Można drukować dokument o dużym formacie, na przykład afisz lub baner, dzieląc stronę na wiele arkuszy papieru („dzielenie”). Opcja dzielenia oblicza, ile potrzebnych jest arkuszy papieru. Można dostosować wielkość oryginału, aby uzyskać najlepsze dopasowanie do papieru oraz określić stopień nachodzenia każdej części. Następnie można je złożyć razem.�

Program pozwala też powiększać dokumenty standardowe i drukować ich fragmenty na wielu stronach.

 1. Wybierz polecenie Plik > Drukuj.
 2. Kliknij afisz.
 3. (Opcjonalnie) Ustaw dowolne z poniższych opcji, sprawdzając wynik ich zastosowania w oknie podglądu:

  Skala fragmentu

  Powala dopasować skalowanie. Skalowanie ma wpływ na rozdział poszczególnych obszarów dokumentu PDF między arkusze papieru. (Kliknij pole Nachodzenie, aby wymusić w podglądzie ponowne rysowanie z uwzględnieniem nowej wartości skali).

  Nachodzenie

  Pozwala określić minimalną ilość informacji powielanych na drukowanych fragmentach pliku, która ułatwi składanie fragmentów. Wielkość nałożenia jest mierzona w jednostkach określonych dla danego dokumentu. Wartość ta powinna być większa niż minimalne niedrukowalne marginesy drukarki. Maksymalne nałożenie może mieć wielkość połowy krótszego boku strony dokumentu. Na przykład, segmenty strony o wymiarach 11 × 17 cali (279,4 mm × 431,8 mm) mogą się nakładać do 5,5 cala (139,7 mm).

  Etykiety

  Etykieta zawiera nazwę dokumentu PDF, datę jego wydrukowania oraz współrzędne fragmentu na arkuszu. Na przykład etykieta postaci Strona 1 (1,1) oznacza pierwszy wiersz i pierwszą kolumnę pierwszej strony. Współrzędne są wykorzystywane przy składaniu fragmentów.

  Znaczniki cięcia

  W każdym rogu strony-fragmentu są drukowane znaczniki ułatwiające przyszłe składanie fragmentów. Opcji tej należy używać razem z opcją Nachodzenie. Po określeniu krawędzi nachodzącej i nałożeniu krawędzi znaczniki można wykorzystać do wyrównania fragmentów.

  Podziel tylko duże strony

  Dzieli tylko strony ponadrozmiarowe i drukuje strony standardowe „tak, jak są”.

Skalowanie dokumentu do drukowania

Program Acrobat może automatycznie skalować plik PDF do rozmiaru papieru lub można zmienić rozmiar stron przez ustawienie określonej wartości procentowej.

 1. Wybierz polecenie Plik > Drukuj.
 2. Kliknij Wielkość i wybierz jedną z następujących opcji:

  Zmieść

  Skaluje małe strony w górę, a duże strony w dół, aby dopasować je do papieru.

  Zmniejsz zbyt duże strony

  Zmienia rozmiar tylko dużych stron, aby pasowały do papieru. Małe strony drukuje „tak, jak są”.

  Skala niestandardowa

  Zmiana rozmiar stron o wartość procentową podaną przez użytkownika.

  Uwaga:

  Jeśli opcja Skalowanie strony nie jest widoczne, należy kliknąć strzałkę obok menu Drukarka, aby wyświetlić więcej kontrolek w menu Drukuj.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online