Merk: Organisasjoner vil begynne å se den nye Admin Console når de logger på. Hver måned blir den nye konsollen gjort tilgjengelig for flere kunder. Etter hvert får alle kunder tilgang til den nye konsollen. Hvis organisasjonen din allerede er overført til den nye konsollen, kan du se Adobe Stock for Teams (nye Admin Console).

 

Aktuell rolle: Administratorer

Konsoll: Gamle Admin Console

Med Adobe Stock kan administratorer administrere en plan for arbeidsgrupper fra samme Admin Console som andre Adobe-produkter for arbeidsgrupper. Når du har kjøpt Adobe Stock for teams-planen, må administratoren av arbeidsgruppekontoen tilordne planen til en bruker for å aktivere den. For å gjøre det klikker du på Tilordne bruker for produktet.

Tilordne planen til en bruker for aktivering

Du kan tilordne Adobe Stock for teams-planen til:

  • Deg selv
  • Et eksisterende medlem av arbeidsgruppen
  • En bruker som ennå ikke er medlem av noen arbeidsgruppe

Etter at Adobe Stock-planen er tilordnet til en bruker for aktivering, kan alle medlemmene av arbeidsgruppen bruke den delte Adobe Stock for teams-planen på like vilkår. Primære og sekundære administratorer kan også bruke den delte Adobe Stock for teams-planen etter at den er aktivert. Du kan også velge å fjerne Adobe Stock-tilordningen fra en bruker ved behov, men da må du tildele den til en annen bruker for å unngå at tjenesten avbrytes.

Legge til brukere i Adobe Stock

Når du legger til en ny bruker i arbeidsgruppen, trenger du ikke å tilordne Adobe Stock for teams-planen til vedkommende hvis planen allerede er tilordnet til en eksisterende bruker. Når du har lagt til brukeren i arbeidsgruppen og tilordnet andre arbeidsgruppe-produkter til vedkommende, har han eller hun også tilgang til Adobe Stock for teams-planen.

Hvis du vil vite mer om hvordan du administrerer arbeidsgruppekontoen din, kan du gå til denne siden: https://helpx.adobe.com/no/creative-cloud/help/manage-teams-membership.html.

 

Etter at du har aktivert Adobe Stock for teams-planen, kan du se på lisenshistorikken for arbeidsgruppen.

På Lisenshistorikk-siden for arbeidsgrupper kan du se lisensieringshistorikken for arbeidsgruppen med alternativer for å filtrere etter datoperioder og medietyper. Fra denne siden kan medlemmene av arbeidsgruppen klikke på en objekt-ID med hyperkobling for å se flere detaljer om hver lisensierte ressurs.

De kan også velge å lisensiere en ressurs på nytt hvis det er nødvendig. Når en ressurs lisensieres mer enn én gang, vises hver lisensieringshandling som en egen rad med tidsstempel som vist nedenfor. Hver lisensieringshandling viser også navnet på det medlemmet av arbeidsgruppen som lisensierte ressursen.

Lisenshistorikk og handlinger

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker Adobe Stock for teams, kan du se Spore og dele ressurser med Adobe Stock for teams.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet