Można otworzyć pliki PDF na stronie internetowej zarówno za pomocą przeglądarki, jaki i programów Acrobat i Reader. Wyszukaj instrukcje odnoszących się do poszczególnych przeglądarek wymienionych poniżej.

Uwaga:

Każda przeglądarka ma własne ustawienia sterujące otwieraniem dokumentów PDF ze stron internetowych. Programy Acrobat XI i Adobe Reader XI nie zawierają preferencji dotyczących otwierania dokumentów PDF ze stron internetowych. Aby zmienić sposób wyświetlania, wykonaj opisane poniżej czynności dla przeglądarki lub zapoznaj się z dokumentacją przeglądarki dotyczącą sposobów sterowania wtyczkami i dodatkami.

Internet Explorer 8 i 9

 1. Otwórz przeglądarkę Internet Explorer i wybierz opcję Narzędzia > Zarządzaj dodatkami.

 2. W menu Rodzaje dodatków wybierz pozycję Paski narzędzi i rozszerzenia.

 3. W menu Pokaż wybierz pozycję Wszystkie dodatki.

  Wybór wszystkich dodatków w menu Pokaż
  W oknie dialogowym Zarządzaj dodatkami z menu Pokaż wybierz Wszystkie dodatki.

 4. Z listy dodatków wybierz Adobe PDF Reader.

  Uwaga:

  Jeśli nie widzisz dodatku Adobe PDF Reader, wywołaj inne opcje z menu. W niektórych systemach dodatek ten jest dostępny po wybraniu polecenia Uruchamiaj bez zezwolenia.

 5. Kliknij przycisk Włącz lub Wyłącz (wyświetla się w zależności od statusu wybranego dodatku):

  Naciśnięcie przycisku Włącz umożliwi dodatkowi Adobe PDF Reader otwieranie plików w przeglądarce.

  Naciśnięcie przycisku Wyłącz wyłączy dodatek i tym samym uniemożliwi mu otwieranie plików PDF w przeglądarce.

  Kliknij przycisk Włącz/Wyłącz
  Wybierz pozycję Adobe PDF Reader i kliknij przycisk Włącz/Wyłącz.

  Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tematami pomocy dla przeglądarki Internet Explorer. Aby to zrobić, wejdź na stronę Korzystanie z Menedżera dodatków przeglądarki Internet Explorer 8 lub na stronę Jak zarządzać dodatkami w przeglądarce Internet Explorer 9.

Mozilla Firefox

 1. Wybierz opcję Narzędzia > Dodatki.

 2. W oknie Menedżera dodatków kliknij kartę Wtyczki, a następnie wybierz wtyczkę Acrobat lub Reader.

 3. Kliknij przycisk Włącz lub Wyłącz (wyświetla się w zależności od statusu wybranego dodatku):

  Naciśnięcie przycisku Włącz umożliwia wtyczce otwieranie plików PDF w przeglądarce.

  Naciśnięcie przycisku Wyłącz wyłączy wtyczkę i tym samym uniemożliwi mu otwieranie plików PDF w przeglądarce.

  Wybierz wtyczkę Acrobat lub Reader
  W Menedżerze dodatków wybierz wtyczkę Acrobat lub Reader.

  Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tematami pomocy dla przeglądarki Mozilla Firefox. Aby to zrobić, przejdź na stronę Używanie wtyczki PDF Reader.

Google Chrome

Aplikacje Chrome i Acrobat nie są już zgodne. Wtyczka Acrobat/Reader dla przeglądarki Google Chrome bazuje na technologii Netscape Plug-In API (NPAPI). Firma Google poinformowała, że w kwietniu 2015 r. obsługa wtyczek NPAPI zostanie domyślnie wyłączona w przeglądarce internetowej Google Chrome z możliwością pominięcia dla zaawansowanych użytkowników.  We wrześniu 2015 r. obsługa technologii NPAPI w przeglądarce internetowej Google Chrome zostanie w całości wyłączona.

Więcej informacji znajduje się w części Zmiana wsparcia wtyczek Acrobat i Reader w nowoczesnych przeglądarkach internetowych.

Apple Safari

Aby przeglądać pliki PDF w przeglądarce Safari, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • w preferencjach przeglądarki Safari ustaw obsługę wtyczki Adobe Reader;
 • Wyłączanie wtyczki AdobePDFViewer, aby umożliwić wyświetlanie dokumentów PDF za pomocą przeglądarki plików PDF Safari

Ustawianie preferencji przeglądarki Safari, aby umożliwić wyświetlanie plików PDF za pomocą wtyczki Adobe Reader

 1. Uruchom przeglądarkę Safari i otwórz panel Preferencje

  Preferencje w przeglądarce Safari
 2. W oknie Preferencje kliknij opcję Ochrona, a następnie kliknij przycisk Ustawienia dla witryn w sekcji poświęconej rozszerzeniom.

  Kliknij opcję Zabezpieczenia
 3. Wybierz pozycję Adobe Reader na liście rozszerzeń.

  W opcji Odwiedzając inne witryny z rozwijanej listy wybierz pozycję Zawsze pozwalaj, a następnie kliknij przycisk Gotowe.

  Wybierz opcję „Zawsze pozwalaj” i kliknij przycisk Gotowe.

  Uwaga:

  Spowoduje to włączenie wyświetlania plików PDF w przeglądarce za pomocą wtyczki Adobe Reader

Wyłączanie wtyczki AdobePDFViewer w celu wyświetlania dokumentów za pomocą przeglądarki plików PDF Safari

Zmiana wtyczek w przeglądarce Safari wymaga uprawnień administratora. Aby wyświetlać dokumenty PDF za pomocą przeglądarki plików PDF Safari, należy wyłączyć wtyczkę AdobePDFViewer.

 1. Zamknij przeglądarkę Safari.

 2. Zaloguj się jako użytkownik z uprawnieniami administratora (root). Uprawnienia administratora nie są domyślnie włączone, ponieważ pozwalają one na modyfikowanie plików systemowych. Więcej informacji oraz instrukcje można znaleźć w poniższych dokumentach firmy Apple: Włączanie i używanie konta użytkownika root w systemie Mac OS X lub OS X Mountain Lion: Włączanie i wyłączanie użytkownika root.

 3. Wybierz polecenie Idź > Idź do katalogu.

  Wybierz polecenie Idź > Idź do katalogu
 4. Wpisz ciąg /Library w polu Idź do katalogu, a następnie kliknij polecenie Idź.

  Pole Idź do katalogu
 5. Utwórz nowy podkatalog w katalogu Biblioteki i nadaj mu nazwę Internet Plug-ins Disabled (Wyłączone wtyczki przeglądarki).

  nowy folder w folderze Biblioteka
 6. Otwórz folder wtyczek internetowych (Internet Plug-ins) i przenieś pliki AdobePDFViewer.plugin oraz AdobePDFViewerNPAPI.plugin do nowego folderu Internet Plug-ins Disabled (Wyłączone wtyczki przeglądarki).

  folder wtyczek internetowych

  Uwaga:

  Jeśli w obie wtyczki AdobePDFViewer wciąż są obecne w folderze Internet Plug-ins, przeciągnij je do kosza. Może zostać wyświetlony monit o podanie nazwy użytkownika oraz hasła.

  Więcej informacji dotyczących wyłączania lub usuwania wtyczek można znaleźć w pomocy przeglądarki Safari firmy Apple.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online