Uwaga:

Niniejszy dokument zawiera instrukcje dotyczące programu Acrobat XI. Jeśli korzystasz z programu Acrobat DC, zobacz temat Pomoc programu Acrobat DC.

Programy Acrobat i Reader pozwalają otwierać i zapisywać pliki w usługach zarządzania plikami online, takimi jak Adobe.com, Microsoft Office 365 i Microsoft SharePoint. Uzyskać dostęp do plików PDF umieszczonych w tych usługach online możesz za pośrednictwem ich interfejsu sieci WWW lub bezpośrednio z poziomu programów Adobe Acrobat lub Adobe Reader.

Uwaga:

Administrator serwera SharePoint musi skonfigurować go tak, aby włączyć funkcję edycji dokumentów w formacie PDF. Szczegółowe informacje można znaleźć w następującej Nocie technicznej.

Dostęp do plików PDF przechowywanych na koncie online

Okna dialogowe Otwórz i Zapisz programu Acrobat umożliwiają wybranie konta online.

Okna dialogowe Otwórz i Zapisz
Okna dialogowe Otwórz i Zapisz pozwalają uzyskać dostęp do plików z konta online.

Aby uzyskać dostęp do lub dokonać zapisu w zasobach usług Office 365 lub SharePoint, wybierz Nowe konto z menu Otwórz/Zapisz w koncie online.

Wybierz okno dialogowe Konto online
Jeśli wybierzesz okno dialogowe Wybierz konto online, określasz adres URL dla tego konta.

Adres URL możesz określić przy pomocy następujących opcji:

 • (Windows) Adres URL repozytorium, np. http://mysharepointserver/mysite/mydoclib

 • (Windows) Pełna ścieżka UNC, np. \\mójserwersharepoint\mojawitryna\mojabibliotekadokumentów

 • Zmapowane dyski sieciowe

Pobieranie pliku do edycji z usługi SharePoint

Najbezpieczniejszym sposobem pracy z plikiem PDF przechowywanym na serwerze Office 265 lub SharePoint jest pobranie go. Kiedy pracujesz nad plikiem, inni użytkownicy nie mogą go edytować.

 1. Aby pobrać plik, wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • (Windows) Korzystając z programu Internet Explorer przejdź do pliku PDF w portalu Office 365 lub SharePoint. Kliknij dany dokument lub wybierz polecenie Edytuj dokument z wyskakującego menu pliku.

  • W programie Acrobat lub Reader wybierz polecenie Plik > Otwórz i wybierz opcję Nowe konto z menu Otwórz konto online. Następnie wybierz albo usługę Office 365, albo SharePoint i określ adres URL lub podaj ścieżkę UNC pliku PDF.

 2. W oknie dialogowym wyświetlona zostanie nazwa pliku i jego lokalizacja. Kliknij jedną z poniższych opcji:

  • Pobierz i otwórz.

  • Otwórz, aby otworzyć plik bez pobierania go.

Uwaga:

Jeśli wymagane jest zalogowanie się do serwera SharePoint, po wyświetleniu odpowiedniego monitu podaj swoją nazwę użytkownika i hasło.

Anulowanie pobierania

Jeśli nie chcesz zachować zmian, możesz usunąć pobraną wersję pliku PDF.

 1. Wybierz polecenie Plik > Serwer SharePoint/SharePoint > Usuń pobranie.

 2. Zostanie wyświetlony komunikat potwierdzenia. Kliknij OK.

Uwaga:

Edycja dokumentu w trybie offline nie jest możliwa.

Przygotowywanie właściwości dokumentu

Z poziomu programu Acrobat lub Reader można określić właściwości dokumentu przechowywanego na serwerze Office 365 lub SharePoint.

 1. Wybierz polecenie Plik > Serwer SharePoint/Office 365 > Przygotuj właściwości dokumentu.

 2. Aby edytować właściwość, kliknij ją dwukrotnie. Wyświetlone zostanie okno edycji. Wprowadź wartość i kliknij OK.

Odkładanie

Po zakończeniu edycji plik można „odłożyć” na serwer Office 365 lub SharePoint. Pozostali użytkownicy będą mogli zobaczyć zmiany. Jeśli włączona jest opcja śledzenia zmian wersji, serwer Office 365 lub SharePoint będzie zarządzać historią wersji pliku.

 1. Wybierz polecenie Plik > Serwer SharePoint/Office 365 > Odłóż. Wyświetlone zostanie okno odkładania.

 2. Jeśli włączona jest funkcja numerowania wersji, wyświetlone zostaną informacje o wersji. Wybierz opcję istotnej wersji, pomniejszej wersji lub opcję zastąpienia bieżącej wersji.

 3. Wpisz komentarze do wersji.

 4. Możesz także włączyć opcję Zachowaj pobranie dokumentu po odłożeniu tej wersji i kliknąć OK.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online