Widoczny obszar strony można dostosować za pomocą narzędzia Kadrowanie i okna dialogowego Ustaw pola strony. Czynność kadrowania pozwala na zachowanie ciągłości pliku PDF zbudowanego ze stron różnych rozmiarów.

Kadrowanie nie powoduje zmniejszenia rozmiarów pliku, ponieważ w jego wyniku nie są odrzucane żadne informacje, a jedynie ukrywane.

Uwaga:

Aby wykadrować stronę za pomocą narzędzia Kadrowanie w programie Acrobat DC, zapoznaj się z sekcją: Kadrowanie stron dokumentu PDF.

Kadrowanie strony narzędziem Kadrowanie

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Strony > Kadrowanie.

 2. Przeciągnij prostokąt na stronie wybranej do kadrowania. Jeśli jest taka potrzeba, przeciągnij uchwyt narożny prostokąta kadrowania aż do osiągnięcia oczekiwanego rezultatu.
 3. Kliknij dwukrotnie wewnątrz prostokąta kadrowania.

  Na ekranie zostanie wyświetlone okno Ustaw pola strony, zawierające wymiary wykadrowanego obszaru. Możesz zastąpić zdefiniowany obszar kadrowania. Aby to zrobić, wybierz nowy obszar w oknie dialogowym, zanim klikniesz przycisk OK.

 4. Aby zastosować te ustawienia do dodatkowych stron, w obszarze Zakres stron określ żądany zakres lub kliknij pozycję Wszystkie.
 5. Kliknij OK, aby wykadrować wybrane strony.

Opcje Ustawienia marginesów w oknie dialogowym Ustaw pole strony

Okno dialogowe Ustaw pole strony zawiera opcje dotyczące kadrowania stron. Są dostępne następujące ustawienia opcji Ustawienia marginesów:

Pokaż wszystkie pola (Acrobat Pro)

Pokazuje czarny, czerwony, zielony i niebieski prostokąt odpowiadający miniaturkom Pole kadrowania, Pole grafiki, Pole przycinania i Pole spadu na podglądzie. Jeśli co najmniej dwa marginesy pokrywają się, jest wyświetlana tylko kolorowa linia.

Pole kadrowania

Definiuje krawędzie zawartości strony dla wyświetlania lub drukowania.

Pole grafiki Acrobat Pro

Definiuje istotną zawartość strony wraz z białymi przestrzeniami.

Pole przycięcia (Acrobat Pro)

Definiuje ostateczne wymiary strony po przycięciu.

Pole spadu (Acrobat Pro)

Definiuje ścieżkę przycinającą dla profesjonalnego druku, umożliwiającą poprawne przycinanie i składanie papieru. Znaki drukarskie mogą znajdować się wewnątrz obszaru spadu.

Zachowaj proporcje

Blokuje proporcje kadrowania w celu zachowania jednakowych odległości dla wszystkich marginesów.

Usuń białe marginesy

Przycina stronę do krawędzi kompozycji. Opcja jest przeznaczona głównie do przycinania krawędzi slajdów prezentacji, zapisanych w formacie PDF.

Ustaw na zero

Zeruje marginesy kadrowania.

Przywróć do zaznaczenia

Przywraca marginesy kadrowania zaznaczone za pomocą narzędzia Kadrowanie.

Usuwanie białych marginesów

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Drukowanie > Ustaw pola strony.
 2. W części Ustawienia marginesów, zaznacz opcję Usuń białe marginesy.
 3. Aby usunąć białe marginesy z dodatkowych stron, w obszarze Zakres stron określ żądany zakres lub kliknij pozycję Wszystkie.

Cofanie kadrowania

Kadrowanie nie powoduje zmniejszenia rozmiarów pliku, ponieważ w jego wyniku nie są odrzucane żadne informacje, a jedynie ukrywane. Zerowanie rozmiaru strony umożliwia powrót do oryginalnych ustawień strony i jej zawartości.

 1. Otwórz okno dialogowe Ustaw pola strony, wybierając polecenie Przytnij strony z menu opcji  w panelu nawigacyjnego Miniatury stron.
 2. Przycisk Ustaw na zero umożliwia wyzerowanie marginesów do oryginalnych wymiarów stron.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online