Uwaga:

Niniejszy dokument zawiera instrukcje dotyczące programu Acrobat XI. Jeśli korzystasz z programu Acrobat DC, zobacz temat Pomoc programu Acrobat DC.

Informacje o korektach inspekcji wstępnej

Narzędzie Inspekcja wstępna pozwala poprawiać błędy w dokumentach. Aby można było skorzystać z tej funkcji, należy dodać do profilu korekty. Jeśli profil zawiera korektę, odpowiedni problem jest naprawiany automatycznie, a jeśli nie jest to możliwe, jest generowany informujący o tym komunikat. Profil zawierający korektę jest oznaczony ikoną klucza. Sam kontur klucza oznacza, ze z danym profilem nie skojarzono żadnych korekt.

Narzędzie Inspekcja wstępna zapewnia szereg predefiniowanych korekt. Dotyczą one bardzo wielu rodzajów błędów, np. błędów związanych z kolorami, czcionkami, obrazami, drukowaniem oraz zgodnością z międzynarodowymi standardami PDF/X i PDF/A. Narzędzie Inspekcja wstępna obejmuje również zestaw narzędzi do tworzenia własnych korekt.

Uwaga:

Zastosowanie korekty zmienia dokument w sposób trwały.

Z korektami mogą być skojarzone następujące operacje naprawcze:

 • Konwersja przestrzeni kolorów (operacja wykonywana również za pomocą polecenia Konwertuj kolory.

 • Naprawa dokumentów i usuwanie z nich niepotrzebnej zawartości (operacja wykonywana również za pomocą narzędzia Optymalizator PDF).

 • Konwersja pliku PDF do innej wersji.

 • Pogrubianie cienkich linii.

 • Spłaszczanie przezroczystości.

 • Usuwanie obiektów na zewnątrz pola przycięcia i pola spadu.

 • Przygotowanie plików PDF do konwersji na format PDF/X, PDF/E lub PDF/A.

 • Konfigurowanie informacji o dokumencie.

Dodawanie korekt do profilu

Narzędzie Inspekcja wstępna zapewnia szereg gotowych korekt. Są one dostępne w sekcji Korekty w każdym profilu.

 1. Otwórz okno dialogowe inspekcji wstępnej, wybierz profil, a następnie kliknij łącze Edytuj znajdujące się obok jego nazwy.
 2. Rozwiń kategorię wybranego profilu, a następnie sam profil.
  Edytuj profil inspekcji wstępnej
 3. W razie potrzeby odblokuj profil, tak aby można było go zmodyfikować. Wybierz polecenie Odblokowany z wyskakującego menu w górnej części okna.
 4. W obszarze pod profilem zaznacz pozycję Korekty.
  Korekty dostępne w sekcjach Własne korekty poszczególnych profilów.
  Korekty dostępne w sekcjach Własne korekty poszczególnych profilów..

 5. Zaznacz korektę w kolumnie po prawej stronie i kliknij strzałkę skierowaną w lewo, aby przenieść korektę do kolumny po lewej stronie.

  Możesz dodać dowolną liczbę korekt.

  Uwaga:

  Aby usunąć korektę z profilu, zaznacz ją na liście po lewej, a następnie kliknij strzałkę w prawo.

Omówienie okna dialogowego Edytuj korektę

W oknie Edytuj korektę są dostępne: lista predefiniowanych korekt, które można dodawać do profilów, oraz wartości skojarzone z poszczególnymi korektami. W oknie tym można zmienić wartości skojarzone z korektami, a także tworzyć korekty podobne do istniejących. Podobnie jak zestawy kontrolne korekty są podzielone na różne kategorie.

Okno dialogowe Edytuj korektę
Okno dialogowe Edytuj korektę

A. Nazwa korekty B. Kategorie korekt C. Kryteria korekty D. Przycisk umożliwiający sprawdzenie, które profile zawierają korektę E. Szukaj F. Obszary, które można zmodyfikować 

Tworzenie lub modyfikowanie korekt

W przypadku niektórych zadań drukowania i niektórych urządzeń wyjściowych można tworzyć własną korektę. Ustawienia określane przez użytkownika dotyczą między innymi używanego profilu konwersji, stosowanych konwersji kolorów, sposobu kompresji i próbkowania obrazów oraz wymaganego poziomu zgodności ze standardem PDF. Chociaż istnieje możliwość modyfikowania predefiniowanych korekt (o ile są one odblokowane), o wiele lepiej jest powielić istniejącą korektę i zmienić jej wartości. Ta technika jest użyteczna, gdy korekta należy do wielu zablokowanych profilów, a użytkownik nie chce ich wyszukiwać i odblokowywać. Powielona korekta jest zawsze odblokowana, ponieważ nie należy jeszcze do żadnego profilu. Można także utworzyć pojedynczą korektę, którą można szybko uruchamiać, a która nie jest częścią profilu.

Tworzenie korekty dla profilu

 1. W panelu Profile w oknie dialogowym Inspekcja wstępna kliknij przycisk Wybierz profile .
 2. Zaznacz profil i kliknij przycisk Edytuj obok nazwy profilu.
 3. Z lewej strony okna dialogowego w obszarze profili wybierz pozycję Korekty.
 4. W razie potrzeby wybierz polecenie Odblokowano z wyskakującego menu.
 5. W obszarze Korekty w tym profilu kliknij ikonę Nowa .
 6. Nadaj korekcie nazwę i określ kryteria.

Tworzenie korekty opartej na istniejącej korekcie

 1. Wykonaj kroki od 1 do 4 w celu utworzenia korekty dla profilu.
 2. W oknie dialogowym Edytuj profil inspekcji wstępnej zaznacz korektę, którą chcesz zmienić, a następnie kliknij przycisk Powiel po prawej.
 3. W oknie dialogowym Powiel korektę zmodyfikuj wymagane informacje lub utwórz nową kolumnę.
 4. Aby sprawdzić, które profile obejmują tę korektę, kliknij przycisk Wykorzystanie. Modyfikacja korekty może wymagać odblokowania innych profilów.
 5. Wykonaj dowolną z następujących czynności, a następnie kliknij przycisk OK:
  • Aby zmienić nazwę korekty, wpisz nową nazwę w polu Nazwa (u góry).

  • Aby zmienić sposób obsługi błędu, określ ustawienia lub wartości każdej z zaznaczonych opcji korekty.

Tworzenie pojedynczej korekty

 1. W panelu Profile w oknie dialogowym Inspekcja wstępna kliknij przycisk Wybierz pojedyncze korekty .
 2. Wybierz polecenie Opcje > Utwórz nową korektę inspekcji wstępnej.
 3. Nadaj korekcie nazwę i określ kryteria.

  Nowa korekta zostanie wyświetlona w grupie odpowiednio do jej kategorii i typu.

Powielanie pojedynczej korekty

 1. W panelu Profile w oknie dialogowym Inspekcja wstępna kliknij przycisk Wybierz pojedyncze korekty .
 2. Zaznacz istniejącą korektę i wybierz polecenie Opcje > Powiel korektę inspekcji wstępnej.

Ustawianie ulubionych pojedynczych korekt

 1. W panelu Profile w oknie dialogowym Inspekcja wstępna kliknij przycisk Wybierz pojedyncze korekty .
 2. Rozwiń odpowiednie grupy.
 3. Zaznacz pojedynczą korektę, kliknij flagę obok nazwy, a następnie wybierz pozycję Ulubiony.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online