samles inn fra underskrivere. Personvernadministratorer har myndighet til å fjerne personopplysninger om ansatte fra systemet, samt slette avtaler fra underskrivere som ikke lenger er nødvendige for forretningsdriften.

Oversikten over GDPR-overholdelse finnes her >

 

Det er tre verktøy tilgjengelig for å støtte GDPR:

 • Brukerlogger – Brukere kan få vite hva slags personopplysninger Adobe Sign innhenter
 • Avtalesletting – Personvernadministratorer har myndighet til å søke etter e-postadressen til en mottaker, se gjennom eventuelle avtaler som blir funnet, og slette dem som ikke lenger trengs
 • Brukersletting – Personvernadministratorer har myndighet til å slette brukere helt fra kontoen de administrerer

 

 

BioPharma-forbedringer

Legg til rette for overholdelse av 21 CFR Part 11 med en tilpasset arbeidsflyt i kontoen. 

Workflow Designer støtter nå digitale signaturer.

Når Håndhevet identitetsgodkjenning er aktivert, må mottakere i tillegg godkjenne når de klikker på knappen Klikk her for å signere.  

 • Denne siste godkjenningen kan fjernes på anmodning til din kundeansvarlige

 

Som standard vil Adobe Sign-godkjenningsmetoden sette inn e-postadressen til mottakeren i godkjenningspanelet. 

 • Din kundeansvarlige kan konfigurere standardhandlingen slik at e-postfeltet blir tomt 

 

Oversikten over BioPharma finnes her >

 

 

FedRAMP Tailored

Adobe Sign overholder fullt ut FedRAMP Tailored-kravene for alle brukere, alle tjenestenivåer.

 

 

Fremskritt innen skysignaturer

Forbedrede kontroller for skysignatur

Ved å gjøre funksjonaliteten for forhåndsvalg av skysignatur mer finkornet kan administratorer få kontroll over hvilke leverandører av digital ID som underskriverne ser, basert på om de er interne eller eksterne til Adobe Sign-organisasjonen.

Kunder som har en relasjon til en begrenset leverandør (f.eks. BankID), må levere sin konto-ID til den leverandøren slik at leverandøren kan gi tilgang til IdP. Konto-ID-en finnes rett under alternativene for eksterne underskrivere.

Finn ut mer om valg av ID-leverandør her >

 

 

Støtte for RSA-PSS

Støtter mer sikker signaturalgoritme. Overholder de tysk-spesifikke kravene til Kvalifiserte elektroniske signaturer.

 

 

Fremskritt innen skysignaturer

Integrere med v6 REST APIs og Webhooks

Integrer Adobe Sign raskere og bli mer effektiv med neste generasjon API-verktøy, inkludert en helt ny Webhooks-administratoropplevelse for å opprette push-varsler som kan brukes til å oppdatere dashboard og utløse neste-trinn-prosesser.

 


Adobe Sign for Microsoft Dynamics CRM v7

Sett selgerne i stand til å avslutte salg raskere med en helt nyutformet brukeropplevelse pluss kundekontaktdetaljer fra LinkedIn. Og automatiser tilbud-til-kontanter-prosessen fullstendig ved å bygge inn Adobe Sign i Microsoft Dynamics-arbeidsflyter.

Alle veiledninger er oppført på Dynamics-integreringssiden >

 

 

Tilgjengelige funksjoner i Adobe Sign-abonnement

Funksjon

Adobe Sign-abonnement

Tilgjengelighetsdato

Forbedringer av arbeidsflytautomatisering Enterprise 11. juni
Signer enkle skjemaer med en digital ID Alle 11. juni
SMS-tilpassing Business og Enterprise 11. juni
GDPR Alle 11. juni
Bio-Pharma-forbedringer Enterprise 11. juni
FedRAMP Tailored Alle 11. juni
Forbedrede kontroller for skysignatur Business og Enterprise 11. juni
Støtte for RSA-PSS Alle 11. juni
REST API v6 med Webhooks Enterprise 11. juni
Adobe Sign for Microsoft Dynamics CRM v7 Enterprise 11. juni

Løste problemer

Problem-ID

Beskrivelse

4022024 Forbedret signeringsopplevelsen på Behandle-fanen når brukere samhandler flere ganger med den samme avtalen
4181842 Løste et problem der en avtale for en mottaker ikke ble vist på Behandle-fanen hvis mottakeren var i en mottakergruppe
4181927 Løste et problem der automatisk delegering ikke videresendte avtalen riktig hvis delegatoren var inkludert i mottakerlisten mer enn én gang
4183019 Forbedret støtte uten informasjonskapsler for Apple-enheter ved samhandling med kontrollprogrammer
4196244 Forbedret "erstatt underskriver" for å tillate at eksisterende mottakere ble oppført mer enn én gang
4198442 Løste en feil som kunne forårsake en Bad Request-respons til REST API for POST/Avtale
4201635 Forbedret håndtering av GPS-plassering 
4202778 Løste et problem der standardfeltdata kunne overføres til dokumentet hvis feltet ble flyttet
4204328 Løste et problem der filer med svært lange navn kunne hindre at de ble fjernet fra den nye avtalemalen
4207846 Løste et problem der tegn med aksenter av og til kunne bli rapportert som ukjente tegn
4208002 Løste et konfigurasjonsproblem som kunne resultert i at avslåtte avtaleårsaker ikke ble fylt ut i rapporter
4209645 Løste et problem der biometriske signaturer i et Digital signatur-objekt kunne føre til at signaturprosessen stoppet opp
4210095 La til et vannmerke på transaksjonssiden for å identifisere eksempeltransaksjonen
4210491 Løste et biblioteksproblem der et vedlagt biblioteksdokument kunne føre til at en arbeidsflyt ikke startet riktig
4211295 Løste et problem som ville blokkere signaturer i Fyll ut og signer hvis håndskrevne signaturer eller bildesignaturer ble forbudt
4211537 Løste et problem der kontrollprogrammer ikke ville lagre rolleinnstillingene for feltene
4211656 Forbedret utløspdatoer slik at de ble knyttet til tidspunktet avtalen ble opprettet
4212722 Løste et problem der Avslå-årsaker ikke alltid ble håndhevet når avslått fra Behandle-siden
4213328 Forbedret tilgjengelighet for personer som bruker skjermlesere ved signering
4215256 Forbedret måten skjermlesere får tilgang til pop-over-innhold ved signering av dokumenter
4215416 Gjorde den portugisiske oversettelsen av Vennligst signer-meldingen klarere
4215419 Forbedret visningen av etiketter for felt som har lengre visningsinnhold
4215906 Rettet en tilstand der kansellerte kontrollprogrammer kunne bli returnert til statusen Ute til signering hvis den opprinnelige underskriveren verifiserte signaturen etter kansellering
4216325 Forbedret funksjonaliteten for gruppeadministratorer slik at de kan legge til mange brukere samtidig via csv
4217578 Løste et problem der omdirigering etter signering med digitale signaturer brukes med en forsinkelse på 0 sekunder i omdirigeringen
4218427 Løste et problem der kontrollprogrammer ikke ville sende en ekstern arkivkopi hvis arkiverings-e-postmeldingen ble endret etter at kontrollprogrammet ble publisert.

April 2018

Forhåndskonfigurer signaturinnstillinger for å tillate håndskrevne signaturer på mobilenheter. Underskriverne får en tekstmelding sent til mobilenheten slik at de kan signere med fingeren eller en pekepenn.


Løste problemer

Problem-ID

Beskrivelse

4192638 Løste et problem der betingede vedleggsfelt ikke ble tillatt opplastet i Safari
4196239 Rettet en feil der Mega Sign ikke identifiserer plasserte signaturfelt i maler riktig
4197658 Forbedret URL-adresser for SAML-pålogging og -avlogging slik at de støtter flere parametere
4204151 Rettet en sjelden tilstand der skjemafelt ville feilplassere én side når flere maler ble lagt til
4207445 Forbedret varsling av kansellerte avtaler når parten som avviser, er del av en hybridarbeidsflyt
4208213 Forbedret kontrollprogramsignering i Safari når informasjonskapsler er deaktivert
4208237 Forbedret alternativer for nedlasting av støttedokumenter i opprinnelig format
4208421 Forbedret behandling av Excel-dokumenter til PDF-format
4209132 Løste et problem der formateringen av datofelt ikke ble fulgt i enkelte API-transaksjoner
4209983 Løste et problem der betingede avmerkingsbokser ikke leste inn standardverdier riktig for tekstfelt
4212432 Rettet en tilstand der nasjonal innstilling ikke ble fulgt for REST API-kall i enkelte tilfeller
4215323 Løste et problem der underskriverfelt i sjeldne tilfeller ikke ble gjengitt riktig
4215324 Løste et problem der eksterne arkivbrukere ikke mottok den endelige PDF-filen
4215418 Rettet en synlighetskonflikt der delte dokumenter underlagt regler for begrenset synlighet ikke var synlige forden som delte
4215420 Løste et problem med skrift når tekstfelt ble plassert i samme dokumentplassering som signaturfelt

Mars 2018

Biovitenskapssamsvar

Overhold FDA 21 CFR Part 11, de globalt godtatte forskriftene for elektroniske poster og signaturer i den bio-farmasøytiske industrien. I dag er CFR21-samsvar bare mulig ved bruk av digitale signaturer. Denne utgivelsen utvider alternativene dine ved å muliggjøre CFR21-11-samsvar ved bruk av:

phone_auth_-_9_3

 

 • Årsaker til signering, for å inkludere egendefinerte inndata eller valg fra en forhåndsdefinert valgliste:
reason_pick-list-93
 • Håndhev lokalt tidsstempel – Vis tidspunktet for den sikre signeringen som en komponent i signaturblokken, med forskyvning for lokal tidssone. Tidsreferansen lagres i dokumentet og logges i revisjonssporet.
sig_with_time_stamp

SAFE-BioPharma Association er en standard for digital identitet og digital signatur for de globale farmasøytiske, bioteknologiske og medisinske sektorene. Adobe Sign er et sertifisert produkt som oppfyller alle kravene i SAFE-BioPharma Product and Services Certification. Denne løsningen sørger også for samsvar med FDA 21 CFR Part 11 med digitale signaturer når det brukes godkjenning basert på sertifikater som er utstedt av leverandører som TransSped.


Skjemaer

Motta betalinger enkelt og sikkert – som kontraktsavgifter, donasjoner og nettbestillinger – mens mottakerne fyller ut og signerer skjemaer. Krever en Braintree-selgerkonto.

Tilgjengelig for kundekontoer i datasentrene NA, EU og AU.

calculated_field-93

Gjør mer med Fyll ut og signer. I tillegg til å fylle ut og signere dokumenter som andre sender til deg, kan du nå ganske enkelt fylle ut et skjema uten å legge til en signatur.

sender_-_manage_page-93


Fremskritt innen skysignaturer

Sørg for konsistens og samsvar med bedriftens standarder ved å forhåndsvelge en eller flere leverandører av skybasert digital ID gjennom Konto:Admin-menyen.

idp_control_in_theui-accountlevel-93


Gruppekontroll over digitale signaturer

Gruppeadministratorer kan nå styre innstillinger for digitale siganturer for sine spesifikke forretningsprosesser. Velg å vise eller skjule skjemafelt for digital signatur i redigeringsopplevelsen, krev at underskrivere legger til en årsak til signering, og mer.

ui_settings_at_thegrouplevel-93


BankID-signering i Sverige

Få enkelt signaturer fra kunder og partnere i Sverige. Mer enn 6,5 millioner mennesker i Sverige kan signere sikkert ved å bruke den digitale identiteten de har fått fra banken sin. Ingen påmeldinger eller nedlastinger kreves.

bank_id_authentication-93

I løpet av mars og april vil digitale ID-er fra flere tidligere annonserte partnere bli tilgjengelige.

Bruk Adobe Sign-passordet som andre faktor i godkjenning. Perfekt for underskrivere som har en Adobe Sign-konto.


Opplev innovasjon

Hent filer fra Microsoft OneDrive-lageret ditt. Avsendere kan laste opp filer når de sender for signering. Underskrivere får tilgang til OneDrive for å laste opp bilder som skal vises i dokumentet, som bilder, stempler eller lisenser.

add_files_-_9_3

Adobe Sign fortsetter å forbedre opplevelsen for avsendere som bruker forskjellige skjermstørrelser. I denne utgivelsen er Hjem- og Behandle-skjermene optimalisert for å tilpasse seg skjermer i alle størrelser.

wide_manage_-_9_3

Utvid e-posttilpassingen med to nye maler. Nå kan du få full kontroll over e-postmalene som brukes til å sende påminnelser til personer som ikke har signert, eller kansellere en forespørsel om signaturer. Dette er i tillegg til eksisterende tilpassingsalternativer for å be om og bekrefte signaturer. Tilpassing gjennom Adobe profesjonelle tjenester.


Tilgjengelige funksjoner i Adobe Sign-abonnement

Funksjon

Adobe Sign-abonnement

Tilgjengelighetsdato

Biovitenskapssamsvar

Enterprise 16. mars – på forespørsel 
Betalinger på nettet Business og Enterprise 16. mars – på forespørsel 
Bare fyll ut med Fyll ut og signer Alle 16. mars
Forhåndsvalg av skysignaturleverandør Business og Enterprise 16. mars
Gruppekontroll over digitale signaturer Business og Enterprise 16. mars
Signer med BankID Sverige Business og Enterprise 16. mars
OneDrive-integrering Alle 16. mars
Tilpassbar sideopplevelse Alle 16. mars
Utvidet tilpassing av e-post Enterprise 16. mars – på forespørsel
Adobe Sign-godkjenning Enterprise 16. mars – på forespørsel


Løste problemer

Problem-ID

Beskrivelse

4189092 Korrigerte datoformat for kunder i EU i Arkivert-delen av Behandle-siden
4194130 Løste et problem der godkjenningsmetoder i konflikt resulterte i en tom Godkjenning-rullegardinmeny for arbeidsflyter
4195998 Rettet en tilstand som kunne føre til at skjemafeltmaler sendte en serverfeil
4198332 Forbedret oppsettet i arbeidsflytutforming med hensyn til feltstørrelse og avstand
4198567 Forbedret plassering av valgknapp
4198771 Rettet en tilstand der gruppeadministratorer ikke kunne oppdatere e-post for brukere i gruppene sine
4202918 Rettet en tilstand som brukere kunne havne i og som ville blokkere redigering av navnverdien hvis SAML var aktivert
4204219 Løste et problem der Comb-feltegenskapen ikke ble respektert med Regex-feltvalidering
4205020 Løste et problem med arbeidsflytmaler ved fjerning av alle felt for en deltaker
4207981 Løste et problem der brukere på den delte AU1 ikke kunne bruke enkeltpålogging med OAuth
4209279 Oppdaterte W-9-skjemaet i Adobe Sign-biblioteket

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet