Starte systemet i sikkermodus | Mac OS X

Starte systemet i sikkermodus

  1. Start Macintosh på nytt. Trykk og hold nede Skift-tasten umiddelbart etter at du høre opptartstonen.
  2. Slipp Skift-tasten når Apple-logoen vises. Sikker oppstart vises på oppstartskjermen for Mac OS X.

Merk: Sikker oppstart vises kun på oppstartsskjermen, det vises ikke i hjørnene på skrivebordet på samme måte som i Windows.

Tilbakestille systemet til standardmodus

  1. Start Macintosh uten å trykke ned noen taster.

 

 

Adobe-logoen

Logg på kontoen din