Tło pojawia się za tekstem lub obrazami umieszczonymi na stronie. Tło może być proste w postaci pojedynczego koloru. Może też zawierać obraz. Tło można dodawać tylko do określonych stron lub zakresów stron w jednym lub kilku plikach PDF. PDF obsługuje tylko jedno tło na stronie, ale tła poszczególnych stron mogą być różne.

Przed i po dodaniu tła
Przed i po dodaniu tła

Dodawanie, zastępowanie i edytowanie tła przy otwartym dokumencie

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Strony > Tło > Dodaj tło.

  Uwaga:

  Jeśli na ekranie pojawi się komunikat w informacją, że strona posiada już tło, kliknij Zastąp tło. Jeśli nowe tło zostanie zastosowane do ograniczonego zakresu stron, stare tło pozostanie niezmienione na stronach poza tym zakresem.

 2. (Opcjonalnie) Aby zastosować tło tylko do określonych stron, kliknij przycisk Opcje zakresu stron. Następnie określ zakres stron i w razie potrzeby wybierz opcję Podzbiór.
 3. Określ tło:
  • Aby ponownie użyć tła i jego opcji, które zapisano podczas poprzedniej sesji, wybierz je z menu Zapisane ustawienia.

  • Aby zastosować tło jednobarwne, wybierz opcję Z koloru. Następnie wybierz próbkę kolorów lub niestandardowy kolor z próbnika kolorów .

  • Aby użyć obrazu, wybierz opcję Plik, a następnie zaznacz plik obrazu. Aby zaznaczyć określony obraz w pliku wielostronicowym, wprowadź odpowiedni numer strony.

  Uwaga:

  Obrazami tła mogą być tylko pliki w formatach PDF, JPEG oraz BMP.

 4. Dopasuj wygląd i położenie tła zależnie od potrzeb.
 5. (Opcjonalnie) Aby zastosować to samo tło do dodatkowych plików PDF, kliknij przycisk Zastosuj do wielu. Kliknij przycisk Dodaj pliki, wybierz opcję Dodaj pliki lub Dodaj otwarte pliki i zaznacz pliki. Następnie w oknie dialogowym Opcje wyjściowe określ preferencje dotyczące folderu oraz nazwy pliku i kliknij przycisk OK.

Dodawanie, zastępowanie i edytowanie tła bez otwartego dokumentu (tylko w systemie Windows)

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Strony > Tło > Dodaj tło.
 2. W oknie dialogowym kliknij przycisk Dodaj pliki, wybierz opcję Dodaj pliki, a następnie zaznacz pliki.

  Uwaga:

  Pliki lub foldery można także dodać, przeciągając je do okna dialogowego.

 3. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Dodawanie tła.
 4. Wykonaj kroki od 2 do 4 procedury dodawania, zastępowania i edytowania tła przy otwartym dokumencie. Po zakończeniu konfigurowania tła kliknij przycisk OK.
 5. W oknie dialogowym Opcje wyjściowe określ preferencje dotyczące folderu oraz nazwy pliku i kliknij przycisk OK.

Dodawanie, zastępowanie lub edytowanie tła dla składowych plików PDF w portfolio PDF

 1. Zaznacz jeden lub większą liczbę składowych plików PDF w portfolio PDF.
 2. Wykonaj kroki procedury dodawania, zastępowania i edytowania tła przy otwartym dokumencie.

Uaktualnianie tła po modyfikacjach obrazu

Jeśli plik oryginalnego obrazu używanego jako tło ulega zmianie, to plik PDF może być uaktualniony tak, by widoczna była nowa wersja obrazu. Uaktualnienie takie stanowi alternatywę dla usuwania starej wersji i ponownego dodawania nowej wersji obrazu.

 1. Otwórz pojedynczy plik PDF.
 2. Wybierz polecenie Narzędzia > Strony > Tło > Uaktualnij.
 3. Kliknij OK lub wprowadź inne zmiany to opcji tła i kliknij OK.

Uwaga:

Ten proces obejmuje tylko tła, które dodano w programie Acrobat 7.0 lub nowszym.

Usuwanie tła z wybranych stron

 1. Otwórz pojedynczy plik PDF albo wybierz jeden lub większą liczbę składowych plików PDF w portfolio PDF.
 2. Wybierz polecenie Narzędzia > Strony > Tło > Dodaj tło.
 3. Kliknij przycisk Opcje zakresu stron, a następnie określ zakres stron i w razie potrzeby wybierz opcję Podzbiór.

Usuwanie tła ze wszystkich stron

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Otwórz pojedynczy plik PDF albo wybierz jeden lub większą liczbę składowych plików PDF w portfolio PDF. Następnie wybierz polecenie Narzędzia > Strony > Tło > Usuń.

  • Aby usunąć tło z wielu plików PDF, zamknij wszystkie otwarte pliki PDF i wybierz polecenie Narzędzia > Strony > Tło > Usuń. W oknie dialogowym kliknij przycisk Dodaj pliki, wybierz opcję Dodaj pliki lub Dodaj otwarte pliki, a następnie zaznacz pliki. Kliknij przycisk OK, a następnie w oknie dialogowym Opcje wyjściowe określ preferencje dotyczące folderu i nazwy pliku.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online