For informasjon om hvordan du finner installasjonslogger kan du leseFeilsøk installasjonsproblemer med loggfiler og søke etter feil via "Install.log" i mappen "Installasjonsprogrammer".

Nedlastingsfeil

Feilscenario Feiltype Feilkode Feilmelding
Diverse JSON
-nedlastingsfeil
Omprøvbar Samme som gjeldende nedlastingsfeilscenarioer
Samme som gjeldende nedlastingsfeilscenarioer
Generell nedlastingsfeil Fatal HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_ERROR = 113
Nedlastingsfeil. Kan ikke nå Adobe-serverne. Sjekk Internett
- og brannmurinnstillingene og prøv igjen.
Ekstraheringsfeil Fatal

HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
EXTRACTION_ERROR
= 114

(Denne feilkoden brukes ikke
i koding for øyeblikket)

Kan ikke trekke ut filene. Trykk på Prøv igjen for å laste ned produktet en gang til.
Signatursjekk-feil. Fatal HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
SIGN_CHECK_ERROR =115

(Denne feilkoden brukes ikke
i koding for øyeblikket)
Det ser ut til at nedlastingsfilene er ødelagt.
Prøv å laste ned på nytt.


Filbehandlingsfeil
(Intern feil)

Fatal

HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
FILE_HANDLING_ERROR =
116


Det ser ut til at nedlastingsfilene er ødelagt.
Prøv å laste ned på nytt.
Valideringsfeil Fatal HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_DOWNLOAD_INVALID_FILE
_ERROR = 117
Det ser ut til at nedlastingsfilene er ødelagt.
Prøv å laste ned på nytt.
Nettverk er ikke tilgjengelig Omprøvbar HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
NETWORK_UNAVAILABLE = 118
Ingen nettverks-scrim
Serveren svarer ikke Omprøvbar HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_SERVER_UNRESPONSIVE = 119
Serveren svarer ikke. Sjekk Internett- og brannmurinnstillingene og
trykk Prøv igjen.
Disk full Omprøvbar HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_OUTPUT_DISK_FULL = 120
Ikke nok diskplass. Frigjør diskplass på {0} og prøv på nytt.
Tilgangstillatelsesfeil
under nedlasting (bruker-/systemfeil)
Omprøvbar HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_WRITE_PERMISSION = 121
Feil ved skriving til midlertidig filplassering. Fiks tillatelsene for den
midlertidige plasseringen. Kontakt kundestøtte hvis problemet vedvarer.
Serveren støtter ikke
multistream-nedlasting
(intern feil)

Fatal HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_HTTP_BYTE_RANGE_NOT
_SUPPORTED = 122
Nedlastingsfeil. Kan ikke nå Adobe-serverne. Sjekk Internett
- og brannmurinnstillingene og prøv igjen.
Ugyldig nedlastingskonfigurasjon
(intern feil)
Fatal HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_INVALID_CONFIGURATION 
= 123
Nedlastingsfeil. Kan ikke nå Adobe-serverne. Sjekk Internett
- og brannmurinnstillingene og prøv igjen.
Proxyfeil Omprøvbar HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_PROXY_AUTHENTICATION
_REQUIRED = 124
Nedlastingsfeil. Kan ikke nå Adobe-serverne. Sjekk Internett
- og brannmurinnstillingene og prøv igjen.
Ugyldig URL
Fatal

HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
HTTP_INVALID_URL =
125

(Hvis validationUrl er
ugyldig, utløses feilen 
HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_ERROR 
)

Nedlastingsfeil. Kan ikke nå Adobe-serverne. Sjekk Internett
- og brannmurinnstillingene og prøv igjen.
Valideringsfeil Fatal HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
DATA_VALIDATION_ERROR = 126
Det ser ut til at nedlastingsfilene er ødelagt. Prøv å laste ned på nytt.

Installasjonen mislyktes

Feilscenario Feiltype Feilkode Feilmelding
Setup.exe eksisterer ikke eller innloggingssjekken mislykkes Fatal REG_SETVALUE_FAILURE

Installasjonen fungerer
ikke lenger. Avinstaller den og installer Creative Cloud igjen
fra https://creative.adobe.com
/products/creative-cloud.

Last ned nå.

Generell PIM-feil Fatal HDPIM_STATUS_ERROR = 101 Kan ikke installere produktet. Klikk Prøv igjen for å laste ned og installere en gang til.
Ugyldig økt-ID (intern feil) Fatal _GUID = 102 Kan ikke installere produktet. Klikk Prøv igjen for å laste ned og installere en gang til.
Ugyldige argumenter til PIM fra App-panel (intern feil) Fatal ARGUMENTER = 103

Kan ikke installere produktet. Klikk Prøv igjen for å laste ned og installere
en gang til.Last ned nå.

Til installering

Kan ikke installere produktet. Klikk Prøv igjen for å laste ned og installere en gang til.

Til avinstallering

Kan ikke avinstallere produktet. Klikk Prøv igjen
for å avinstallere på nytt.

Lese-/skrivefeil i hdpim.db-databasen (ødelagt installasjon/feil
tillatelser).
AAMCorrupt HDPIM_STATUS_DB_ERROR = 105

Last ned nå.

Installer

Kan ikke installere produktet. Klikk Prøv igjen for å laste ned og installere en gang til.

Avinstaller 

Kan ikke avinstallere produktet. Klikk Prøv igjen
for å avinstallere på nytt.

XML-parseringsfeil (intern feil) Fatal HDPIM_STATUS_XML_ERROR = 106 Kan ikke installere produktet. Klikk Prøv igjen for å laste ned og installere
en gang til.
JSON-relatert feil
som f.eks. manglende informasjon.
Fatal HDPIM_STATUS_JSON_ERROR = 107 Det ser ut til at nedlastingsfilene er ødelagt. Prøv å laste ned på nytt.
PIM-økt er opptatt (intern feil) Fatal _BUSY = 108 En annen utgave av installasjonsprogrammet kjører. Vent til den er ferdig og prøv igjen.
Ingen kjernepakke i JSON (intern feil) Fatal

_NOT_SELECTED =
109

(Denne feilkoden brukes ikke
i koding for øyeblikket)

Kan ikke installere produktet. Klikk Prøv igjen for å laste ned og installere
en gang til.
Kan ikke opprette ny tråd (systemfeil) Fatal _CREATE_NEW_THREAD = 110 Kan ikke installere produktet. Klikk Prøv igjen for å laste ned og installere en gang til.
Ekstraheringsfeil Fatal FEIL = 127 Kan ikke trekke ut filene. Prøv igjen for å laste ned produktet en gang til.
Pakken signatursjekk mislyktes. Fatal _GENUINE = 128 Det ser ut til at nedlastingsfilene er ødelagt. Prøv å laste ned på nytt.
Når kommunikasjonen med setup.exe svikter Omprøvbar HD_SETUP_INT_RET_IPC = 303 Kan ikke installere produktet. Klikk Prøv igjen for å laste ned og installere en gang til.
Alle andre feil knyttet til Setup.exe Omprøvbar HD_SETUP_INT_RET_FAILURE = 301 Kan ikke installere produktet. Klikk Prøv igjen for å laste ned og installere en gang til.
Installering i
rotmappen
Fatal _IN_ROOT_DIR = 132 Kan ikke installere produktet i
rotmappen.Velg en annen installasjonsplassering i innstillingene og prøv på nytt.

Plassmangelfeil (DiskGeneric) Fatal NOT_AVAILABLE = 133

Hvis disknavnet er
kjent:

Ikke nok harddiskplass. Frigjør litt plass og
prøv igjen.

Hvis disknavnet ikke er kjent:

Ikke nok harddiskplass.

Velg en annen installasjonsplassering i innstillingene eller frigjør diskplass og prøv på nytt.

Generell installasjonsfeil Fatal _ERROR = 136

Kan ikke installere produktet.Klikk Prøv igjen for å laste ned og installere
en gang til.

Ugyldige parametere for kommando-tag i PIMX-pakken. Fatal INVALID_PARAMS = 137 Kan ikke installere produktet.Klikk Prøv igjen for å laste ned og installere
en gang til.
Systemet har lite minne, minnetildelingen mislyktes. Fatal NOMEMORY = 138 Kan ikke installere produktet fordi systemet har lite minne.
Start datamaskinen din på nytt og prøv igjen.
PIMX-pakken er ødelagt. Fatal _CORRUPT_XML = 139 Det ser ut til at nedlastingsfilene er ødelagt. Prøv å laste ned på nytt.
Ingen tillatelser i installasjonsmappen Fatal

_NO_PERMISSION
= 140,

(Denne feilkoden brukes ikke
i koding for øyeblikket)

Kan ikke installere produktet på den valgte plasseringen på grunn av
tillatelsesfeil. Velg en annen installasjonsplassering i innstillingene og prøv på nytt.
Kan ikke hente filversjon til versjonssjekk Fatal VERSION = 141 Kan ikke installere produktet.Klikk Prøv igjen for å laste ned og installere en gang til.

Ugyldig token brukt i PIMX-pakke Fatal

TOKEN_NOT_RESOLVED
= 142,

(Denne feilkoden brukes ikke
i koding for øyeblikket)

Kan ikke installere produktet.Klikk Prøv igjen for å laste ned og installere en gang til.
Banen til kildefilen inne i zip-filen eksisterer ikke Fatal NOT_EXISTS = 143 Det ser ut til at nedlastingsfilene er ødelagt. Prøv å laste ned på nytt.
Det finnes allerede en fil med samme navn som mappen Fatal PATH_ALREADY_USED = 145 Filen eksisterer på installasjonsbanen. Gi nytt navn til/slett filen og prøv igjen
Kan ikke flytte filen under installering/avinstallering. Fatal for installering, ignorerbar for avinstallering FILE_MOVE_FAILURE = 146 Kan ikke flytte filen. Gi nytt navn til filen og prøv igjen
Kan ikke kopiere filen under installering/avinstallering

Fatal for installering

Ignorerbar for avinstallering

FILE_COPY_FAILURE = 147 Kan ikke kopiere filen.Sjekk tillatelsene og prøv igjen. 
Kan ikke slette mapper under installering/avinstallering

Fatal for installering

Ignorerbar for avinstallering

FILE_DELETION_FAILURE
= 150,

(Denne feilkoden brukes ikke
i koding for øyeblikket)

Kan ikke slette filen. Gi nytt navn til/slett filen og prøv igjen
Kan ikke angi filtillatelser under installering/avinstallering Ignorerbar _PERMISSION_FAILURE = 154 Legg til i loggfiler
Kan ikke opprette
symbolsk lenke
Fatal SYMLINK_CREATION_FAILURE = 156 Kan ikke opprette den symbolske lenken. Klikk Prøv igjen for å laste ned og installere
produktet en gang til.
Kan ikke slette symbolske lenker under installering/avinstallering

Fatal for installering

Ignorerbar for avinstallering

SYMLINK_DELETION_FAILURE
= 157,

(Denne feilkoden brukes ikke
i koding for øyeblikket)

Kan ikke slette den symbolske lenken.Sjekk
tillatelsene og prøv igjen.
Kan ikke angi lokalisert filvisningsnavn under installering Ignorerbar _LOC_DISPLAY_NAME_FAILURE = 158 Legg til i loggfiler.
Kan ikke opprette registernøkkel under installering Fatal REGKEY_CREATE_FAILURE = 160 Kan ikke skrive registerverdien. Sjekk tillatelsene og prøv igjen.
Kan ikke slette registernøkkel under installering Ignorerbar REGKEY_DELETE_FAILURE = 161 Legg til i loggfiler.
Kan ikke konfigurere fontfilen under installering/avinstallering Ignorerbar FONT_CONFIGURE_FAILURE = 168 Legg til i loggfiler.
Kan ikke deaktivere wow64-refleksjon

Fatal for installering

Ignorerbar for avinstallering

WOW64_REFLECTION_FAILURE = 171 Kan ikke installere produktet.Klikk Prøv igjen for å laste ned og installere en gang til.
Kan ikke angi mappeikon under installering Ignorerbar FOLDER_ICON_FAILURE = 172 Legg til i loggfiler.
Kan ikke hente sikkerhetsinfo om fil under installering/avinstallering Ignorerbar GET_ACL_FAILURE = 174 Legg til i loggfiler.
Den angitte installasjonsmappen er en nettverksmappe Fatal PATH_IS_NETWORK_PATH = 176 Kan ikke installere på en nettverksstasjon. Velg
en annen installasjonsplassering i innstillingene og prøv på nytt.
Den angitte installasjonsbanen overskriver maksimalt tillatt antall tegn Fatal PATH_EXCEEDS_LIMIT = 177 Den valgte installasjonsbanen er for lang. Velg en annen installasjonsplassering i innstillingene og prøv på nytt.
Den angitte installasjonsbanen inneholder ugyldige tegn Fatal _PATH_HAS_INVALID_CHARS = 178 Installasjonsbanen inneholder ugyldige tegn. Velg en annen
installasjonsplassering i innstillingene og prøv på nytt.
Den angitte installasjonsbanen er ikke en komplett bane Fatal PATH_NOT_FULL_PATH = 179 Det virker som at installasjonsbanen er ugyldig. Velg en annen installasjonsplassering i
innstillingene og prøv på nytt.
Det angitte
installasjonsspråket er ugyldig

Fatal LANG_NOT_PRESENT = 180 Det virker som at installasjonsspråket er ugyldig. Velg et annet installasjonsspråk
i innstillingene og prøv på nytt.
Kan ikke opprette alias

Fatal for installering

Ignorerbar for avinstallering

ALIAS_CREATION_FAILURE = 151 Kan ikke opprette den symbolske lenken. Klikk Prøv igjen for å laste ned og installere
produktet en gang til.
Kan ikke slette alias

Fatal for installering

Ignorerbar for avinstallering

_DELETION_FAILURE = 152 Kan ikke slette den symbolske lenken. Sjekk tillatelsene og prøv igjen
Kan ikke installere på stasjon som skiller mellom store og små bokstaver Fatal _IS_CASE_SENSITIVE = 181 Det virker som at installasjonsbanen er ugyldig. Velg en annen installasjonsplassering i
innstillingene og prøv på nytt.

Avinstalleringen mislyktes

Feilscenario Feiltype Feilkode Melding
Avinstallerings-XML mangler eller er ødelagt Ignorerbar HDPIM_STATUS_MISSING_
UNINSTALL_XML = 134
Legg til i loggfiler
Generell avinstalleringsfeil Fatal HDPIM_STATUS_UNINSTALL
_ERROR = 135
Kan ikke avinstallere produktet. Klikk Prøv igjen for å avinstallere på nytt.

Diverse

Feilscenario Feiltype Feilkode Melding
Prosess som skaper konflikt
Omprøvbar
HDPIM_STATUS_CONFLICTING_
PROCESS_RUNNING = 131

Tilpasset gjeldende adferd
Når opphevingsprivilegiene ikke formidles
Omprøvbar
HD_SETUP_INT_RET_ELEVATION = 302
Tilpasset gjeldende adferd

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet