Produktmerknader for Adobe Sign er ordnet nedenfor med den gjeldende versjonen øverst, slik at du går bakover i tid etter hvert som du blar nedover siden.

Viktige punkter - september 2018

Endringer i brukeropplevelse

Håndtering av GDPR-informasjonskapsler

GDPR-regler krever at brukere i Den europeiske union gir tillatelse før det lagres eventuelle informasjonskapsler som ikke er strengt nødvendige for at en side skal fungere.

EU-brukere som opererer under Free- eller Individual-tjenestenivået, må samtykke i denne bestemmelsen for fortsatt å bruke Adobe Sign-tjenesten.

Man behøver bare å samtykke i bruken av informasjonskapsler én gang (per enhet), så får ikke brukerne dette spørsmålet flere ganger.

Kunder som er underlagt et Team-, Business- eller Enterprise-tjenestenivå, vil ha en kontoadministrator som godtar bruken av informasjonskapsler for hele kontoen. Enkeltbrukere vil bare bli bedt om å godta bruken av informasjonskapsler hvis de åpner Adobe Sign før administratoren.

Underskrivere i EU-baserte IP-områder vil også måtte godta bruken av informasjonskapsler før de kan åpne avtaler.

gdpr_cookie_announcment


Forbedret grensesnitt for Custom Workflow Designer

Enterprise-kunder som bruker Custom Workflow Designer, vil få et forbedret designergrensesnitt aktivert.

Det forbedrede grensesnittet vil bli det eneste alternativet i desemberutgivelsen, og administratorer anbefales å gjøre seg og brukerne sine kjent med den nye funksjonaliteten.

Kunder som fortsatt trenger tid til å forberede brukerne sine, kan sette grensesnittet tilbake til den tidligere versjonen frem til desember på følgende måte:

 • Logg på som kontoadministrator
 • Gå til Konto > Kontoinnstillinger > Send-innstillinger > Tilpasset arbeidsflytsending
 • Fjern markeringen av Aktiver ny sendeopplevelse for tilpassede arbeidsflyter
 • Klikk på Lagre
navigate_to_customerworkflowdesigner


Forbedret tilgjengelig for underskrivere med nedsatt syn

Adobe Signs arbeid for å forbedre tilgjengeligheten tar et langt skritt fremover med denne utgivelsen.

Sideoppsettet for skjermlesere har blitt optimalisert ved å fjerne rot i skjermleseren, identifisere brukerkontroller umiddelbart og muligheten til å komme direkte til avtalen uten å måtte laste ned PDF-filen. Skjermlesere kan nå lese dokumentet direkte i nettleseren.

 


Standard fullskjermmodus for Adobe Sign-grensesnittet

For å forbedre opplevelsen på mindre enheter og gi en bedre leseopplevelse på skrivebordet introduserte mars-utgivelsen av Adobe Sign et mer fleksibelt Sign UX basert på bredden på nettleseren. 

Dette ble først aktivert selektivt for foretakskontoer og generelt for alle enkeltpersons- og teamkontoer. 

I juli ble dette standardkonfigurasjonen. Alle nye brukere fikk et nettgrensesnitt som tilpasset seg bredden på siden og stablet komponenter i stedet for å forminske dem for å få plass. Eksisterende brukere beholdt muligheten til å gå tilbake til det tidligere grensesnittet.

Med septemberutgivelsen har alle brukere blitt flyttet over til det nye dynamiske grensesnittet, og kontrollene for å gå tilbake til det tidligere grensesnittet har blitt fjernet.

sept_-_full_screen-manage


Opplev innovasjon

Forbedre kontrollprogrammers nytteverdi ved å forhåndsutfylle feltverdier med data fra kontrollprogrammets URL-adresse. Eliminer behovet for å administrere flere kontrollprogrammer for nesten identiske skjemaer.  Gi underskrivere er en bedre opplevelse ved å fylle ut felt som de ikke er ansvarlige for, på forhånd.  Gi kunder en metode for å skrive ett kontrollprogram, men likevel segmentere eller rute svar til de riktige interessentene eller dataanalytikerne.

Klikk her for å få mer informasjon>

widget_field_properties


HIPAA-innstillinger for Document Cloud-kunder

Brukere som bruker Adobe Sign via Document Cloud-grensesnittet og som krever at HIPAA etterleves, vil ønske å merke av for HIPAA-etterlevelse.

 • Logg deg på Adobe Sign direkte som administrator av Adobe Sign-kontoen
 • Gå til Konto > Kontoinnstillinger > HIPAA-innstillinger 
 • Merk av i boksen ved siden av Organisasjonen min krever HIPAA-samsvar
 • Klikk på Lagre

Denne innstillingen undertrykker varsler via Document Cloud-grensesnittet.

Kunder som logger seg på Adobe Sign direkte, behøver ikke å aktivere denne innstillingen.

navigate_to_hipaasetting

Bli mer spesifikk ved konfigurering av signaturpåminnelser. I tillegg til enten daglige eller ukentlige påminnelser kan du konfigurere påminnelser slik at de kommer annenhver dag, hver virkedag, hver tredje dag eller hver femte dag!

Klikk her for å få mer informasjon om påminnelser>

sept_-_reminder_frequency


Tilgjengelige funksjoner i Adobe Sign-abonnement

Funksjon

Adobe Sign-abonnement

Tilgjengelighetsdato*

Håndtering av GDPR-informasjonskapsler Alle 6. september 2018
Forbedret grensesnitt i Custom Workflow Designer Enterprise 6. september 2018
Kontrollprogrammer - fylle ut via URL-adressen Business og Enterprise 6. september 2018
HIPAA-etterlevelse for Document Cloud-kontoer Alle 6. september 2018
Utvidede alternativer for påminnelser Alle 6. september 2018
Forbedret tilgjengelighet Alle 6. september 2018

*Alle Adobe Sign-funksjoner og utgivelsesdatoer kan endres.


Løste problemer

Problem-ID

Beskrivelse

4175944 Får feil som "API-anroperen har ikke tillatelse til å utføre denne operasjonen" ved bruk av metoden GET /libraryDocuments/ID for delt mal
4193231 Kolonnen "Mottakersikkerhet-alternativ" vises ikke ved kjøring av rapport fra serversiden
4199103 Tabulering (bruk av TAB- eller NEXT-knapp) fungerer ikke godt i Adobe Sign-skjemaet (skjemafelt)
4201566 Bestemt avtale vises som tom for andre mottaker
4203106 URL-adresse i innstilling for underskrivermeldinger blir ikke konvertert til hyperkobling
4210091 Endring av rapportparametere for rapport endrer fargesekvensen i kontrollpanelet for Mediantid til fullføring-måleren
4212595 Rask klikking på Jeg må signere-avmerkingsboksen på Mega Sign-sendingssiden vil vise boksen som merket uten at innstillingen trer i kraft
4219812 Kansellert e-post blir ikke sendt til den erstattede underskriveren
4220682 Første mottakerfelt er fylt ut med avsenderens e-postadresse
4223594 Vis avtale-siden bør ikke tillate visning av avtaler som er slettet
4223667 Transaksjoner får noen ganger feil ved sending fra en tredjeparts integrasjon
4223756 Avsnittet "Instruksjon til avsender" i arbeidsflyten gjenkjenner ikke Enter (linjeskift)
4223856 "Redigert av" i serverhistorikk tom hvis en bruker hos kunde har gjort en endring
4223902 Kopiert bruker får ikke e-post med daglige påminnelser
4223991 Underskrivere mottar flere signerte og arkiverte kopier
4224477 Kan ikke endre underskrivers bekreftelsesmetode etter sending
4224769 Brukere med sending slått AV kan ikke sende ved deling med konto som har sending slått PÅ
4224783 Kunde får feil ved forsøk på å få tilgang til Historikk-fanen på Behandle-siden
4224835 Manglende signaturfelt vises på redigeringssiden selv om underskriverne har blitt tildelt signaturfelt(med kundens e-postadresse)
4227764 Undersøk saken om at et kanadisk mobilnummer er rapportert som en fasttelefon
4227839 Innstillingen Angi firmanavn for alle brukere beholder ikke verdien
4227871 Bestemt mobiltelefonnummer gir en feil ved bruk av alternativet for mobil signering
4227886 Mega Sign - Jeg må signere-boksen forblir merket
4227894 Kopi-adressater med mellomrom mellom og biblioteksmaler gjenkjennes ikke i arbeidsflyter
4227959 Undersøk problem til norsk kunde - tekstmelding om mobil signering ikke mottatt
4228335 REST API v6 - Du må signere-melding ikke sendt når avsender er identisk med første underskriver
4228555 Når MULTI_ACTION_ENABLED er sann, returnerer ikke get/agreements/id-kall participantid og samme underskriver erstattes mer enn én gang
4229533 Avansert søkefelt på Behandle-siden er nedtonet i minutter og brukeren kan ikke søke etter avtaler

 

Merk:

Eksisterende kundekontoer, innstillinger og tilpassinger blir ikke påvirket av de nye funksjonene i denne versjonen. De fleste funksjonene, når de rulles ut til en konto, vil være tilgjengelig for aktivering av kontoadministratoren. Kontoadministratorer kan gradvis rulle ut nye funksjoner i kontoen etter fullføring av aktuell validering og testing.

Tidligere versjoner

Juni 2018

Opplev innovasjon

Gjør mer med arbeidsflytautomatisering

Forbedre forretningsprosesser som er opprettet med Adobe Signs Workflow Designer. Den nye sendeopplevelsen i den tilpassede arbeidsflyten forbedrer sendeopplevelsen med en moderne dynamisk utforming som er på linje med Send-opplevelsen. 

Les mer om forbedringene i Workflow Designer >

 

Vær oppmerksom på at det er forskjeller fra Send-opplevelsen fordi tilpassede arbeidsflyter tillater innsetting av instruksjoner om hvordan Send-opplevelsen skal konfigureres.Den nye arbeidsflyt-sendingen plasserer disse instruksjonene øverst på siden, i motsetning til den klassiske opplevelsen der de var plassert ved siden av sendeparameterne.

Og når det nye grensesnittet er aktivert, blir disse funksjonene tilgjengelige gjennom arbeidsflytutformingen:

 


Signer enkle skjemaer med en digital ID

Bruk Fyll ut og signer-verktøyet til å signere dokumenter eller skjemaer med en skybasert digital signatur, uavhengig av dokumentformat.Bare last opp en avtale og plasser signaturen.  

All tidligere funksjonalitet i Fyll ut og signer-produktet vil selvfølgelig fortsatt være tilgjengelig.   Det blir ikke enklere!

Finn ut mer om Fyll og signer >

 

 

Tilpassing av SMS-verifisering

Tilpass SMS-verifiseringsprosessen med firmanavnet for å sikre at mottakerne vet at PIN-koden kommer fra firmaet ditt.

Les mer om denne nye funksjonen >

 

 

Utvidet overholdelse

GDPR

Kundekontoadministratorer kan fullt ut overholde GDPR (EUs General Data Protection Regulation) gjennom direkte kontroll over informasjonen som samles inn fra underskrivere. Personvernadministratorer har myndighet til å fjerne personopplysninger om ansatte fra systemet, samt slette avtaler fra underskrivere som ikke lenger er nødvendige for forretningsdriften.

Oversikten over GDPR-overholdelse finnes her >

 

Det er tre verktøy tilgjengelig for å støtte GDPR:

 • Brukerlogger – Brukere kan få vite hva slags personopplysninger Adobe Sign innhenter
 • Avtalesletting – Personvernadministratorer har myndighet til å søke etter e-postadressen til en mottaker, se gjennom eventuelle avtaler som blir funnet, og slette dem som ikke lenger trengs
 • Brukersletting – Personvernadministratorer har myndighet til å slette brukere helt fra kontoen de administrerer

 

 

BioPharma-forbedringer

Legg til rette for overholdelse av 21 CFR Part 11 med en tilpasset arbeidsflyt i kontoen. 

Workflow Designer støtter nå digitale signaturer.

Når Håndhevet identitetsgodkjenning er aktivert, må mottakere i tillegg godkjenne når de klikker på knappen Klikk her for å signere.  

 • Denne siste godkjenningen kan fjernes på anmodning til din kundeansvarlige

 

Som standard vil Adobe Sign-godkjenningsmetoden sette inn e-postadressen til mottakeren i godkjenningspanelet.

 • Din kundeansvarlige kan konfigurere standardhandlingen slik at e-postfeltet blir tomt 

 

Oversikten over BioPharma finnes her >

 

 

FedRAMP Tailored

Adobe Sign overholder fullt ut FedRAMP Tailored-kravene for alle brukere, alle tjenestenivåer.

 

 

Fremskritt innen skysignaturer

Forbedrede kontroller for skysignatur

Ved å gjøre funksjonaliteten for forhåndsvalg av skysignatur mer finkornet kan administratorer få kontroll over hvilke leverandører av digital ID som underskriverne ser, basert på om de er interne eller eksterne til Adobe Sign-organisasjonen.

Kunder som har en relasjon til en begrenset leverandør (f.eks. BankID), må levere sin konto-ID til den leverandøren slik at leverandøren kan gi tilgang til IdP. Konto-ID-en finnes rett under alternativene for eksterne underskrivere.

Finn ut mer om valg av ID-leverandør her >

 

 

Støtte for RSA-PSS

Støtter mer sikker signaturalgoritme. Overholder de tysk-spesifikke kravene til Kvalifiserte elektroniske signaturer.

 

 

Fremskritt innen skysignaturer

Integrere med v6 REST APIs og Webhooks

Integrer Adobe Sign raskere og bli mer effektiv med neste generasjon API-verktøy, inkludert en helt ny Webhooks-administratoropplevelse for å opprette push-varsler som kan brukes til å oppdatere dashboard og utløse neste-trinn-prosesser.

 


Adobe Sign for Microsoft Dynamics CRM v7

Sett selgerne i stand til å avslutte salg raskere med en helt nyutformet brukeropplevelse pluss kundekontaktdetaljer fra LinkedIn. Og automatiser tilbud-til-kontanter-prosessen fullstendig ved å bygge inn Adobe Sign i Microsoft Dynamics-arbeidsflyter.

Alle veiledninger er oppført på Dynamics-integreringssiden >

 

 

Tilgjengelige funksjoner i Adobe Sign-abonnement

Funksjon

Adobe Sign-abonnement

Tilgjengelighetsdato

Forbedringer av arbeidsflytautomatisering Enterprise 11. juni
Signer enkle skjemaer med en digital ID Alle 11. juni
SMS-tilpassing Business og Enterprise 11. juni
GDPR Alle 11. juni
Bio-Pharma-forbedringer Enterprise 11. juni
FedRAMP Tailored Alle 11. juni
Forbedrede kontroller for skysignatur Business og Enterprise 11. juni
Støtte for RSA-PSS Alle 11. juni
REST API v6 med Webhooks Enterprise 11. juni
Adobe Sign for Microsoft Dynamics CRM v7 Enterprise 11. juni

Løste problemer

Problem-ID

Beskrivelse

4022024 Forbedret signeringsopplevelsen på Behandle-fanen når brukere samhandler flere ganger med den samme avtalen
4181842 Løste et problem der en avtale for en mottaker ikke ble vist på Behandle-fanen hvis mottakeren var i en mottakergruppe
4181927 Løste et problem der automatisk delegering ikke videresendte avtalen riktig hvis delegatoren var inkludert i mottakerlisten mer enn én gang
4183019 Forbedret støtte uten informasjonskapsler for Apple-enheter ved samhandling med kontrollprogrammer
4196244 Forbedret "erstatt underskriver" for å tillate at eksisterende mottakere ble oppført mer enn én gang
4198442 Løste en feil som kunne forårsake en Bad Request-respons til REST API for POST/Avtale
4201635 Forbedret håndtering av GPS-plassering
4202778 Løste et problem der standardfeltdata kunne overføres til dokumentet hvis feltet ble flyttet
4204328 Løste et problem der filer med svært lange navn kunne hindre at de ble fjernet fra den nye avtalemalen
4207846 Løste et problem der tegn med aksenter av og til kunne bli rapportert som ukjente tegn
4208002 Løste et konfigurasjonsproblem som kunne resultert i at avslåtte avtaleårsaker ikke ble fylt ut i rapporter
4209645 Løste et problem der biometriske signaturer i et Digital signatur-objekt kunne føre til at signaturprosessen stoppet opp
4210095 La til et vannmerke på transaksjonssiden for å identifisere eksempeltransaksjonen
4210491 Løste et biblioteksproblem der et vedlagt biblioteksdokument kunne føre til at en arbeidsflyt ikke startet riktig
4211295 Løste et problem som ville blokkere signaturer i Fyll ut og signer hvis håndskrevne signaturer eller bildesignaturer ble forbudt
4211537 Løste et problem der kontrollprogrammer ikke ville lagre rolleinnstillingene for feltene
4211656 Forbedret utløspdatoer slik at de ble knyttet til tidspunktet avtalen ble opprettet
4212722 Løste et problem der Avslå-årsaker ikke alltid ble håndhevet når avslått fra Behandle-siden
4213328 Forbedret tilgjengelighet for personer som bruker skjermlesere ved signering
4215256 Forbedret måten skjermlesere får tilgang til pop-over-innhold ved signering av dokumenter
4215416 Gjorde den portugisiske oversettelsen av Vennligst signer-meldingen klarere
4215419 Forbedret visningen av etiketter for felt som har lengre visningsinnhold
4215906 Rettet en tilstand der kansellerte kontrollprogrammer kunne bli returnert til statusen Ute til signering hvis den opprinnelige underskriveren verifiserte signaturen etter kansellering
4216325 Forbedret funksjonaliteten for gruppeadministratorer slik at de kan legge til mange brukere samtidig via csv
4217578 Løste et problem der omdirigering etter signering med digitale signaturer brukes med en forsinkelse på 0 sekunder i omdirigeringen
4218427 Løste et problem der kontrollprogrammer ikke ville sende en ekstern arkivkopi hvis arkiverings-e-postmeldingen ble endret etter at kontrollprogrammet ble publisert.

April 2018

Forhåndskonfigurer signaturinnstillinger for å tillate håndskrevne signaturer på mobilenheter. Underskriverne får en tekstmelding sent til mobilenheten slik at de kan signere med fingeren eller en pekepenn.


Løste problemer

Problem-ID

Beskrivelse

4192638 Løste et problem der betingede vedleggsfelt ikke ble tillatt opplastet i Safari
4196239 Rettet en feil der Mega Sign ikke identifiserer plasserte signaturfelt i maler riktig
4197658 Forbedret URL-adresser for SAML-pålogging og -avlogging slik at de støtter flere parametere
4204151 Rettet en sjelden tilstand der skjemafelt ville feilplassere én side når flere maler ble lagt til
4207445 Forbedret varsling av kansellerte avtaler når parten som avviser, er del av en hybridarbeidsflyt
4208213 Forbedret kontrollprogramsignering i Safari når informasjonskapsler er deaktivert
4208237 Forbedret alternativer for nedlasting av støttedokumenter i opprinnelig format
4208421 Forbedret behandling av Excel-dokumenter til PDF-format
4209132 Løste et problem der formateringen av datofelt ikke ble fulgt i enkelte API-transaksjoner
4209983 Løste et problem der betingede avmerkingsbokser ikke leste inn standardverdier riktig for tekstfelt
4212432 Rettet en tilstand der nasjonal innstilling ikke ble fulgt for REST API-kall i enkelte tilfeller
4215323 Løste et problem der underskriverfelt i sjeldne tilfeller ikke ble gjengitt riktig
4215324 Løste et problem der eksterne arkivbrukere ikke mottok den endelige PDF-filen
4215418 Rettet en synlighetskonflikt der delte dokumenter underlagt regler for begrenset synlighet ikke var synlige forden som delte
4215420 Løste et problem med skrift når tekstfelt ble plassert i samme dokumentplassering som signaturfelt

Mars 2018

Biovitenskapssamsvar

Overhold FDA 21 CFR Part 11, de globalt godtatte forskriftene for elektroniske poster og signaturer i den bio-farmasøytiske industrien. I dag er CFR21-samsvar bare mulig ved bruk av digitale signaturer. Denne utgivelsen utvider alternativene dine ved å muliggjøre CFR21-11-samsvar ved bruk av:

phone_auth_-_9_3

 

 • Årsaker til signering, for å inkludere egendefinerte inndata eller valg fra en forhåndsdefinert valgliste:
reason_pick-list-93
 • Håndhev lokalt tidsstempel – Vis tidspunktet for den sikre signeringen som en komponent i signaturblokken, med forskyvning for lokal tidssone. Tidsreferansen lagres i dokumentet og logges i revisjonssporet.
sig_with_time_stamp

SAFE-BioPharma Association er en standard for digital identitet og digital signatur for de globale farmasøytiske, bioteknologiske og medisinske sektorene. Adobe Sign er et sertifisert produkt som oppfyller alle kravene i SAFE-BioPharma Product and Services Certification. Denne løsningen sørger også for samsvar med FDA 21 CFR Part 11 med digitale signaturer når det brukes godkjenning basert på sertifikater som er utstedt av leverandører som TransSped.


Skjemaer

Motta betalinger enkelt og sikkert – som kontraktsavgifter, donasjoner og nettbestillinger – mens mottakerne fyller ut og signerer skjemaer. Krever en Braintree-selgerkonto.

Tilgjengelig for kundekontoer i datasentrene NA, EU og AU.

calculated_field-93

Gjør mer med Fyll ut og signer. I tillegg til å fylle ut og signere dokumenter som andre sender til deg, kan du nå ganske enkelt fylle ut et skjema uten å legge til en signatur.

sender_-_manage_page-93


Fremskritt innen skysignaturer

Sørg for konsistens og samsvar med bedriftens standarder ved å forhåndsvelge en eller flere leverandører av skybasert digital ID gjennom Konto:Admin-menyen.

idp_control_in_theui-accountlevel-93


Gruppekontroll over digitale signaturer

Gruppeadministratorer kan nå styre innstillinger for digitale siganturer for sine spesifikke forretningsprosesser. Velg å vise eller skjule skjemafelt for digital signatur i redigeringsopplevelsen, krev at underskrivere legger til en årsak til signering, og mer.

ui_settings_at_thegrouplevel-93


BankID-signering i Sverige

Få enkelt signaturer fra kunder og partnere i Sverige. Mer enn 6,5 millioner mennesker i Sverige kan signere sikkert ved å bruke den digitale identiteten de har fått fra banken sin. Ingen påmeldinger eller nedlastinger kreves.

bank_id_authentication-93

I løpet av mars og april vil digitale ID-er fra flere tidligere annonserte partnere bli tilgjengelige.

Bruk Adobe Sign-passordet som andre faktor i godkjenning. Perfekt for underskrivere som har en Adobe Sign-konto.


Opplev innovasjon

Hent filer fra Microsoft OneDrive-lageret ditt. Avsendere kan laste opp filer når de sender for signering. Underskrivere får tilgang til OneDrive for å laste opp bilder som skal vises i dokumentet, som bilder, stempler eller lisenser.

add_files_-_9_3

Adobe Sign fortsetter å forbedre opplevelsen for avsendere som bruker forskjellige skjermstørrelser. I denne utgivelsen er Hjem- og Behandle-skjermene optimalisert for å tilpasse seg skjermer i alle størrelser.

wide_manage_-_9_3

Utvid e-posttilpassingen med to nye maler. Nå kan du få full kontroll over e-postmalene som brukes til å sende påminnelser til personer som ikke har signert, eller kansellere en forespørsel om signaturer. Dette er i tillegg til eksisterende tilpassingsalternativer for å be om og bekrefte signaturer. Tilpassing gjennom Adobe profesjonelle tjenester.


Tilgjengelige funksjoner i Adobe Sign-abonnement

Funksjon

Adobe Sign-abonnement

Tilgjengelighetsdato

Biovitenskapssamsvar

Enterprise 16. mars – på forespørsel 
Betalinger på nettet Business og Enterprise 16. mars – på forespørsel 
Bare fyll ut med Fyll ut og signer Alle 16. mars
Forhåndsvalg av skysignaturleverandør Business og Enterprise 16. mars
Gruppekontroll over digitale signaturer Business og Enterprise 16. mars
Signer med BankID Sverige Business og Enterprise 16. mars
OneDrive-integrering Alle 16. mars
Tilpassbar sideopplevelse Alle 16. mars
Utvidet tilpassing av e-post Enterprise 16. mars – på forespørsel
Adobe Sign-godkjenning Enterprise 16. mars – på forespørsel


Løste problemer

Problem-ID

Beskrivelse

4189092 Korrigerte datoformat for kunder i EU i Arkivert-delen av Behandle-siden
4194130 Rettet et problem der godkjenningsmetoder i konflikt resulterte i en tom Godkjenning-rullegardinmeny for arbeidsflyter
4195998 Rettet en tilstand som kunne føre til at skjemafeltmaler sendte en serverfeil
4198332 Forbedret oppsettet i arbeidsflytutforming med hensyn til feltstørrelse og avstand
4198567 Forbedret plassering av valgknapp
4198771 Rettet en tilstand der gruppeadministratorer ikke kunne oppdatere e-post for brukere i gruppene sine
4202918 Rettet en tilstand som brukere kunne havne i og som ville blokkere redigering av navnverdien hvis SAML var aktivert
4204219 Rettet et problem der Comb-feltegenskapen ikke ble respektert med Regex-feltvalidering
4205020 Løste et problem med arbeidsflytmaler ved fjerning av alle felt for en deltaker
4207981 Løste et problem der brukere på den delte AU1 ikke kunne bruke enkeltpålogging med OAuth
4209279 Oppdaterte W-9-skjemaet i Adobe Sign-biblioteket

November 2017

Nå tilgjengelig for Business- og Enterprise-abonnementer i alle datasentre. Adobe Sign gjenkjenner automatisk skjemafelt slik at du enkelt kan legge dem til i dokumentet og fullføre jobben med bare noen få trinn.

Candidate Field Flag-Sept

Løste problemer

Problem-ID

Beskrivelse

4203690 Løste et problem der tre eller flere maler ikke kunne vedlegges én transaksjon.
4202659 Rettet skriftstørrelsen på vedleggsfelt der feltetiketten består av mindre enn ti tegn
4202630 Løste et problem med at tilbakekall-URL-er ikke ble løst når de ikke ble avsluttet med en skråstrek
4200277 Løste et problem der revisjonsspor rapporterte en 500-feil ved diskret nedlasting
4199264 Løste et problem der nye SAML-brukere ble dirigert til feil forekomst, noe som resulterte i en feilmelding
4198517 Løste et problem med kontrollprogrammer som viste navn og firma for den som opprettet kontrollprogrammet, på Behandle-fanen, i stedet for underskriveren.
4194226 Oppdaterte I-9-skjemaet i Adobe Sign-biblioteket
4187044 Løste et problem der nye arbeidsflyter ikke ble lagret riktig

September 2017


Forbedre overholdelse

Overhold de strengeste kravene i EU eIDAS-forskriftene med Adobes kvalifiserte tidsstempelløsning som er sertifisert i EU Trusted Lists (EUTL). Adobe Sign i Europa har nå kvalifiserte tidsstempler på dokumenter som er signert med digitale signaturer, som sikrer langvarig gyldighet (long-term validity - LTV) på opptil ti år.

e-IDAS cert

Oppfyll krav til langvarig dokumentoppbevaring hvor som helst i verden. Adobe Sign kan på anmodning konfigureres for å fungere med andre tidsstempelleverandører. Leverandør er underlagt godkjenning fra Adobe. 

Enabled Custom Time Stamp

Godkjenn underskrivere med høy grad av sikkerhet. Nå kan du velge mellom tre forskjellige leverandører av digital ID: InfoCert, Intesi Group og Trans Sped. Vi ønsker også velkommen en ny partner i Japan, Seiko.

Nytt datasenter i India (IN1)

Overhold Indias krav til elektronisk databehandling. Nye Adobe Sign-kontoer i India håndterer nå data fullstendig innenfor landets grenser.

Overhold den strenge loven for digital signering i India. Nye Adobe Sign-kontoinnehavere i India kan la personer signere sikkert med sine myndighetsutstedte Aadhaar-identitetsnumre. Ingen påmeldinger eller nedlastinger kreves.

Aadhaar ID Panel


Lever bedre brukeropplevelser

Utform skjemaer raskt og problemfritt. Nå blir skjema- og signaturfelt som hver mottaker får tildelt, en unik farge slik at du kan kontrollere nøyaktigheten i oppsettet på et øyeblikk.

Release Notes Image

Klargjør dokumenter og skjemaer raskere. Nå tilgjengelig for Business- og Enterprise-abonnementer i alle datasentre bortsett fra NA1. Adobe Sign gjenkjenner automatisk skjemafelt slik at du enkelt kan legge dem til i dokumentet og fullføre jobben med bare noen få trinn.

Candidate Field Flag-Sept

Velg mellom seks forskjellige skjemafeltskrifter for å få bedre samsvar med dokumentoppsettet når du oppretter eller redigerer tekstbaserte skjemafelt i redigeringsopplevelsen. Inkluderer nå tre nye skrifter: Roboto, Lato, Slabo 13Px. 

~ Release Notes

Spar tid når det ble angitt feil person. Avsendere kan nå velge å legge til en ny mottaker og samtidig beholde den opprinnelige, eller fullstendig erstatte med en ny mottaker.

Nav to Setting in Account2

Endringer i Notat

Gjensidig SSL-støtte for avtalevarsler

Forbedre personvernbeskyttelsen for økonomiske tjenester eller andre kritiske transaksjoner som kommuniseres gjennom varsler. Krypter transaksjoner med organisasjonens private nøkkel i stedet for en Adobe-administrert nøkkel. 

Slik det ble kunngjort i mai er den klassiske Send-siden trukket tilbake, og overgangen til den nye Send-siden har blitt standarden for alle kontoer.

V2-V3 together-9-2 Release Notes

Med den nye Send-siden etablert som standard erstatter den håndskriftarbeidsflyten offisielt Faks som metode for å innhente en fysisk signatur for alle kontoer.

Three Steps


Tilgjengelige funksjoner i Adobe Sign-abonnement

Funksjon

Adobe Sign-abonnement

Tilgjengelighetsdato

eIDAS-kompatible tidsstempler

Alle abonnementer – kun EU-segmentet

23. sep. 2017

Konfigurerbare tidsstempeltjenester

Kun Enterprise

Aktiveres på forespørsel. Leverandør er underlagt godkjenning fra Adobe.

Utvidede identitetsleverandører for skybaserte digitale signaturer

Alle abonnementer

23. sep. 2017

Aadhaar-signering

Kun Enterprise – kun IN-segmentet – Krever tilleggsavtale

23. sep. 2017

Fargekodede mottakerfelt

Alle abonnementer

23. sep. 2017

Nye skjemafeltskrifter

Alle abonnementer

23. sep. 2017

Forbedring når gjeldende mottaker erstattes

Alle abonnementer

23. sep. 2017

Automatisk gjenkjenning av skjemafelt

Alle abonnementer – unntatt NA1

23. sep. 2017

Alle brukere flytter til nytt sende- og redigeringsmiljø

Alle abonnementer

23. sep. 2017

Håndskrevet signatur-arbeidsflyter

Alle abonnementer

23. sep. 2017


Integrasjoner

Send avtaler direkte fra Outlook-klienten, eller bruk Fyll ut og signer-funksjonen til å selvsignere dokumenter som er sendt til deg, alt uten at du trenger å overføre dokumentet manuelt til Adobe Sign-grensesnittet. Også tilgjengelig er en funksjon som lar deg gjennomgå avtalestatusen for de ti siste avtalene du har sendt.

14Email as a template

Åpne hvilket som helst Word- eller PowerPoint-dokument og send det som en avtale direkte fra dokumentvisningen. Dokumentet legges ved automatisk. Bare legg til mottakerne i tilleggspanelet og send til signering.

RHP Docs

Microsoft Teams-brukere kan sende en avtale gjennom sine personlige Adobe Sign-kontoer direkte fra Teams-grensesnittet. Adobe Sign-roboten tillater også tilgang til de siste avtaleaktivitetene dine.

teams_release_notes

Adobe Sign har tolv handlinger som Flow-brukere kan bruke til å automatisere dokumentbehandling, signeringsprosesser og varsler basert på utløsere fra andre programmer som Dropbox, OneDrive og SharePoint.

Release notes - Rebranded

Den nyeste gjentagelsen fra den populære Dynamics-integrasjonen har betydelige forbedringer av måten maler kan brukes på for å automatisere avtalekonfigurasjon, inkludert alternativet for å sende avtalen automatisk uten noen form for brukerinteraksjon!

1Contact Menu part

Adobe Sign-integrasjonen for Microsoft SharePoint har en kraftig løsning for å opprette, sende, spore og administrere elektroniske signaturer direkte fra SharePoint-biblioteker eller -lister. 

- Release Notes version

En ny integrasjonspakke det har vært stort behov for. ServiceNow-administratorer kan installere og konfigurere Adobe Sign-funksjonalitet gjennom tilpassede katalogelementer og arbeidsflyter.

Release Notes version


Løste problemer

Problem-ID

Beskrivelse

4156581 Løste et problem der tilpassing av hyperkoblingsfarge ikke var vedvarende i alle nettlesere
4168220, 4168908 Rettet noe dansk lokalisering under signaturprosessen
4173394 Rettet et omdirigeringsproblem for enkelte brukere ved tilkobling til kundestøtte
4180230, 4188110 Løste et problem der nedlastede rapporter med lokaliserte navn kunne lastes ned uten riktig filtype
4180337 Løste et problem der navn i SMS konverterte apostrofer til spesialtegn
4182419 Forbedret tilgjengelighet ved bruk av bare et tastatur
4182759 Løste et problem der Mega Sign kunne konvertere Deltaker 1-felt til Forhåndsutfylling ved sending.
4183975 Forbedret REST API-resultater for avtaler med returnerte e-postresultater
4185619 Løste et problem med betinget synlige felt og flere valgknapper
4185655 Forbedret Modulo-operasjonen når den ble brukt mot svært store tall
4186116 Forbedret løsningstiden for REST API-kall
4187633 La til Saudi-Arabia (+966) i Landkode-listen for telefongodkjenning
4187756 Løste et problem i valgte rapporter som brukte det utvidede datasettet
4188541 Forbedret tekstkodeanalyse fra høyre mot venstre
4189462 Løste et analyseproblem med meldingsmaler og flere doble anførselstegn
4189478 Løste et analyseproblem når apostrofer ble brukt i PDF-forseglingspassord
4189917 Forbedret den franske oversettelsen for klarhet
4189940 Forbedret den daglige påminnelsesmeldingen slik at den ikke overlapper den opprinnelige signeringsmeldingen
4190842 Forbedret verktøytipset når musepekeren holdes over rapportstolpegrafer
4191274 Forbedret meldingen ved forsøk på å laste ned en avtale som har blitt fjernet av policy for dataoppbevaring
4191314 Forbedret lokaliseringen av Rapporter-siden
4191373 Løste et justeringsproblem mellom filvedleggsfeltet og bildet
4191803 Løste et problem der kontrollprogrammer med flere underskrivere kunne reflektere alle felt som Kontrollprogramunderskriver
4192092 Løste et problem der bestemte valutaverdier kunne påvirke betinget synlige felt
4192179 Rettet et felttildelingsproblem når avsenderen er inkludert i en parallell arbeidsflyt med flere underskrivere
4192951 Forbedret e-postvarslingsprosessen ved redigering av kontrollprogrammer
4193318 Forbedret tidsstempelformatet i CSV-rapportering
4194298 Forbedret feilhåndtering med tekstkoder som har feilformede direktiver
4195286 Forbedret utløp av Mega Sign-avtaler
4195474 Rettet en situasjon der avbrudd av en delt avtale ville vise en uhåndtert feil
4196191 Rettet et problem der beregnede datoer fikk endret formatering
4196390 Rettet et problem der generiske miniatyrbilder ble brukt i e-post når dokumentbaserte miniatyrbilder var aktivert
4196742 Forbedret søkefunksjonaliteten på behandlingssiden
4197158 Forbedret påliteligheten ved henting av svært gamle dokumentminiatyrbilder via API
4197357 Løste et problem i API-omdirigerings-URL-er der & ville konverteres til &
4199335 Løste et problem der en avtale kunne sende to e-postmeldinger for varsling i stedet for én

Juli 2017


Oppdatering av funksjonstilgjengelighet for Mai-versjonen

Funksjon

Adobe Sign-abonnement

Tilgjengelighetsdato

Signaturskanning på tvers av enheter

Alle

Tilgjengelig

Skybaserte digitale signaturer

Alle 

Aktivert på forespørsel

Tilpassbare e-postmaler

Adobe Sign – Enterprise

På forespørsel

Nye mottakerroller

Adobe Sign – Enterprise

Tilgjengelig

Ny arbeidsflyt med håndskrevet signatur

Alle

Tilgjengelig

Fyll ut og signer

Alle

Tilgjengelig

Innebygde bilder

Adobe Sign – Business

Adobe Sign – Enterprise

Tilgjengelig

Stempler

Alle

Tilgjengelig

Ny sendeopplevelse for innebygde integrasjoner

Adobe Sign – Enterprise

Tilgjengelig

Forbedret brukervennlighet i redigering

Alle

Tilgjengelig

Automatisk oppdaging av skjemafelt i redigering

Alle

Tilgjengelig for alle

Adobe Sign Business and Enterprise på NA1-forekomst – 
aktiveres på forespørsel

Ny Opprett mal-opplevelse

Alle

Tilgjengelig

"Opprett kontrollprogram"-forbedringer 

Adobe Sign – Business

Adobe Sign – Enterprise

Tilgjengelig

Tvungen gjennomgang av Vilkår for bruk og Forbrukerinformasjon

Alle

Tilgjengelig

Skjul signeringsnavigering

Adobe Sign – Enterprise

Tilgjengelig

Skann og signer

Alle

Tilgjengelig

Forbedret dashboard for sporing og håndtering

Alle

Tilgjengelig

Lesemodus i iOS

Alle

Tilgjengelig

Kontrollprogram i iOS for sporing på mobil

Alle

Tilgjengelig

Løste problemer

Problem-ID

Beskrivelse

4187757

Løste et problem med at stempelsignaturer ikke viste tittel og firma for den siste underskriveren
4189255 La til kode for bedre håndtering av beregnede verdier med mer enn ett desimalpunkt
4189548 Forbedret dynamisk oppdatering av sidealternativer innenfor én økt
4189895 Løste et problem der oppdatering av brukere via CSV ikke la til kontoadministrator riktig for brukere når det var flagget
4191249 Forbedret meldingsbehandling for vedlagte dokumenter når mottakeren legger til en fil, men forsinker signering utover 90 dager
4191265 Forbedret SAML-godkjenning for mottakere når avtaler sendes på tvers av forekomster
4191323 Forbedret prosessen med å dele opp store antall filer i "Signert og arkivert"-e-postmeldingen
4191424 Rettet meldinger til Delegator-mottakere etter delegering
4191994 Løste et problem der Signatur-feltet ikke alltid dekket kodeteksten ordentlig
4192346 Løste et problem med beregnede felt når de ble tildelt til Alle som en feltmottakerrolle
4193031 Forbedret samhandling med forhåndsutfylte felt når Begrenset dokumentsynlighet er aktivert
4194140 Løste et problem der meldingsinnholdet ble tilbakestilt til standardverdien etter at en fil ble lagt ved avtalen

Mai 2017

Oppdag nye måter å automatisere forretningsprosesser på med kraftige, nye alternativer som håndterer flere bruksområder i hele organisasjonen.

Få nøye kontroll over dokumentarbeidsflytene ved å bruke de nye Mottaker-rollene. Denne oppdateringen setter inn tre nye roller: Godtager, Sertifisert mottaker og Skjemautfyller (hver med en tilhørende Delegator-rolle)

Signer Option

Gå utover fyll-ut-og-signer-arbeidsflyter. La deltakerne klikke for å godkjenne eller godta, fylle ut et skjema uten å signere eller delegere en handling til en annen. Oppsettalternativene inkluderer også tillegg av kopi-mottakere.

CreateAWidgetReleaseNotes

La deltakere legge til et synlig bilde i et dokument eller skjema, for eksempel et profilbilde eller et førerkort. Skjemaforfattere kan enkelt legge til tilpassbare plassholdere for bilder i dokumentene sine. Underskrivere laster opp et bilde, og størrelsen tilpasses dynamisk på riktig sted. Innebygde bilder kan trekkes ut separat for å støtte forretningsprosesser som må samle inn bilder.

Placed Image

Oppnå raskere dokumentklargjøring. Når funksjonen er aktivert, vil redigeringsmiljøet automatisk gjenkjenne og legge til skjemafelt i dokumenter. Forfattere kan godta eller endre feltene og tildele mottakere hvis det er ønskelig.

Candidate Field Flag

Forbedret brukervennlighet i redigering

Redigeringsmiljøet blir polert for å forbedre forståelsen av felt slik de er relatert til mottakere, og tillater endring av felttyper (Signatur, Dato, Tittel, osv.) innenfor feltegenskapene.

AuthoringImprovments9_1


Oppfyll de strengeste kravene til identitetsverifisering og overholdelse. Få fleksibiliteten og kontrollen du trenger til å bygge signatur- og godkjenningsprosesser som oppfyller nøyaktige standarder.

Tilby en brukervennlig og sikker signeringsopplevelse på Internett og mobil med åpne, standardbaserte digitale ID-er som oppfyller de mest krevende forskriftene. Underskrivere velger sine sertifikatbaserte ID-er innenfor det innebygde signeringsgrensesnittet.

RCS Choice9_1

Overhold forretningsprosesser som krever forretningsstempler, som et "mottatt"-stempel, et firmasegl eller et Hanko-stempel i Japan.  Det nye stempelfeltet er et alternativ til signaturfeltet. Du kan bruke det i tillegg til eller i stedet for en vanlig signatur. Mottakerne laster bare opp et bilde én gang under signering, og bildet replikeres automatisk til alle stempelfeltene i dokumentet. 

Stamps pre-post placment-new

Få nøyaktigheten og revisjonsmessigheten ved elektronisk signering med håndskrevne signaturer. La underskrivere fylle ut, skrive ut, signere, skanne og returnere dokumenter uten bruk av faksmaskin. Alt fanges opp og håndteres elektronisk, så du får leselig tekst pluss verifiseringsdata om underskriver i revisjonssporet.

Three Steps

Tvungen gjennomgang er en utvidelse av Eksplisitt samtykke-funksjonen som sikrer velinformert samtykke fra mottakeren ved å kreve at de åpner Vilkår for bruk og Forbrukerinformasjon før de kan gå videre til signeringsdelen av prosessen.

Forced Review Accepted

Adobe Sign inkluderer veiledet navigering for underskrivere og flytter mellom og peker ut felt som må fullføres.Hvis du imidlertid ikke ønsker den veiledede opplevelsen, kan du undertrykke den.

Hide Navigation small


Lever eksepsjonelle brukeropplevelser for kunder og ansatte på tvers av enheter. La dem enkelt bytte mellom skrivebord, nettbrett og smarttelefoner for å holde bedriften i gang fra hvor som helst.

Når du signerer et dokument på den stasjonære datamaskinen, sender du en forespørsel til mobilenheten der du kan bruke en pekepenn (eller fingeren) til å få et rent signaturbilde og legge det til avtalen med ett trykk.

phone

Moderne brukeropplevelse som standard

Den klassiske brukeropplevelsen opphører med utgivelsen i mai. Brukere på alle plan vil se den nyere brukeropplevelsen i hele Adobe Sign – inkludert Send og Forfatter – som standard.

Opprett mal-siden har fått et nytt og dynamisk brukergrensesnitt der brukerne kan opprette maler enklere på forskjellige enheter og forskjellige skjermstørrelser.

CreatTemplateUI 9_1

Bare jeg signerer erstattes av et nytt verktøy med navnet Fyll ut og signer. Den nye designen inkluderer en tilpassbar struktur som gir bedre støtte for et bredere utvalg av enheter og skjermstørrelser. Ny funksjonalitet inkluderer muligheten til å laste opp og fylle ut skjemadata, sende en kopi av dokumentet til en annen part og rapportere på innsatt feltinnhold.

Complete form

API/integrasjonskunder som bygger inn Send-siden som en del av programmet, vil få den nye Send-siden i stedet for den klassiske siden. Mange av de nye funksjonene i nylige utgivelser avhenger av arkitekturen på den nye Send-siden, så oppgradering av siden som leveres via API, åpner den nye funksjonaliteten for eksisterende API-kunder.

release notes

Utvid firmaets varemerke med full HTML-kontroll over innhold og oppsett av "Signer"- og "Signert og arkivert"-e-postmeldingene, inkludert bannerbilder, tilpassede meldinger og andre visuelle elementer. Profesjonelle serviceavgifter kan påløpe.


Adobe Sign-mobilapp

La teammedlemmene gjør mer med sine mobilenheter. Gjør oppgaver raskere – og livet enklere – med banebrytende nye alternativer i Adobe Sign-mobilappen.

Skann og signer Android || iOS

Gå fra papir til e-signert – på rekordtid.Gjør raskt om papirdokumenter til PDF-filer, og send deretter for rask e-signering.

Les enkelt den lille skriften før signering ved å tilpasse teksten med ett enkelt trykk på Lesemodus. Zoom inn eller ut for å endre tekststørrelse

Forbedret sporing og håndtering av dashboardet Android || iOS

Spor og håndter dokumentfremdriften uansett hvor du er. Et nytt og forbedret brukergrensesnitt gir bedre synlighet av avtalestatus og lar brukerne sende påminnelser raskt, hvis det er nødvendig.

Spor og håndter viktig informasjon uten å åpne Adobe Sign-mobilappen. Legg til kontrollprogrammet på startskjermen for å se avtalestatus umiddelbart eller sende en forespørsel om signering av et nytt dokument.


Tilgjengelige funksjoner i Adobe Sign-abonnement

Funksjon

Adobe Sign-abonnement

Tilgjengelighetsdato

Signaturskanning på tvers av enheter

Alle

Midten av juni

Skybaserte digitale signaturer

Alle - Aktiveres på forespørsel

Midten av juni

Tilpassbare e-postmaler

Adobe Sign – Enterprise

På forespørsel

Nye mottakerroller

Adobe Sign – Enterprise

Tilgjengelig

Ny arbeidsflyt med håndskrevet signatur

Alle

Ved lansering

Fyll ut og signer

Alle

Midten av juni

Innebygde bilder

Adobe Sign – Business

Adobe Sign – Enterprise

Ved lansering

Stempler

Alle

Ved lansering

Ny sendeopplevelse for innebygde integrasjoner

Adobe Sign – Enterprise

Ved lansering

Forbedret brukervennlighet i redigering

Alle

Ved lansering

Automatisk oppdaging av skjemafelt i redigering

Individuelt og team som standard

Tilgjengelig for Business og Enterprise på forespørsel

Midten av juni

Ny Opprett mal-opplevelse

Alle

Ved lansering

Opprett kontrollprogramforbedringer

Adobe Sign – Enterprise: Godkjenner, Godtager, Skjemautfyller, Delegator og Kopimottaker

Adobe Sign – Business: Kun Godkjenner og kopimottaker

Ved lansering

Tvungen gjennomgang av Vilkår for bruk og Forbrukerinformasjon

Alle

Ved lansering

Skjul signeringsnavigering

Adobe Sign – Enterprise

Ved lansering

Skann og signer

Alle

Tilgjengelig

Forbedret dashboard for sporing og håndtering

Alle

Tilgjengelig

Lesemodus i iOS

Alle

Tilgjengelig

Kontrollprogram i iOS for sporing på mobil

Alle

Tilgjengelig

Utgivelsesdatoer etter forekomst

Forekomst Utgivelsesdato
NA1 23. mai 2017
NA2 24. mai 2017
EU1 25. mai 2017
JP1 24. mai 2017
AU1 24. mai 2017

Løste problemer

Problem-ID

Beskrivelse

4111915

Løste et problem i Safari der noe automatisk utfylt innhold ikke ble beholdt i feltverdiene

4141349

Løste et problem der tekstkoden transactionID ikke ble replikert riktig på tvers av flere felt.

4155962

Løste et problem der noen flerlinjefelt mistet innhold hvis det fullførte dokumentet ble lastet opp på nytt for en ny signaturprosess.

4172366

Forbedret registreringslogikk for prøvekontoer.

4173477

Forbedret funksjonen for endring av størrelse på opprettede felt

4174052

Løste et problem der avmerkingsbokser ikke analyserte verktøytipset riktig

4174226

Forbedret prøvekontoregistrering for e-postadresser som bruker enkelte spesialtegn

4174645

Forbedret rapportering for dokumenter som avbrytes etter sending.

4174659

Forbedret feltdeltakelsesstandarder i oppretting når avsender er første mottaker

4174822

Avklarte revisjonsrapporttekst for mottakere som ikke kontaktes via e-post

4175542

Forbedret måten automatisk beregnede felt samhandler med egenskaper for flerlinjefelt

4177235

Løste en grensesnittfeil når hybridgrupper ble definert innenfor en parallell arbeidsflyt

4180649

Løste et problem der digitale signaturer blokkerte lastingen av miniatyrbilder i stort format.

4181643

Løste et problem der delegatorer kunne motta ekstra e-postmeldinger vedrørende signaturprosessen.

4181855

Løste et problem der påminnelser kunne bli sendt for fullførte transaksjoner

4181885

Rettet noe lokalisert tekst for det portugisiske grensesnittet

4181890

Løste et problem der godkjenningsmetoder ikke ble tilbakestilt til e-post (standard) hvis godkjenning var deaktivert

4182419

Forbedret tilgjengelighet for skjermlesere

4182577

Forbedret feilmelding for administratorer når de legger en bruker til kontoen

4183019

Forbedret innebygde kontrollprogrammer slik at de fungerer bedre når informasjonskapsler fra tredjepart deaktiveres.

4183977

Forbedret feilmeldinger i Workflow Designer med hensyn til obligatoriske felt.

4184102

Forbedret konsistens for hvordan signaturer vises mellom registrerte og uregistrerte underskrivere

4184217

Forbedret feilmeldinger med hensyn til utløp av API-token

4184258

Forbedret tekstformatering i revisjonsrapporter

4184506

Forbedret håndtering av skille mellom store og små bokstaver i e-postadresser

4184722

Forbedret 256-biters AES-analyse for opplastede PDF-filer.

4184814

Løste et problem på det japanske segmentet der uregistrerte brukere mottok velkomstmeldinger på japansk uavhengig av språkinnstillinger på kontonivå.

4184975

Rettet en kobling på siden API-apper som pekte til en skadet URL

4185134

Forbedret feiltrapping av ikke-alfanumeriske tegnstrenger

4185268

Forbedret instruksjonen i appen for bildestørrelser i topp- og bunntekster

4185844

Forbedret logomerkingen for kontrollprogrammer

4185944

Forbedret tegnede signaturer slik at de krever flere datapunkter for å gjengi et mer komplett signaturbilde

4186438

Løste et problem der Kundeinformasjon ikke tilbød de riktige språkvalgene for noen transaksjoner.

4186518

Løste et problem der Forhåndsvis og legg til signaturfelt-teksten ikke var riktig lokalisert

4186539

Løste et problem i grensesnittet der bilder i topp- og bunntekster i e-post ikke ble skalert ned til visning.

4186540

Løste et problem der Edge-nettleseren sendte en feil om å inkludere en Navn-verdi når Navn-verdien var riktig inkludert.

4186542

Løste et problem der rapporter uten et lagret navn utløste en feil.

4186795

Løste et problem der Erstatt underskriver-funksjonen ikke var tilgjengelig for enkelte medlemmer i en hybrid-signeringsgruppe

4187114

Løste et problem der kontrollprogrammer for automatisk delegerte kontraunderskrivere ikke ble vist riktig på Behandle-fanen

4187287

Forbedret tilgangskontroller for gruppeadministratorer

4187633

La til landkoden for Saudi-Arabia i SMS-godkjenningslisten

4188388

Forbedret Alt-teksten for logobilder

4188852

Rettet en stavefeil på telefongodkjenningssiden

4189263

Forbedret kontrasten for Vilkår for bruk- og Kundeinformasjon-teksten ved signering

4189919

Rettet en feil der støttede dokumenter ikke ble lagt ved i riktig rekkefølge

4190049

Løste et problem der gruppeadministratortilgang ikke ble reflektert

4179080, 4177224

Forbedret formatering av felt som ble validert som Valuta

4181120, 4180484

Rettet et koblingsproblem for lokaliserte Hjelp-sider.

4186779, 4145443

Rettet en feil som ble generert når førstegangs SAML-brukere logget på.

4188389, 4185077

Forbedret REST API for dokumenter under Begrenset dokumentsynlighet

4189531, 4177631

Løste et problem med skille mellom store og små bokstaver ved analyse av e-postmeldinger

Mars 2017

Få nøye kontroll over dokumentarbeidsflytene ved å bruke de nye Mottaker-rollene. Denne oppdateringen setter inn tre nye roller: Godtager, Sertifisert mottaker og Skjemautfyller (hver med en tilhørende Delegator-rolle)

Hvis du har spørsmål eller problemer med den nye rollefunksjonaliteten, kan du kontakte din CSM.

Tilgjengelige funksjoner i Adobe Sign-abonnement

Funksjon

Adobe Sign-abonnement

Tilgjengelig i Nord-Amerika

Tilgjengelig i EU

Tilgjengelig i Japan og Australia

Utvidede roller for mottakere

Adobe Sign - Enterprise
03/09/17 03/09/17 03/09/17

Løste problemer

Problem-ID

Beskrivelse

4184847

Løste et problem med at e-postmeldinger med rapporter ble returnert

4184227

Rettet MegaSign-maloverskriftene for gruppenavn

4184195

Løste et problem med kontrollprogrammer som viste beregnede felt

4182568

Løste et problem med MegaSign der Rolle-feltet ikke ble riktig løst

4183651 Løste et problem med Revisjonsspor-tidsstempler som ikke ble gjengitt riktig

4181996

Forbedret konsistens i API-kall som forsøker å hente feltinnhold når det aktuelle feltet er tomt

4181853

Forbedret fanefokus i kontrollprogrammer når det brukes vedlegg

4180649

Løste et problem der passordgodkjente mottakere ikke fikk tilgang til avtalen etter at det ble brukt en digital signatur

4177620

Forbedret Nylige hendelser-loggen slik at den fanget opp Delegering-hendelser bedre

4175853

Forbedret SAML SLO-funksjonaliteten

4145443

Løste et problem med importering av ventende brukere via SAML

4109043

Forbedret måten vedlegg behandles på når Begrenset dokumentsynlighet er aktivert for kontoen

Januar 2017

Når den nye Send-brukeropplevelsen brukes, vil avsendere nå se en valgliste med forslag til e-postadresser basert på e-postadressen som skrives inn.Listen utledes fra avtalene som er lastet inn på Behandle-fanen til avsenderens konto når de logger på programmet første gang.

Merk:

Med prediktive e-postadresser installert er de nye sende- og redigeringsopplevelsene komplette og vil bli en programomfattende standard i utgivelsen våren 2017. 

Hvis du vil aktivere den nye Send-opplevelsen for kontoen din, går du til Konto > Kontoinnstillinger > Send-innstillinger > Ny Send-opplevelse

Hvis du vil aktivere den nye redigeringsopplevelsen, går du til: Konto > Kontoinnstillinger > Send-innstillinger > Ny forhåndsvisnings- og redigeringsopplevelse

Hvis du har spørsmål eller problemer med overgangen til den nye Send-opplevelsen, kan du kontakte din CSM.

Tilgjengelige funksjoner i Adobe Sign-abonnement

Funksjon

Adobe Sign-abonnement

Tilgjengelig i Nord-Amerika

Tilgjengelig i EU

Tilgjengelig i Japan og Australia

Prediktive e-postadresser

Alle  26.01.2017 26.01.2017 26.01.2017

Løste problemer

Problem-ID

Beskrivelse

4181926

Løste et problem der enkelte rapporter ikke ville importere rapportpostene

4181266

Forbedret måten avtaleposter ble satt inn på behandlingssiden på

4180296

Løste et problem der bunntekster i e-postmeldinger på gruppenivå ble feilrepresentert som undertrykt på kontonivået

4179580

Løste et problem der Salesforce-avtaler kunne sende påminnelser til tidligere underskrivere

4178398

Fjernet overskytende mellomrom øverst og nederst i "de-chromed" kontrollprogrammer

4177412

La til en ny tidssone for Australia (Brisbane)

4177236

Løste et problem med beregnede felt når de ble tildelt til Alle

4176547

Løste et problem der avsender mottok to e-postvarsler hvis de også var part som automatisk mottok kopi

4175352

Løste et påminnelsesproblem for kontraunderskrivere som bruker kontrollprogrammer

4175129

Avklarte knappetekst ved endring av en avtale

4174851

Avklarte en advarselsmelding når en bruker auto-delegerer til seg selv ved å bruke Kopi til via kontrollprogram

4174681

Løste et problem der telefonbekreftelser ikke kunne delegeres til et nytt telefonnummer

4173793

Løste et problem der mellomrom i URL-er ble feiltolket i enkelte nettleserversjoner

4168050

Avklarte en del tekstspråk i varsler som rapporterte usignerte hendelser

4159688

Løste et problem der rullegardinfelt nå ville tillate en tom verdi for enkelte underskrivere

4158728

Løste et iOS-problem der feil tidssone ble brukt for dato-/klokkeslettfelt

4155424

Løste et problem med Internet Explorer 11 ved åpning av signerings-URL-er

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet