Uwaga:

Niniejszy dokument zawiera instrukcje dotyczące programu Acrobat XI. Jeśli korzystasz z programu Acrobat DC, zobacz temat Pomoc programu Acrobat DC.

Dokumenty PDF utworzone ze stron internetowych są traktowane tak, jak zwykłe dokumenty PDF. Pewna różnica polega na tym, że przy pewnej konfiguracji programu Acrobat każde kliknięcie na łączu wewnątrz przekonwertowanej strony internetowej powoduje dodanie na końcu dokumentu PDF strony docelowej łącza (jeśli strona taka nie została już dołączona).

Uwaga:

Należy pamiętać o tym, że jedna strona internetowa może zostać przekonwertowana na wiele stron PDF. Pojedyncze strony internetowe odpowiadają krótszym lub dłuższym porcjom informacji w witrynach internetowych. W wyniku ich konwersji na format PDF może powstać wiele stron PDF o standardowych rozmiarach.

W trakcie pierwszej konwersji stron internetowych na dokument PDF, gdy opcja Utwórz zakładki jest zaznaczona w oknie dialogowym Ustawienia konwersji stron internetowych, generowane są oznakowane zakładki. U góry zakładki Zakładki jest wyświetlana standardowa (nieoznakowana) zakładka reprezentująca serwer WWW. Pod zakładką tą są wyświetlane oznakowane zakładki pobranych stron internetowych; nazwy oznakowanych zakładek odpowiadają tytułom stron HTML (lub adresom URL, jeśli strony nie mają tytułów). Początkowo wszystkie zakładki oznakowane są umieszczane na tym samym poziomie, jednak użytkownik może rozmieścić je inaczej (np. tak by ich układ odpowiadał układowi źródłowych stron internetowych).

Jeśli podczas tworzenia dokumentu PDF ze stron internetowych jest zaznaczona opcja Utwórz znaczniki PDF, to podczas pobierania stron internetowych informacje o strukturze oryginalnych stron są zapisywane w dokumencie PDF. Na ich podstawie można dodać do pliku oznakowane zakładki — zakładki akapitów i innych obiektów zawierających elementy HTML.

Uzyskiwanie informacji o przekonwertowanych stronach internetowych

Program pozwala wyświetlić okno dialogowe z bieżącym adresem URL stron, datą i godziną ich pobrania oraz innymi informacjami.

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Przetwarzanie dokumentu > Przechwyć stronę internetową > Info strony.

Porównywanie przekonwertowanych stron z bieżącymi stronami internetowymi

 1. Aby otworzyć stronę lub hiperłącze internetowe, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby otworzyć bieżącą stronę w oknie przeglądarki, wybierz polecenie Narzędzia > Przetwarzanie dokumentu > Przechwyć stronę internetową > Otwórz stronę w przeglądarce internetowej.

  • Aby otworzyć stronę z zakładkami, kliknij prawym przyciskiem myszy oznakowaną zakładkę, a następnie wybierz polecenie Otwórz stronę w przeglądarce internetowej.

  • Aby otworzyć stronę połączoną, kliknij prawym przyciskiem myszy łącze w wersji PDF strony internetowej, a następnie wybierz polecenie Otwórz łącze internetowe w przeglądarce.

   Podana strona zostanie wyświetlona w nowym oknie przeglądarki.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online