Podczas wyświetlania wideo można dodawać komentarze do poszczególnych klatek. Każdy komentarz jest dołączany do określonej klatki, więc podczas wyświetlania komentarze są wyświetlane w odpowiednim kontekście.

  1. Po otwarciu zawartości wideo otwórz panel Komentarz.
  2. Uruchom wideo i kliknij przycisk Wstrzymaj w miejscu, w którym chcesz dodać komentarz.
  3. W panelu Adnotacje lub Znaczniki rysunkowe wybierz żądane narzędzie komentowania, a następnie kliknij ramkę wideo, aby dodać komentarz.
  4. Kliknij przycisk Odtwarzaj, aby kontynuować odtwarzanie wideo.

Na liście Komentarzy wyświetlone zostaną komentarze.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online