Wtyczka Acrobat Create PDF konwertuje strony internetowe na dokumenty PDF. Włączenie tej wtyczki powoduje dodanie paska narzędzi Acrobat PDF Creation oraz opcji w menu kontekstowym prawego przycisku myszy do konwertowania stron internetowych i łączy do formatu PDF.

Aby włączyć wtyczkę Acrobat Create PDF w przeglądarce Chrome:

 1. Włącz przeglądarkę Google Chrome.

 2. Przejdź do opcji Narzędzia > Rozszerzenia (jak pokazano na ilustracji poniżej) lub w pasku adresu bezpośrednio wprowadź nazwę łącza chrome://extensions/.

  Opcje wtyczek przeglądarki Chrome
 3. Powinna zostać wyświetlona wtyczka o nazwie Adobe Acrobat – Create PDF, a pole wyboru Włączone powinno być niezaznaczone. Zaznacz pole wyboru Włączone znajdujące się obok nazwy tej wtyczki.

  Adobe Acrobat — wtyczka Create PDF

  Po włączeniu wtyczki Create PDF pasek narzędzi i opcje menu kontekstowego prawego przycisku myszy zostaną wyświetlone bez konieczności ponownego uruchamiania komputera. Wtyczka zostanie wyszarzona (jak pokazano na ilustracji poniżej).

  Wyszarzona wtyczka
 4. Otwórz stronę internetową w nowej karcie przeglądarki Chrome lub odśwież aktualnie otwartą kartę, na której wyświetlana jest strona. Wtyczka zostanie włączona po całkowitym pobraniu strony internetowej i będzie gotowa do konwertowania (jak pokazano na ilustracji poniżej).

Wtyczka włączona
Opcje Create PDF

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online