Problem

Merk:

Denne artikkelen gjelder Creative Suite 5.5 og eldre.

Når du prøver å starte et Adobe-program, mottar du feilmeldingen, "Lisens for dette programmet har sluttet å fungere."

Løsninger

Viktig: Gjennomfør løsningen nedenfor i samme rekkefølge som angitt. Gå kun videre til neste løsning hvis en tidligere løsning ikke løste problemet. Etter at du har utført noen av disse løsningene, må du enkelte ganger skrive inn lisensdata eller aktivere produktet ditt på nytt. Prøveversjoner av Adobe-programvare kan bli hindret i å starte.

Merk: Adobe CS5.5- og CS5-produkter benytter en ny lisensieringsteknologi som har løst disse lisensieringsproblemene.

Løsning 1: Slett FlexNet Publisher-innstillingsmappen

 1. Avslutt alle Adobe-programmer.
 2. Finn og slett følgende mappe på oppstartsdisken din:
  [harddisk]/Library/Preferences/FlexNet Publisher/

  Vær oppmerksom på følgende:

  • Viktig: Banen ovenfor peker til Bibliotekmappen ved roten av oppstartsdisken, ikke Bibliotekmappen i brukerhjemmappen.
  • Apple gjorde brukerbiblioteksmappen skjult som standard fra og med Mac OS X 10.7. Hvis du har behov for å ha tilgang til disse filene for å utføre Adobe-relatert feilsøking, bruker du instruksjonene i Slik får du tilgang til skjulte biblioteksfiler | Mac OS 10.7 Lion for å gjøre bibliotekinnholdet synlig.
 3. Skriv inn passordet ditt hvis du blir bedt om å autentisere slettingen av mappen.
 4. Start Adobe-programmene dine. 

Løsning 2: Kjør Lisensreparasjonsverktøyet

 1. Lukk alle Adobe-programmer.

 2. Finn og slett følgende mappe på oppstartsdisken din:

  [harddisk]/Library/Application Support/FlexNet Publisher/

  Viktig: Banen ovenfor peker til Bibliotekmappen ved roten av oppstartsdisken, ikke Bibliotekmappen i brukermappen.

 3. Skriv inn passordet ditt hvis du blir bedt om å autentisere slettingen av mappen.

 4. Kjør lisenstjenesteoppdateringen.

  Mac OS X 10.7

  a. Dobbeltklikk på LicenseRecovery111.dmg.

  Merk: La dette vinduet stå åpent og gå videre til neste trinn.

  b. Dobbeltklikk på harddisken.

  c. Dobbeltklikk på Programmer.

  d. Dobbeltklikk på Verktøy.

  e. Dobbeltklikk på Terminal.

  f. Skriv “sudo python ”

  Merk: Det er et mellomrom etter "python". Ikke trykk på returtasten.

  g. Dra LicenseRecoveryLauncher.app fra vinduet LicenseRecovery111.dmg til Terminal-vinduet, og trykk på Retur.

  Merk: Sørg for at Terminal-vinduet har kommandoen og banen til APP-filen. Eksempel: "sudo python /Volumes/LicenseRecovery\ 11.6.1/LicenseRecovery/LicenseRecover.py"

  h. Skriv inn administratorbrukernavnet og -passordet når du blir bedt om det, og klikk OK.

  i. Følg veiledningen på skjermen.

  Mac OS X 10.5–10.6

  a. Dobbeltklikk på LicenseRecovery111.dmg.

  b. Dobbeltklikk på LicenseRecoveryLauncher.app.

  c. Skriv inn administratorbrukernavnet og -passordet når du blir bedt om det, og klikk OK.

  d. Følg veiledningen på skjermen.

 5. Start Adobe-programmene dine.

Viktig:Rettingen gjelder for CS4- og CS3-produkter, Acrobat 9, Acrobat 8, Photoshop Elements 8, Photoshop Elements 6, Director og Adobe Technical Communication Suite. Hvis problemet ditt ikke ble løst på det første forsøket, kjører du reparasjonen igjen og angir valg 0 når du blir bedt om det.

Løsning 3: Reparer disktillatelser

 1. Start Apple Disk-verktøyet:

  /Applications/Utilities/Disk Utility.app
 2. Velg oppstartsdisk.
 3. Klikk på Tillatelser for diskreparasjon.

  Merk: Det kan ta lang tid å reparere disktillatelser. Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av Diskverktøy, se Apples støttewebområde.

 4. Start Adobe-programmene dine.

Løsning 4: Nullstill tillatelser på FlexNet Publisher-lisenstjenestemappen

Viktig: Banen ovenfor peker til Bibliotekmappen ved roten av oppstartsdisken,ikke Bibliotekmappen i brukerhjemmappen.

Følg Tillatelsesinstruksjonene i Løsning 5 for å endre tillatelsene på følgende mappe på oppstartsdisken din:
/Library/Application Support/FlexNet Publisher/

Løsning 5: Nullstill tillatelsene dine i Adobe PCD-mappen

Viktig: Banen ovenfor peker til Bibliotekmappen ved roten av oppstartsdisken,ikke Bibliotekmappen i brukerhjemmappen.

Følg instruksjonene under for å endre tillatelsene på følgende mappe på oppstartsdisken din:

/Library/Application Support/Adobe/Adobe PCD/

Instruksjoner om tillatelser

Lukk alle Adobe-programmer. Følg instruksjonene nedenfor for å modifisere tillatelser i mappen.

Merk: Denne løsningen krever adminstrative rettigheter og akkreditiver.

Mac OS X 10.7, 10.6 og 10.5

 1. Naviger til mappen med Finder for å endre den.
 2. Kontrollklikk på mappen og velg Hent info.

 3. Utvid seksjonen Deling & Tillatelser.
 4. Klikk på Detaljer-valget for å vise de forskjellige eier- og gruppevalgene.
 5. Klikk på låseikonet i nedre høyre hjørne. Skriv inn administratorbrukernavnet og -passordet når du blir bedt om det, og klikk OK.

 6. Endre brukernavnet og passordet slik at du har lese- og skrivetilgang.
 7. Endre admin til å få Lese- & Skrivetillatelser.
 8. Endre Alle til å få Lese- og Skrivetillatelser.
 9. Klikk på utstyrsikonet og velg Bruk på vedlagte element.

 10. Lukk dialogboksen Få Info.
 11. Start Adobe Acrobat 9 eller et Adobe Creative Suite 4-produkt.

Mac OS X 10.4

 1. Naviger til mappen for å modifisere ved bruk av Finder.
 2. Kontrollklikk på mappen og velg Hent info.

 3. Utvid seksjonen Eierskap & Tillatelser.
 4. Klikk på Detaljer-valget for å vise de forskjellige eier- og gruppevalgene.
 5. Bekreft at du har Lese- og skrivetillatelser.
 6. Klikk på låsikonet ved siden av Eier-feltet, og velg deg selv som Eier. Skriv inn administratorbrukernavnet og -passordet når du blir bedt om det, og klikk OK.

 7. Endre eier til System.

 8. Endre tillatelse til Lese og skrive for eier.
 9. Klikk Bruk for vedlagte elementer og klikk OK på advarselsdialogen.

 10. Skriv inn administratorbrukernavnet og -passordet når du blir bedt om det, og klikk OK.

 11. Lukk dialogboksen Få Info.
 12. Start Adobe Acrobat 9 eller et Adobe Creative Suite 4-produkt.

Løsning 6: Fjern SQLite-journalfilen

Journalfilen finnes kun under spesifikke omstendigheter når en klient åpner databasefilen med visse valg aktivert. Hvis filen ikke finnes, fortsetter du til neste løsning.
Bruk Finder for å navigere til:

/Library/Application Support/Adobe/Adobe PCD/cache

Viktig: Banen ovenfor peker til Bibliotekmappen ved roten av oppstartsdisken, ikke Bibliotekmappen i brukerhjemmappen.

 1. Hvis den finnes, sletter du cache.db-journal.
 2. Start Adobe Acrobat 9 eller et Adobe Creative Suite 4-produkt.

Løsning 7: (Kun Acrobat 9) Installer på nytt på et filsystem som ikke skiller mellom store og små bokstaver

Adobe-programmer støttes ikke på et operativsystem som er formatert med en versalsensitivt filsystem. Hvis du prøver å installere et Adobe-program på et versalsensitivt volum, får du en feilmelding om at filsystemet ikke støttes. (Versalsensitive volum inkluderer UFS, HFS+ versalsensitiv [HFSX] og SMB-formaterte stasjoner.) Acrobat 9 viser ikke slike feilmeldinger og lar deg installere programmet. Imidlertid vil forsøk på å starte Acrobat 9 resultere i følgende feil "Lisensen for dette produktet har sluttet å fungere (feilkode 130:9)." Formater stasjonen til et filsystem som ikke skiller mellom store og små bokstaver.

Slik kontrollerer du om Mac OS X er formatert med et versalsensitivt filsystem:

 1. Klikk på Apple-menyen og velg Om denne maskinen.

 2. Klikk på Mer informasjon.

 3. Under Maskinvare velger du Serial-ATA.

 4. Velg stasjonen som Acrobat 9 er installert på, og kontroller filsystemet på listen. Merk deg om filsystemet er versalsensitivt.

Alternativt kan du bruke Diskverktøyet for å kontrollere filsystemet:

 1. Velg Programmer > Verktøy, og dobbeltklikk på Diskverktøy.

 2. Velg disken som Acrobat er installert på, og kontroller formatet.

Løsning 8: Installer på nytt.

ADVARSEL!  Dette krever at du fullstendig avinstallerer og ominstallerer all Adobe CS4- og CS3-programvare samt Acrobat 9 og 8. Det er nødvendig med administratorrettigheter for å installere Adobe-programvare. Logg på en administratorkonto for å utføre trinnene under. Se dokumentasjonen for operativsystemet for ytterligere informasjon.

Viktig: Før du avinstallerer programvaren må du sørge for at du har installasjonsmedia slik at du kan installere den på nytt. Erstatningsmedia er ikke tilgjengelig for tidligere versjoner av Adobe-programvare.

 1. Fra Finder velger du Gå > Verktøy.

 2. Naviger til mappen Adobe Installere.
 3. Dobbeltklikk på snarveien for ditt Adobe-produkt.
 4. Følg instruksjonene på skjermen for å fjerne programvaren.
 5. Gjenta trinn 4 og 3 for eventuelle andre Adobe CS3, CS4, Acrobat 9 eller Acrobat 8-produkter.

 6. Slett følgende mapper:
  • [Startup Disk]/Library/Application Support/Adobe/Adobe PCD
  • [Startup Disk]/Library/Application Support/Adobe/caps
  • [Startup Disk]/Library/Application Support/Adobe/backup

 7. Velg Start på nytt fra Apple-menyen, og klikk deretter Start på nytt-knappen for å bekrefte.

 8. Etter at datamaskinen har startet på nytt, installerer du Adobe-produktene fra det opprinnelige mediet.

 9. Start Adobe-produktene dine.

Tilleggsinformasjon

Dette problemet kan komme av ulike grunner, inkludert:

 • Hvis feilen oppstår umiddelbart etter installasjon, hender det noen ganger at en komponent krever en oppdatering for å bli kompatibel med operativsystemet ditt. Eller komponenten krever en litt annerledes konfigurasjon for systemet ditt.
 • Hvis programmet tidligere har startet vellykket minst én gang, eller hvis det har vært mye i bruk, er det sannsynlig at problemet er tilknyttet en systemressurs. (Systemressursproblemer kan være lite minne, liten diskplass eller samtidig oppstart av flere programmer.) Resultatet kan bli en midlertidig svikt i lisenssystemet eller at den permanente lisensdataen skades.
 • Hvis et avbrudd oppsto i løpet av installasjonsprosessen, kan det forhindre at lisenssystemet fungerer riktig.
 • Hvis du har deltatt i et forhåndsutgitt program, kan det hende at du har et serienummer som har utgått. Se Feil "Lisensen for dette produktet har gått ut"| CS4, CS5.

FlexNet-mappene og filene som er nødvendige for å kjøre Adobe-programmer, kan bli skadet eller få tillatelsesproblemer hvis de flyttes fra én maskin til en annen. De kan også bli skadet ved en Time Machine-systemgjenoppretting. FlexNet-tjenestelisensieringssvikt kan ikke løses ved å installere programmet på nytt eller ved å bruke Adobe CS5 Cleaner-verktøyet. Hvis tillatelsesproblemer hindrer FlexNet-lisensieringstjenesten fra å starte, få tilgang til data eller kommunisere med Adobe-prosesser, oppstår en lisensieringssvikt.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet