Kontrollere FTP-loggene

Nettstedets FTP-logg
Når du kobleren til en server som bruker Dreamweavers FTP-funksjon, genererer Dreamweaver en FTP-logg. Denne loggen lister opp transaksjonene som foregikk mellom Dreamweaver og serveren under tilkoblingen. For å forklare transaksjonene, viser loggen standardkoder og kommandoer linje for linje.

Mange FTP-problemer kan identifiseres ved å lese kodene og kommandoene i denne loggen. Nedenfor finner du informasjon som vil hjelpe deg under gjennomgang og tolkning av FTP-logger samt koblinger til Macromedia TechNotes, som gir feilsøkingstips for spesifikke FTP-problemer.

Få tilgang til nettsidens FTP-logg

Windows

I Nettside-vinduet velger du Avansert > FTP-logg.

Macintosh

I Nettside-vinduet velger du Avansert > FTP-logg.

Eksempel på FTP-logg
I eksemplet på FTP-logg nedenfor ser du tall (f.eks. 220) som det henvises til som "seriekoder". Blant seriekodene er det kommandoer (f.eks. MKD).

220 ftp.macromedia.com FTP server (ms-ftpd(16) Thu Feb 2718:32:59 EST 1997) ferdig.
USER jmacro
331 Password required for jmacro
PASS
230-Checking disk usage, please wait.
230-
230- Your disk quota is: 5.00 megabytes.
230- Your disk usage is:
230- Home/WWW: 1.23 megabytes
230- FTP: 0.00 megabytes
230- Total: 1.23 megabytes (25% of quota)
230-
230 User jmacro@macromedia.com logged in.
SYST
215 UNIX Type: L8 Version: BSD-198911
PWD
257 "/jmacro" is current directory.
MKD XYIZNWSK
257 MKD command successful.
TYPE A
200 Type set to A.
PORT 10,11,1,80,18,238
200 PORT command successful.
LIST
150 Opening ASCII mode data connection for /bin/ls

FTP-koder og handlinger
Seriekoden (tallet) på begynnelsen av enkelte linjer av FTP-loggen beskriver handlingen som skjedde mellom datamaskinen og serveren i FTP-prosessen. Tabellen nedenfor gir en beskrivelse av disse FTP-kodene og handlingene.

FTP-seriekoder

Kode Beskrivelse
100 seriekoder Forespurt handling blir iverksatt, forvent en ny respons før du fortsetter med en ny kommando.
110 Start markørrespons på nytt.
120 Tjeneste klar om nnn minutter.
125 Datatilkobling allerede åpen, overføring starter.
150 Filstatus ok, datatilkobling starter snart.
200 seriekoder Forespurt handling er fullført.
200 Kommando ok.
202 Kommando ikke implementert, overflødig på dette nettstedet.
211 Systemstatus, eller respons på systemhjelp
212 Katalogstatus.
213 Filstatus.
214 Hjelpemelding.
215 NAVN systemtype. (Når NAVN er et offisielt systemnavn fra listen i dokumentet Tildelte numre.)
220 Server klar til bruk av ny bruker.
221 Service lukker kontrolltilkobling. Logget av hvis korrekt.
225 Datatilkobling åpen; ingen overføring pågår.
226 Lukker datatilkobling. Forespurt filhandling utført (for eksempel filoverføring eller filavbrudd).
227 Går over i passiv modus
230 Bruker pålogget, fortsett.
250 Forespurt filhandling ok, utført.
257 "BANENAVN" opprettet.
300 seriekoder Kommandoen er godkjent, men forespurt handling er stilt i bero, i påvente av mottak av ytterligere informasjon.
331 Brukernavn ok, trenger passord.
332 Trenger konto for pålogging.
350 Forespurt filhandling krever ytterligere informasjon.
400 seriekoder Kommandoen ble ikke godtatt og forespurt handling ble ikke utført, men feiltilstanden er midlertidig og handlingen kan utføres senere.
401 Denne tjenesten godtar ingen brukere nå. Brukerkvote oppbrukt. Prøv igjen senere.
421 Tjeneste ikke tilgjengelig, lukker kontrolltilkobling. Dette kan være en respons på en kommando hvis tjenesten vet den på stenge.
425 Kan ikke åpne datatilkobling
426 Tilkobling stengt; overføring avbrutt.
431 Pålogging mislyktes. Brukernavn og/eller passord er ugyldig.
450 Forespurt filhandling ikke utført. Fil ikke tilgjengelig (f.eks. fil i bruk).
451 Forespurt handling avbrutt: lokal feil under behandlingen.
452 Forespurt handling ikke utført. Ikke nok lagringsplass i systemet.
453 Filoverføring ufullstendig. Ikke nok harddiskplass.
500 seriekoder Kommandoen ble ikke godtatt og forespurt handling ble ikke utført.
500 Syntaksfeil, kommando ikke gjenkjent. Dette kan omfatte feil som for lang kommandolinje.
501 Syntaksfeil i parametre eller argumenter.
502 Kommando ikke implementert.
503 Dårlig kommandosekvens.
504 Kommando ikke implementert for den parameteren.
530 Ikke pålogget.
532 Trenger konto for lagring av filer.
550 Forespurt handling ikke utført. Fil ikke tilgjengelig (f.eks. fil ikke funnet, ingen tilgang).
552 Forespurt filhandling avbrutt. Overskredet lagertildeling (for gjeldende katalog eller datasett).
553 Forespurt handling ikke utført. Filnavn ikke tillatt.

Merk: Husk at noen av disse kodene kan ha forskjellige meninger for ulike servere.

Vanlige FTP-kommandoer
Noen tekstkommandoer beskriver handlinger, som forklart i tabellen nedenfor:

FTP-koder og handlinger

ABOR avbryt en filoverføring
CWD endre arbeidskatalog
DELE slett en ekstern fil
LIST list opp eksterne filer
MDTM returner endringstiden for en fil
MKD slett en ekstern fil
NLST navneliste for ekstern katalog
PASS send passord
PASV gå over i passiv modus
PORT åpne en dataport
PWD skriv ut arbeidskatalog
QUIT avbryt tilkoblingen
RETR hent en ekstern fil
RMD slett en ekstern katalog
RNFR endre navn fra
RNTO endre navn til
SITE stedsspesifikke kommandoer
SIZE returner størrelsen på en fil
STOR lagre en fil på den eksterne verten
TYPE angi overføringstype
USER send brukernavn 

 

 

 

Adobe-logoen

Logg på kontoen din