Batcheksport genererer en advarsel for maskinvareytelse i eksportinnstillingene

Problem med batcheksport for maskinvareytelse.

Problem

Når du velger flere filer eller sekvenser til batcheksport i Premiere Pro, og utvalget inneholder en kombinasjon av maskinvareakselererte og ikke maskinvareakselererte filer, ser du en advarsel når du prøver å endre Ytelse-menyen.

Beskrivelse

Under batcheksport av flere filer er det mulig at Ytelse-menyen i Video > Kodingsinnstillinger ikke viser riktig maskinvarakselerasjonsstøtte for alle filene i utvalget. Hvis Ytelse-menyen er satt til Kun programvare, og du forsøker å bytte til Hardware Accelerated, vil du eventuelt se en advarsel.

Systemets maskinvare støtter ikke maskinvareakselerasjon for de gjeldende innstillingene.

Du ser eventuelt den samme advarselen i Adobe Media Encoder når du redigerer flere utdata i køen eller Forhåndsinnstillinger i Forhåndsinnstilt nettleser.

Løsning

Alternativ 1

Eksporter hver fil eller sekvens individuelt. Hvis du eksporterer hver fil, sikrer du at menyen Ytelse viser om maskinvareakselerasjon er tilgjengelig for hver kilde, med riktige resultater.

Alternativ 2

Når du bruker batcheksport fra Premiere Pro, må du ikke justerere Ytelse-menyen og velge Kø-alternativet når du behandler filer i Adobe Media Encoder. I Adobe Media Encoder kan du vise maskinvareakselerasjonsstøtte for hver enkelt jobb ved å holde markøren over navnet på forhåndsinnstillingen, eller ved å åpne Eksportinnstillinger for hver enkelt jobb.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din