Uwaga:

Niniejszy dokument zawiera instrukcje dotyczące programu Acrobat XI. Jeśli korzystasz z programu Acrobat DC, zobacz temat Pomoc programu Acrobat DC.

Wtyczka Acrobat Create PDF konwertuje strony internetowe na dokumenty PDF. Po włączeniu tej wtyczki w przeglądarce pojawia się pasek narzędzi Acrobat PDF Creation, a po kliknięciu prawym przyciskiem myszy opcji menu kontekstowego można konwertować całe strony internetowe, łącza lub wybraną zawartość na dokumenty PDF.

Aby włączyć wtyczkę Acrobat Create PDF w przeglądarce Mozilla Firefox:

  1. Uruchom przeglądarkę Mozilla Firefox.

  2. Pracując w systemie Windows, naciśnij klawisz Alt, aby otworzyć pasek menu Firefox. Pracując w systemie Mac, możesz pominąć tę czynność.

  3. Przejdź do pozycji Narzędzia > Dodatki.

  4. Zostanie wyświetlony menedżer dodatków. Wybierz Rozszerzenia w lewym panelu. Wtyczka Adobe Acrobat – Create PDF pojawia się jako nieaktywna z przyciskiem Włącz obok niej (tak jak jest to pokazane na poniższym obrazku).

    Wtyczki Firefox
  5. Kliknij przycisk Włącz przy wtyczce Adobe Acrobat – Create PDF .

  6. Uruchom ponownie przeglądarkę Mozilla Firefox.

    Pasek narzędzi Create PDF i opcje menu kontekstowego po kliknięciu prawym klawiszem myszy są teraz dostępne (tak jak jest to pokazane na poniższym obrazku). Użyj ich, aby konwertować zawartość strony internetowej na dokumenty PDF.

Wtyczka włączona
Opcje Create PDF

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online