Feil: «Det oppsto et problem med å lese dette dokumentet (131)" | Adobe Reader, Acrobat, LiveCycle ES2 (9.0)

Problem

Når du prøver å vise et dokument i Adobe Reader eller Acrobat, får du feilen, «Det oppsto et problem med å lese dette dokumentet (131)." Du brukte Adobe ReaderExtensions til å anvende bruksrettigheter til PDF-dokumenter uten alternativet Fullstendig lagring aktivert.

Noen ganger kommer følgende melding før feilen ovenfor:

«En feil eksisterer på denne siden. Acrobat viser kanskje ikke siden korrekt. Kontakt personen som opprettet PDF-dokumentet for å rette problemet."

Løsning

Deaktiver alternativet Fullstendig lagring i ReaderExtension-verktøyet og anvend rettighetene igjen. Deaktivering av dette alternativet gjør at den trinnvise lagringsfunksjonen aktiveres i PDF. De trinnvise lagringsfunksjonene gjør filen noe større og gjør at Acrobat eller Reader utfører lagringsoperasjonen raskere uten at filen ødelegges. Hvis du ikke bruker nettgrensesnittet, men bruker API til å bruke rettigheter, kan du aktivere trinnvis lagring med PDFUtilitySaveMode-objektet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se

http://help.adobe.com/nb_NO/livecycle/9.0/programLC/help/index.htm?content=001005.html

Tilleggsinformasjon

Adobe planlegger å løse problemet med Fullstendig lagring i ReaderExtensions i en fremtidig utgivelse. Det finnes en tilgjengelig oppdatering for LiveCycle ES2 SP2, så hvis du trenger denne oppdateringen, kan du kontakte Enterprise-støtte.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din