Installere eller kjøre Adobe-programmer på en ny brukerkonto | Mac OS X

Fra tid til annen kan en brukerkonto bli skadet og forhindre installasjonsprogrammet fra å åpne eller opprette nødvendige filer og mapper. Opprett en annen konto, logg på den nye kontoen og forsøk deretter å installere eller kjøre Adobe-programmet.

Bruker du Windows?

For informasjon om oppretting av nye lokale administratorkontoer i Windows, se Opprett ny lokal administratorkonto | Windows.

Mac OS 10.7 (Lion) og nyere

 1. Velg Systempreferanser i Apple-menyen.

 2. Klikk på Brukere og grupper.

 3. Klikk på hengelåssymbolet og oppgi ditt administratornavn og passord.

 4. Klikk på pluss-tegnet nederst til venstre i vinduet.

 5. Velg typen konto i Ny konto-hurtigmenyen.

 6. Skriv inn et fullt navn for kontoen (skriv f.eks. test). Et kontonavn genereres automatisk.

 7. Angi et passord som du kan huske (slik som test) i Passord- og Bekreft-ruten.

 8. Angi et aktuelt passordhint. Et passordhint hjelper deg å huske passordet ditt.

 9. Klikk på Opprett bruker.

 10. Sørg for at Tillat at brukeren administrerer maskinen er valgt.

 11. Klikk på hengelåssymbolet for å forhindre ytterligere endringer.

 12. Lukk Brukere og grupper.

 13. Velg Logg ut i Apple-menyen.

 14. Logg inn igjen med den nylig opprettede brukerkontoen og forsøk å installere Adobe-programmet.

Mac OS 10.5 (Leopard) og 10.6 (Snow Leopard)

 1. Velg Systempreferanser i Apple-menyen.

 2. Klikk på Kontoer.

 3. Dersom enkelte alternativer er nedtonet, kan du klikke på hengelåssymbolet og angi ditt administratornavn og passord.

 4. Klikk på pluss-tegnet nederst til venstre i vinduet.

 5. Angi brukernavnet (skriv f.eks. test). Sørg for at du angir et passord som du kan huske (slik som test) i Passord- og Bekreft-ruten.

 6. Klikk på Opprett konto.

 7. Velg Tillat at brukeren administrerer maskinen. Dette alternativet gjør testbrukeren til en administrator.

 8. Velg Logg ut i Apple-menyen.

 9. Når påloggingsskjermen vises, velger du testbrukeren.

 10. Forsøk å installere Adobe-programmet.

Mac OS 10.4 (Tiger)

 1. Velg Systempreferanser i Apple-menyen.

 2. Klikk på Kontoer.

 3. Dersom enkelte alternativer er nedtonet, kan du klikke på hengelåssymbolet og angi ditt administratornavn og passord.

 4. Klikk på pluss-tegnet nederst til venstre i vinduet.

 5. Angi brukernavnet (skriv f.eks. test). Sørg for at du angir et passord som du kan huske (slik som test) i Passord- og Bekreft-ruten.

 6. Velg Tillat at brukeren administrerer maskinen. Dette alternativet gjør testbrukeren til en administrator.

 7. Klikk på Opprett konto.

 8. Velg Logg ut i Apple-menyen.

 9. Når påloggingsskjermen vises, velger du testbrukeren.

 10. Forsøk å installere Adobe-programmet.

Mac OS 10.3 (Panther)

 1. Velg Systempreferanser i Apple-menyen.

 2. Klikk på Kontoer.

 3. Klikk på hengelåssymbolet og angi ditt administratornavn og passord.

 4. Klikk på pluss-tegnet nederst til venstre i vinduet.

 5. Angi brukernavnet (skriv f.eks. test). Sørg for at du angir et passord som du kan huske, slik som test.

 6. Klikk på Sikkerhet-knappen øverst og velg Tillat at brukeren administrerer maskinen. Dette alternativet gjør testbrukeren til en administrator.

 7. Lukk vinduet Kontoer.

 8. Velg Logg ut i Apple-menyen.

 9. Når påloggingsskjermen vises, velger du testbrukeren.

 10. Forsøk å installere Adobe-programmet.

Mac OS 10.2 (Jaguar)

 1. Velg Systempreferanser i Apple-menyen.

 2. Velg Brukere i Vis-menyen og klikk deretter på Ny bruker.

 3. Angi et brukernavn (skriv f.eks. test).

 4. Klikk på fanen Passord og angi et passord som du kan huske, slik som test.

 5. Velg Tillat at brukeren administrerer maskinen. Dette alternativet gjør testbrukeren til en administrator.

 6. Klikk på OK og lukk vinduet Kontoer.

 7. Fra Apple -menyen, velger du Logg av.

 8. Velg testbrukeren når påloggingsskjermen vises.

 9. Forsøk å installere Adobe-programmet.
Adobe-logoen

Logg på kontoen din