Uwaga:

Niniejszy dokument zawiera instrukcje dotyczące programu Acrobat XI. Jeśli korzystasz z programu Acrobat DC, zobacz temat Pomoc programu Acrobat DC.

Dlaczego wyświetla się alert dotyczący programu Flash Player?

Aby móc wyświetlać zawartość Flash w dokumentach PDF, portfolio PDF i innych funkcjach, potrzebny jest program Flash Player. Programy Adobe Reader i Acrobat nie zawierają już programu Flash Player, a funkcje wymagające zawartości Flash korzystają aktualnie z lokalnej kopii Flash dostępnej w urządzeniu. Dzięki tej nowej strategii użytkownicy i administratorzy mogą zarządzać aktualizacjami do programu Flash Player niezależnie od aktualizacji programu Acrobat.

Instalowanie programu Flash Player przez użytkowników końcowych

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy i pobierz instalator programu Flash Player:
  2. Aby pobrać instalator na dysk komputera, wybierz polecenie Zapisz łącze jako lub Zapisz cel jako.
  3. Określ lokalizację, w której zostanie zapisany instalator (na przykład Pulpit), a następnie kliknij przycisk Zapisz.
  4. Przejdź do instalatora.
  5. Kliknij instalator dwukrotnie, aby rozpocząć instalację.

Instalowanie programu Flash Player na potrzeby działu IT

Działy IT firm i administratorzy powinni pobrać i zainstalować instalator przeznaczony do dystrybucji w danej organizacji. W tym celu należy najpierw przejść tutaj: Adobe Flash Player — dystrybucja.

Wymagania systemowe oprogramowania Flash Player

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online