Høy prosessorbelastning på grunn av CEPHtmlEngine

Høy prosessorbelastning

Noen brukere kan oppleve høy prosessorbelastning etter oppstart av Adobe-produkter. Hvis du tror at du er berørt av dette problemet, kontrollerer du følgende.

Mac OS: Start Aktivitetsmonitor, gå til prosessorfanen og kontroller om CEPHtml Helper-prosessen skaper høy prosessorbelastning.

Windows: Start oppgavebehandling og gå til prosessfanen og kontroller om CEPHtml Helper-prosessen skaper høy prosessorbelastning.

Hvis du ser at CEPHtml Helper-prosessen skaper høy prosessorbelastning, prøver du følgende løsninger:

Merk:

Hvis du opplever dette problemet med Dreamweaver CC 2015, installerer du den nyeste oppdateringen for å løse problemet.

Løsning 1: Kontroller loggfilmappen

Dette problemet kan oppstå når det ikke er mulig med tilgang til Adobe-produkter eller det er umulig å skrive til en loggfil-mappe. Kontroller mappen som er nevnt under for å forsikre deg om at den eksisterer og at den nåværende brukerkontoen din har skrivetillatelser for å endre innholdet.

 1. Windows:

  • Få tilgang til %USERPROFILE%\AppData\Local\Adobe\Creative Cloud Libraries\Logs fra søkefeltet på startmenyen eller fra Kjør-kommandofeltet
  • Bekreft at mappen finnes og at du har skrivetillatelser for den.
 2. Mac OS:

  • Gå til ~/Bibliotek/Logger/Creative Cloud/Creative Cloud-biblioteker ved å bruke Gå til mappe-kommandoen.
  • Bekreft at mappen finnes og at du har skrivetillatelser for den.

Løsning 2: Endre følgende mappeinnhold

 1. Lukk alle åpne Adobe-produkter, som Photoshop, Illustrator, Dreamweaver eller InDesign.

 2. Flytt innholdet fra mappen som er nevnt nedenfor til et annet sted som en sikkerhetskopi (som til en mappe på skrivebordet ditt). Se banen nedenfor for mappeplassering etter produkt.

  Merk:

  Du må velge et produkt som er direkte kjørbart, holde nede ctrl-tasten + klikke på produktet og bruke vis pakkeinnhold-kommandoen for å få tilgang til produktmappene som er nevnt nedenfor.

  Mac:

  • Photoshop: /Applications/Adobe Photoshop CC 2015/Adobe Photoshop CC 2015.app/Contents/Required/CEP/extensions/com.adobe.DesignLibraryPanel.html/
  • Illustrator: /Programmer/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator CC 2015.app/Contents/Required/CEP/extensions/com.adobe.DesignLibraries.angular/
  • InDesign: /Applications/Adobe InDesign CC 2015/Resources/CEP/extensions/com.adobe.DesignLibraries.angular/
  • Dreamweaver: /Applications/Adobe Dreamweaver/CC 2015/configuration/CEP/extensions/

   

  Windows:

  • Photoshop: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2015\Required\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraryPanel.html
  • Illustrator: C:\Program Files\Adobe\Adobe Illustrator CC 2015\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
  • InDesign: C:\Program Files\Adobe\Adobe InDesign CC 2015\Resources\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
  • Dreamweaver: C:\Program Files\Adobe\Adobe Dreamweaver CC 2015\configuration\CEPExtensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
  • Premiere Pro: C:\Program Files\Adobe\Adobe Premiere Pro CC 2015\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
    
  Merk:

  Du får mulighet til å opprette en kopi av mappeinnholdet ved å holde nede option-tasten mens du drar.

 3. Slett innholdet i originalmappen etter at du har opprettet en kopi.

 4. Last ned DL224.zip og pakk ut innhodet i mappen som er nevnt nedenfor (samme innhold som du sikkerhetskopierte og slettet i forrige trinn).

  Merk:

  Du må velge et produkt som er direkte kjørbart, holde nede ctrl-tasten + klikke på produktet og bruke vis pakkeinnhold-kommandoen for å få tilgang til produktmappene som er nevnt nedenfor.

  For Mac:

  • Photoshop: /Applications/Adobe Photoshop CC 2015/Adobe Photoshop CC 2015.app/Contents/Required/CEP/extensions/com.adobe.DesignLibraryPanel.html/
  • Illustrator: /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/CEP/extensions/com.adobe.DesignLibraries.angular/
  • InDesign: /Applications/Adobe InDesign CC 2015/Resources/CEP/extensions/com.adobe.DesignLibraries.angular/
  • Dreamweaver: /Applications/Adobe Dreamweaver/CC 2015/configuration/CEP/extensions/

   

  For Windows:

  • Photoshop: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2015\Required\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraryPanel.html
  • Illustrator: C:\Program Files\Adobe\Adobe Illustrator CC 2015\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
  • InDesign: C:\Program Files\Adobe\Adobe InDesign CC 2015\Resources\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
  • Dreamweaver: C:\Program Files\Adobe\Adobe Dreamweaver CC 2015\configuration\CEPExtensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
  • Premiere Pro: C:\Program Files\Adobe\Adobe Premiere Pro CC 2015\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
    
Merk:

Adobe Engineering er klar over problemet og håper på å forbedre dette i en fremtidig oppdatering.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din