Uwaga:

Niniejszy dokument zawiera instrukcje dotyczące programu Acrobat XI. Jeśli korzystasz z programu Acrobat DC, zobacz temat Pomoc programu Acrobat DC.

Program Adobe Acrobat Pro zawiera szereg zaawansowanych narzędzi drukarskich, które umożliwiają przygotowanie dokumentu PDF do profesjonalnego kolorowego wydruku. Narzędzia te są dostępne w sekcji Drukowanie w panelu Narzędzia.

Panel Drukowanie
Panel <span class="uicontrol">Drukowanie</span>

Otwieranie panelu Drukowanie

  1. Jeśli panel Drukowanie jest niewidoczny w panelu Narzędzia, wybierz polecenie Widok > Narzędzia > Drukowanie.

Inspekcja wstępna

Umożliwia wykonanie ponad 400 predefiniowanych kontroli dotyczących wszystkich częstych błędów wyjściowych, a następnie usunięcie wszystkich błędów możliwych do naprawienia.

Podgląd wyjścia

Zapewnia dostęp do okna dialogowego, w którym można dokonać podglądu rozbarwień, wstępnie ocenić kolory, obejrzeć ostrzeżenia dotyczące kolorów i wykonać wiele innych czynności.

Edytuj obiekt

Pozwala wybierać, przenosić i edytować zarówno obiekty rastrowe, jak i wektorowe. Można edytować pojedyncze właściwości obiektu, takie jak znaczniki, przestrzeń kolorów lub metoda konwersji kolorów.

Podgląd spłaszczania

Pozwala zdefiniować i zastosować ustawienia spłaszczania dla obiektów przezroczystych. To narzędzie umożliwia podgląd obiektów przezroczystych i zmian spowodowanych przez nowe ustawienia. Można zapisać te ustawienia jako ustawienia domyślne lub zastosować względem innych stron lub dokumentów PDF.

Konwersja kolorów

Umożliwia użytkownikom przekonwertowanie dowolnej przestrzeni kolorów w dokumencie na docelową przestrzeń kolorów.

Ustaw pola strony

Pozwala umieścić na stronie pola kadrowania, przycięcia, spadu, grafiki i nośnika. Pola te są ważne ze względu na poprawne rozmieszczenie znaczników drukarki, przydatnych zwłaszcza przy łamaniu stron.

Dodaj znaczniki drukarki

Pozwala dodać do stron pliku PDF standardowe znaczniki drukarki. Znaczniki te są osadzane w pliku PDF.

Popraw cienkie linie

Znajduje cienkie linie i zastępuje je grubszymi na podstawie ustawień użytkownika.

Menedżer farb

Umożliwia skorygowanie opcji dotyczących farb w otwartym dokumencie PDF. W programie Acrobat są dostępne takie same opcje i ustawienia Menedżera farb jak w innych aplikacjach firmy Adobe.

Predefiniowane ustawienia zalewki

Pozwala tworzyć i stosować ustawienia zalewek, które mogą być wykorzystywane później przez procesor RIP trybu Adobe (zgodnie z licencją na zalewkowanie Adobe In-RIP).

Acrobat Distiller

Konwertuje pliki PostScript na format PDF.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online