Den 15. desember deaktiverte Adobe aktiveringsserveren for flere Macromedia-merkede produkter:

 • Captivate (versjon 1.0)
 • Contribute (versjon 2.0 og 3.0)
 • Flash Paper (versjon 2.0)
 • FreeHand MX
 • Director MX 2004
 • Dreamweaver MX 2004
 • Fireworks MX 2004
 • Flash MX 2004
 • Macromedia Studio MX 2004

Hvis du installerer disse produktene, vil aktiveringen mislykkes og du får opp en feilmelding (se skjermbilde nedenfor):

Melding om mislykket aktivering

Merk:

Det kan være skjermen din har et annet produktikon eller -navn. Feilmeldingen vil imidlertid være den samme.

Følg disse trinnene for å rette problemet:

 1. Velg Aktiver via telefon for midlertidig fjerning av meldingen. På neste skjermbilde klikker du på koblingen Du kan også aktivere via Internett på bunnen for å returnere til skjermen Skriv inn serienummeret.

  Velg Aktiver over telefon
 2. Skriv inn et nytt serienummer når du blir bedt om det.

  Angi serienummer
 3. Velg riktig serienummer fra listen nedenfor, og oppgi det i serienummerfeltet. Husk dette serienummeret ved en senere anledning. 

  Produkt Plattform  Serienummer 
  Captivate 1.0         Win CAD100-56042-68297-35422
  Contribute 2.0        Mac CTD200-58042-60375-59091
  Contribute 2.0       Win CTD200-58042-60375-59091
  Contribute 3.0                 Mac CTD300-57733-52324-08489
  Contribute 3.0 Win CTD300-57733-52324-08489
  FlashPaper 2.0 Win FPD200-52016-69247-71242
  Director MX 2004 Win DRD100-50836-87264-59396
  Director MX 2004 Mac DRD100-50836-87264-59396
  Dreamweaver MX 2004  Mac DWD700-56626-60325-58074
  Dreamweaver MX 2004 Win DWD700-56626-60325-58074
  Fireworks MX 2004 Mac FWD700-59515-38218-96725
  Fireworks MX 2004 Win FWD700-59515-38218-96725
  Flash MX 2004 Mac FLD700-59705-99286-82099
  Flash MX 2004 Win FLD700-59705-99286-82099
  Freehand MX Mac FHD110-58402-67227-68568
  Freehand MX Win FHD110-58402-67227-68568
  Macromedia Studio MX 2004 Win WSD700-53923-79263-98262
  Macromedia Studio MX 2004 Mac WSD700-53923-79263-98262
 4. Når du har oppgitt serienummeret klikker du på Fortsett.

  Melding om fullført aktivering

Trenger du hjelp?