Uwaga:

Niniejszy dokument zawiera instrukcje dotyczące programu Acrobat XI. Jeśli korzystasz z programu Acrobat DC, zobacz temat Pomoc programu Acrobat DC.

Wtyczka Acrobat Create PDF konwertuje strony internetowe na dokumenty PDF. Włączenie tej wtyczki powoduje dodanie paska narzędzi Acrobat PDF Creation oraz opcji w menu kontekstowym prawego przycisku myszy do konwertowania stron internetowych i łączy do formatu PDF.

Aby włączyć wtyczkę Acrobat Create PDF w przeglądarce Chrome:

 1. Włącz przeglądarkę Google Chrome.

 2. Przejdź do opcji Narzędzia > Rozszerzenia (jak pokazano na ilustracji poniżej) lub w pasku adresu bezpośrednio wprowadź nazwę łącza chrome://extensions/.

  Opcje wtyczek przeglądarki Chrome
 3. Powinna zostać wyświetlona wtyczka o nazwie Adobe Acrobat – Create PDF, a pole wyboru Włączone powinno być niezaznaczone. Zaznacz pole wyboru Włączone znajdujące się obok nazwy tej wtyczki.

  Adobe Acrobat — wtyczka Create PDF

  Po włączeniu wtyczki Create PDF pasek narzędzi i opcje menu kontekstowego prawego przycisku myszy zostaną wyświetlone bez konieczności ponownego uruchamiania komputera. Wtyczka zostanie wyszarzona (jak pokazano na ilustracji poniżej).

  Wyszarzona wtyczka
 4. Otwórz stronę internetową w nowej karcie przeglądarki Chrome lub odśwież aktualnie otwartą kartę, na której wyświetlana jest strona. Wtyczka zostanie włączona po całkowitym pobraniu strony internetowej i będzie gotowa do konwertowania (jak pokazano na ilustracji poniżej).

Wtyczka włączona
Opcje Create PDF

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online