Følgende innhold gjelder kun for Nord-Amerika (NA).

Avgiftsfrie ordrer i USA og Canada

Alle bestillinger i USA og Canada er avgiftspliktige (salgsavgifter). Adobe beregner salgsavgifter basert på leveringsadressen.

Hvis du vil fjerne salgsavgiften fra ordren din, kontakter du Adobe kundeservice. Skaff deg et videresalgs- eller fritakssertifikat fra delstaten eller provinsen som produktet ditt skal sendes til, før du plasserer en ordre. Brev fra IRS som fritar deg fra føderale avgifter, gjelder ikke som bevis på fritak fra salgsavgifter.

Merk: Du kan ikke plassere en avgiftsfri ordre i Adobe Store. Kontakt Adobe kundeservice for å plassere en avgiftsfri direkte avgiftsfri ordre.

Bevis på avgiftsfritak

Adobe godtar følgende elementer som bevis på avgiftsfritak:

 • Videresalgsattest
 • Fritakssertifikat for flere jurisdiksjoner
 • Fritakssertifikat for individuelle delstater
 • Sertifikat for fritatt organisasjon
 • Direkte betalingstillatelse
 • Manufacturing exempt certificate
 • Government tax-exempt credit card

Videresalgsattest

En videresalgattest må angi at et kjøp er beregnet på videresalg. Et kjøp er beregnet på videresalg i følgende tilfeller:

 • Det er til salgs som det er i din vanlige forretningsvirksomhet
 • Det er til salgs som en fysisk del av et annet produkt
 • Det brukes til demonstrasjons- eller visningsformål når kjøpet er til salg i bedriften din.

Et kjøp er ikke beregnet på videresalg i følgende situasjoner:

 • Du vil heller bruke det enn å selge det.
 • Du bruker det før du selger det.
 • Du vil bruke det til personlige formål.

Avgiftsfritak eller videresalgsattest

Et gyldig avgiftsfritak eller en gyldig videresalgsattest må inneholde følgende:

 • Navn og adresse for Adobe
 • Kundens navn og adresse
 • En datert signatur fra autorisert kunderepresentant
 • En beskrivelse av produktene som ble kjøpt

Du må fylle ut alle feltene.

Offentlig utstedte skjemaer

Et gyldig offentlig utstedt skjema må inneholde:

 • Kundens navn og adresse
 • Fritakssertifikatsnummer
 • Utstedelsesdato
 • Delstaten og myndigheten som utsteder fritakssertifikatet  Du må fylle ut alle feltene.

Avgiftsrefusjon

Avgiftsfritak i Canada gjelder PST for enkeltpersoner i Ontario og GST for offentlige enheter. Hvis du kontakter den kanadiske regjeringen for avgiftsrefusjon, oppgir du følgende Adobe-registreringsnummer (avgifts-ID-nummer):

 • GST: 892147950-RT
 • PST (Ontario): 6725-8743